De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GAAN-DE-WEG Op weg naar het vormsel Zondag 01 mei 2011: 09h00 11 kandidaat vormelingen Pastoor Jan en catechisten: Marcel Thijs, Danny Breemans, Johan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GAAN-DE-WEG Op weg naar het vormsel Zondag 01 mei 2011: 09h00 11 kandidaat vormelingen Pastoor Jan en catechisten: Marcel Thijs, Danny Breemans, Johan."— Transcript van de presentatie:

1 GAAN-DE-WEG Op weg naar het vormsel Zondag 01 mei 2011: 09h00 11 kandidaat vormelingen Pastoor Jan en catechisten: Marcel Thijs, Danny Breemans, Johan Theunissen.

2

3 - Samenkomst in kleine groepjes: - 2 groepjes van telkens 5 tot 6 jongeren: - zondagmorgen: 10h00-11h30 - samenkomst: lokaal boven Kerk - Groepsbijeenkomsten. - zondagmorgen: 10h00-12h00 - samenkomst: eetzaal Clementiaanschool - Samen met ouders eucharistie vieren. - Deelnemen aan Actie 11.11.11.

4 Werken met map - 12 thema’s: 11 samenkomsten. - Opbouw samenkomst: - Welkom en terugblik naar vorige samenkomst. - Bespreken van het thema via verhaal, spel,… - Invullen van werkblad. - Gebedsmoment, afsluiting. - Het is een werkmap: - Thuis ook aan werken: vb.: inkleuren, … - Geregeld opdrachtjes uitvoeren. GAAN-DE-WEG

5

6 Thema 1 - Om 9h00 een gezamenlijke eucharistieviering. - Kennismaken met elkaar, met de catechisten. - Via stellingenspel het doel van de catechese bespreken. - Slot om 12h00! Ik zie er iets in, ik ga met je mee! Groepsbijeenkomst: zondag 24 oktober 2010

7

8 Actie 11.11.11 Omhaling enveloppen in onze parochie door onze vormelingen samen met catechisten en andere vrijwilligers Zaterdag 13 november 2010

9

10

11 Thema 10 -Betekenis van de sacramenten. -De eucharistie beter leren begrijpen. Sacramenten: deel van ons leven. Zondag 14 november 2010

12

13 Thema 3 - Om 9h00 een gezamenlijke eucharistieviering. - Ontdekken wat mensen gelukkig maakt. - Interview: wat maakt iemand gelukkig. Want het leven is meer… Groepsbijeenkomst: zondag 28 november 2010

14

15

16 Thema 4 - Zoals Jezus durven zijn: een goed, eerlijk en oprecht mens. -Verhaal van de blinde Bartimeüs: beluisteren en naspelen. Je door Jezus laten raken Zondag 12 december 2010

17

18

19 Thema 5 - De kwetsbare binnenkant leren ter sprake brengen. -Via gespreksspel durven spreken over pijn, over verdriet. Het leven kan soms pijn doen. Zondag 09 januari 2011

20

21

22 Thema 6 -Van 9h30 tot 11h30: parochiezaal Holheide -Gezamenlijke bijeenkomst met de vormelingen van Lindelhoeven. -Spel rond mensen die ‘vreemd’ voor ons zijn. Vreemd wordt vriend Zaterdag 29 januari 2011

23

24

25 Thema 7 -Om 9h00 een gezamenlijke eucharistieviering. -Inzien dat we in het leven de anderen nodig hebben. -Werken aan een hechte groep. We hebben elkaar nodig Groepsbijeenkomst: zondag 13 februari 2011

26

27

28 Thema 8 - Bijbelverhalen vertalen naar deze tijd. -Actuele gebeurtenissen vergelijken met deze verhalen. Wie zeg jij dat ik ben? Zondag 27 februari 2011

29 Aswoensdag -Voorbereiding viering: 17h00 -Viering: vormelingen samen met ouders. Ook peter en meter worden verwacht. Woensdag 09 maart 2011 gezinsviering

30

31 Thema 9 -Bezoekje St-Oda: 16.15h tot 18.15 -Kennismaken met mensen die een handicap hebben. Doe-activiteit rond kansarmen Donderdag 31 maart 2011 ???

32

33

34 Thema 2 - Een terugblik naar de geboorte en het doopsel. - De belangrijkste symbolen in de doopviering leren begrijpen. Tot koningskind gezalfd… Zie je er iets in? Zondag 03 april 2011

35

36 Thema 11 -Hoogtepunten vormsel bespreken: - Handoplegging. - Zalving. -Samen nadenken over de betekenis van de geloofsbelijdenis. Een doordringende afdruk Eendaagse: paaszaterdag 23 april 2011 Samen met thema 12: van 10h00 tot 15h00

37

38

39 Thema 12 -Welke gaven ontvangen we tijdens het vormsel. -Wat kunnen deze betekenen in ons dagelijks leven. Gave wordt opgave Eendaagse: paaszaterdag 23 april 2011

40

41 01 mei 2011 om 09h00 Vormselviering Oefenen voor deze viering Woensdag 27 april 2011: 13h00 tot 16h00 Zaterdag 30 april 2011: 09h00 tot 12h00

42

43 Na vormselviering Receptie in parochiezaal Voor ouders, broers en/of zussen, peter, meter, grootouders Er staat een collectebus bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage.

44

45 Praktische afspraken - Altijd aanwezig bij samenkomst: - Bij verlet: catechist tijdig verwittigen. - Data eucharistievieringen respecteren: - Vormeling samen met ouders, broers, zussen,peter, meter,… - Steeds samenkomen in weekkapel om 08h50 om dan in groep binnen te gaan. - Onkosten catechese: - Kaft, copies…: 10 €.

46 Data Eucharistievieringen - Zondag 24 oktober 2010 om 9h00 - Zondag 28 november 2010 om 9h00 - Zondag 13 februari 2011 om 9h00 - Aswoensdag 09 maart 2011 om 19h00 - Paaszaterdag 23 april 2011 om 21h00


Download ppt "GAAN-DE-WEG Op weg naar het vormsel Zondag 01 mei 2011: 09h00 11 kandidaat vormelingen Pastoor Jan en catechisten: Marcel Thijs, Danny Breemans, Johan."

Verwante presentaties


Ads door Google