De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige"— Transcript van de presentatie:

1 Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Brugge 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

2 Bedoeling van leerplantoelichting
Antwoorden op uw vragen die bij eerste lezing naar boven komen Toelichten van leerplan Afspraken maken naar dit schooljaar toe, zowel binnen de scholen, over de scholen heen 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

3 Volgorde van de toelichting
Kennismaken Historiek Vernieuwing Visie op leren Tot stand komen van leerplan Studierichtingsprofiel Geïntegreerd leerplan Doelstellingen Planning en afspraken 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

4 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Kennismaken Vragen vanuit de eerste echo’s/lezing van leerplan? Per vraag een post-itje! 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

5 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Historiek Vorig leerplan TBZ/Z dateert oorspronkelijk van 2002 en werd bijgewerkt in 2005 In september 2010 nieuw leerplan tweede graad vv In september 2012 nieuw leerplan derde graad vz en oh In september 2014 nieuw leerplan specialisatiejaren 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

6 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Waarom vernieuwen Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evolutie in de gezondheids- en welzijnszorg, vergrijzing, mensbeeld … Belang van beroepsprofielen, afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, sociaal constructivisme, leren in samenhang … 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

7 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Visie op leren 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

8 Wat is leren (=veranderen = betekenis geven)
En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Feedback (concreet a.d.h.v. smarti criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste lesstart (motivatie, linken …) een groot leereffect Belang van het leren van verschillende leerstrategieën 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

9 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
4 april 2017 Ik leer %van wat ik lees 20% van wat ik hoor 30% van wat ik zie 50% van wat ik zie en hoor 70% van wat ik bespreek 80% van wat ik doe 90% van wat ik uitleg of toon (William Glaser) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige 9

10 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Visie op leren Competentieontwikkelend leren (verbond): -competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes = handelen in welbepaalde situaties (doen met verstand) -ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie, geloof in groei Daarom: Samenhang algemene doelstellingen(AD) beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV,K-V-A) + samenhang met doelstellingen basisvorming 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

11 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Niet vergeten De leraar doet ertoe! Gun jezelf èn jouw team de nodige tijd 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

12 Gevolgen van vernieuwing
Leerplannen volgen elkaar direct op Met als gevolg zelfde jargon, kaders, systematiek, groeilijnen … Afstemming tussen en binnen de verschillende jaren =overleg leraren Leerlingen aanspreken op wat ze reeds leerden! Handelen centraal stellen! 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

13 Groeilijn 2de graad – tbz/z
06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

14 Hoe kwam het leerplan tot stand?
06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

15 Hoe kwam het leerplan tot stand?
Vertrokken van competenties voor de specialisatiejaren (beroepsprofielen, bevraging sectoren,…) Wat betekent dit voor 3de graad en voor 2de graad? Groei of leerlijnen! Pedagogische werkgroep werkte een kader en studierichtingsprofiel uit Leerplancommissie maakt kader concreet 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

16 Hoe kwam het leerplan tot stand?
Tussentijds werd er feedback gevraagd aan klankbordgroepen (cfr ) en aan Zorgnet Vlaanderen, Vlaamse Vereniging van Diensten voor gezinszorg, Wit Gele Kruis … Afstemming met woonzorgdecreet, KB 78 en decreet op zorg- en bijstandsverlening Gevolgen naar visie, jargon … . 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

17 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Stand van zaken Leerplannen specialisatiejaren Indiening 1ste trimester 2013 Ingang: september 2014 Servicedocument en lessentabel Beschikbaar in januari Ontwerpen Na indiening op (leerplannen) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

18 Studierichtingsprofiel
06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

19 Studierichtingsprofiel: situering
De leerling leert: -zorg bieden aan volwassenen en gezinnen -nadruk op ligt op zorg dragen voor specifieke doelgroepen, begeleiden is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie functioneren als lid van een team/ verpleegkundige equipe binnen een organisatie zorg en begeleiden in diverse complexe zorgsituaties 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

20 Studierichtingsprofiel: beginsituatie
De leerling: dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (PZ) verzorging is logische onderbouw: leerlingen leerden zorg dragen voor indirecte zorg en voor het menselijk functioneren van gebruikers (waaronder kinderen) vanuit een totaalvisie zij-instromers: niet uit 3de graad vz lln. moeten zich verdiepen in leerstof 3de graad 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

