De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tweede graad verzorging voeding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tweede graad verzorging voeding"— Transcript van de presentatie:

1 Tweede graad verzorging voeding
4 april 2017 Tweede graad verzorging voeding september 2013 Leerplantoelichting 1

2 Kennismaking Wie zijn wij? www.kobrugge.be
Binnen tweede graad verzorging voeding Wie ben je? Uit welke school? Welk vak of component geef je? Eerste indruk: wat valt goed mee? En waar heb je het, nu nog, moeilijk mee? Waarover wil je vandaag zeker meer weten?

3 Dagorde 1 Algemene toelichting
Waarom dit soort leerplannen en toelichting? Studiegebied Personenzorg Studierichtingsprofiel tweede graad verzorging-voeding Leerplan met algemene doelstellingen(AD) en leerplandoelstellingen(LPD) en onderliggende doelen (OD) Servicedocument

4 Dagorde 2 Vragen, zorgen? 3 Uitwisseling per vak/component

5 Waarom dit soort leerplan? Componentoverschrijdend en geïntegreerd
4 april 2017 Waarom dit soort leerplan? Componentoverschrijdend en geïntegreerd Veranderingen in onze maatschappij: belang levenslang leren, flexibiliteit, mobiliteit, evoluties in gezondheids- en welzijnszorg… Afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, belang van beroepsprofielen kwalificatiegerichte studierichtingen! Veranderingen in denken over leren en onderwijzen: begeleiden van het leren leren, omgaan met kennis …

6 De leraar doet er toe!

7 Wat is leren (= veranderen = betekenis geven, cfr ook wet. oz)
En de consequenties voor het onderwijzen Belang van het brein Sociaal constructivisme Oppervlakkig en diep leren Motivatie = ‘zal ik dit kunnen?’ X ‘is dit belangrijk voor me?’ Geen congruentie tss input en intake! Feedback (concreet adhv smart criteria met waarom en bijsturing) heeft samen met de juiste les-start (motivatie, linken …) een hoog effect Belang van het leren van leerstrategieën

8 90% van wat ik uitleg of toon
4 april 2017 Ik leer %van wat ik lees 20% van wat ik hoor 30% van wat ik zie 50% van wat ik zie en hoor 70% van wat ik bespreek 80% van wat ik doe 90% van wat ik uitleg of toon (William Glaser)

9 Visie op leren Leren handelen centraal stellen (gedrag) = doen met verstand, belang van herhaling (mits bijsturing) in leerkrachtige situaties Leren in samenhang Geloof in groei van leerlingen (relatie 2de – 3de graad)

10 Visie op leren Competentieontwikkelend leren (verbond):
4 april 2017 Visie op leren Competentieontwikkelend leren (verbond): Competentie = samenhang kennis, vaardigheden, attitudes in welbepaalde situaties ontwikkelen = groeien in kunde, in competentie Daarom: samenhang algemene doelstellingen (AD) 2de graad beroepsgericht gedeelte (geen opsplitsing in vakken, TV-PV, K&V&A) dus 1 vakoverschrijdend èn geïntegreerd leerplan + samenhang met doelstellingen MO, PO en basisvorming 10

11 Studiegebied personenzorg BSO leerplannen tweede en derde graad
Wat willen we bereiken met leerlingen op het einde van de rit? Rekening houdend met: studiegebied beroepsprofielen haalbaarheid aantrekkelijkheid

12 4 april 2017 Relatie 2de –3de graad Op het einde van de rit kunnen leerlingen 3 verschillende trajecten concretiseren: Verzorging – voeding Verzorging TBZ/zorgkundige Verzorging – voeding Verzorging Kinderzorg Verzorging – voeding Organisatiehulp OA 12

13 Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’
4 april 2017 Relatie 2de – 3de graad: ‘Groei’ Competenties Algemene doelstellingen Algemene doelstellingen Competenties Tweede graad Derde graad Derde graad 1ste leerjaar 2de leerjaar 1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar leerplandoelstellingen leerplandoelstellingen leerplandoel-stellingen 13

14 Relatie 2de - 3 de graad: Competenties
4 april 2017 Relatie 2de - 3 de graad: Competenties Leerlingen groeien vanuit de 9 algemene doelstellingen in de tweede graad verder door in derde graad en verwerven zo competenties waarmee ze in arbeidsveld kunnen stappen! Context wordt beroepsgericht, zorgsituaties en handelingen complexer … 14

