De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Brugge 2013-11-06 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 106/11/2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Brugge 2013-11-06 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 106/11/2013."— Transcript van de presentatie:

1 Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Brugge 2013-11-06 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 106/11/2013

2 Bedoeling van leerplantoelichting Antwoorden op uw vragen die bij eerste lezing naar boven komen Toelichten van leerplan Afspraken maken naar dit schooljaar toe, zowel binnen de scholen, over de scholen heen DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 206/11/2013

3 Volgorde van de toelichting Kennismaken Historiek Vernieuwing Visie op leren Tot stand komen van leerplan Studierichtingsprofiel Geïntegreerd leerplan Doelstellingen Planning en afspraken DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 306/11/2013

4 Kennismaken Vragen vanuit de eerste echo’s/lezing van leerplan? Per vraag een post-itje! DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 406/11/2013

5 Historiek Vorig leerplan TBZ/Z dateert oorspronkelijk van 2002 en werd bijgewerkt in 2005 In september 2010 nieuw leerplan tweede graad vv In september 2012 nieuw leerplan derde graad vz en oh In september 2014 nieuw leerplan specialisatiejaren DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 506/11/2013

6 Waarom vernieuwen Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang … DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 606/11/2013

7 Visie op leren DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 706/11/2013

8 Wat is leren (=veranderen = betekenis geven) En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect Belang van het leren van verschillende leerstrategieën DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 806/11/2013

9 Ik leer - 10%van wat ik lees -20 % van wat ik hoor -30% van wat ik zie -50% van wat ik zie en hoor -70% van wat ik bespreek -80% van wat ik doe -90% van wat ik uitleg of toon (William Glaser) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

10 Visie op leren Competentieontwikkelend leren (verbond): -competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) -ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Daarom: Samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 1006/11/2013

11 Niet vergeten De leraar doet ertoe! Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 1106/11/2013

12 Gevolgen van vernieuwing Leerplannen volgen elkaar direct op Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen … Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden! Handelen centraal stellen! DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 1206/11/2013

13 Groeilijn 2 de graad – tbz/z DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 1306/11/2013

14 Hoe kwam het leerplan tot stand? DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 1406/11/2013

15 Hoe kwam het leerplan tot stand? Vertrokken van competenties voor de specialisatiejaren (beroepsprofielen, bevraging sectoren,…) Wat betekent dit voor 3 de graad en voor 2 de graad? Groei of leerlijnen! Pedagogische werkgroep werkte een kader en studierichtingsprofiel uit Leerplancommissie maakt kader concreet DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/201315

16 Hoe kwam het leerplan tot stand? Tussentijds werd er feedback gevraagd aan klankbordgroepen (cfr 2012-2013) en aan Zorgnet Vlaanderen, Vlaamse Vereniging van Diensten voor gezinszorg, Wit Gele Kruis … Afstemming met woonzorgdecreet, KB 78 en decreet op zorg- en bijstandsverlening Gevolgen naar visie, jargon … DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 1606/11/2013

17 Stand van zaken Leerplannen specialisatiejaren –Indiening 1 ste trimester 2013 –Ingang: september 2014 Servicedocument en lessentabel –Beschikbaar in januari Ontwerpen –http://personenzorg.vvkso.behttp://personenzorg.vvkso.be –Na indiening op www.vvkso.be (leerplannen)www.vvkso.be DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 1706/11/2013

18 Studierichtingsprofiel DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 1806/11/2013

19 Studierichtingsprofiel: situering De leerling leert: -zorg bieden aan volwassenen en gezinnen -nadruk op ligt op o zorg dragen voor specifieke doelgroepen, begeleiden is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie o functioneren als lid van een team/ verpleegkundige equipe binnen een organisatie o zorg en begeleiden in diverse complexe zorgsituaties DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 1906/11/2013

20 Studierichtingsprofiel: beginsituatie De leerling: –dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (PZ) –verzorging is logische onderbouw: leerlingen leerden zorg dragen voor indirecte zorg en voor het menselijk functioneren van gebruikers (waaronder kinderen) vanuit een totaalvisie –zij-instromers: niet uit 3 de graad vz lln. moeten zich verdiepen in leerstof 3 de graad DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

