De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplantoelichting derde graad verzorging Brugge 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplantoelichting derde graad verzorging Brugge 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Leerplantoelichting derde graad verzorging Brugge 2013

2 Bedoeling van leerplantoelichting Kennismaken Leren in samenhang Studierichtingsprofiel Geïntegreerd leerplan hanteren Servicedocument raadplegen Componentgebonden afsluiten 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 2

3 Kennismaken 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 3

4 Kennismaken Drie begeleiders zie ook www.kobrugge.be, websites begeleiding, personenzorgwww.kobrugge.be Catherine.vandommele@vsko.be (huishoudkunde)Catherine.vandommele@vsko.be Ronny.vanoosthuyse@vsko.be (opvoedkunde)Ronny.vanoosthuyse@vsko.be Karine.willocx@vsko.be (verzorging)Karine.willocx@vsko.be 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 4

5 Kennismaken Wie ben jij? Vanuit welke school kom je? Welk vak of component geef je binnen studierichting verzorging? Eerste indruk: wat valt goed mee? Waar heb je het, nu nog, moeilijk mee? Waarover wil je vandaag zeker meer te weten komen? 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 5

6 Leren in samenhang 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 6

7 Historiek 1995: verzorging werd opgestart als samenvoeging van kinderverzorging en gezins- en sanitaire hulp: vakgebonden leerplan 2012: nieuw geïntegreerd leerplan 2014: bijgestuurd leerplan 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 7

8 Waarom vernieuwen? Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs- arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme … 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 8

9 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven) En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect Belang van het leren van verschillende leerstrategieën 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 9

10 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 10 Ik leer - 10%van wat ik lees -20 % van wat ik hoor -30% van wat ik zie -50% van wat ik zie en hoor -70% van wat ik bespreek -80% van wat ik doe -90% van wat ik uitleg of toon (William Glaser)

11 Visie op leren –Leren handelen centraal stellen (gedrag) = doen met verstand, belang van herhaling (mits bijsturing) in leerkrachtige situaties –Geloof in groei van leerlingen (relatie 2de – 3de graad) –Belang van leren in samenhang 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 11

12 Visie op leren Competentieontwikkelend leren (verbond): -Competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes in welbepaalde situaties -ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie Daarom: -samenhang algemene doelstellingen (AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV, K&V&A) + samenhang met doelstellingen basisvorming 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 12

13 Niet vergeten De leraar doet ertoe! Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 13

14 Uitgangspunten bso personenzorg 2de graad vv = zelfzorg, leerlingen kunnen maar voor anderen zorgen wanneer ze eerst hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen = mantelzorg waarbij leerlingen de diversiteit aan behoeften en wensen bij gezonde mensen leren kennen en ondersteunen 3de graad vz = professionele zorg en begeleiding bieden rekening houdend met de individuele gebruikers 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 14

15 Studierichtingsprofiel verzorging 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 15

16 Studierichtingsprofiel verzorging Zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen vanuit een holistische, dynamische en emancipatorische mensvisie Functioneren als lid van een team binnen een organisatie Behalen van beroepskwalificatie = verzorgende Oriënteren op zorgkundige of begeleider in de kinderopvang 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 16

17 Visie binnen leerplan Vertrekken vanuit christelijk mensbeeld (respect en omgaan met ethische problemen) In verbondenheid Op verantwoordelijke wijze Totaalvisie op zorg en begeleiding vertrekkende vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 17

18 Wat na de 3de graad vz? Doorstromen naar 7 kinderzorg of 7 thuis- en bejaardenzorg /zorgkundige of HBO 5 – verpleegkunde Doorstromen naar 7 organisatieassistentie (indirecte zorg) Op de arbeidsmarkt als v erzorgende (Vlaams decreet 18 juli betreffende zorg- en bijstandsverlening, beroepsprofiel verzorgende van de SERV) 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 18

