De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar meer samenhang tussen beroepsgerichte en algemeen vormende vakken in het vmbo Johan van der Sanden TU/e TULO Fontys PTH-Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar meer samenhang tussen beroepsgerichte en algemeen vormende vakken in het vmbo Johan van der Sanden TU/e TULO Fontys PTH-Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1 Naar meer samenhang tussen beroepsgerichte en algemeen vormende vakken in het vmbo Johan van der Sanden TU/e TULO Fontys PTH-Eindhoven

2 Achtergrond Pilots Integratie Praktijk en Theorie: Bouwstenen voor Vernieuwend VMBO. Zie www.aps.nl AXIS herontwerpprojecten sector techniek VMBO: Naar aantrekkelijk Technisch VMBO. Resultaten van drie jaar herontwerp. Zie www.kennisbanktechniek.nl

3 Belang van Integratie Voorwaarde voor competentie-ontwikkeling: ergens goed in worden Gegroeide kloof tussen theorie en praktijk, avo- vakken en beroepsgerichte vakken dichten (qua gebouwen, methoden, docenten, programmering) Samen werken aan “vakoverstijgende” algemene vaardigheden (ook taal) Beroepspedagogiek en –didactiek: authentieke contexten en participatie centraal!

4 WINST WIskunde, Natuurkunde/Scheikunde in de sector Techniek voor het vmbo AXIS-OCW Freudenthal Instituut, SLO, VMBO-scholen

5 WINST voorbeelden www.fi.uu.nl/winst/ CD-ROM met lesmaterialen voor de sector techniek van het vmbo (bouw-, metaal-, metalelektro- en elektrotechniek)

6

7

8

9 Door docent gemaakte leeromgeving Leeractiviteiten PLAT  door leerling gemaakte leeromgeving Leerresultaten

10 Persoonlijke Leer en Actietheorie Een zich op grond van ervaringen en reflectie daarop langzaam ontwikkelend geheel van opvattingen over diverse aspecten van leren: wat werkt bij mij, in welke situatie en waarom? Onder andere: Motivationele oriëntatie Leerconceptie Kennis- en vakconcepties Concepties over de eigen bekwaamheid Onderwijsconcepties

11 PLAT wiskunde voorbeeld 1 Motivatie/doel: sommen af zien te krijgen Leerconceptie: wiskunde kun je niet leren, dat moet je snappen Kennis/vakconceptie: wiskunde is sommen maken: snel en zonder fouten Conceptie eigen bekwaamheid: kan ik niet/niks voor mij Onderwijsconceptie: leraar moet niet te moeilijke sommen geven; goed uitleggen en duidelijk zijn over wat-ie vraagt bij het proefwerk

12 PLAT wiskunde voorbeeld 2 Motivatie/doel: wiskunde leren gebruiken in diverse praktijksituaties Leerconceptie: leren snappen door doen Kennis/vakconceptie: wiskunde als gereedschap; best handig Conceptie eigen bekwaamheid: kan ik ook Onderwijsconceptie: leraar moet mij helpen bij het leren gebruiken van wiskunde

13 Competentie: persoonlijke bekwaamheid tot handelen en leren in relevante contexten Goed georganiseerde kennisbasis Vaardigheid Attitude Persoonlijkheid Zelfbeeld, identiteit en motivatie Leercompetentie

14 Herkennen, benutten en creëren van leermogelijkheden in diverse relevante situaties Leren zelf voorkennis, preconcepties te activeren, op waarde te schatten, uit te breiden, te reorganiseren Integreren van gecodificeerde, directe en indirecte ervaringskennis

15 Competentie-ontwikkeling Continue progressieve recontextualisatie: Authentieke contexten en diversiteit Toenemende complexiteit Kernbegrippen en kerntaken centraal Opbouwen goed georganiseerde kennis basis Eigen (gemaakte) wijsheid; persoonlijke bekwaamheid

16 Toekomst?? Naar een competentiegericht VMBO Beginnen met herontwerp Basisberoepsgerichte Leerweg: integratie avo-beroepsgericht centraal. Competentiegerichte onderbouw met veel aandacht voor ontwikkeling leercompetenties-in- brede-zin (zie eventueel presentatie op www.vernieuwingbasisvorming.nl)


Download ppt "Naar meer samenhang tussen beroepsgerichte en algemeen vormende vakken in het vmbo Johan van der Sanden TU/e TULO Fontys PTH-Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google