21 Studierichtingsprofiel: wat na TBZ/Z? –Werken als verzorgende (Vlaams decreet 18 juli 2008 betreffende zorg- en bijstandsverlening) –Zich laten registreren als zorgkundige (KB 78) –Mogelijkheden tot verder studeren DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/201321

22 Studierichtingsprofiel Competenties: –Als verzorgende, binnen het kader van zorg- en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie (C1) –Als zorgkundige, binnen het kader van KB 78, zorg verlenen vanuit een totaalvisie (C2) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/201322

23 Studierichtingsprofiel Algemene doelstellingen (7 AD’s) Binnen een welomschreven opdracht: –kwaliteitsbewust handelen (AD1) –mondeling en schriftelijk communiceren (AD2) –in een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken (AD3) –zorg dragen voor gezondheid en welzijn (AD4) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

24 Studierichtingsprofiel –(ped)agogisch handelen (AD5) –indirecte zorg verlenen (AD6) –oriënteren op beroepen binnen directe zorg en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren (AD7) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 2406/11/2013

25 Studierichtingsprofiel: context Doelgroep –Volwassen gebruikers –Gezinnen –Met aandacht voor specifieke doelgroepen: worden in leerplan (AD ’s) benoemd: kwetsbare gezinnen, jonge gezinnen, ouderen, gebruikers die (psychisch en/of lichamelijk) chronisch ziek zijn, gebruikers die palliatief zijn, gebruikers met een beperking DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 2506/11/2013

26 Studierichtingsprofiel: context Complexe situaties 1 Soort zorgsituatie waarbinnen leerling werkt 2 Aard van opdrachten/handelingen die leerling uitvoert 3 Mate van verantwoordelijkheid die leerling draagt DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 2606/11/2013

27 Studierichtingsprofiel: context 1 Zorgsituaties –Zorgsituatie van de gebruiker vraagt om specifieke zorg voor het menselijk functioneren of om specifieke begeleiding –Er kunnen in de situatie veranderingen optreden in vraag en behoefte van de gebruiker en zijn omgeving –Er kunnen problemen zijn in de communicatie tussen gebruiker, zorgverlener en zijn omgeving –= complexe zorgsituatie DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 2706/11/2013

28 Studierichtingsprofiel: context 2 Opdrachten /handelingen –Meervoudig van aard –Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) werkplan/zorgplan/protocol, dat – indien nodig – wordt afgestemd op specifieke situaties of gebruikers –Op basis van een zelf opgemaakt zorg- en werkplan(vanuit observaties en binnen de eigen bevoegdheid) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 2806/11/2013

29 Studierichtingsprofiel: context –Waarbij de zorg wordt afgestemd op de gebruiker, zijn sociaal netwerk en op de situatie (belang van transfer!) –In team/verpleegkundige equipe, in een organisatie DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

30 Studierichtingsprofiel: context 3 Mate van verantwoordelijkheid –Werkt onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke: signaleert veranderingen/tekens bij de gebruiker en meldt deze aan de leidinggevende/verantwoordelijke weet wanneer hij hulp moet inroepen en vraagt om hulp rapporteert aan gebruiker, leidinggevende, team over de gebruiker, werkzaamheden en evaluaties DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 3006/11/2013

31 Studierichtingsprofiel Bij het uitwerken van de competentie en AD’s besteedt men aandacht aan volgende settings –Woonzorg: woonzorgcentra en gezinszorg –Ziekenhuizen en andere zorginstellingen of diensten zoals PVT, geriatrie, voorzieningen voor mensen met een beperking, diensten thuisverpleegkunde, lokaal dienstencentrum,… DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

32 Christelijk mensbeeld Waarden die er toe doen -Respect voor de medemens -Solidariteit -Zorg voor milieu en leven -Respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen -Vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 3206/11/2013

33 Geïntegreerd LP voor 22 uren AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid en welzijn AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht mondeling en schriftelijk communiceren AD 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

34 Geïntegreerd LP Bij uitwerking van AD’s rekening houden met de context: –streven naar evenwichtige tijdsbesteding voor toepassingen binnen verschillende settings Doelstellingen gelden zowel voor lestijd op school als voor stage DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 3406/11/2013