21 Studierichtingsprofiel: wat na TBZ/Z?
Werken als verzorgende (Vlaams decreet 18 juli 2008 betreffende zorg- en bijstandsverlening) Zich laten registreren als zorgkundige (KB 78) Mogelijkheden tot verder studeren 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

22 Studierichtingsprofiel
Competenties: Als verzorgende, binnen het kader van zorg- en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie (C1) Als zorgkundige, binnen het kader van KB 78, zorg verlenen vanuit een totaalvisie (C2) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

23 Studierichtingsprofiel
Algemene doelstellingen (7 AD’s) Binnen een welomschreven opdracht: kwaliteitsbewust handelen (AD1) mondeling en schriftelijk communiceren (AD2) in een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken (AD3) zorg dragen voor gezondheid en welzijn (AD4) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

24 Studierichtingsprofiel
(ped)agogisch handelen (AD5) indirecte zorg verlenen (AD6) oriënteren op beroepen binnen directe zorg en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren (AD7) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

25 Studierichtingsprofiel: context
Doelgroep Volwassen gebruikers Gezinnen Met aandacht voor specifieke doelgroepen: worden in leerplan (AD ’s) benoemd: kwetsbare gezinnen, jonge gezinnen, ouderen, gebruikers die (psychisch en/of lichamelijk) chronisch ziek zijn, gebruikers die palliatief zijn, gebruikers met een beperking 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

26 Studierichtingsprofiel: context
Complexe situaties 1 Soort zorgsituatie waarbinnen leerling werkt 2 Aard van opdrachten/handelingen die leerling uitvoert 3 Mate van verantwoordelijkheid die leerling draagt 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

27 Studierichtingsprofiel: context
1 Zorgsituaties Zorgsituatie van de gebruiker vraagt om specifieke zorg voor het menselijk functioneren of om specifieke begeleiding Er kunnen in de situatie veranderingen optreden in vraag en behoefte van de gebruiker en zijn omgeving Er kunnen problemen zijn in de communicatie tussen gebruiker, zorgverlener en zijn omgeving = complexe zorgsituatie 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

28 Studierichtingsprofiel: context
2 Opdrachten /handelingen Meervoudig van aard Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) werkplan/zorgplan/protocol, dat – indien nodig – wordt afgestemd op specifieke situaties of gebruikers Op basis van een zelf opgemaakt zorg- en werkplan(vanuit observaties en binnen de eigen bevoegdheid) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

29 Studierichtingsprofiel: context
Waarbij de zorg wordt afgestemd op de gebruiker, zijn sociaal netwerk en op de situatie (belang van transfer!) In team/verpleegkundige equipe, in een organisatie 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

30 Studierichtingsprofiel: context
3 Mate van verantwoordelijkheid Werkt onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke: signaleert veranderingen/tekens bij de gebruiker en meldt deze aan de leidinggevende/verantwoordelijke weet wanneer hij hulp moet inroepen en vraagt om hulp rapporteert aan gebruiker, leidinggevende, team over de gebruiker, werkzaamheden en evaluaties 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

31 Studierichtingsprofiel
Bij het uitwerken van de competentie en AD’s besteedt men aandacht aan volgende settings Woonzorg: woonzorgcentra en gezinszorg Ziekenhuizen en andere zorginstellingen of diensten zoals PVT, geriatrie, voorzieningen voor mensen met een beperking, diensten thuisverpleegkunde, lokaal dienstencentrum,… 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

32 Christelijk mensbeeld
Waarden die er toe doen Respect voor de medemens Solidariteit Zorg voor milieu en leven Respectvol omgaan met eigen geloof, anders gelovigen en niet-gelovigen Vanuit eigen spiritualiteit omgaan met ethische problemen 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

33 Geïntegreerd LP voor 22 uren
AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en levenslang leren AD 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid en welzijn AD 5 Binnen een welomschreven opdracht (ped)agogisch handelen AD 6 Binnen een welomschreven opdracht indirecte zorg verlenen AD 3 Binnen een welomschreven opdracht in een organisatie, in team werken AD 2 Binnen een welomschreven opdracht mondeling en schriftelijk communiceren AD 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

34 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Geïntegreerd LP Bij uitwerking van AD’s rekening houden met de context: streven naar evenwichtige tijdsbesteding voor toepassingen binnen verschillende settings Doelstellingen gelden zowel voor lestijd op school als voor stage 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