19 Relatie 2de –3de graad Op het einde van de rit kunnen leerlingen 3 verschillende trajecten concretiseren: –Verzorging – voeding Verzorging TBZ/zorgkundige –Verzorging – voeding Verzorging Kinderzorg – Verzorging – voeding Organisatiehulp Organisatieassistentie 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 19

20 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 20 Competenties 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 1 ste leerjaar2 de leerjaar 3 de leerjaar Algemene doelstellingen Tweede graadDerde graad Competenties Algemene doelstellingen leerplandoelstellingen leerplandoel- stellingen Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’

21 Competenties en settings 3 de graad vz C1-Als verzorgende binnen het kader van de zorg en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie C2.1-Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie Woonzorg: woonzorgcentra gezinszorg 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 21

22 Competenties en settings 3 de graad vz C2.2-Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie Kinderopvang van baby’s en peuters: Groepsopvang Gezinsopvang Opvang aan huis Buitenschoolse kinderopvang 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 22

23 2de graad 3de graad Algemene doelstellingen: binnen een welomschreven opdracht: 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 binnen een klasgroep in groep werken 4 gezondheid en welzijn 5 ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 6 maaltijden plannen, voorbereiden, bereiden 7 zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten 8 zorg dragen voor linnen 9 oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze Algemene doelstellingen: binnen een welomschreven opdracht: 1 kwaliteitsbewust handelen 2 communiceren in 1-1 relatie 3 in groep team/organisatie werken 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 (ped)agogisch handelen 6 indirecte zorg verlenen 7 oriënteren op beroepen en voorbereiden op studie- en/ loopbaan 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 23

24 2de graad 3de graad Context Doelgroepen -Medeleerlingen -Gezonde kinderen 2,5- 10 jaar -Gezonde volwassenen Context Doelgroepen -Gezonde kinderen 0 – 12 jaar (basis: 3 mnd – 3 jaar) -Volwassen gebruikers die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijks leven 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 24

25 2de graad 3de graad Eenvoudige situaties Opdrachten -Met lage moeilijkheidsgraad -Aan de hand van duidelijke instructies -Onder directe begeleiding van de leraar Eenvoudige situaties Zorg- en opvangsituaties -Gezondheidstoestand van de gebruiker is stabiel -Geen acute veranderingen te verwachten -Weinig tot geen problemen in communicatie Opdrachten/handelingen -Eenvoudig -Volgens duidelijke instructies -Op basis van gegeven werkplan / zorgplan / protocol -In team / organisatie 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 25

26 Enkel 3 de graad Mate van verantwoordelijkheid -Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke -Hij/zij signaleert veranderingen / tekens en meldt deze aan de verantwoordelijke -Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen en vraagt om hulp -Hij/zij rapporteert aan de verantwoordelijke Complexe situaties = onder directe begeleiding 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 26

27 Lessentabel 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 27

28 Geïntegreerd leerplan 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 28

29 Vakoverschrijdend geïntegreerd leerplan - veronderstelt een vakoverschrijdende planning volgens gekozen ordeningskader door interdisciplinair team -min 3 u AD4, min 3 u AD5, min 1 u AD6, min 10 u stage -rekening houden met schoolcontext: lokalen, aantal lln, stages, studiebezoeken, projecten, thema’s … 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 29

30 Stage 10 wekelijkse lesuren Geen aparte stagedoelstellingen Logistiek is eerste groeifase in de leerlijn (stage en les) 1 ste leerjaar: 5 u/week woonzorgcentra en 5 u/week kinderopvang (groepsopvang bij voorkeur) 2 de leerjaar: 10 u/week in woonzorg (woonzorgcentra en gezinszorg) en in kinderopvang 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 30

31 Leerplan Staat op www.vvkso.be/leerplannenwww.vvkso.be/leerplannen Leerplanfiche leerplannummer 2012/034 Omschrijving Leerplan geldig voor de studierichting Verzorging voor de derde graad bso Leerplan (PDF-formaat) Word (2003) Excel (2003) Bijlage bij dit leerplan Servicedocument bij het leerplan PDF-Formaat geldig van 1 september 2012 studierichtingen die dit leerplan gebruiken: Verzorging(PDF-formaat) Word (2003) Excel (2003)PDF-FormaatVerzorging Ontwerpversie 2014 http://personenzorg.vvkso/berichten 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 31