35 Geïntegreerd LP Streven naar zo groot mogelijke integratie tussen de verschillende AD’s: –In dit LP staan AD 4 en 5 centraal en worden best in samenhang gerealiseerd –AD 1, 2, 3, 7 en expressie kan men als ondersteunend beschouwen –AD 6 blijft van belang in functie van gezinszorg DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 3506/11/2013

36 Geïntegreerd leerplan Tijdsbesteding Min. 10u les op school waarvan: –30 % AD4 –35 % AD5 –15 % AD6 Min 10u stage 2u expressie (AV) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 3606/11/2013

37 AV Expressie Binnen expressie moet men in het kader van verschillende leerplandoelstellingen ondersteunend werken. Deze doelen werden aangeduid met de letter (E) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

38 Stage Stage (min. 10 lesuren per week) –Minimum 2 verschillende settings: woonzorgcentrum en gezinszorg komen voor elke leerling minstens aan bod. –In functie van creëren van optimale leerkansen: streven naar voldoende lange stageperiodes per setting (min. 4 lesuren (per week) per stageplaats –Stage binnen verschillende settings staat in functie van bereiken van competentie –Advies: blokstages DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 3806/11/2013

39 Stage Concreet betekent dit: –leerlingen lopen min. 4 weken stage in een woonzorgcentrum en min. 4 weken in de gezinszorg –groter deel stage in één setting kan DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 3906/11/2013

40 Leeswijzer leerplan Competentie Algemene doelstelling (context + toelichting ivm wat in derde graad aan bod kwam) Tussentitel Leerplandoelstelling met: –onderliggende doelen (+ toelichting) Samenhang met andere LPD DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

41 Doelstellingen: werkwoorden Doelstellingen (AD,LPD, OD): – zijn verplicht aan te bieden en te evalueren – zijn handelingsgericht – omschrijven wat leerlingen moeten kunnen (K-V-H) Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden * zie woordenlijst / H= herhaling / E = expressie DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 4106/11/2013

42 Specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige In het specialisatiejaar gaan lln alle aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes verdiepen, uitbreiden èn aanwenden binnen de context van dit leerplan. DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 4206/11/2013

43 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen In functie van het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Groeilijn: 2 de – 3 de graad –Mensvisie en kernelementen van project/missie van een zorginstelling/organisatie + implementatie ervan exploreren en aanwenden –Bij de uitvoering van een opdracht respectvol, methodisch, milieubewust, veilig, ergonomisch, economisch handelen volgens de geldende richtlijnen –Bij de uitvoering van een opdracht observeren, interpreteren, registreren en rapporteren –Over het kwaliteitsbewust handelen reflecteren DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 4306/11/2013

44 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen Specialisatiejaar - Leerlingen leren bijdragen aan alle doelstellingen binnen de kwaliteitszorg in een voorziening volgens de geldende richtlijnen -De gebruikers stimuleren tot aspecten van kwaliteitsbewust handelen -Aangeleerde K,V, A toepassen binnen beroepssituaties en afstemmen op de gebruiker en zijn situatie - Respectvol handelen wordt uitgesplitst DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 4406/11/2013

45 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen Visie Bij de uitvoering van een opdracht bijdragen aan kwaliteitszorg in een zorginstelling/dienst (1.1) Kennismaken met kwaliteitshandboek Implementatie van kwaliteitszorg DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

46 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen Respectvol handelen Bij de uitvoering van een opdracht Respectvol omgaan met zichzelf (1.2) Respectvol handelen afstemmen op de ander en zijn situatie (1.3) Ethisch en deontologisch handelen (1.4) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 4606/11/2013

47 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen Bij de uitvoering van een opdracht Methodisch handelen (1.5) –Afstemming op gebruiker en situatie: handelen op basis van observaties/zorgplan, overleg met gebruiker en sociaal netwerk –Taken combineren Milieubewust handelen (1.6) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 4706/11/2013

48 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen Bij de uitvoering van een opdracht: Veilig handelen (1.7) Ergonomisch handelen (1.8) Hygiënisch handelen (1.9) –Voedselveiligheid Economisch handelen (1.10) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 4806/11/2013

49 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren (1.11) Reflecteren (1.12) groeilijn 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 49

