De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training loopbaan(dialoog) Havo 4 en 5 Ds. Pierson College 14 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training loopbaan(dialoog) Havo 4 en 5 Ds. Pierson College 14 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Training loopbaan(dialoog) Havo 4 en 5 Ds. Pierson College 14 januari 2014

2 Programma: - Terugblik vorige keer - Vanuit de theorie - Wat hebben we gedaan? - Oefeningen - Splitsen

3 1. Jongeren kunnen niet goed kiezen. 2. Matching werkt niet meer. 3. Hersenen en noodzaak. 4. Ontwikkeling beroepsbeeld. 5. Veranderende maatschappij. Theorie

4 1. Leren moet praktijkgestuurd en vraaggericht zijn. 2. Leren moet dialogisch zijn. 3. Er moeten keuzemogelijkheden zijn. Loopbaangerichte intake Samenhangend geheel van LOBactiviteiten Krachtige loopbaanomgeving

5 Loopbaangesprek

6 1. Betekenis geven aan een bijzondere ervaring 2. Specificeren van kwaliteit of motief 3. Generaliseren van kwaliteit of motief 4. Richting geven Loopbaanreflectie op kwaliteiten en motieven

7 Werkexploratie (ontdek je werkplek)

8 Onderzoeken van werk, maar ook het bijhouden van ontwikkelingen op: - Wetenschappelijk gebied (wat wordt mogelijk) - Politiek gebied (wat wordt belangrijk) - Economisch gebied (wat wordt betaalbaar) Werkexploratie (kansen ontdekken)

9 Werkexploratie Waar: Werkveld Werkplek Naar: Personen Problemen Procedures: eisen, werkzaamheden, leefregels Potentie: kansen, ontwikkelingen Door: Ervaren Internet Interview Activeren in gesprek: Verdiepen werkbeeld Verbreden werkbeeld Verbinden aan kwaliteiten en motieven M.Kuijpers, 2012

10 Werkexploratie Wat zijn vragen voor studenten? Oefening 1: De student weet wat hij later wil worden Zet de student in actie in een loopbaangesprek Oefening 2: De student weet niet wat hij later wil worden Zet de student in actie in een loopbaangesprek M.Kuijpers, 2012

11 Loopbaansturing (zelf aan zet) Loopbaangerichte beïnvloeding van leer- en werkproces Architectuur van de loopbaan Zoals werkexploratie zich richt op kansen ontdekken, richt loopbaansturing zich op kansen creëren! M.Kuijpers, 2012

12 1. Leren: leerervaringen opdoen. 2. Experimenteren: nieuwe werkervaringen opdoen. 3. Organiseren: begeleiding regelen en onderhandelen. 4. Profileren: bewijzen verzamelen van kwaliteiten. Loopbaansturing (kansen creëren)

13 Loopbaansturing Bepaal een loopbaandoel/perspectief Schrijf het doel/perspectief op een papier Ga aan de ene kant staan en leg het doel aan de andere kant Geef met een post-it aan wat er moet gebeuren voor het doel bereikt kan worden (acties op leren, experimenteren, organiseren en profileren) Leg deze post-it neer op de afstand tussen het doel en waar je nu staat Welke stappen zijn hier voor nodig? Enzovoort, net zolang tot je de eerste stap in een keer kan overbruggen Schrijf vragen op die geschikt zijn voor studenten M.Kuijpers, 2012

14 Netwerken (in gesprek met)

15 Kwantiteit van de netwerkcontacten (zijn er genoeg?) Kwaliteit van de netwerkcontacten (verscheidenheid, beslissingsbevoegdheid en relevantie) Netwerken

16 Netwerk in kaart brengen, onderzoeken en vergroten kwantiteit en kwaliteit van het netwerk: Voldoende Diversiteit Beslissingsbevoegd Relevant Netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de interne en externe arbeidsmarkt gericht op loopbaan­ontwikkeling. M.Kuijpers, 2012

17 Netwerkweb Ik Stef Milou Wil Jan Jaap Esther Tim Job Marlies M.Kuijpers, 2012

18 Netwerken In drietallen: Neem een vraag die je hebt of een probleem waar je mee stoeit waar je zelf niet uitkomt. Breng het netwerk in kaart. Bepaal de kwantiteit en kwaliteit van het netwerk Breid het netwerk uit met niet voor de hand liggende mensen Besluit wie het beste benaderd kan worden, wanneer, hoe diegene benaderd moet worden en, wat je zou willen en wat je de ander te bieden hebt Bedenk vragen voor studenten m.b.t. netwerken M.Kuijpers, 2012

19 Aan de slag met het neerzetten van de leerlijnen: - Wat kun je leerlingen aanbieden om ze goed voor te bereiden op het HBO? - Wat bied je leerlingen wanneer aan om dit optimaal vorm te geven? - Wat kun je doen in mentorlessen en wat kan de vakdocent doen? - Heeft het een en ander gevolgen voor het begeleidingsmodel? - Et cetera. Oefenen met de loopbaandialoog OF Splitsen?

20 1. Ruimte voor emoties 2. Exploreren van twijfel en barrières 3. Help bepalen wat beste strategie is, zelfvertrouwen vergroten 4. Help stappen nemen, waarderen 5. Uitdagende stappen, zelfsturing 1. Niet van plan 2. Twijfel over verandering 3. Voornemen tot verandering 4. Actie 5. Gedragsbehoud Oefenen met de loopbaandialoog Aanzetten tot actie

21 Waarderend reflecteren Het doelHoe je het doel bereikt De student is aan het woord o Ruimte voor verhaal o Open vragen De student wordt begrepen o Valideren o Duiden van bedoeling en emotie Het zelfvertrouwen wordt vergroot o Waarderen o Nadruk op eigen verantwoordelijkheid De student ontdekt kwaliteiten en motieven Terugkijken / Reflecteren o Concrete ervaring die er toe doet o Specificeren (van kwaliteit/motief) o Generaliseren (naar andere situaties) o Richting geven (sturen op nieuwe inzichten, kwaliteit / motief benoemen en relateren aan actie) De student is zelf aan zet, ontdekt zijn werkplek, en bouwt ervaringen, prestatiebewijzen en netwerk op Vooruitkijken / Activeren o Aanzetten tot actie: exploreren, leren, experimenteren, organiseren, profileren o Aansluiten op actiefase en uitkomsten reflectie o Positieve ervaringen uitlokken: haalbaar o Uitdagen tot iets dat hij niet kan/durft o Netwerk inschakelen M.Kuijpers, 2012

22 Een loopbaangesprek Neem de laatste succeservaring in gedachten Voer een loopbaangesprek over: –Wat deed jij hierin heel goed/ wat was hierin heel belangrijk? –Doe je dit ook in andere situaties heel goed/ wat vind je belangrijk? –Hoe zou je deze kwaliteit /dit motief noemen? –In hoeverre gebruik je dit optimaal in je werk? –Waar of hoe zou dit nog beter tot zijn recht komen? –Welke stap zou je hiervoor kunnen nemen? –Wie kan je daarbij helpen? M.Kuijpers, 2012

23 Reflectie op het loopbaangesprek In hoeverre was er ruimte voor het verhaal? Wat was de opbrengst? In hoeverre deed je iets anders dan anders? Wat zegt dit over jouw leerbereidheid, - vermogen? Wat is de (loopbaan)leercultuur in jouw organisatie? M.Kuijpers, 2012


Download ppt "Training loopbaan(dialoog) Havo 4 en 5 Ds. Pierson College 14 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google