De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag met vakcoördinatoren Mechelen 23 – 09- 2011. agenda Een model om aandacht te hebben voor de leerlijn en de vakoptiek Een model om aandacht te hebben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag met vakcoördinatoren Mechelen 23 – 09- 2011. agenda Een model om aandacht te hebben voor de leerlijn en de vakoptiek Een model om aandacht te hebben."— Transcript van de presentatie:

1 Dag met vakcoördinatoren Mechelen 23 – 09- 2011

2 agenda Een model om aandacht te hebben voor de leerlijn en de vakoptiek Een model om aandacht te hebben voor de leerlijn en de vakoptiek Voorstellen om de vakvergadering dit jaar inhoud te geven Voorstellen om de vakvergadering dit jaar inhoud te geven Een leermiddel gebruiken … Een leermiddel gebruiken … Over de toekomst van het vak Over de toekomst van het vak

3 Basisdoelstellingen lp p.49 Openstaan voor en inzien wat christelijk geloven kan betekenen in een wereld die radicaal pluraal ervaren en begrepen wordt 1. Zich bewust worden van en zich uitgedaagd weten door de pluraliteit van zinaanbod (levensbeschouwingen) in onze hedendaagse leefwereld 2. Leerlingen helpen om de christelijke boodschap in haar rijkdom te ontdekken in de context van deze levensbeschouwelijke pluraliteit. 3. Vanuit deze omgang met de christelijke godsdienst, met andere godsdiensten en levensbeschouwingen en vanuit een godsdienstige benadering van de werkelijkheid, kunnen leerlingen groeien als mens en bouwen aan een eigen identiteit. - Het vak wil een appèl zijn om te groeien naar een eigen en verantwoorde beslissing inzake geloof en leven. - Of leerlingen gelovig zijn of worden of het niet worden, is keuze die ze geleidelijk zelf in vrijheid maken.

4 Leerlijn 1° graad : pluraliteit 1° graad : pluraliteit Kennismaking en affirmatie: attent worden Zien in de diepte expliciteren 2° graad : identiteit (kiezen) 2° graad : identiteit (kiezen) confrontatie en luisteren beginnend kiezen motiveren 3° graad : christelijk verhaal 3° graad : christelijk verhaal Verdieping en ontdekken (CV) integratie verbinden (denken/doen)

5 Voorstellen om de vakvergadering dit jaar inhoud te geven Over de inhoud van het vak op deze school: Over de inhoud van het vak op deze school: –Bespreking van het voorgestelde model Materiaal in community Materiaal in community Nascholingstraject met Peter Nascholingstraject met Peter –Vakinformatiedossier Ervaringen Ervaringen Tot een nuttig instrument maken… Tot een nuttig instrument maken…

6 Voorstellen om de vakvergadering dit jaar inhoud te geven Over gevolgde nascholingen: Over gevolgde nascholingen: –Deze info van vandaag –UCSIA 17/11/11: over de vakoptiek –Dag van de godsdienst 15/02/12 Theologiseren met /voor / door jongeren Theologiseren met /voor / door jongeren Een referaat en workshops Een referaat en workshops (uit het leven gegrepen) –Dagen voor beginnende leraren : 28 /09/ 11 & 25 / 01/ 12 –Herbronnen op de abdij – mindfulness

7 Voorstellen om de vakvergadering dit jaar inhoud te geven Over de inhoud van lessen: Over de inhoud van lessen: –Werken met eigen materiaal : doelenwerkmiddel –Werken met leermiddelen Een nieuwe lichting handboeken Een nieuwe lichting handboeken Model lesvoorbereidingsformulier : aandacht voor vakoptiek Model lesvoorbereidingsformulier : aandacht voor vakoptiek

8 Model lesvoorbereidingsformulier 1. De Lk geeft impuls weer 2. + 3 Wat hoopt de Lk dat de lln doorheen de impuls als ingrediënt (i.v.m. groei, de pluraliteit, het christelijk verhaal) Bij welke levensbeschouwelijke vraag sluit deze impuls aan? Hoe denken de lln over dit gegeven? Wat kan er eventueel bij hen gewekt worden? 4. De Lk duidt het kern- en/of terreindoel aan dat zij beoogt 5. De Lk duidt aan welke vaardigheden worden geoefend (sluiten aan bij het werkwoord dat in vet staat) - (de vaardigheden in het vet duiden op die 'prestatie van de leerling' die in die graad volgens de leerlijn eigenlijk iets meer verwacht wordt) In een formulier voor de tweede graad wordt dat motiveren - luisteren -... 6. De Lk zoekt hoe zij straks zal kunnen evalueren of/welke stappen de lln hebben gezet in dit doel 7. De leraar geeft kort weer welke stappen (werkvormen) er in het leerproces worden gezet. 8. achterzijde: bordschema (= schriftweergave)

9 Voorstellen om de vakvergadering dit jaar inhoud te geven Over onze eigen zoektocht in en met geloven: Over onze eigen zoektocht in en met geloven: –Tot 6 november : de kruisweg van de stilte Armand de Meulemeester Abdij Keizersberg Leuven http://www.dekovel.org/pdf/Kruisweg_van_de_stilte_folder.pdf –Op Thomas:

10 Voorstellen om de vakvergadering dit jaar inhoud te geven Over onze eigen zoektocht in en met geloven: de module ‘Godsdienstleerkracht en kerk- zijn’. :de module ‘Godsdienstleerkracht en kerk- zijn’. : http://www.kuleuven.be/thomas/algemeen/kerk-2015/ het gebedenboek : het gebedenboek : http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/gebedenboek/agenda.php

11 De toekomst van het vak Waaraan men (op het ministerie en elders) werkt … Waaraan men (op het ministerie en elders) werkt … Welk is de bijdrage van de levensbeschouwelijke vakken Welk is de bijdrage van de levensbeschouwelijke vakken – voor de ontwikkeling van jongeren – voor de maatschappij Het verhaal van de vakoverschrijdende eindtermen Het verhaal van de vakoverschrijdende eindtermen

12 De toekomst van het vak PLURALITEIT On-verschil-ligheid Fundamentalisme leren overleren in Thuiskomen in = catechese Loobuyck – De Gucht Léonard ? – Van den Vloet ? Communicatie vanuit identiteit Leren vanuit openheideigenheid


Download ppt "Dag met vakcoördinatoren Mechelen 23 – 09- 2011. agenda Een model om aandacht te hebben voor de leerlijn en de vakoptiek Een model om aandacht te hebben."

Verwante presentaties


Ads door Google