De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Re-integratie en activeringsbeleid 2012 – 2015. Context kadernota  ontwikkeling economie?  vergrijzing: toenemende vraag naar (hoog) geschoolde arbeidskrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Re-integratie en activeringsbeleid 2012 – 2015. Context kadernota  ontwikkeling economie?  vergrijzing: toenemende vraag naar (hoog) geschoolde arbeidskrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Re-integratie en activeringsbeleid 2012 – 2015

2 Context kadernota  ontwikkeling economie?  vergrijzing: toenemende vraag naar (hoog) geschoolde arbeidskrachten vanaf 2014 Terugtrekkende rijksoverheid:  1 regeling voor onderkant arbeidsmarkt  krimpende re-integratiebudgetten  Maatregelen WWB / WIJ  krimpend budget voor de SW  WMO: overheveling delen AWBZ naar gemeenten + doelmatigheidskorting

3 Arbeidsmarkt regio Groningen  Diensteneconomie / weinig industrie;  Weinig vraag naar laag geschoolde arbeidskrachten;  Vervangingsvraag minder dan landelijk (stille arbeidsmarktreserve);  Groei van het aantal NWW in 2011;  Sectoren met potentie: handel, advies & onderzoek, gezondheidszorg & welzijn.

4 Financieel perspectief flexibel re-integratiebudget Groningen Prinsjesdag 2010: ( x mln.) Plannen regeerakkoord: 2009201020112012201320142015 46.544.841.622.522.921.313 2009201020112012201320142015 46.544.841.63535.433.832

5 1 regeling voor de onderkant  WWB, WIJ, WSW, Wajong  wet Werken naar Vermogen  decentraal: gemeenten voeren uit  invoering per 1 januari 2012

6 Groningse situatie  Naar verhouding veel Wajongers: ca. 3000  WWB: ca. 8000  WSW bestand: ca: 1600

7 Collegeprogramma  Alle Stadjers actief: een stad waarin iedereen meedoet Hoe?  Kansen werkzoekenden op arbeidsmarkt vergroten  Goed niveau van voorzieningen voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt  Verbinding WMO – WWB

8 Proces met maatschappelijk veld  Zomer 2010: 3 informatiebijeenkomsten voor werkgevers  Najaar 2010: 2 plenaire bijeenkomsten met werkgevers over de inrichting van het nieuwe beleid en de flexibilisering van het gesubsidieerde werk;  Najaar 2010: individuele gesprekken met grote, maatschappelijke werkgevers;  Zomer / najaar 2010: gesprekken met werkgevers over uitstroommogelijkheden van mensen met een meerjarig gesubsidieerde baan en het ‘witten’ van de banen.

9 Planning  22 februari / 1 maart: collegebesluit over concept kadernota  16 maart raadscommissie Werk & Inkomen  Medio maart – begin april: inspraak  24 mei collegebesluit raadsvoorstel kadernota  15 juni raadscommissie Werk & Inkomen  22 juni raad


Download ppt "Re-integratie en activeringsbeleid 2012 – 2015. Context kadernota  ontwikkeling economie?  vergrijzing: toenemende vraag naar (hoog) geschoolde arbeidskrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google