De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk coördinatoren VZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk coördinatoren VZ"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk coördinatoren VZ
DPB Brugge – 15 januari 2015

2 Doelstelling netwerk Wederzijdse uitwisseling scholen en begeleiders
Gedeelde verantwoordelijkheid coördinatoren (= vertegenwoordiging team) en begeleiders Informatiedoorstroming in ruime zin: verbond – diocees – school - leraren

3 Doelstelling netwerk Belang van behoedzaam om te gaan met elkaars informatie Ethisch reflecteren: doen we het goed? Doen we het op de goede manier? Doen we het goede om de goede redenen?

4 Agenda Opvolging vorig verslag
Nieuws, tips vanuit de scholen en vanuit DPB Concordantie pedagogisch raamwerk Kind en Gezin Handelingsgericht werken Oefening doorlichtingsverslagen Verdere afspraken en planning

5 Opwarmer ‘terugblik en vooruitblik’
Werkvorm te gebruiken binnen team Doelstelling: Vanuit enkele kernelementen leerplan. Vastleggen prioriteiten voor eigen team. Vastleggen prioriteiten begeleiding Post-its (1 positief en 1 werkpunt) op grote werkbladen kleven PDCA-cirkel binnen team te gebruiken. Ondersteuning begeleiding nodig?

6 … AD1 Leerplan VZ Jargon / begrippenkader Respectvol handelen
Beoordelen-de en begeleidende evaluatie Methodisch handelen Observeren Holistische mensvisie Participeren-de activiteiten AD 7 (competen-tiegroei) Jargon / begrippenkader Enkele kernelementen van het leerplan

7 Nieuws, tips vanuit de scholen en vanuit DPB
Vanuit scholen? Vanuit DPB: Documenten website begeleiding Nascholing ‘De kunst van het coachen’ 5 mei 2015 ICF nascholing (module 2-3) 6 maart (9u-16u) Gent

8 Gordon en ICF (opdracht voor alle componenten)
11 patronen van Gordon passen in holistisch mensbeeld en zijn een manier om gegevens (zie methodisch handelen) te verzamelen en te structureren. Het ICF is een bio psycho sociaal model waarbij alle verzamelde gegevens (Gordon) in samenhang gebracht worden. Van hieruit kan je dan als team / zorgverlener rekening houden met (derde graad vz) of afstemmen op de gebruiker (en zijn netwerk) met zijn wensen en behoeften weliswaar binnen het kader van de visie van de voorziening.

9 Oriënteren op Kinderbegeleider
Nieuw decreet op de kinderopvang van baby’s en peuters is in werking getreden op 1 april 2014, zie site Kind en gezin Nieuw pedagogisch raamwerk dat als standaard zal dienen voor kwaliteit, zie powerpoint en concordantietabel verbond voor verzorging en kinderzorg.

10 Handelingsgericht werken
Zie artikel, op site onder ped did berichten (als achtergrond) Opdracht: Adhv 1 leerplandoelstelling Plaatsen binnen kader HW (vb. voorbeeld integreren voor WAT/ WAAROM / HOE

11 UDL in 3 principes en 9 richtlijnen
Informatie aanbieden WAT we leren Principe 2 Actie en expressie HOE we leren Principe 3 Betrokkenheid WAAROM we leren Richtlijn1 Verschillende zintuigen Richtlijn 4 Actief verwerken van de leerinhoud Richtlijn 7 Inspelen op interesses Richtlijn 2 Verduidelijken en structuur bieden Richtlijn 5 Aantonen wat je geleerd hebt Richtlijn 8 Doorzetting creëren Richtlijn 3 Begrijpen van leerinhoud Richtlijn 6 Doelen en prioriteiten bepalen Richtlijn 9 Inschatten en bijsturen

12 Opdracht In groepjes (max. 4) 1 verslag nemen 1 gespreksleider
1 kwaliteitsbewaker (achtergrond HW) 1 in plenum brengen (document zal ingescand op website staan) Astrid

13 Oefening doorlichting
Zie document Oefening: Individueel Per 2 overlopen: Aandachtspunten (zie 3de kolom) In plenum: bemerkingen?

14 Verdere planning en afspraken


Download ppt "Netwerk coördinatoren VZ"

Verwante presentaties


Ads door Google