De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot Multidisciplinair Zorgteam in school (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot Multidisciplinair Zorgteam in school (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel:"— Transcript van de presentatie:

1 Pilot Multidisciplinair Zorgteam in school (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel: Handelingsrepertoire van de leerkracht vergroten door de externe deskundigheid via het multidisciplinaire zorgteam in te brengen in de HGW-cyclus klas leerkracht leerling ouders WSNS &

2 Uitgangspunten handelingsgericht werken (HGW)
Onderwijs- en opvoedbehoeften van kinderen staan centraal Afstemming en wisselwerking tussen kind, onderwijs en opvoeding: deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school, van deze ouders Leerkracht en ouders doen ertoe Positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn cruciaal Constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen: binnen de school, bovenschools en in samenwerking tussen onderwijs en zorg Doelgericht werken en systematisch evalueren Systematisch en transparant: het is een ieder duidelijk wie wat doet, waarom, wanneer en hoe WSNS & 30-03

3 Cyclus handelingsgericht werken
Voor alle leerlingen : groepsplan groepsbespreking groepsobservatie Voor individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: leerlingenbespreking zo nodig daarna …………. WSNS & WSNS &

4 Binnenschools Pilot HG MZT OPP HGW- cyclus op groepsniveau
Groepsbespreking + Groepsobservatie 1. GO bijstellen Evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben waarnemen 6. Uitvoeren groepsplan Leerlingbespreking (leerkracht, IB, RT) Leerlingen realiseren 5. Opstellen groepsplan Ouders Leerkracht begrijpen OPP Multidisciplinair zorgteam op school; leerkracht, IB, RT, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften Casemanager plannen Loketgroep Pilot Bovenschoolse “pool”: AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/ orthopedagogen (WSNS en Eduniek), (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen +jeugdverpleegkundigen en procesregie CJG en hulpverleners uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, RBL, Sherpa, OC Trompendaal, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen 4 Voorlopers Pilotstartbijeenkomst

5 Handelingsgericht indiceren (HGI) toewijzen van een onderwijs-zorg-arrangement
Op maat Leerling-afhankelijk Leerkracht-afhankelijk Flexibel Gevarieerd WSNS &

6 Groeidocument Pilot Multidisciplinair Zorgteam op school
WSNS HET GOOI Groeidocument Pilot Multidisciplinair Zorgteam op school Dossiernummer: Casemanager vanuit de pool: Aanmelding leerling voor bespreking in het zorgteam (MZT) School en ouders …… Vul ook ……. Tijdens het MZT-overleg ……. Daarna …… Na akkoord …… WSNS & 30-03

7 Projectplan Pilot 2011-2012 Deel 1
Werkwijze: werkbaar ? haalbaar ? Documenten meer op maat Financieel: kosten ? ivm budgetfinanciering vergelijking met huidige situatie Witte vlekken (voorzieningen) in de regio ? Verbinden met onderwijsprofielen van de scholen Input voor mogelijke begroting nieuwe SWV basiszorg – breedtezorg – dieptezorg geld volgt kind? geld naar school ? Evaluatieformulier Tijdschrijven Monitoren !!! (CED Groep / Infinite) WSNS & 30-03

8 Stand van zaken Pilot MZT op School
Start 13 september 2011 t/m heden Aantal dossiers: = 2% van alle (3391 leerl. 10 scholen) Acties na eerste MZT op school: ° Collegiale Consultatie/ Preventieve Ambulante Begeleiding/ Ambulante Begeleiding REC’s ° Dyslexie/ dyscalculie (dossier)onderzoek ° Handelingsgerichte diagnostiek en advies ° Logopedische screening ° Leerplicht ° Hulpverlening Jeugdzorg ° Toeleiding tot SBO en SO ° Inzet OZA door ass. 2x2uur/week in klas WSNS & 30-03

9 Deelnemers uit “bovenschoolse pool”:
° Zandbergen ° OC Trompendaal ° Jeugdarts ° Versa schoolmaatschappelijk werk ° Ambulant begeleider SO ° Ambulant begeleider WSNS ° Orthopedagoog/ psycholoog ° Vangnet Jeugd WSNS & 30-03

10 Projectplan Pilot 2012-2013 Deel 2
Uitbreiden naar 20 scholen Uitbreiden van deskundigen uit onderwijs en jeugdzorg Inzet procesregie van CJG’s Jeugdzorginzet vanuit 2 provincies?! Aanscherpen van de beoogde opbrengsten Mogelijkheid aanmelding voor een MZT vanuit de jeugdzorg Positie van het ZAT Verbinden met onderwijsprofielen van de scholen WSNS & 30-03

11 Binnenschools Pilot HG MZT HGW- cyclus op groepsniveau Leerling-
Groepsbespreking + Groepsobservatie 1. GO bijstellen Evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben waarnemen 6. Uitvoeren groepsplan Leerling- bespreking vanuit Jeugdzorg Leerlingen realiseren 5. Opstellen groepsplan Ouders Leerkracht begrijpen OPP Multidisciplinair zorgteam op school; leerkracht, IB, RT, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften Casemanager plannen Loketgroep Pilot Bovenschoolse pool: AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/ orthopedagogen (WSNS en Eduniek), (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen +jeugdverpleegkundigen en procesregie CJG en hulpverleners uit CJG, BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen 11 11

12 Monitoring en evaluatie
Op maat voor leerling, ouders, leerkracht (OZA) Criteria, procedure Organisatie, tempo, transparantie Afstemming en samenwerking Vergroting expertise leerkracht Kosten HGI Kosten externen (pool) Vragen school en ouders (en leerling) aan loket MZT op School Betrokken functionaris(sen) uit “pool” Tijdschrijven op de onderscheiden onderdelen Evaluatie tevredenheid, resultaten, werkwijze Evaluatie doelstellingen en vragen pilot Vergelijking kosten huidige situatie en pilot WSNS & 30-03


Download ppt "Pilot Multidisciplinair Zorgteam in school (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel:"

Verwante presentaties


Ads door Google