35 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Geïntegreerd LP Streven naar zo groot mogelijke integratie tussen de verschillende AD’s: In dit LP staan AD 4 en 5 centraal en worden best in samenhang gerealiseerd AD 1, 2, 3, 7 en expressie kan men als ondersteunend beschouwen AD 6 blijft van belang in functie van gezinszorg 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

36 Geïntegreerd leerplan
Tijdsbesteding Min. 10u les op school waarvan: 30 % AD4 35 % AD5 15 % AD6 Min 10u stage 2u expressie (AV) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

37 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AV Expressie Binnen expressie moet men in het kader van verschillende leerplandoelstellingen ondersteunend werken. Deze doelen werden aangeduid met de letter (E) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

38 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Stage Stage (min. 10 lesuren per week) Minimum 2 verschillende settings: woonzorgcentrum en gezinszorg komen voor elke leerling minstens aan bod. In functie van creëren van optimale leerkansen: streven naar voldoende lange stageperiodes per setting (min. 4 lesuren (per week) per stageplaats Stage binnen verschillende settings staat in functie van bereiken van competentie Advies: blokstages 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

39 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Stage Concreet betekent dit: leerlingen lopen min. 4 weken stage in een woonzorgcentrum en min. 4 weken in de gezinszorg groter deel stage in één setting kan 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

40 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Leeswijzer leerplan Competentie Algemene doelstelling (context + toelichting ivm wat in derde graad aan bod kwam) Tussentitel Leerplandoelstelling met: onderliggende doelen (+ toelichting) Samenhang met andere LPD 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

41 Doelstellingen: werkwoorden
Doelstellingen (AD,LPD, OD): zijn verplicht aan te bieden en te evalueren zijn handelingsgericht omschrijven wat leerlingen moeten kunnen (K-V-H) Kennisgerichte doelstellingen op 3 niveaus: verduidelijken toelichten aanwenden * zie woordenlijst / H= herhaling / E = expressie 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

42 Specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
In het specialisatiejaar gaan lln alle aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes verdiepen, uitbreiden èn aanwenden binnen de context van dit leerplan. 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

43 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
In functie van het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Groeilijn: 2de – 3de graad Mensvisie en kernelementen van project/missie van een zorginstelling/organisatie + implementatie ervan exploreren en aanwenden Bij de uitvoering van een opdracht respectvol, methodisch, milieubewust, veilig, ergonomisch, economisch handelen volgens de geldende richtlijnen Bij de uitvoering van een opdracht observeren, interpreteren, registreren en rapporteren Over het kwaliteitsbewust handelen reflecteren 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

44 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Specialisatiejaar - Leerlingen leren bijdragen aan alle doelstellingen binnen de kwaliteitszorg in een voorziening volgens de geldende richtlijnen De gebruikers stimuleren tot aspecten van kwaliteitsbewust handelen Aangeleerde K,V, A toepassen binnen beroepssituaties en afstemmen op de gebruiker en zijn situatie - Respectvol handelen wordt uitgesplitst 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

45 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Visie Bij de uitvoering van een opdracht bijdragen aan kwaliteitszorg in een zorginstelling/dienst (1.1) Kennismaken met kwaliteitshandboek Implementatie van kwaliteitszorg 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

46 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Respectvol handelen Bij de uitvoering van een opdracht Respectvol omgaan met zichzelf (1.2) Respectvol handelen afstemmen op de ander en zijn situatie (1.3) Ethisch en deontologisch handelen (1.4) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

47 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Bij de uitvoering van een opdracht Methodisch handelen (1.5) Afstemming op gebruiker en situatie: handelen op basis van observaties/zorgplan, overleg met gebruiker en sociaal netwerk Taken combineren Milieubewust handelen (1.6) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

48 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Bij de uitvoering van een opdracht: Veilig handelen (1.7) Ergonomisch handelen (1.8) Hygiënisch handelen (1.9) Voedselveiligheid Economisch handelen (1.10) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

49 AD 1 Kwaliteitsbewust handelen
Observeren, interpreteren, registreren en rapporteren (1.11) Reflecteren (1.12) groeilijn 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