15 Leerplan tweede graad verzorging voeding (16 uur specifiek gedeelte)
D/2013/7841/061 (tweede versie) Eerste versie september 2010

16 Actuele versie! Staat op website van verbond, www.vvkso.be/leerplannen
Leerplanfiche leerplannummer 2013/061 Omschrijving Leerplan geldig voor de studierichting Verzorging-voeding voor de tweede graad bso Leerplan (PDF-formaat) Word (2007) Excel (2003) Bijlage bij dit leerplan Servicedoc verzorging-voeding Word (2007) geldig van 1 september 2013 studierichtingen die dit leerplan gebruiken: Verzorging-voeding Alle leerplannen Verzorging-voeding

17 Inhoud leerplan Deel 1 Studierichtingsprofiel dia 17-20
Deel 2 Visie op leren dia 21-26 Deel 3 Leerplandoelstellingen dia 27-64 Deel 4 Verklarende woordenlijst Deel 5 Minimale materiële vereisten Deel 6 Bronnen

18 Studierichtingsprofiel
4 april 2017 Studierichtingsprofiel Jongeren maken kennis met de wereld van de zorg en diensten worden competent op het vlak van de indirecte (groot- en kleinhuishouding) en de directe zorg (zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen) ontdekken binnen een aantal contexten hun kwaliteiten, mogelijkheden en interesses in functie van verdere oriëntering naar de directe zorg of indirecte dienstverlening 18

19 Studierichtingsprofiel
Beginsituatie voldoen aan de instapvereisten graag werken met en/of voor mensen belang opsporen van individuele beginsituatie

20 Studierichtingsprofiel
4 april 2017 Studierichtingsprofiel Vorming vertrekkend vanuit een christelijk mensbeeld jongeren helpen uitgroeien tot mensen die – als persoon, én als toekomstig beroepsbeoefenaar – in verbondenheid en op een verantwoordelijke wijze in het leven staan binnen een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie 20

21 Studierichtingsprofiel
4 april 2017 Studierichtingsprofiel Consequentie op pedagogisch-didactisch vlak Leerlingen benaderen als totale personen (totale welbevinden en emancipatie) Belang van integraal leren (praktijk-theorie / vakoverschrijdend) Als lerarenteam kiezen voor theoretische kaders die aansluiten bij deze mensvisie (in overleg met lerarenteam derde graad) 21

22 Leerplan algemene doelstellingen
4 april 2017 Leerplan algemene doelstellingen 9 Oriënteren op beroepen binnen de directe en indirecte zorg en studiekeuze opdracht een maaltijd plannen, 6 Binnen een welomschreven voorbereiden en bereiden lokalen, keuken en leefruimten 7 Binnen een welomschreven zorg dragen voor 8 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor linnen 4 Binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor gezondheid en welzijn 5 Binnen een welomschreven opdracht ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten 3 Binnen een welomschreven opdracht, binnen een klasgroep, in groep werken 2 Binnen een welomschreven opdracht communiceren in een 1-1 relatie 1 Binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen 22

23 Context 2° graad Doelgroepen: medeleerlingen
4 april 2017 Context 2° graad Doelgroepen: medeleerlingen gezonde kinderen van 2,5 tot 10 jaar gezonde volwassenen In de situatie van kind en volwassene zijn geen acute veranderingen te verwachten en geen problemen in de communicatie. 23

24 Context 2° graad Opdrachten: met een lage moeilijkheidsgraad
4 april 2017 Context 2° graad Opdrachten: met een lage moeilijkheidsgraad aan de hand van duidelijke instructies èn criteria = binnen welomschreven opdracht onder directe begeleiding van de leraar 24

25 Lessentabel tweede graad verzorging-voeding
4 april 2017 Lessentabel tweede graad verzorging-voeding Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S) Minimum B+S 31 31 2007/066 B Godsdienst 2 2 2010/026 B Lichamelijke opvoeding 2 2 2012/011 B Maatschappelijke vorming 0/2 2006/025 B Nederlands 0/2 2012/014 B Project algemene vakken 6/0 2002/031 B Wiskunde 0/2 2010/099 B + S Frans 2 2012/012 S Muzikale Opvoeding 1 1 2012/062 S Plastische Opvoeding 2 2 2013/061 S Verzorging-voeding PV + TV Huishoudkunde/Opvoedkunde/Verzorging Complementair gedeelte (C) - aanbevelingen 2011/040 C Informatica 1 1 25

