De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

beleids / strategisch proces

Verwante presentaties


Presentatie over: "beleids / strategisch proces"— Transcript van de presentatie:

1

2 beleids / strategisch proces
veranderings proces hand- havings- proces in uit door uitvoeringsproces informatie opdrachten / orders materiaal materieel mensen geld informatie productie / diensten mensen geld afval / uitval omgeving

3 BEOORDELINGSCRITERIA ALS BELEIDSPLAN / BELEIDSNOTITIE (CONFORM HUIDIGE WERKWIJZER)
STRATEGISCH FM * AANSLUITING ORGANISATIESTRATEGIE * ONTWIKKELINGEN FM HERKENBAAR * HELDERE DOELSTELLING(EN) * AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR ACTIE * KWALITEIT ARGUMENTEN BIJ (INGRIJPENDE) BELEIDSVOORSTELLEN VISIE * VISIE OP GEBRUIK BELEIDSPLAN IN DE EIGEN ORGANISATIE

4 BEOORDELINGSCRITERIA
STRUCTUUR * HERKENBARE STRUCTUUR * LOGISCHE EN CONSISTENTE OPBOUW VORM * LAY-OUT * TAALGEBRUIK AFGESTEMD OP DOELGROEP

5 BEOORDELINGSCRITERIA ALS ONDERZOEKSRAPPORT
STRATEGISCH FM * AANSLUITING ORGANISATIE ONTWIKKELINGEN * ONTWIKKELINGEN FM HERKENBAAR * HELDERE PROBLEEMSTELLING * CONCRETE AANBEVELINGEN * KWALITEIT ONDERZOEK EN ARGUMENTATIE BIJ (INGRIJPENDE) VERANDERINGSVOORSTELLEN VISIE * VISIE OP GEBRUIK ONDERZOEKSRAPPORT IN DE EIGEN ORGANISATIE

6 HOE TE KOMEN TOT EEN BELEIDSPLAN
PROBLEEMSTELLING/OPDRACHTFORMULERING AANSLUITING OP HOOFDPUNTEN VAN HET GEVOERDE BELEID OMGEVINGSANALYSE BESCHRIJVING PROCESPROCESSEN UITGANGSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN NIEUWE SITUATIE OUDE SITUATIE FORMULEREN VAN MAATREGELEN KOSTEN/BATEN ANALYSE TIJDSINDICATIE/PLANNINGSPERIODE ADVIES BESLUITVORMING

7 CHECKLIST BELEIDSPLAN
NAAM VAN HET STUK KADERBRIEF DIK OF DUN MATE VAN DETAIL TITEL VOORKANT WIE BETREK JE IN WELK STADIUM GEBRUIK VAN DE OPLEIDING PSYCHOLOGIE

8 BELANGRIJKE DATA VOOR 2 MAART: VOORSTEL BELEIDSPLAN / ONDERZOEKSOPZET INLEVEREN OPZET BELEIDSPLAN: ONDERWERPEN, WAAR OP RICHTEN, VOOR WIE GESCHREVEN, WAT WIL JE REALISEREN ONDERZOEKSOPZET, AANLEIDING ONDERZOEK, ONDERZOEKSVRAGEN EN HOE TE BEANTWOORDEN VOORSTEL GAAT NAAR EXAMINATOREN OP 9 APRIL TERUGKOPPELING VOOR 31 AUGUSTUS CONCEPT INLEVEREN OP 4 SEPTEMBER PERSOONLIJKE FEEDBACK IFMEC OP 23 OKTOBER IN DRIEVOUD EXAMENWERKSTUK OP 18 DECEMBER DIPLOMERING

9

10 Hogeschool Arnhem Nijmegen Mw. E. Burger
Examencommissie 2014 Hogescholen: Hogeschool Arnhem Nijmegen Mw. E. Burger Haagse Hogeschool Mw. P. van Doorne Haagse Hogeschool Mw. R. Kuijlenburg Hanzehogeschool Groningen Mw. M. Post Hanzehogeschool Groningen Dhr. J. Wijnja Hogeschool INHOLLAND Dhr. D. Zonneveld Hogeschool Rotterdam Dhr. R. Hooftman NHTV Breda Dhr. B. Drion Saxion Hogeschool Mw. K. van Heerde Saxion Hogeschool F. Corpeleijn Examencommissie Hogescholen

11 Canisius Ziekenhuis Mw. M. van der Ploeg
Examencommissie 2014    Werkveld: AAFM Dhr. P. Evers Canisius Ziekenhuis Mw. M. van der Ploeg Facility Improvement Dhr. H. van der Sluis Heliomare Dhr. L. Kicken Johnson Controls Dhr. J. Barnhoorn Noordhoff Uitgevers Dhr. O. Venema Pacto BV Dhr. H. Scholtes Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Dhr. L. Voermans S&PM managing facility concepts Dhr. R. Kotvis Waterschap Hollandse Delta Mw. I. van der Loo Zelfstandig adviseur Dhr. J. van der Linden Examencommissie werkveld


Download ppt "beleids / strategisch proces"

Verwante presentaties


Ads door Google