50 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Groeilijn 2de graad: vlot en respectvol communiceren in een 1-1 relatie tijdens dagdagelijkse gesprekken (vooral binnen klasgroep) 3de graad: uitbreiden communicatievaardigheden en toepassen: in functionele gesprekken met gebruikers en hun sociaal netwerk bij voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken met leraren, mentoren,… bij het rapporteren aan een verantwoordelijke 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

51 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Specialisatiejaar: - complexere gesprekken - rapporteren aan een gebruiker - rapporteren over een gebruiker aan het sociaal netwerk 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

52 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Vlot communiceren Vlot en respectvol communiceren in een 1-1 relatie (2.1) - Afstemmen op mogelijkheden, specifieke noden, situatie - Complexere gesprekken: slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek, moeilijke thema’s 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

53 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Vlot en respectvol communiceren met het sociaal netwerk van de gebruiker (2.2) Helpen bij de administratie van de gebruiker (2.3) Organisatiespecifieke administratieve taken uitvoeren (2.4) Vlot communiceren en gebruik maken van communicatiemiddelen (2.5) (H) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

54 AD 2 Mondeling en schriftelijk communiceren
Reflecteren Reflecteren over de eigen communicatie aan de hand van een kader om gedrag en sociale interacties te duiden (2.6) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

55 AD 3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Groeilijn 2de graad: communiceren én samenwerken in de klasgroep 3de graad: werken in een voorziening, in team (communiceren en samenwerken in eenvoudige situaties) Specialisatiejaar: samenwerken en communiceren in team, en in een voorziening (complexe situaties) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

56 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Zorginstelling / dienst Werken in een zorginstelling / dienst (3.1) - Aandacht voor multidisciplinariteit - Voor diversiteit en complementariteit - Exploreren van samenwerking met andere zorginstellingen / diensten 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

57 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Communiceren in team Vlot en respectvol communiceren in team / in een verpleegkundige equipe (3.2) - Actief deelnemen aan teamoverleg en dienstoverdracht - Uitwisselen gebruikersgebonden informatie - Functioneringsgesprek met verantwoordelijke 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

58 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Samenwerken Samenwerken in een gestructureerd team / in een verpleegkundige equipe (3.3) - Signaalfunctie van verzorgende / zorgkundige - Regels en afspraken, omgaan met gedelegeerde taken - Multidisciplinariteit en complementariteit - Teamgerichtheid - Constructief omgaan met conflicten 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

59 AD3 In een organisatie, in team / verpleegkundige equipe werken
Reflecteren Over het werken in een organisatie, in team / in een verpleegkundige equipe reflecteren (3.4) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

60 AD 4 en 5 Visie en kaders Actuele kaders die aansluiten bij het zorg en begeleiding bieden vanuit een totaalvisie. Met nadruk op ‘afstemming’ van zorg/agogisch handelen op de gebruiker en zijn situatie! ICF model, gezondheidspatronen van Gordon, communicatieschema en kader ivm gedrag en sociale interacties (relatiewijzer)

61 AD 4 en 5 Visie en kaders ICF – model (WHO):
Gebaseerd op bio-psycho-sociale visie op het menselijk functioneren. In AD 4 benaderen we de zorg voor gebruiker vanuit perspectief van zijn menselijk organisme (bio). In AD 5 benaderen we de zorg voor gebruiker en zijn sociaal netwerk vanuit het menselijk handelen en hun deelname aan het maatschappelijk leven (psycho – sociaal).

62 ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren
ICF schema = bio psycho sociale visie op het menselijk functioneren Ziekte of aandoening bouw en werking van het lichaam mentale functies stoornissen leeftijd, geslacht, levensstijl individuele achtergrond het handelen van de mens = gezondheidsgedrag of patroon beperkingen deelname aan het maatschappelijk leven participatieproblemen klimaat, geluid, sociale normen, fysieke en sociale omgeving DBP Brugge- leerplantoelichting derde graad Verzorging 62

63 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AD 4 en 5 Visie en kaders Gezondheidspatronen van Gordon 2de -3de graad - groeilijn 1 Gezondheidsbeleving en instandhouding 2 Voeding en stofwisseling 3 Uitscheiding 4 Activiteiten 5 Slaap en rust 6 Waarneming en cognitie 7 Seksualiteit en voortplanting 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