26 Tijdsbesteding in leerplan min 16 uur voor 9 AD en 120 LPD
Kwaliteitsbewust handelen en componentoverschrijdend werken (seminarie, project, geïntegreerd en participerend werken, AD1, AD9 …): min 2 uur/week Pedagogisch handelen (communicatie, omgang, AD2, 3 en 5): min 3 uur Directe zorg (gezondheid en welzijn, AD4): min 3 uur Indirecte zorg (huishoudzorg, zorg voor leef- en woonsituatie AD6-8): min 5 uur (waarvan 4 u in didactische keuken) Wijze van organiseren is de vrijheid van de school!

27 4 april 2017 Hoe leerplan lezen? Algemene doelstelling met context (doelgroepen en opdrachten) Ordening binnen de AD via tussentitels die soms aantal leerplandoelstellingen groeperen Leerplandoelstelling Onderliggende doelen (vanaf 1 september 2013) Samenhang met andere leerplandoelstellingen 2de graad zowel specifiek gedeelte als basisvorming Belang van de werkwoorden (in functie van het onderwijzen, het leren en het evalueren): zie verklarende woordenlijst achteraan leerplan! 27

28 AD1 Kwaliteitsbewust handelen
4 april 2017 AD1 Kwaliteitsbewust handelen Visie 1.1 Holistische mensvisie verduidelijken en toelichten 1.2 Werken rond opvoedingsproject van de school 1.3 Respectvol handelen: attitudes! Gedrag begeleiden, evalueren en niet een attitude ‘an sich’ Formuleren als criteria 28

29 AD1 Kwaliteitsbewust handelen
1.4 Methodisch handelen (informeren, plannen, uitvoeren en evalueren) 1.5 Milieubewust handelen 1.6 Veilig handelen 1.6 Ergonomisch handelen 1.7 Hygiënisch handelen 1.8 Economisch handelen

30 AD1 Kwaliteitsbewust handelen
4 april 2017 AD1 Kwaliteitsbewust handelen Observeren en registreren 1.10 Waarnemen, observeren en registreren 1.11 Belang van observeren toelichten 1.12 Menselijk gedrag observeren en registreren Reflecteren 1.13 Reflecteren over eigen kwaliteitsbewust handelen 30

31 AD 2 Communiceren in een 1-1 relatie
4 april 2017 AD 2 Communiceren in een 1-1 relatie Context: Dagdagelijkse gesprekken/gelegenheidsgesprekken In overleg kader kiezen om gedrag en sociale interacties te duiden Visie 2.1 Begrippen m.b.t. communiceren in een 1-1 relatie verduidelijken, toelichten en exploreren 2.2 Relatie maatschappelijke tendensen en communicatie verduidelijken en toelichten 2.3 Communicatie situeren binnen een kader (zie ook AD5) 31

32 AD2 Communiceren in een 1-1 relatie
4 april 2017 AD2 Communiceren in een 1-1 relatie Vlot communiceren 2.4 Vanuit een holistische mensvisie respectvol communiceren: Verschillende fasen in de communicatie doorlopen Ik-boodschappen gebruiken Actief luisteren Aandacht hebben voor congruentie Feedback geven en ontvangen Vragen stellen 32

33 AD2 Communiceren in een 1-1 relatie
4 april 2017 AD2 Communiceren in een 1-1 relatie 2.5 Op een vlotte wijze communiceren en hierbij gebruikmaken van communicatiemiddelen. 2.6 Afstemmen van de communicatie Reflecteren 2.7 Reflecteren 33

34 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken
4 april 2017 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken Visie 3.1 Begrippen m.b.t. werken in groep verduidelijken, toelichten en exploreren 3.2 Verschillende sociale interacties tijdens het samenwerken situeren binnen een kader om gedrag en sociale interacties te duiden 3.3 Vanuit een holistische visie respectvol communiceren in groep 34

35 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken
4 april 2017 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken Vlot communiceren 3.3 Vanuit een holistische visie respectvol communiceren in groep 3.4 Vlot communiceren en hierbij gebruik maken van communicatiemiddelen 3.5 Afstemmen van de eigen communicatie 35

36 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken
4 april 2017 AD3 Binnen een klasgroep in groep werken Samenwerken 3.6 Methodisch handelen bij een gedelegeerde en zelfgekozen groepsopdracht 3.7 Samenwerken bij het realiseren van een gedelegeerde en zelfgekozen groepsopdracht Reflecteren 3.8 Reflecteren over het samenwerken in groep 36

