De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GAAN-DE-WEG Zondag 01 mei 2011: 09h00 Op weg naar het vormsel

Verwante presentaties


Presentatie over: "GAAN-DE-WEG Zondag 01 mei 2011: 09h00 Op weg naar het vormsel"— Transcript van de presentatie:

1 GAAN-DE-WEG Zondag 01 mei 2011: 09h00 Op weg naar het vormsel
11 kandidaat vormelingen Pastoor Jan en catechisten: Marcel Thijs, Danny Breemans, Johan Theunissen. 1

2

3 Samenkomst in kleine groepjes:
- 2 groepjes van telkens 5 tot 6 jongeren: - zondagmorgen: 10h00-11h samenkomst: lokaal boven Kerk - Groepsbijeenkomsten zondagmorgen: 10h00-12h samenkomst: eetzaal Clementiaanschool - Samen met ouders eucharistie vieren. - Deelnemen aan Actie

4 GAAN-DE-WEG Werken met map 12 thema’s: 11 samenkomsten.
Opbouw samenkomst: Welkom en terugblik naar vorige samenkomst. Bespreken van het thema via verhaal, spel,… Invullen van werkblad. Gebedsmoment, afsluiting. Het is een werkmap: Thuis ook aan werken: vb.: inkleuren, … Geregeld opdrachtjes uitvoeren.

5

6 Ik zie er iets in, ik ga met je mee!
Thema 1 Ik zie er iets in, ik ga met je mee! Groepsbijeenkomst: zondag 24 oktober 2010 - Om 9h00 een gezamenlijke eucharistieviering. - Kennismaken met elkaar, met de catechisten. - Via stellingenspel het doel van de catechese bespreken. - Slot om 12h00!

7

8 Actie 11.11.11 Zaterdag 13 november 2010
Omhaling enveloppen in onze parochie door onze vormelingen samen met catechisten en andere vrijwilligers

9

10

11 Thema 10 Sacramenten: deel van ons leven. Zondag 14 november 2010
- Betekenis van de sacramenten. - De eucharistie beter leren begrijpen.

12

13 Groepsbijeenkomst: zondag 28 november 2010
Thema 3 Want het leven is meer… Groepsbijeenkomst: zondag 28 november 2010 - Om 9h00 een gezamenlijke eucharistieviering. - Ontdekken wat mensen gelukkig maakt. - Interview: wat maakt iemand gelukkig.

14

15

16 Je door Jezus laten raken
Thema 4 Je door Jezus laten raken Zondag 12 december 2010 - Zoals Jezus durven zijn: een goed, eerlijk en oprecht mens. - Verhaal van de blinde Bartimeüs: beluisteren en naspelen.

17

18

19 Het leven kan soms pijn doen.
Thema 5 Het leven kan soms pijn doen. Zondag 09 januari 2011 - De kwetsbare binnenkant leren ter sprake brengen. - Via gespreksspel durven spreken over pijn, over verdriet.

20

21

22 Thema 6 Vreemd wordt vriend Zaterdag 29 januari 2011
- Van 9h30 tot 11h30: parochiezaal Holheide - Gezamenlijke bijeenkomst met de vormelingen van Lindelhoeven. - Spel rond mensen die ‘vreemd’ voor ons zijn.

23

24

25 Groepsbijeenkomst: zondag 13 februari 2011
Thema 7 We hebben elkaar nodig Groepsbijeenkomst: zondag 13 februari 2011 - Om 9h00 een gezamenlijke eucharistieviering. - Inzien dat we in het leven de anderen nodig hebben. - Werken aan een hechte groep.

26

27

28 Thema 8 Wie zeg jij dat ik ben? Zondag 27 februari 2011
- Bijbelverhalen vertalen naar deze tijd. - Actuele gebeurtenissen vergelijken met deze verhalen.

29 Aswoensdag gezinsviering Woensdag 09 maart 2011
- Voorbereiding viering: 17h00 - Viering: vormelingen samen met ouders. Ook peter en meter worden verwacht.

30

31 Doe-activiteit rond kansarmen
Thema 9 Doe-activiteit rond kansarmen Donderdag 31 maart 2011 ??? - Bezoekje St-Oda: 16.15h tot 18.15 - Kennismaken met mensen die een handicap hebben.

32

33

34 Tot koningskind gezalfd… Zie je er iets in?
Thema 2 Tot koningskind gezalfd… Zie je er iets in? Zondag 03 april 2011 - Een terugblik naar de geboorte en het doopsel. - De belangrijkste symbolen in de doopviering leren begrijpen.

35

36 Een doordringende afdruk
Thema 11 Een doordringende afdruk Eendaagse: paaszaterdag 23 april 2011 Samen met thema 12: van 10h00 tot 15h00 - Hoogtepunten vormsel bespreken: - Handoplegging. - Zalving. - Samen nadenken over de betekenis van de geloofsbelijdenis.

37

38

39 Eendaagse: paaszaterdag 23 april 2011
Thema 12 Gave wordt opgave Eendaagse: paaszaterdag 23 april 2011 - Welke gaven ontvangen we tijdens het vormsel. - Wat kunnen deze betekenen in ons dagelijks leven.

40

41 Oefenen voor deze viering
01 mei 2011 om 09h00 Vormselviering Oefenen voor deze viering Woensdag 27 april 2011: 13h00 tot 16h00 Zaterdag 30 april 2011: 09h00 tot 12h00

42

43 Receptie in parochiezaal
Na vormselviering Receptie in parochiezaal Voor ouders, broers en/of zussen, peter, meter, grootouders Er staat een collectebus bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage.

44

45 Praktische afspraken Altijd aanwezig bij samenkomst:
Bij verlet: catechist tijdig verwittigen. Data eucharistievieringen respecteren: Vormeling samen met ouders, broers, zussen, peter, meter,… Steeds samenkomen in weekkapel om 08h50 om dan in groep binnen te gaan. Onkosten catechese: Kaft, copies…: 10 €.

46 Data Eucharistievieringen
Zondag 24 oktober 2010 om 9h00 Zondag 28 november 2010 om 9h00 Zondag 13 februari 2011 om 9h00 Aswoensdag 09 maart 2011 om 19h00 Paaszaterdag 23 april 2011 om 21h00


Download ppt "GAAN-DE-WEG Zondag 01 mei 2011: 09h00 Op weg naar het vormsel"

Verwante presentaties


Ads door Google