50 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Groeilijn – 2 de graad: vlot en respectvol communiceren in een 1-1 relatie tijdens dagdagelijkse gesprekken (vooral binnen klasgroep) – 3 de graad: uitbreiden communicatievaardigheden en toepassen: in functionele gesprekken met gebruikers en hun sociaal netwerk bij voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken met leraren, mentoren,… bij het rapporteren aan een verantwoordelijke DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5006/11/2013

51 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren –Specialisatiejaar: - complexere gesprekken - rapporteren aan een gebruiker - rapporteren over een gebruiker aan het sociaal netwerk DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5106/11/2013

52 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren Vlot communiceren Vlot en respectvol communiceren in een 1-1 relatie (2.1) - Afstemmen op mogelijkheden, specifieke noden, situatie - Complexere gesprekken: slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek, moeilijke thema’s DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5206/11/2013

53 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren Vlot en respectvol communiceren met het sociaal netwerk van de gebruiker (2.2) Helpen bij de administratie van de gebruiker (2.3) Organisatiespecifieke administratieve taken uitvoeren (2.4) Vlot communiceren en gebruik maken van communicatiemiddelen (2.5) (H) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5306/11/2013

54 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren Reflecteren Reflecteren over de eigen communicatie aan de hand van een kader om gedrag en sociale interacties te duiden (2.6) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5406/11/2013

55 AD 3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken Groeilijn –2 de graad: communiceren én samenwerken in de klasgroep –3 de graad: werken in een voorziening, in team (communiceren en samenwerken in eenvoudige situaties) –Specialisatiejaar: samenwerken en communiceren in team, en in een voorziening (complexe situaties) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5506/11/2013

56 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken Zorginstelling / dienst Werken in een zorginstelling / dienst (3.1) - Aandacht voor multidisciplinariteit - Voor diversiteit en complementariteit - Exploreren van samenwerking met andere zorginstellingen / diensten DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5606/11/2013

57 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken Communiceren in team Vlot en respectvol communiceren in team / in een verpleegkundige equipe (3.2) - Actief deelnemen aan teamoverleg en dienstoverdracht - Uitwisselen gebruikersgebonden informatie - Functioneringsgesprek met verantwoordelijke DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5706/11/2013

58 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken Samenwerken Samenwerken in een gestructureerd team / in een verpleegkundige equipe (3.3) - Signaalfunctie van verzorgende / zorgkundige - Regels en afspraken, omgaan met gedelegeerde taken - Multidisciplinariteit en complementariteit - Teamgerichtheid - Constructief omgaan met conflicten DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5806/11/2013

59 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken Reflecteren Over het werken in een organisatie, in team / in een verpleegkundige equipe reflecteren (3.4) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 5906/11/2013

60 AD 4 en 5 Visie en kaders Actuele kaders die aansluiten bij het zorg en begeleiding bieden vanuit een totaalvisie. Met nadruk op ‘afstemming’ van zorg/agogisch handelen op de gebruiker en zijn situatie! ICF model, gezondheidspatronen van Gordon, communicatieschema en kader ivm gedrag en sociale interacties (relatiewijzer) )60

61 AD 4 en 5 Visie en kaders ICF – model (WHO): –Gebaseerd op bio-psycho-sociale visie op het menselijk functioneren. –In AD 4 benaderen we de zorg voor gebruiker vanuit perspectief van zijn menselijk organisme (bio). –In AD 5 benaderen we de zorg voor gebruiker en zijn sociaal netwerk vanuit het menselijk handelen en hun deelname aan het maatschappelijk leven (psycho – sociaal). 61

62 ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren 1-8-2014 DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 62 Ziekte of aandoening bouw en werking van het lichaam mentale functies stoornissen leeftijd, geslacht, levensstijl individuele achtergrond het handelen van de mens = gezondheidsgedrag of patroon beperkingen deelname aan het maatschappelijk leven participatieproblemen klimaat, geluid, sociale normen, fysieke en sociale omgeving

63 AD 4 en 5 Visie en kaders Gezondheidspatronen van Gordon 2 de -3 de graad - groeilijn 1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 6306/11/2013

64 AD 4 en 5 Visie en kaders Per patroon in derde graad Betekenis / duiding van patroon Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie) Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie) Veranderingen / tekens observeren en signaleren In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