37 Gezondheidspatronen van Gordon
- Gezondheidsbeleving en instandhouding Voeding en stofwisseling Uitscheiding Activiteiten Slaap en rust Waarneming en cognitie Seksualiteit en voortplanting Niet aan bod in AD4 - Zelfbeleving zie AD1, 2 en 5 - Rol en relatie zie AD1 en 5 - Stressverwerking zie AD1 - Waarden en levensopvatting zie AD1 en 9

38 AD4 Gezondheid en welzijn
4 april 2017 AD4 Gezondheid en welzijn Gezondheidspatronen van Gordon als structuur Per patroon: anatomie en fysiologie als basis voor derde graad, geen pathologie! - belang van (waarom) en zorg dragen (hoe) voor het menselijk functioneren van de gezonde mens (totale persoon/holisme) - aandacht voor het menselijk functioneren van de leerling zelf (zelfzorg en leefstijl) èn participerende activiteiten 38

39 AD4 Gezondheid en welzijn
4 april 2017 AD4 Gezondheid en welzijn Visie 4.1 Begrippen gezondheid en welzijn verduidelijken en toelichten Gezondheid en welzijn 4.2 Gezondheids- en welzijnsbeleid op school verduidelijken en toelichten 4.3 Exploreren en toelichten waar jongeren in eigen regio terechtkunnen met vragen 4.4 Organisatie bezoeken en werking toelichten 39

40 AD4 Gezondheid en welzijn
EHBO 4.5 In schoolcontext noodsituaties herkennen en gepast reageren als burger 4.6 Hulpinstanties op correcte wijze verwittigen 4.7 In schoolcontext kleine zorgen toedienen Gezondheidsbeleving en in standhouding 4.8 Gezondheidsbeleving en instandhouding verduidelijken en toelichten (thema’s) 4.9 Belang en doel van concrete acties m.b.t. gezondheidsbevordering toelichten

41 4 Gezondheid en welzijn Participeren
4 april 2017 4 Gezondheid en welzijn Participeren 4.10 Participeren aan project m.b.t. gezondheidsbevordering, de doelgroep ondersteunen en kennismaken met de wijze waarop deze begeleid wordt Voeding en stofwisseling 4.11 Kenmerken van normale voeding en stofwisseling verduidelijken (spijsvertering, huid en temperatuur) 41

42 AD4 Gezondheid en welzijn
4 april 2017 AD4 Gezondheid en welzijn Uitscheiding 4.12 Kenmerken van normale uitscheiding verduidelijken (urine- en darmstelsel) 4.13 Kinderen ondersteunen bij uitscheiding Activiteiten 4.14 Kenmerken mbt normale activiteiten verduidelijken (ademhaling, hart en bloedvaten, bewegingstelsel) 4.15 Kinderen en volwassenen ondersteunen bij activiteiten Slaap en rust 4.16 Kenmerken van normale slaap en rust verduidelijken 42

43 AD4 Gezondheid en welzijn
4 april 2017 AD4 Gezondheid en welzijn Waarneming en cognitie 4.17 Kenmerken van normale waarneming verduidelijken (zintuigen, zenuwstelsel) 4.18 Zorg dragen voor hulpmiddelen bij het waarnemen 43

44 AD4 Gezondheid en welzijn
Seksualiteit en voortplanting 4.19 Kenmerken m.b.t. hormonale invloeden, seksualiteit en voortplanting verduidelijken (hormonaal stelsel) Reflecteren 4.20 Reflecteren over het eigen handelen (leefstijl) t.a.v. gezondheid en welzijn

45 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten
4 april 2017 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten Visie 5.1 Vanuit een holistische mensvisie een kader om gedrag en sociale interacties te duiden verduidelijken en toelichten. 5.2 Gedrag bij uitvoering van opdracht situeren binnen een kader om gedrag en interacties te duiden. 5.3 Eigen gedrag situeren binnen bepaalde context en binnen een kader om gedrag en interacties te duiden. 45

46 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten
4 april 2017 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten Levensloop 5.4 Verschillende levensfasen binnen de levensloop van de mens exploreren. 46