32 Hoe leerplan lezen? Competenties Algemene doelstelling met context (doelgroepen en situaties) en toelichting (beginsituatie,derde graad, specialisatiejaren en duiding) Ordening via tussentitels Leerplandoelstelling met onderliggende doelen, toelichting en samenhang met andere lpd van het specifiek gedeelte 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 32

33 Hoe leerplan lezen? AD 7 Oriënteren op beroepen binnen de directe zorg/begeleiding en voorbereiden op verder studeren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 33

34 Leerplan Verplicht te volgen Belang van de werkwoorden (zie lijst achteraan in leerplan) zowel voor het onderwijzen, het leren als voor het evalueren H = herhaling tweede graad Gebruiker: algemene term Elke AD vindt plaats binnen een welomschreven opdracht 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 34

35 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen Visie 1.1 Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie handelen in tot de gebruiker en zijn omgeving 1.2 De kernelementen van het project de missie van een zorginstelling/organisatie en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd in de dagelijkse zorg- en/of begeleidingscontext exploreren en aanwenden 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 35

36 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 1.3 Respectvol handelen: respectvol omgaan met zichzelf, met anderen, met materialen en benodigdheden èn loyaal zijn aan medeleerlingen, klas, school, team, zorginstelling/organisatie 1.4 Methodisch handelen: informeren, plannen, uitvoeren en evalueren 1.5 Milieubewust handelen volgens de geldende richtlijnen 1.6 Veilig handelen volgens de geldende richtlijnen 1.7 Ergonomisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.8 Hygiënisch handelen volgens de geldende richtlijnen 1.9 Economisch handelen volgens de geldende richtlijnen 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 36

37 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen 1.10 Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren 1.11 Reflecteren over kwaliteitsbewust handelen 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 37

38 AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Toepassingsgebied: eenvoudige gesprekken in 1-1 relatie 1 Ondersteunende gesprekken voeren met gebruikers en hun sociaal netwerk. 2 Functionele gesprekken voeren met de gebruikers en hun sociaal netwerk. 3 Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren met leraren, mentor, verantwoordelijke… 4 Rapporteren aan een verantwoordelijke 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 38

39 AD 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren Visie 2.1 Verschillende elementen van het communiceren en de eigen communicatie situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden Vlot communiceren 2.2 Vlot en respectvol communiceren in 1-1 relatie 2.3 Vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 2.4 De eigen communicatie afstemmen Reflecteren 2.5 Over de eigen communicatie reflecteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 39

40 AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken Toepassingsgebied 1 Werken in een organisatie 2 Communiceren in team en werken in een team 3 Deelnemen aan teamoverleg 4 Samenwerken met andere zorgverleners/begeleiders 5 Vergaderen binnen de eigen klasgroep – een team 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 40

41 AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in team en binnen een organisatie werken 3.1 Verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren, toelichten en aanwenden binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden Organisatie 3.2 Werken in een zorginstelling/organisatie Vlot communiceren 3.3 Vlot en respectvol communiceren in team 3.4 Vlot communiceren in team en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 De eigen communicatie in team afstemmen 3.6 Bij het realiseren van een gedelegeerde teamopdracht samenwerken Reflecteren 3.7 Over het werken in team en in een organisatie reflecteren 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 41

42 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Ordening! –Gebaseerd op ICF schema (= bio psycho sociale manier van kijken naar het menselijk functioneren) van de WHO en gezondheidspatronen van Gordon (idem tweede graad en is een ordeningsysteem) –Patronen kaderen binnen studierichtingsprofiel en KB 78 en decreet zorg en bijstand èn Kind en gezin –Ordening past binnen de visie van een holistisch dynamisch en emancipatorisch mensbeeld en totaalzorg –Ordening is altijd kunstmatig dus samenhang bevorderen met alle andere AD’s! 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 42

