De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laatste advent - zondag 21 december

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laatste advent - zondag 21 december"— Transcript van de presentatie:

1

2 Laatste advent - zondag 21 december 2014 -
Licht ontvangen … Laatste advent - zondag 21 december

3 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen… Joh. 1:9-12a

4 Natanael En Natanael zei tot hem (Filippus): Kan uit Nazaret iets goeds komen? Filippus zei tot hem: Kom en zie. Joh. 1:47

5 Nicodemus En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; deze kwam nachts bij Hem en zei tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is … Joh. 3:1-2

6 Johannes de doper Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: Ben Jij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? En Jezus antwoordde en zei: Ga en boodschap aan Johannes wat je hoort en ziet … Mat. 11:2-4

7 Petrus Petrus zei: Mens, ik ken Hem niet! En terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Jezus keerde Zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich Zijn woord, hoe Hij gezegd had: voor de haan kraait, zult jij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en huilde … Luc. 22:60-62

8

9 Het mysterie God legt zichzelf als baby in onze armen. Daar hadden we toch niet om gevraagd?!

10 Hoe kun je Hem herkennen?
Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. 2 Cor.4:6

11 Hoe kun je Hem herkennen?
... opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt … Ef. 1: 17-18

12

13

14

15

16

17

18 Zien? Licht aanzetten Bundel & je blik richten Kijken
De herders en de wijzen kregen ook hulp …

19

20

21 Hoe kun je Hem herkennen?
Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. 2 Cor.4:6 Conclusie: de kaarsen van kerst zijn hint …

22


Download ppt "Laatste advent - zondag 21 december"

Verwante presentaties


Ads door Google