65 AD 4 en 5: Visie en kaders ‒ In specialisatiejaar: andere gezondheidspatronen vooral binnen AD5 6 Waarneming en cognitie 8 Zelfbeleving 9 Stressverwerkingspatroon 10 Rol en relatie 11 Waarden en levensovertuiging 65

66 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn Complexe zorgsituaties Gegevens over de gebruiker (≠ patronen) verzamelen om zorgsituatie in kaart te brengen (4.1) Verduidelijken en toelichten van (lichamelijke en psychische) stoornissen en aandoeningen én hun invloed op het menselijk functioneren (4.2) 66

67 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn Zorg dragen voor het menselijk functioneren vanuit een totaalvisie Zorg dragen voor menselijk functioneren van gebruiker in een complexe zorgsituatie (4.3) Herhaling basiszorg en aanwenden in complexe situaties Volgens KB 78 en het decreet zorg- en bijstandsverlening Omgaan met multiproblemen Afstemming van zorg op individuele gebruiker en zijn situatie! 67

68 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn Ondersteunen bij kraamzorg (gezinszorg). (4.4) Zorg dragen voor een gebruiker waarvan het levenseinde nabij is (4.5) Uitvoeren van laatste zorgen aan een overledene in afspraak en volgens de wensen van de overledene en zijn sociaal netwerk (4.6) 68

69 Noodsituaties herkennen en adequaat optreden (4.7) - AED toestel Reflecteren over het eigen handelen mbt gezondheid en welzijn (4.8) 69 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn

70 AD 5 (Ped)agogisch handelen Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Groeilijn 2 de graad: - exploreren verschillende fasen binnen de levensloop van de mens - participeren aan een (vrije tijds)activiteit, de doelgroep - ondersteunen en kennismaken met de wijze waarop de groep begeleid wordt DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7006/11/2013

71 AD 5 (Ped)agogisch handelen 3 de graad: - leren zorg dragen voor het menselijk functioneren van gezonde kinderen -leren pedagogisch handelen bij gezonde kinderen van 3 mnd –12 jaar (focus: 3 mnd tot 3 jaar)  elementen in pedagogische relatie verduidelijken, toepassen en aanwenden (steunen, sturen, stimuleren en samenwerken)  zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen  ontwikkelingsstimulerend handelen bij zorg dragen voor menselijk functioneren DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7106/11/2013

72 AD 5 (Ped)agogisch handelen 3 de graad – omgaan kinderen in groep exploreren – aan groepsactiviteit begeleid door begeleider participeren – een activiteit bij kleine groep ( 2 à 3 ) kinderen begeleiden – exploreren van het belang van contacten met ouders / opvoedingsverantwoordelijken/ andere personen in de kinderopvang – gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7206/11/2013

73 AD 5 (Ped)agogisch handelen De zorgrelatie De actoren en beïnvloedende factoren in de zorgrelatie in kaart brengen en hun betekenis verduidelijken en toelichten (5.1) Ontwikkeling Het zorg dragen voor de gebruiker aanpassen aan zijn ontwikkelingsproces (5.2) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7306/11/2013

74 AD 5 (Ped)agogisch handelen Belevingsgericht handelen Psychosociale ondersteuning Psychosociale ondersteuning bieden aan de gebruiker en zijn sociaal netwerk in complexe zorgsituaties (5.3) (E) - Waarneming en cognitie - Zelfbeleving - Stressverwerkingspatroon - Rol en relatie - Waarden en overtuiging DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7406/11/2013

75 AD 5 (Ped)agogisch handelen Belevingsgericht handelen Gedrag Gedrag/handelen van de gebruiker in complexe zorg- situaties in een kader plaatsen en aansturen (5.4) (E) - S teunen, stimuleren, samenwerken/participeren - Sturen/structureren DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7506/11/2013

76 AD 5 (Ped)agogisch handelen Belevingsgericht handelen Bijzondere zorgnoden Omgaan met bijzondere zorgnoden in complexe situaties (5.5) - Informeren over - Ondersteuning vragen bij het omgaan met DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7606/11/2013

77 AD 5 (Ped)agogisch handelen Belevingsgericht handelen Pedagogische ondersteuning Begeleiden van kinderen binnen een gezin (5.6) (E) - Spelbegeleiding, stimuleren bij huiswerk - Ondersteunende gesprekken - Opvoedingsondersteuning in dagelijkse bezigheden DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7706/11/2013