43 ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 43 Ziekte of aandoening bouw en werking van het lichaam mentale functies leeftijd, geslacht, levensstijl individuele achtergrond het handelen van de mens = gezondheidsgedrag of patroon deelname aan het maatschappelijk leven klimaat, geluid, sociale normen, fysieke en sociale omgeving

44 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidspatronen in AD4 1.Gezondheidsbeleving en instandhouding 2.Voeding en stofwisseling 3.Uitscheiding 4.Activiteiten 5.Slaap en rust 6.Waarneming en cognitie 7.Seksualiteit en voortplanting 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 44

45 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn AD 4 Gezondheidspatronen die in andere AD’s aan bod komen 8.Zelfbeleving zie AD1, 2 en 5 9.Rol en relatie zie AD1 en 5 10.Stressverwerking zie AD1 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 45

46 AD 4 Per patroon zelfde indeling Betekenis / duiding van patroon Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie) Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie) Veranderingen / tekens observeren en signaleren In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning) 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 46

47 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Visie 4.1 Begrippen gezondheid en welzijn toelichten en aanwenden 4.2 Organisatie van kinderopvang en woonzorg toelichten! 4.3 Exploreren en toelichten waar gebruikers met hulpvragen rond gezondheid en welzijn in eigen regio terechtkunnen 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 47

48 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Eerste hulp 4.4 EHBO -noodsituaties herkennen en accuraat optreden binnen professionele situaties -omwille van de professionele situatie is het belangrijk dat leerlingen weten dat en hoe ze een verantwoordelijke moeten raadplegen -deze doelstelling uitwerken in relatie tot de verschillende gezondheidspatronen 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 48

49 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Eerste gezondheidspatroon Gezondheidsbeleving en instandhouding (gezondheidsgedrag) 4.5 Kenmerken mbt gezondheidsbeleving en instandhouding verduidelijken mbt de gebruiker (gezondheidsdoelstellingen van de overheid en de bijhorende preventieacties voor burgers) 4.6 Aan concrete projecten en /of acties participeren (in woonzorg en/of kinderopvang) 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting 3e graad Verzorging 49

50 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidsbeleving en instandhouding 4.7 Veranderingen/tekens (zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel vlak als m.b.t. omgevingsfactoren) m.b.t. gezondheidsbeleving en instandhouding observeren en signaleren 4.8 In concrete situaties relevante info mbt aandoeningen en ziektes ivm gezondheidsbeleving en instandhouding, vinden, selecteren en aanwenden 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting 3e graad Verzorging 50

51 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Gezondheidsbeleving en instandhouding 4.9 Zorg dragen voor het menselijk functioneren ivm gezondheidsbeleving en instandhouding: -inname medicatie -belang vaccinaties -infecties voorkomen 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting 3e graad Verzorging 51

52 AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn Van leerplandoelstelling 4.10 tot en met 4.35 worden de gezondheidspatronen behandeld. Reflecteren 4.36 Over het zorgend handelen reflecteren 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 52

53 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen Toepassingsgebied 1 Aanwenden van een kader om gedrag en sociale interacties te duiden. 2 Agogisch omgaan met de gebruikers: zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid de normale ontwikkeling van kinderen/het verouderingsproces van volwassenen verduidelijken en toelichten ontwikkelingsstimulerend/belevingsgericht handelen tijdens het zorg dragen voor het menselijk functioneren 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 53

54 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen Toepassingsgebied 3 Agogisch omgaan met de gebruikers in groep: begeleiden van een activiteit met een kleine groep kinderen participeren aan een groepsactiviteit bij gebruikers exploreren van het sociaal netwerk van gebruikers 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 54

55 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen VISIE 5.1 Een kader om gedrag en sociale interacties te duiden toelichten en aanwenden. 5.2 Gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden. 5.3 Begrippen m.b.t. ontwikkeling verduidelijken, toelichten en aanwenden. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 55

56 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen IK ALS VERZORGENDE/BEGELEIDER 5.4 Een emotie, gedachte, intentie, gedrag/handeling in relatie tot de gebruiker herkennen en expressief uitdrukken. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 56