47 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten
4 april 2017 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten Welbevinden 5.5 Het bij zichzelf verduidelijken van een basisemotie, een gedachte, een intentie, een gedrag / handeling. 5.6 Het expressief uitdrukken van een basisemotie, een gedachte, een intentie, een gedrag. 5.7 Kenmerken m.b.t. het lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel welbevinden verduidelijken en toelichten. 5.8 Beïnvloedende factoren (intern en extern) voor het lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel welbevinden verduidelijken en toelichten. 5.9 Verduidelijken hoe men het eigen welbevinden en dat van de anderen kan verhogen 47

48 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten
4 april 2017 AD5 Ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten Participeren 5.10 Participeren aan een gepaste vrije tijdsactiviteit, ondersteunen van de doelgroep en kennismaken met wijze waarop deze wordt begeleid. Reflecteren 5.11 Reflecteren over het eigen (ped)agogisch handelen 48

49 Algemene leerplandoelstellingen 6-7-8
4 april 2017 Algemene leerplandoelstellingen Gekozen voor de zelfde ordening van de doelstellingen: Stappen in het handelen: van plannen, voorbereiden tot nazorg Dit betekent dat het ‘handelen’ centraal staat. (kennis aanbieden, vaardigheden inoefenen/herhalen vanuit de stappen die je zet in reële situaties) Belang beeldvorming en waardering i.v.m. huishouding! 49

50 AD6 Maaltijd plannen, voorbereiden, bereiden
4 april 2017 AD6 Maaltijd plannen, voorbereiden, bereiden Context: Eenvoudige dagelijkse keuken Keuze voor bereidingswijzen wordt bepaald door context Visie 6.1 Het begrip voedingsvoorlichting in zijn verschillende betekenissen verduidelijken en toelichten 6.2 De relatie tussen maatschappelijke tendensen en maaltijdzorg verduidelijken en toelichten 50

51 AD6 Maaltijd plannen … Plannen / Voorbereiden
6.3 Met ondersteuning van een voedingsvoorlichtingsmodel, een maaltijd samenstellen en deze keuze toelichten 6.4 Met ondersteuning van een werkmodel een passende bereidingswijze, materialen en benodigdheden kiezen en deze keuze toelichten Plannen / Voorbereiden – Aankopen en bewaren 6.5 Boodschappen/aankopen doen voor een persoon op basis van een met hem of haar besproken lijstje 6.6 De betekenis van de ingrediëntenlijst, de bereidingswijze, de houdbaarheidsdatum en de bewaarvoorschriften op een verpakking verduidelijken en toelichten

52 Plannen / Voorbereiden – Wegen en meten
AD6 Maaltijd plannen … 6.7 De aangekochte goederen opbergen en bewaren Plannen / Voorbereiden – Wegen en meten 6.8 Met ondersteuning van een werkmodel de benodigde hoeveelheden van een product afwegen, meten en schatten 6.9 Met ondersteuning van een werkmodel eenvoudige gerechten uit de dagelijkse keuken voor medeleerlingen bereiden en toepassen van bereidingswijzen 6.10 Met ondersteuning van een werkmodel een eenvoudig uit de dagelijkse keukenvoor een doelgroep buiten de klasgroep bereiden en toepassen van bereidingswijzen en 6.11 Met ondersteuning van een werkmodel werken met kleinhuishoudelijke toestellen

53 AD6 Maaltijd plannen … 6.12 In het werkveld kennismaken met toestellen uit de groothuishouding en met de context waarin ze worden gebruikt Maaltijd nemen 6.13 Gerechten en dranken presenteren, inschenken en aanbieden 6.14 Samen maaltijd nemen met de klas 6.15 Samen maaltijd nemen met een doelgroep Nazorg 6.16 Een bereiding bewaren 6.17 De vaat wassen (machinaal en met de hand) en opruimen Reflecteren 6.18 Reflecteren over het eigen handelen m.b.t. voedingsgewoonten en maaltijdzorg

54 AD7 Zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten
Visie 7.1 Begrippen m.b.t. reinigen en onderhoud verduidelijken en toelichten 7.2 De relatie tussen maatschappelijke tendensen en interieurzorg verduidelijken en toelichten 7.3 De relatie tussen een gezonde leefstijl en reinigen en onderhouden verduidelijken en toelichten Plannen / Voorbereiden 7.4 Vanuit de oriëntatie op vuilheidsgraad, materiaal/grondstof, toepassing en eigenschappen het belang van de voorbereiding van reinigen en onderhouden verduidelijken en toelichten

