De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NETWERK COÖRDINATOREN VZ DPB Brugge – 15 januari 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NETWERK COÖRDINATOREN VZ DPB Brugge – 15 januari 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 NETWERK COÖRDINATOREN VZ DPB Brugge – 15 januari 2015 1

2 Doelstelling netwerk 2  Wederzijdse uitwisseling scholen en begeleiders  Gedeelde verantwoordelijkheid coördinatoren (= vertegenwoordiging team) en begeleiders  Informatiedoorstroming in ruime zin: verbond – diocees – school - leraren

3 Doelstelling netwerk 3  Belang van behoedzaam om te gaan met elkaars informatie  Ethisch reflecteren: doen we het goed? Doen we het op de goede manier? Doen we het goede om de goede redenen?

4 Agenda 4  Opvolging vorig verslag  Nieuws, tips vanuit de scholen en vanuit DPB  Concordantie pedagogisch raamwerk Kind en Gezin  Handelingsgericht werken  Oefening doorlichtingsverslagen  Verdere afspraken en planning

5 Opwarmer ‘terugblik en vooruitblik’ 5  Werkvorm te gebruiken binnen team  Doelstelling:  Vanuit enkele kernelementen leerplan.  Vastleggen prioriteiten voor eigen team.  Vastleggen prioriteiten begeleiding  Post-its (1 positief en 1 werkpunt) op grote werkbladen kleven  PDCA-cirkel binnen team te gebruiken. Ondersteuning begeleiding nodig?

6 6 Leerplan VZ Respectvol handelen AD1 Beoordelen-de en begeleidende evaluatie Methodisch handelen Observeren Holistische mensvisie Participeren- de activiteiten AD 7 (competen- tiegroei) Jargon / begrippenk ader … Enkele kernelementen van het leerplan

7 Nieuws, tips vanuit de scholen en vanuit DPB 7  Vanuit scholen?  Vanuit DPB:  Documenten website begeleiding  Nascholing ‘De kunst van het coachen’ 5 mei 2015  ICF nascholing (module 2-3) 6 maart (9u-16u) Gent

8 Gordon en ICF (opdracht voor alle componenten)  11 patronen van Gordon passen in holistisch mensbeeld en zijn een manier om gegevens (zie methodisch handelen) te verzamelen en te structureren. Het ICF is een bio psycho sociaal model waarbij alle verzamelde gegevens (Gordon) in samenhang gebracht worden. Van hieruit kan je dan als team / zorgverlener rekening houden met (derde graad vz) of afstemmen op de gebruiker (en zijn netwerk) met zijn wensen en behoeften weliswaar binnen het kader van de visie van de voorziening.

9 Oriënteren op Kinderbegeleider  Nieuw decreet op de kinderopvang van baby’s en peuters is in werking getreden op 1 april 2014, zie site Kind en gezin  Nieuw pedagogisch raamwerk dat als standaard zal dienen voor kwaliteit, zie powerpoint en concordantietabel verbond voor verzorging en kinderzorg.

10 Handelingsgericht werken 10 Zie artikel, op site onder ped did berichten (als achtergrond) Opdracht:  Adhv 1 leerplandoelstelling  Plaatsen binnen kader HW (vb. voorbeeld integreren voor WAT/ WAAROM / HOE

11 UDL in 3 principes en 9 richtlijnen Principe 1 Informatie aanbieden WAT we leren Principe 2 Actie en expressie HOE we leren Principe 3 Betrokkenheid WAAROM we leren Richtlijn1 Verschillende zintuigen Richtlijn 4 Actief verwerken van de leerinhoud Richtlijn 7 Inspelen op interesses Richtlijn 2 Verduidelijken en structuur bieden Richtlijn 5 Aantonen wat je geleerd hebt Richtlijn 8 Doorzetting creëren Richtlijn 3 Begrijpen van leerinhoud Richtlijn 6 Doelen en prioriteiten bepalen Richtlijn 9 Inschatten en bijsturen

12 Opdracht 12  In groepjes (max. 4)  1 verslag nemen  1 gespreksleider  1 kwaliteitsbewaker (achtergrond HW)  1 in plenum brengen (document zal ingescand op website staan)

13 Oefening doorlichting 13  Zie document  Oefening:  Individueel  Per 2 overlopen: Aandachtspunten (zie 3 de kolom)  In plenum: bemerkingen?

14 Verdere planning en afspraken 14


Download ppt "NETWERK COÖRDINATOREN VZ DPB Brugge – 15 januari 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google