De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Pilot Multidisciplinair Zorgteam in school (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel: Handelingsrepertoire van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Pilot Multidisciplinair Zorgteam in school (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel: Handelingsrepertoire van de."— Transcript van de presentatie:

1 1 Pilot Multidisciplinair Zorgteam in school (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel: Handelingsrepertoire van de leerkracht vergroten door de externe deskundigheid via het multidisciplinaire zorgteam in te brengen in de HGW-cyclus WSNS 30-01 & 30-03 klas leerkracht leerling ouders

2 2 Uitgangspunten handelingsgericht werken (HGW) Onderwijs- en opvoedbehoeften van kinderen staan centraal Afstemming en wisselwerking tussen kind, onderwijs en opvoeding: deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school, van deze ouders Leerkracht en ouders doen ertoe Positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn cruciaal Constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen: binnen de school, bovenschools en in samenwerking tussen onderwijs en zorg Doelgericht werken en systematisch evalueren Systematisch en transparant: het is een ieder duidelijk wie wat doet, waarom, wanneer en hoe WSNS 30-01 & 30-03

3 3 Cyclus handelingsgericht werken Voor alle leerlingen : groepsplan groepsbespreking groepsobservatie Voor individuele leerlingen die extra begeleiding nodig hebben: leerlingenbespreking zo nodig daarna …………. WSNS 30-01 & 30-03

4 4 4 waarnemen begrijpen plannen realiseren Leerlingbespreking (leerkracht, IB, RT) Groepsbespreking + Groepsobservatie Multidisciplinair zorgteam op school; leerkracht, IB, RT, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ 1. GO bijstellen Evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften 5. Opstellen groepsplan 6. Uitvoeren groepsplan Binnenschools Leerlingen Ouders Leerkracht 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften HGW- cyclus op groepsniveau Pilot HG MZT Bovenschoolse “pool”: AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/ orthopedagogen (WSNS en Eduniek), (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen +jeugdverpleegkundigen en procesregie CJG en hulpverleners uit BJZ, MEE/VTO, JGGZ, RBL, Sherpa, OC Trompendaal, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen Casemanager OPP Loketgroep Pilot

5 5 Handelingsgericht indiceren (HGI) toewijzen van een onderwijs-zorg-arrangement Op maat Leerling-afhankelijk Leerkracht-afhankelijk Flexibel Gevarieerd WSNS 30-01 & 30-03

6 6 Groeidocument Pilot Multidisciplinair Zorgteam op school Dossiernummer: Casemanager vanuit de pool: Aanmelding leerling voor bespreking in het zorgteam (MZT) School en ouders …… Vul ook ……. Tijdens het MZT-overleg ……. Daarna …… Na akkoord …… WSNS 30-01 & 30-03

7 7 Projectplan Pilot 2011-2012 Deel 1 Werkwijze: werkbaar ? haalbaar ? Documenten meer op maat Financieel: kosten ? ivm budgetfinanciering vergelijking met huidige situatie Witte vlekken (voorzieningen) in de regio ? Verbinden met onderwijsprofielen van de scholen Input voor mogelijke begroting nieuwe SWV basiszorg – breedtezorg – dieptezorg geld volgt kind? geld naar school ? Evaluatieformulier Tijdschrijven Monitoren !!! (CED Groep / Infinite) WSNS 30-01 & 30-03

8 8 Stand van zaken Pilot MZT op School Start 13 september 2011 t/m heden Aantal dossiers: 65 = 2% van alle (3391 leerl. 10 scholen) Acties na eerste MZT op school: ° Collegiale Consultatie/ Preventieve Ambulante Begeleiding/ Ambulante Begeleiding REC’s ° Dyslexie/ dyscalculie (dossier)onderzoek ° Handelingsgerichte diagnostiek en advies ° Logopedische screening ° Leerplicht ° Hulpverlening Jeugdzorg ° Toeleiding tot SBO en SO ° Inzet OZA door ass. 2x2uur/week in klas WSNS 30-01 & 30-03

9 9 Deelnemers uit “bovenschoolse pool”: ° Zandbergen ° OC Trompendaal ° Jeugdarts ° Versa schoolmaatschappelijk werk ° Ambulant begeleider SO ° Ambulant begeleider WSNS ° Orthopedagoog/ psycholoog ° Vangnet Jeugd WSNS 30-01 & 30-03

10 10 Projectplan Pilot 2012-2013 Deel 2 Uitbreiden naar 20 scholen Uitbreiden van deskundigen uit onderwijs en jeugdzorg Inzet procesregie van CJG’s Jeugdzorginzet vanuit 2 provincies?! Aanscherpen van de beoogde opbrengsten Mogelijkheid aanmelding voor een MZT vanuit de jeugdzorg Positie van het ZAT Verbinden met onderwijsprofielen van de scholen WSNS 30-01 & 30-03

11 11 waarnemen begrijpen plannen realiseren vanuit Jeugdzorg Groepsbespreking + Groepsobservatie Multidisciplinair zorgteam op school; leerkracht, IB, RT, ouders en 1 of meer deskundigen uit de ‘pool’ 1. GO bijstellen Evalueren 2a. Doelen komende periode 2b. Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 3. Benoemen van hun onderwijsbehoeften 5. Opstellen groepsplan 6. Uitvoeren groepsplan Binnenschools Leerlingen Ouders Leerkracht 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs- behoeften HGW- cyclus op groepsniveau Pilot HG MZT Bovenschoolse pool: AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/ orthopedagogen (WSNS en Eduniek), (school) maatschappelijk werk, jeugdartsen +jeugdverpleegkundigen en procesregie CJG en hulpverleners uit CJG, BJZ, MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen Casemanager OPP Loketgroep Pilot Leerling- bespreking

12 12 Op maat voor leerling, ouders, leerkracht (OZA) Criteria, procedure Organisatie, tempo, transparantie Afstemming en samenwerking Vergroting expertise leerkracht Kosten HGI Kosten externen (pool) Vragen school en ouders (en leerling) aan loket MZT op School Betrokken functionaris(sen) uit “pool” Tijdschrijven op de onderscheiden onderdelen Evaluatie tevredenheid, resultaten, werkwijze Evaluatie doelstellingen en vragen pilot Vergelijking kosten huidige situatie en pilot Monitoring en evaluatie WSNS 30-01 & 30-03


Download ppt "1 Pilot Multidisciplinair Zorgteam in school (MZT) HGW - HGI (handelingsgericht werken - handelingsgericht indiceren) Doel: Handelingsrepertoire van de."

Verwante presentaties


Ads door Google