64 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AD 4 en 5 Visie en kaders Per patroon in derde graad Betekenis / duiding van patroon Functioneren van de gezonde gebruiker (anatomie en fysiologie) Zorg dragen voor gezondheidsbeleving en instandhouding (preventie) Veranderingen / tekens observeren en signaleren In concrete situaties relevante info ivm ziektes opzoeken en aanwenden Zorg dragen voor het menselijk functioneren (ADL ondersteuning) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

65 AD 4 en 5: Visie en kaders In specialisatiejaar: andere gezondheidspatronen vooral binnen AD5 6 Waarneming en cognitie 8 Zelfbeleving 9 Stressverwerkingspatroon 10 Rol en relatie 11 Waarden en levensovertuiging

66 AD 4 Zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Complexe zorgsituaties Gegevens over de gebruiker (≠ patronen) verzamelen om zorgsituatie in kaart te brengen (4.1) Verduidelijken en toelichten van (lichamelijke en psychische) stoornissen en aandoeningen én hun invloed op het menselijk functioneren (4.2)

67 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Zorg dragen voor het menselijk functioneren vanuit een totaalvisie Zorg dragen voor menselijk functioneren van gebruiker in een complexe zorgsituatie (4.3) Herhaling basiszorg en aanwenden in complexe situaties Volgens KB 78 en het decreet zorg- en bijstandsverlening Omgaan met multiproblemen Afstemming van zorg op individuele gebruiker en zijn situatie!

68 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Ondersteunen bij kraamzorg (gezinszorg). (4.4) Zorg dragen voor een gebruiker waarvan het levenseinde nabij is (4.5) Uitvoeren van laatste zorgen aan een overledene in afspraak en volgens de wensen van de overledene en zijn sociaal netwerk (4.6)

69 AD 4 zorg dragen voor gezondheid en welzijn
Noodsituaties herkennen en adequaat optreden (4.7) - AED toestel Reflecteren over het eigen handelen mbt gezondheid en welzijn (4.8)

70 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie is integratie met de andere AD’s noodzakelijk Groeilijn 2de graad: - exploreren verschillende fasen binnen de levensloop van de mens - participeren aan een (vrije tijds)activiteit, de doelgroep - ondersteunen en kennismaken met de wijze waarop de groep begeleid wordt 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

71 AD 5 (Ped)agogisch handelen
3de graad: - leren zorg dragen voor het menselijk functioneren van gezonde kinderen leren pedagogisch handelen bij gezonde kinderen van 3 mnd –12 jaar (focus: 3 mnd tot 3 jaar) elementen in pedagogische relatie verduidelijken, toepassen en aanwenden (steunen, sturen, stimuleren en samenwerken) zorg dragen voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen ontwikkelingsstimulerend handelen bij zorg dragen voor menselijk functioneren 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

72 AD 5 (Ped)agogisch handelen
3de graad omgaan kinderen in groep exploreren aan groepsactiviteit begeleid door begeleider participeren een activiteit bij kleine groep ( 2 à 3 ) kinderen begeleiden exploreren van het belang van contacten met ouders / opvoedingsverantwoordelijken/ andere personen in de kinderopvang gedrag situeren en interpreteren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

73 AD 5 (Ped)agogisch handelen
De zorgrelatie De actoren en beïnvloedende factoren in de zorgrelatie in kaart brengen en hun betekenis verduidelijken en toelichten (5.1) Ontwikkeling Het zorg dragen voor de gebruiker aanpassen aan zijn ontwikkelingsproces (5.2) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

74 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Belevingsgericht handelen Psychosociale ondersteuning Psychosociale ondersteuning bieden aan de gebruiker en zijn sociaal netwerk in complexe zorgsituaties (5.3) (E) - Waarneming en cognitie - Zelfbeleving - Stressverwerkingspatroon - Rol en relatie - Waarden en overtuiging 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

75 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Belevingsgericht handelen Gedrag Gedrag/handelen van de gebruiker in complexe zorg- situaties in een kader plaatsen en aansturen (5.4) (E) - Steunen, stimuleren, samenwerken/participeren - Sturen/structureren 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

76 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Belevingsgericht handelen Bijzondere zorgnoden Omgaan met bijzondere zorgnoden in complexe situaties (5.5) - Informeren over - Ondersteuning vragen bij het omgaan met 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