57 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET KINDEREN INVULLING GEVEN AAN DE PEDAGOGISCHE RELATIE 5.5 Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen 5.6 Elementen in de pedagogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 57

58 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen ONTWIKKELINGSSTIMULEREND HANDELEN 5.7 In functie van het ontwikkelingsstimulerend handelen mijlpalen in de ontwikkeling van het kind verduidelijken en toelichten. 5.8 Ontwikkelingsstimulerend handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 58

59 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET KINDEREN IN GROEP 5.9 Het omgaan met kinderen in groep exploreren. 5.10 Aan een groepsactiviteit begeleid door een begeleider participeren. 5.11 Een activiteit bij een kleine groep kinderen begeleiden. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 59

60 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OUDERWERKING 5.12 Het belang van contacten met ouders /opvoedings- verantwoordelijken / andere personen in de kinderopvang exploreren. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 60

61 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN INVULLING GEVEN AAN DE AGOGISCHE RELATIE 5.13 Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van volwassenen/ouderen (= belevingsgericht handelen). 5.14 Elementen in de agogische relatie verduidelijken, toelichten en aanwenden. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 61

62 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN INVULLING GEVEN AAN DE AGOGISCHE RELATIE 5.15 In functie van het zorg dragen het verouderingsproces van de volwassene/oudere verduidelijken en toelichten. 5.16 Belevingsgericht handelen bij het zorg dragen voor het menselijk functioneren van de gebruiker. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 62

63 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen OMGAAN MET VOLWASSENEN/OUDEREN IN GROEP 5.17 Het omgaan met volwassenen/ouderen in groep exploreren. 5.18 Aan een groepsactiviteit bij volwassenen/ouderen participeren. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 63

64 AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen SOCIAAL NETWERK 5.19 Het belang van contacten met het sociaal netwerk van volwassene/oudere exploreren. REFLECTEREN 5.20 Over het (ped)agogisch handelen reflecteren. 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 64

65 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep Toepassingsgebied Combineren en organiseren van opdrachten op vraag van de gebruiker mbt  Linnen-, interieur- en maaltijdzorg Maaltijdzorg in context van eenvoudige dagelijkse keuken(H) en de meer complexe dagelijkse keuken: gerechten, maaltijden (H), dagvoedingen Belang huishoudelijke taken voor de gebruiker! 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 65

66 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep Aandachtspunten Gebruik van SINNERCIRKEL= kader toepassen van 2de graad Groei naar zelfstandigheid: zelfstandig werkmodellen hanteren, routinehandelingen uitvoeren zonder werkmodel, onvoorziene omstandigheden … combineren van huishoudelijke taken binnen een bepaald tijdsbestek overleg met gebruiker, aandacht voor context 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 66

67 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep Ordening leerplandoelstellingen 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 67 VISIE PLANNEN VOORBEREIDEN PLANNEN VOORBEREIDEN UITVOEREN NAZORG REFLECTEREN

68 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep VISIE 6.1 De plaats en betekenis(visie) van huishouding binnen de verschillende settings verduidelijken en toelichten 6.2 Wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers binnen verschillende settings exploreren 6.3 Vanuit een visie op evenwichtige voeding handelen 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 68

69 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep PLANNEN EN VOORBEREIDEN 6.4 Indirecte zorg plannen en organiseren 6.5 De maaltijdzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 6.6 De interieur- en linnenzorg voor gebruikers plannen en voorbereiden 6.7 Boodschappen/aankopen doen voor of met een gebruiker op basis van een met hem of haar besproken lijstje 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 69

70 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep UITVOEREN 6.8 Gerechten voor gebruikers/medeleerlingen bereiden, bewaren en toepassen van bereidingswijzen en technieken 6.9 Gerechten, dranken en maaltijden presenteren, inschenken, aanbieden, bedelen en samen maaltijd nemen 6.10 Vanuit de oriëntatie op materiaal/grondstof, toepassing, eigenschappen, opruimen, verluchten, reinigen, onderhouden van textiel,lokalen,keuken, leefruimten en buitenruimte met behulp van technieken 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 70

