De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaan(coaching) en leerlingen Hans de Wit CINOP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaan(coaching) en leerlingen Hans de Wit CINOP."— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaan(coaching) en leerlingen Hans de Wit CINOP

2 Doelen Loopbaan centraal stellen Ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld. Ontwikkelen van een realistisch beroepsbeeld. Ontwikkelen van loopbaancompetenties. Bovenstaande leidt tot : —betere keuzes —betere aansluiting vervolgonderwijs/werk —minder uitval —vergroting motivatie leerlingen —vergroten zelfsturing en eigen invloed

3 Proces van loopbaanontwikkeling: Ervaring-dialoog-leervraag

4 Wat vraagt loopbaanleren van de leeromgeving? 1.Krachtige leeromgeving 2.Reflectieve leeromgeving 3.Vraaggestuurde leeromgeving Kortom: Een loopbaangerichte leeromgeving

5 1. Een krachtige leeromgeving De leerlingen moeten ervaringen kunnen opdoen Binnen en buiten de school —Stages —Gastlessen —Groen-breed/KWT —…

6 2. Een reflectieve leeromgeving Ervaringen staan centraal Emoties mogen er zijn Alle inbreng is goed Creëren van een veilige ruimte Begeleider(s) en leerling zijn gelijkwaardig, niet gelijkvaardig

7 3. Een vraaggestuurde leeromgeving Recht doen aan verschillen in: —Leerstijl —Tempo —Niveau —Interesse

8 INTEGRAAL MODEL & ROL SCHOOLLEIDER SAMENHANG ORGANISATIE METHODEN EN INSTRUMENTEN VISIE EN STRATEGIE COMPETENTIES BETROKKENEN

9 trainer controleur helpende hand beoordelaar pispaalinstructeur raadgever aanstuurder gids klankbord supervisor spiegel loopbaancoach

10 Het loopbaangesprek Hans de Wit hwit@cinop.nl Pettelaarpark 1 Postbus 1585 5200 BP ‘s-Hertogenbosch www.cinop.nl

11 Het loopbaangesprek Doel en werkwijze Loopbaanopdracht: eigen loopbaancompetenties Het loopbaanstuur Je eigen loopbaanvraag Het loopbaangesprek: theorie en praktijk Reflectie

12 Je eigen loopbaancompetenties Denk na over een vaardigheid of competentie die je hebt ingezet om je loopbaan vorm te geven. Zet die vaardigheid op een kaartje Loop met het kaartje door de ruimte, ontmoet een collega en heb een gesprek van drie minuten waarin je uitwisselt wat die vaardigheid inhoudt en in welke context je die benut hebt

13 Het loopbaanstuur Loopbaanstuur met de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers Plenair plaatsen we de verschillende loopbaancompetenties van de groep in het loopbaanstuur

14

15 Je eigen loopbaanvraag Bedenk een eigen loopbaanvraag die op dit moment actueel is Kan van alles zijn: invulling huidig werk, verhouding prive en werk, vraag naar invulling vrije tijd of maatschappelijke betrokkenheid, ontwikkelingsbehoefte Schrijf je vraag op een sticker en plak die in het midden van je persoonlijk loopbaanstuur

16 Het loopbaangesprek Dialoog: leerling en begeleider van vmbo of mbo Trialoog: leerling, begeleider school en derde persoon (praktijkopleider, ouder/verzorger, collega op het werk)

17 Opbouw loopbaangesprek Opening en oriëntatie Kern (afhankelijk van doel/fase traject) a.Reflectie op afgelopen periode b.Probleemstellende fase c.Constructieve fase Evaluatie en afronding

18 Opening en oriëntatie Welkom en op gemak stellen Verhelderen van doelen en procedure gesprek, tijd Verkenning van de inhoud

19 Kern A: Vragen bij reflectie (abc-tje) Wat is er gebeurd? (A van wat was Aan de orde) Wat vond ik daarin belangrijk? (B van Belangrijk) Tot welke voornemens of leerwensen leidt dat? (C van Conclusies)

20 Kern B: Probleemstellende fase Vraag verhelderen (vraag achter de vraag) en thema duidelijk krijgen −Subjectief thema: bij bijv. faalangst, interne of externe locus of control (motieven- en/of kwaliteitenreflectie) −Informatief thema: onvoldoende informatie over werk en opleiding (werkexploratie) −Besliskundig thema: niet weten welke stappen wanneer nodig zijn (loopbaanaansturing) −Communicatie thema: hoe met derden te praten over wensen mbt loopbaan (netwerken)

21 Vraag verhelderen Met wie heb je al over deze vraag gesproken? Wat heb je zelf al gedaan? Wat doet het vraagstuk met je?

22 Kern C: Constructieve fase Hoe kan je aan het thema werken? Welke oplossingen kan je bedenken? Wat worden de doelen? Wat betekent dat voor je ontwikkeling? Welke activiteiten kan je ondernemen?

23 Evaluatie en afronding Samenvatten van het gesprek Reflecteren op inhoud en proces Afspraken voor vervolg maken Afscheid en afronden

24 Oefenen van loopbaangesprek Vorm met elkaar drietallen Verdeel per gesprek de rollen: inbrenger loopbaanvraag, loopbaanbegeleider en observator Oefen een gesprek met de eigen loopbaanvragen. Loopbaanbegeleider geeft de gewenste observatiepunten weer Observator: observeert, houdt de tijd (10 minuten per gesprek)in de gaten en vult feedbackformulier in Nabespreking: —Loopbaanbegeleider geeft eerst zijn/haar reflecties —Inbrenger geeft feedback hoe hij/zij het gesprek ervaren heeft —Observator geeft feedback vanuit feedbackformulier

25 Plenaire nabespreking en reflectie workshop Wat geleerd van de oefening? Wat te gebruiken in eigen praktijk? Wat sprak aan in deze workshop?

26 LOB niet in één instrument te vangen Combinatie van effectieve componenten: 1.Systematisch, persoonlijk contact: dialoog over reflectie en LOB competenties. 2.Integratie met het beroepsdomein: (PSO, BPV, praktijksimulaties) (schema)

27 3.Begin vroeg 4.Samenhang leerlijnen: kennis en vaardigheden, praktijkuitdagingen, loopbaan. 5.Verankering in het curriculum. 6.Training en intervisie mentoren, SLB- ers, decanen, etc.

28 7. Peer support (www.peersupport.nl) 8. Docenten in aanraking met arbeidsmarkt. 9. Vernieuwing kleinschalig starten. 10. Longitudinaal proces.


Download ppt "Loopbaan(coaching) en leerlingen Hans de Wit CINOP."

Verwante presentaties


Ads door Google