77 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Belevingsgericht handelen Pedagogische ondersteuning Begeleiden van kinderen binnen een gezin (5.6) (E) - Spelbegeleiding, stimuleren bij huiswerk - Ondersteunende gesprekken - Opvoedingsondersteuning in dagelijkse bezigheden 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

78 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Verblijf binnen settings Onthalen en begeleiden van gebruikers bij de komst en het verblijf binnen de verschillende settings of transfers naar andere settings (5.7) (E) Sociaal netwerk van de gebruiker Zorg dragen voor het sociaal netwerk van de gebruiker (5.8) - aandacht voor diversiteit in gezinsvormen, relaties… 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

79 AD 5 (Ped)agogisch handelen
Reflecteren Reflecteren over het eigen (ped)agogisch handelen (5.9) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

80 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AD 6 Indirecte zorg Vanuit het handelen vanuit een totaalvisie integratie met de andere AD’s Groeilijn: 2de – 3de graad Maaltijdzorg: bereiden van maaltijden, gerechten, dagvoeding binnen context van de dagelijkse keuken Linnen- en interieurzorg : alle basisvaardigheden en gecombineerde opdrachten (3de graad) Herhaling vanuit 2de en 3de graad: afspraken met team 3de graad = noodzakelijk 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

81 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AD 6 Indirecte zorg Specialisatiejaar Omgaan met complexe en onverwachte situaties Afstemming op de gebruiker, zijn situatie en de zorginstelling/dienst Aandacht voor specifieke doelgroepen Vaardiger worden in het combineren van taken Flexibel en creatief omgaan met de mogelijkheden in de thuissituatie ( gezinnen) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

82 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AD 6 Indirecte zorg Informeren en plannen Organiseren van de indirecte zorg in complexe zorgsituaties (6.1) Productkennis in relatie met specifieke behoeften – maaltijdpatroon – weekplanning Context dagelijkse keuken: aandacht voor borstvoedingsmelk, flesvoeding, fruit- en groentepap (kinderen), dagelijkse gezonde maaltijden met aandacht voor seizoensproducten (kinderen en volwassenen) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

83 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AD 6 Indirecte zorg Uitvoeren Zorg dragen voor maaltijdzorg in complexe zorgsituaties (6.2) Zorg dragen voor interieurzorg in complexe zorgsituaties (6.3) Zorg dragen voor linnenzorg in complexe zorgsituaties (6.4) Reflecteren Reflecteren over het eigen handelen met betrekking tot indirecte zorg (6.5) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

84 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL Maatschappij Maatschappelijke tendensen en uitdagingen voor de zorg verduidelijken en toelichten (7.1) Aandacht voor tendensen ondermeer vermaatschappelijking van de zorg Aandacht voor diversiteit 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

85 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL Organisatie Organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg voor gebruikers in complexe zorgsituaties verduidelijken (7.2) Organisaties en netwerken exploreren en verduidelijken die gebruikers , hun sociaal netwerk en zorgverleners ondersteunen in het kader van complexe zorgsituaties (7.3) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

86 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
AD 7 Oriënteren op beroepen en voorbereiden op werken (of verder studeren) en LLL Werken in de zorg Het (wetgevend kader verduidelijken en aanwenden waarbinnen een verzorgende/zorgkundige functioneert (7.4) De taken en functie van andere zorg- en welzijnsberoepen binnen de verschillende settings exploreren, verduidelijken en toelichten (7.5) Het belang van levenslang leren exploreren en verduidelijken (7.6) Reflecteren De eigen (competentie)groei in kaart brengen (7.7) 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

87 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Planning en afspraken In DPB - Do 16/1/2014 nm - Do 27/3/2014 vm Verbond ICF 26/2/2014 Gent Eekhoutcentrum - Relatiewijzer, Torhout, 13 en 14/3/2014 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

88 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
Bijeenkomsten DPB Agendapunten Eigen voorstellen? Suggesties: organisatie, methodisch handelen, reflecteren, evalueren, componentgericht werken, geïntegreerd werken, stage en stageopdrachten, GIP … 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

89 Eerste aanzet op eigen school
In team per doelstelling (LPD, OD) uitzoeken wat nu gegeven wordt: correct volgens leerplan? Teveel? Te weinig? Actueel? Uitdaging en kans … 06/11/2013 DPB Brugge- Leerplantoelichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige


Download ppt "Leerplantoelichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige"

Verwante presentaties


Ads door Google