71 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep UITVOEREN 6.11 Materialen en benodigdheden wegbrengen, afhalen, reinigen en onderhouden 6.12 Bedden luchten, opmaken en verschonen 6.13 Voor planten en kleine huisdieren zorg dragen 6.14 Een huiselijke sfeer in leefruimten creëeren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigdheden 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 71

72 AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen voor een doelgroep NAZORG 6.15 Zorg dragen voor de nazorg m.b.t. de indirecte zorg REFLECTEREN 6.16 Over handelen m.b.t. indirecte zorg reflecteren 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 72

73 AD 7 Oriënteren op beroepen binnen de directe zorg/begeleiding en voorbereiden op verder studeren of werken 7.1 Arbeids- (en stage)voorwaarden voor de verzorgende (in opleiding) verduidelijken en aanwenden 7.2 Verschillende beroepscontexten exploreren waarbinnen een verzorgende en de begeleider in de kinderopvang werkt 7.3 Exploreren van verschillende vormen van beroepsuitoefening binnen de context van de directe zorg, de kinderopvang en met de vereisten om deze beroepsvormen uit te oefenen 7.4 Binnen de grenzen van de eigen deskundigheid handelen 7.5 Keuzes motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingen m.b.t. werken en studeren 7.6 Eigen (competentie)groei in kaart brengen 7.7 Het belang van levenslang leren verduidelijken en toelichten 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 73

74 Servicedocument raadplegen 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 74

75 Servicedocument Servicedocument: ondersteunend, tipgevend, informerend … (= advies) Te lezen samen met leerplan (= verplicht) Zal regelmatig aangepast worden 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 75

76 servicedocument 1 Pedagogisch kader: zie dia’s visie op leren 2 Juridisch kader 3 Didactisch kader Leren in samenhang/integratie 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 76

77 Servicedocument 3.1 Algemeen Van algemene doelstellingen naar criteria 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 77 3.2 Geïntegreerd werken Werken met geïntegreerde opdrachten Werken rond de samenhang les-stage 3.3 Stage 3.4 Geïntegreerde proef 3.5 Evalueren van het vak verzorging (20 uur per week) in de derde graad

78 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 78 Evalueren (behalen van de leerplandoelstellingen) Evaluatie = - Autonomie van de school -Verantwoordelijkheid directie en team VZ - Evaluatiecriteria (kennis, vaardigheden, attitudes) SMARTI formuleren Fasen Begeleidende evaluatie Beoordelende evaluatie

79 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 79 Begeleidende evaluatie Coaching van de lerende Permanent en continu (feedback en feedforward) Voortgang bijhouden (portfolio met feedback en feedforward door elkaar en derden, evaluatie en reflectie door lln) Los van attest

80 Reflecteren = leerplandoelstelling bij elke AD! Model van Korthagen met ervaring opdoen, terugblikken, analyseren, bijsturen, uitproberen Gaat verder en dieper dan evalueren Belang van perspectiefwissel Belang van goede zorg/begeleiding Binnen visie van leerplan en studierichtingsprofiel 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 80

81 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 81 Beoordelende evaluatie AD 1-2-3-4-5-6-7 (102 LPD) zowel in les als stage en in hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD / cluster Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten

82 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 82 Beoordelende evaluatie Tussentijdse evaluaties/rapport: -verstaanbaar voor leerlingen en ouders -wat is bereikt, wat moet er nog evolueren en hoe… Evaluatie/rapport voor deliberatie: vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden.

83 Servicedocument 3.6 Taalgericht vakonderwijs 3.7 Wenken bij de leerplandoelstellingen, overzicht bronnen/ websites 4 Organisatorisch kader 5 Bijlagen: ICF en Gordon … 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 83

84 Componentgebonden afsluiten 19-7-2014DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 84


Download ppt "Leerplantoelichting derde graad verzorging Brugge 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google