55 AD7 Zorg dragen voor lokalen …
7.5 De gegevens op het etiket van een verpakking verduidelijken en toelichten Plannen / Voorbereiden Mechanische energie / actie 7.6 Het belang van de factor ‘mechanische energie/actie’ van het reiniging- en onderhoudproces verduidelijken 7.7 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor een passend reinigings- en/ of onderhoudsysteem (kleinhuishouding) en deze keuze toelichten 7.8 In het werkveld kennismaken met reiniging- en onderhoudsystemen in de groothuishouding en met de context waarin ze worden gebruikt

56 AD7 Zorg dragen voor lokalen …
Plannen / Voorbereiden - Chemie 7.9 Het belang van de factor 'chemie' van het reinigings- en/of onderhoudproces verduidelijken 7.10 Met ondersteuning van een werkmodel een passend reinigings- en/of onderhoudproduct kiezen en deze keuze toelichten 7.11 Met ondersteuning van een werkmodel de benodigde hoeveelheden van een product meten en indien nodig oplossen in een correcte hoeveelheid water

57 AD7 Zorg dragen voor lokalen …
Plannen / Voorbereiden - Temperatuur 7.12 Het belang van de factor 'temperatuur' van het reinigings- en/of onderhoudproces verduidelijken Plannen / Voorbereiden - Tijd 7.13 Het belang van de factor 'tijd' van het reinigings- en/of onderhoudproces verduidelijken Reinigen en onderhouden 7.14 Met ondersteuning van een werkmodel opruimen, verluchten, reinigen en onderhouden van lokalen, keuken en leefruimten 7.15 Kennismaken met de zorg voor planten en kleine huisdieren

58 AD7 Zorg dragen voor lokalen …
7.16 In leefruimten een huiselijke sfeer creëren en hiervoor gebruik maken van materialen en benodigdheden Reflecteren 7.17 Reflecteren over het eigen handelen m.b.t. interieurzorg

59 AD8 Zorg dragen voor linnen
4 april 2017 AD8 Zorg dragen voor linnen Visie 8.1 Begrippen m.b.t. linnenzorg verduidelijken en toelichten 8.2 De relatie tussen maatschappelijke tendensen en linnenzorg verduidelijken en toelichten 8.3 De relatie tussen een gezonde leefstijl en linnenzorg verduidelijken en toelichten Plannen / Voorbereiden 8.4 Vanuit de oriëntatie op de textiele grondstoffen het belang van de voorbereiding van het reinigingsproces verduidelijken en toelichten 59

60 AD8 Zorg dragen voor linnen
8.5 De gegevens op een etiket van verpakking/kledingstuk/linnen verduidelijken en toelichten 8.6 Het belang van de factoren van het reinigingsproces van linnen verduidelijken Plannen / Voorbereiden – Mechanische energie / actie 8.7 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor een passend reinigings- en/ of onderhoudsysteem (kleinhuishouding) en deze keuze toelichten 8.8 In het werkveld kennismaken met groothuishoudelijke toestellen en met de context waarin ze worden gebruikt 8.9 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor de passende nazorg en deze keuze toelichten

61 AD8 Zorg dragen voor linnen
Plannen / Voorbereiden - Chemie 8.10 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor passende producten en deze keuze toelichten Plannen / Voorbereiden - Temperatuur 8.11 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor de passende temperatuur van het reinigings- en/of onderhoudsproces en deze keuze toelichten Plannen / Voorbereiden - Tijd 8.12 Met ondersteuning van een werkmodel kiezen voor de passende tijd van het reinigings – en/of onderhoudsproces en deze keuze toelichten

62 AD8 Zorg dragen voor linnen
Reinigen en onderhouden 8.13 Met ondersteuning van een werkmodel bedden luchten, opmaken en verschonen 8.14 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed sorteren 8.15 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed wassen 8.16 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed ophangen en/of drogen 8.17 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed strijken met verschillende types van strijkijzers

63 AD8 Zorg dragen voor linnen
8.18 Met ondersteuning van een werkmodel wasgoed kastklaar maken 8.19 Met ondersteuning van een werkmodel klein verstelwerk aan kledij uitvoeren 8.20 Met ondersteuning van een werkmodel schoeisel reinigen Reflecteren 8.21 Reflecteren over het eigen handelen m.b.t. linnenzorg