78 AD 5 (Ped)agogisch handelen Verblijf binnen settings Onthalen en begeleiden van gebruikers bij de komst en het verblijf binnen de verschillende settings of transfers naar andere settings (5.7) (E) Sociaal netwerk van de gebruiker Zorg dragen voor het sociaal netwerk van de gebruiker (5.8) - aandacht voor diversiteit in gezinsvormen, relaties… DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7806/11/2013

79 AD 5 (Ped)agogisch handelen Reflecteren Reflecteren over het eigen (ped)agogisch handelen (5.9) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 7906/11/2013

80 AD 6 Indirecte zorg Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie integratie met de andere AD’s Groeilijn: 2 de – 3 de graad – Maaltijdzorg: bereiden van maaltijden, gerechten, dagvoeding binnen context van de dagelijkse keuken –Linnen- en interieurzorg : alle basisvaardigheden en gecombineerde opdrachten (3 de graad) –Herhaling vanuit 2 de en 3 de graad: afspraken met team 3 de graad = noodzakelijk DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 8006/11/2013

81 AD 6 Indirecte zorg Specialisatiejaar –Omgaan met complexe en onverwachte situaties –Afstemming op de gebruiker, zijn situatie en de zorginstelling/dienst –Aandacht voor specifieke doelgroepen –Vaardiger worden in het combineren van taken –Flexibel en creatief omgaan met de mogelijkheden in de thuissituatie ( gezinnen) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 8106/11/2013

82 AD 6 Indirecte zorg Informeren en plannen Organiseren van de indirecte zorg in complexe zorgsituaties (6.1) Productkennis in relatie met specifieke behoeften – maaltijdpatroon – weekplanning Context dagelijkse keuken: aandacht voor borstvoedingsmelk, flesvoeding, fruit- en groentepap (kinderen), dagelijkse gezonde maaltijden met aandacht voor seizoensproducten (kinderen en volwassenen) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 8206/11/2013

83 AD 6 Indirecte zorg Uitvoeren Zorg dragen voor maaltijdzorg in complexe zorgsituaties (6.2) Zorg dragen voor interieurzorg in complexe zorgsituaties (6.3) Zorg dragen voor linnenzorg in complexe zorgsituaties (6.4) Reflecteren Reflecteren over het eigen handelen met betrekking tot indirecte zorg (6.5) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 8306/11/2013

84 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL Maatschappij Maatschappelijke tendensen en uitdagingen voor de zorg verduidelijken en toelichten (7.1) Aandacht voor tendensen ondermeer vermaatschappelijking van de zorg Aandacht voor diversiteit DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 06/11/2013

85 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL Organisatie Organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg voor gebruikers in complexe zorgsituaties verduidelijken (7.2) Organisaties en netwerken exploreren en verduidelijken die gebruikers, hun sociaal netwerk en zorgverleners ondersteunen in het kader van complexe zorgsituaties (7.3) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 8506/11/2013

86 AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL Werken in de zorg Het (wetgevend kader verduidelijken en aanwenden waarbinnen een verzorgende/zorgkundige functioneert (7.4) De taken en functie van andere zorg- en welzijnsberoepen binnen de verschillende settings exploreren, verduidelijken en toelichten (7.5) Het belang van levenslang leren exploreren en verduidelijken (7.6) Reflecteren De eigen (competentie)groei in kaart brengen (7.7) DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 8606/11/2013

87 Planning en afspraken In DPB - Do 16/1/2014 nm - Do 27/3/2014 vm Verbond -ICF 26/2/2014 Gent Eekhoutcentrum - Relatiewijzer, Torhout, 13 en 14/3/2014 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 8706/11/2013

88 Bijeenkomsten DPB Agendapunten -Eigen voorstellen? -Suggesties: organisatie, methodisch handelen, reflecteren, evalueren, componentgericht werken, geïntegreerd werken, stage en stageopdrachten, GIP … DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 8806/11/2013

89 Eerste aanzet op eigen school In team per doelstelling (LPD, OD) uitzoeken wat nu gegeven wordt: correct volgens leerplan? Teveel? Te weinig? Actueel? Uitdaging en kans … DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 8906/11/2013


Download ppt "Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Brugge 2013-11-06 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 106/11/2013."

Verwante presentaties


Ads door Google