De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lerend Netwerk LOB Eem vmbo-mbo 29 januari 2015 Workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lerend Netwerk LOB Eem vmbo-mbo 29 januari 2015 Workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari."— Transcript van de presentatie:

1 Lerend Netwerk LOB Eem vmbo-mbo 29 januari 2015 Workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

2 Achtergrond en doelen van de training Teamtraining in 2014 gegeven aan team VHV van MBO Amersfoort (intakers en SLB-ers) Nadruk lag op: – Vergroting van inzicht in ‘wat je aan het doen bent’ als je een student aan het begeleiden bent. – Vaardigheden oefenen Doel: LOB-vaardigheden versterken. Na de training heeft de intaker en de SLB-er intensief geoefend om in gesprekken met de student kwaliteiten en motieven te onderzoeken en de student gedurende de gehele opleiding te begeleiden in de ontwikkeling hiervan. Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

3 Zelfbeeld Werk/Opleidingsbeeld Prestatiebewijs Netwerk Ervaring Vervolgstap Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken M.Kuijpers, 2012 De vijf Loopbaan Competenties Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

4

5 De leerling is aan het woord, praten met Neem de tijd, geef ruimte aan het verhaal Luister, stel open vragen en verplaats in de ander Verdeling van aandacht is belangrijk Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

6 Oefening Neem 3 minuten de tijd om zoveel mogelijk namen op te schrijven van mensen in jouw netwerk (werk, privé, enz.) die jij zou kunnen gebruiken bij het zetten van jouw volgende stap in je loopbaan. In 2-tallen (A is student, B is begeleider): In gesprek begeleidt B A. Centrale vraag hierin: Hoe kan A deze mensen gebruiken bij zetten van een volgende loopbaan-stap? En zijn er misschien meer ‘nuttige’ mensen, die A nog niet heeft opgeschreven? Gesprek duurt 5 minuten Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

7 Stimuleren tot actie/uitdagen de ander ik kijken, “hm”, “ja”. Vertrouwen wekken“ik begrijp wat je bedoelt” Doorvragen op wat leerling zegt en gevoelens/gedrag laat zien “hoe is dat voor jou?” Aanzetten tot denken“vertel eens verder over …” Meedenken“ ‘t voornaamste is dus …” Helpen formuleren / samenvatten“je zegt dus …” Vragend toevoegen, aanzetten tot verder onderzoek “en hoe is, gaat het met …” Helpen formuleren“je bedoelt eigenlijk …” Relevante expertise inbrengen“laat ik je vertellen …” Uitdagen tot oriëntatie, oefenen, bewijzen “heb je er al eens aan gedacht om …?” adviseren“het zou goed zijn als je …” Be(ver)oordelen“maar dat kun je niet maken” Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

8 Actiefeasen Niet van plan  Ruimte voor emoties Twijfel over verandering  Exploreren van twijfel en barrières Voornemen tot verandering  Beste strategie helpen bepalen, zelfvertrouwen vergroten Actie  Help stappen nemen, waarderen Gedragsbehoud  Uitdagende stappen Schakelen in gesprek Communicatiefasen Van Contact (vertrouwen) Naar Contract (zelfvertrouwen) Naar Uitvoering (ervaring  reflectie: ‘grote’ vragen  ‘kleine’ vragen) Naar Contract  (zelf aan zet: ‘grote’ stappen  ‘kleine’ stappen) Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

9 Het doelHoe je het doel bereikt De leerling is aan het woord o Ruimte voor verhaal o Open vragen, verplaatsen in de ander De leerling wordt begrepen o Valideren: oké wat je zegt, meedenken o Duiden van bedoeling en emotie Het zelfvertrouwen wordt vergroot o Waarderen o Nadruk op eigen verantwoordelijkheid en kunnen De leerling ontdekt passie en talent Terugkijken / Reflecteren o Concrete ervaring die er toe doet o Specificeren (van kwaliteit/motief) o Generaliseren (naar andere situaties) o Richting geven (sturen op nieuwe inzichten, kwaliteit / motief benoemen en relateren aan actie) De leerling is zelf aan zet, ontdekt zijn leer-/werkplek, en bouwt ervaringen, prestatiebewijzen en netwerk op Vooruitkijken / Activeren o Aanzetten tot actie: exploreren, leren, experimenteren, organiseren, profileren o Aansluiten op actiefase en uitkomsten reflectie o Positieve ervaringen uitlokken: haalbaar o Uitdagen tot iets dat hij niet kan/durft o Netwerk inschakelen Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

10 Logische niveaus volgens Gregory Bateson Om met succes een verandering teweeg te brengen, zul je tenminste op een hoger niveau moeten werken dan het niveau waarop de student de leervraag formuleert. Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

11

12 Schakelen Contract-as (taak) Contact-as (mens) 1 Positief aansluiten 2 Vragen stellen 3 Samenvatten 4 Eigen mening geven Naar: Maarten Kouwenhoven (2007), Strategisch Coachen. Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari 2015 workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog

13


Download ppt "Lerend Netwerk LOB Eem vmbo-mbo 29 januari 2015 Workshop 9: ‘Teamtraining Gespreksvaardigheden’ door Gideon Hertog Lerend Netwerk Bijeenkomst 29 januari."

Verwante presentaties


Ads door Google