De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg binnen Gelderveste Kwalitatief goede zorg voor onze kinderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg binnen Gelderveste Kwalitatief goede zorg voor onze kinderen"— Transcript van de presentatie:

1 Zorg binnen Gelderveste Kwalitatief goede zorg voor onze kinderen

2 Onze inspiratie…

3 Ondersteuningsroute GelderVeste
Niveau Omschrijving Betrokken personen Regie Verantwoord 1 Handelingsgericht werken door de leraar Leraar, ouders Leraar OWKL 2 Overleg met collega’s Leraar, collega’s, ouders 3 Overleg met OWKL, hulpvraag met ouders delen Bij doorstroom naar niveau 4a: HGW formulier invullen Leraar, OWKL, ouders 4 a Afstemming OWKL met OC Ouders informeren Leraar, OWKL, OC, ouders 4 b Ondersteuningsteam (op maat) Ouders toestemming OC, leraar, ouders Op uitnodiging: orthopedagoog, smw, CE e.a. OC 5 Inzet van expertise a.d.h.v. opgesteld plan CE, OC, leraar, ouders Mogelijke externen als: orthopedagoog, fysio-therapeut, logopedist e.a. CE en OC 6 SBO en SO-cl. 3/4 aanvraag TLV bij SWV Aanvraag SO cl. 2 bij Kentalis OC, CE, OWKL, ouders, orthopedagoog Gebruikte afkortingen: OWKL: Onderwijskundig leider OC: Ondersteuningscoach CE: Clusterexpert smw: Schoolmaatschappelijk werk SWV: Samenwerkingsverband TLV: Toelaatbaarheidsverklaring SO: Speciaal Onderwijs SBO: Speciaal Basisonderwijs

4 Missie Gelderveste Wij verzorgen excellent basisonderwijs waarbij kinderen zich maximaal ontwikkelen vanuit enthousiasme en inspiratie tot burgers die bijdragen aan een betere en harmonieuze maatschappij.

5 Visie Gelderveste Wij willen een onderwijsorganisatie zijn die: aandacht heeft voor talenten van kinderen; voor alle kinderen streeft naar het maximaal haalbare niveau op de verschillende ontwikkelingsgebieden ; de medewerker als een professional ziet, die doelgericht handelt vanuit eigen kracht en talent waarbij kennis delen en vastleggen een wezenlijk onderdeel is;

6 Uitgangspunten Om missie/visie vorm te geven, wordt: Handelingsgericht gewerkt Leerling actief meegenomen in het proces Ingezet op maatwerk leveren Actief gebruik gemaakt van reeds aanwezige expertise Actief leren van elkaar gestimuleerd Ingezet op stimuleren zelfredzaamheid Monitoren groei vaardigheden en kennis


Download ppt "Zorg binnen Gelderveste Kwalitatief goede zorg voor onze kinderen"

Verwante presentaties


Ads door Google