64 AD9 Oriënteren op beroepen en studiekeuze
4 april 2017 AD9 Oriënteren op beroepen en studiekeuze Leerplandoelstellingen kunnen in samenhang met andere leerplandoelstellingen worden bereikt Onderscheid tussen ‘in contact komen met’ en ‘kennismaken met’ Kennismaken: verkennen van doelgroepen die buiten context van leerplan vallen In contact komen met doelgroepen: meerdere leerplandoelstellingen kunnen worden bereikt m.b.t. doelgroep (participeren) 64

65 AD9 Oriënteren op beroepen en studiekeuze
4 april 2017 AD9 Oriënteren op beroepen en studiekeuze 9.1 Kennismaken met verschillende beroepen en hun vereisten en context 9.2 Verduidelijken over welke competenties de beroepsbeoefenaars moeten beschikken 9.3 Kennismaken met doelgroepen binnen de directe en indirecte zorg 9.4 Eigen studiekeuze motiveren vanuit reflectie op eigen mogelijkheden en beperkingen 9.5 De eigen competentiegroei in kaart brengen 65

66 Servicedocument Servicedocument: ondersteunend, tipgevend, informerend … (= advies) Te lezen samen met leerplan (= verplicht) Zal regelmatig aangepast worden

67 Servicedocument 1 Pedagogisch kader: zie dia’s visie op leren 2 Didactisch kader 2.1 Algemeen Van algemene doelstellingen naar criteria p Leren in samenhang/integratie p Geïntegreerd werken p 32

68 Servicedocument 2.3 Evaluatie Wat? de 120 lpd! Hoe?
- Autonomie van de school Verantwoordelijkheid directie en team VV Fasen Begeleidende evaluatie Beoordelende evaluatie

69 Begeleidende evaluatie
Coaching van de lerende, feedback en feedforward Permanent en continu Voortgang bijhouden, soort portfolio met feedback en feedforward door leraar en derden, evaluatie en reflectie door lln Los van attest

70 Reflecteren = leerplandoelstellingen Noodzakelijk in leerproces
Model van Korthagen Rol leraar - rol leerling Belang van de reflectielussen: het in kaart brengen van de voortgang en voortgang/coachingsgesprekken Document: zie website personenzorg DPB.

71 Beoordelende evaluatie
Wat: 120 LPD en hun samenhang door team Op verschillende momenten door verschillende leraren a.d.h.v. dezelfde criteria Verschillende beoordelingsmethoden Verschillende registratiemethoden Gewicht verschillend per LPD / cluster Team geeft advies i.v.m. bereikte resultaten

72 Beoordelende evaluatie
Tussentijdse rapporten: - Verstaanbaar voor leerlingen èn ouders - Wat is bereikt en wat moet er nog evolueren en hoe… Rapport voor deliberatie Vooraf globale beoordeling door team aan de hand van vooraf afgesproken criteria die niet aan derden meegedeeld worden

73 Servicedocument 2.4 Taalgericht vakonderwijs
2.5 Wenken bij leerplandoelstellingen algemene doelstellingen met context, wenken, toelichting en samenhang met vakken van de basisvorming leerplandoelstellingen met onderliggende doelen, mogelijke onderliggende doelen, wenken, toelichting, suggesties voor samenwerking met MO en samenhang met andere leerplandoelstellingen van specifiek gedeelte Overzicht bronnen en websites met toelichting

74 Servicedocument 3 Organisatorisch kader
Vrijheid van de school èn kan steeds aangepast worden Aanbod van 4 mogelijke ordeningskaders of eigen keuze Eenzelfde ordeningskader kan op verschillende manieren georganiseerd worden Gestructureerd interdisciplinair teamoverleg

75 Servicedocument Logisch en chronologisch plannen afhankelijk van ordeningskader (visie) en organisatiemodel Organisatie en planning van de 9 AD en 120 LPD in clusters: wie geeft wat wanneer en hoe? Raamplan met basis, toepassingen en evaluatie Afspraken maken i.v.m. leerplandoelstellingen die cluster/vak/componentoverschrijdend zijn

76 Servicedocument Bijlage 1: ICF schema en gezondheidspatronen van Gordon Bijlage 2: leerlijn reflecteren tweede graad-derde graad – specialisatiejaren

77 Ondersteunende documenten
Zie website ( DPB/ secundair/website begeleiders personen-zorg) en (secundair/ pedagogisch-didactisch/ website personenzorg)


Download ppt "Tweede graad verzorging voeding"

Verwante presentaties


Ads door Google