De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De MedezeggenschapsRaad Inspraak in beleid. Programma Doel MR Taken en verantwoordelijkheden Samenstelling Werkwijze Inspraak: wat betekent dat voor jou?

Verwante presentaties


Presentatie over: "De MedezeggenschapsRaad Inspraak in beleid. Programma Doel MR Taken en verantwoordelijkheden Samenstelling Werkwijze Inspraak: wat betekent dat voor jou?"— Transcript van de presentatie:

1 De MedezeggenschapsRaad Inspraak in beleid

2 Programma Doel MR Taken en verantwoordelijkheden Samenstelling Werkwijze Inspraak: wat betekent dat voor jou?

3 Vooraf De taken en verantwoordelijkheden van de MR zijn vastgesteld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. De navolgende omschrijvingen zijn gebaseerd op deze wet.

4 Doel MR Overleg met directie en schoolbestuur over: –verbeteringen in het onderwijs; –vaststellen van vakanties en vrije dagen; –keuze van een lesmethode; –eventuele fusie met een andere school; –manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

5 Taken en verantwoordelijkheden Rechten: –informatierecht; –het recht op overleg; –initiatiefrecht. Bevoegdheden: –instemmingsrecht; voor bepaalde besluiten mag het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd –adviesrecht. Voor besluiten die hieronder vallen kan het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer leggen

6 Samenstelling Oudergeleding: vertegenwoordigers van ouders Twee vacatures: geplaatst op internet. Personeelsgeleding: vertegenwoordigers van het personeel Vertegenwoordigd door Ramona Verloop en Anja Snijder. Hoeveel leden een medezeggenschapsraad heeft, hangt af van het aantal leerlingen. Voor onze school geldt een maximumaantal van 6 zetels. Bij groei van het aantal leerlingen wordt de medezeggenschapsraad uitgebreid.

7 Werkwijze Vergadering: eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Leerkrachten kunnen via een openbaar forum (BB), zaken inbrengen bij de Medezeggenschapsraad. In een aantal gevallen zal de Medezeggenschapsraad de meningen inventariseren van ouders en/of leerkrachten over te nemen besluiten. Na elke vergadering zullen de notulen en informatie over actuele ontwikkelingen op de site worden geplaatst.

8 Inspraak: wat betekent dat voor jou –Je inspraak in schoolzaken kun je kwijt via de MR. Als je een punt in wilt brengen, kan dat via het MR forum. –Vergaderingen van de MR kun je bijwonen. –In een aantal gevallen zal de MR je mening vragen rond belangrijke zaken.

9 Vragen? ?


Download ppt "De MedezeggenschapsRaad Inspraak in beleid. Programma Doel MR Taken en verantwoordelijkheden Samenstelling Werkwijze Inspraak: wat betekent dat voor jou?"

Verwante presentaties


Ads door Google