De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEDIA EN ONDERZOEK LENTE 2009 - 2010. Leerdoelen 1. Probleemstelling formuleren 2.Context, theoretisch kader achtergrond & bronnen 3.Onderzoek en interviewtechniek,

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEDIA EN ONDERZOEK LENTE 2009 - 2010. Leerdoelen 1. Probleemstelling formuleren 2.Context, theoretisch kader achtergrond & bronnen 3.Onderzoek en interviewtechniek,"— Transcript van de presentatie:

1 MEDIA EN ONDERZOEK LENTE 2009 - 2010

2 Leerdoelen 1. Probleemstelling formuleren 2.Context, theoretisch kader achtergrond & bronnen 3.Onderzoek en interviewtechniek, datavergaring 4.Visueel argumenteren

3 Praktisch.., -> formulering probleemstelling en onderzoeksvraag 4 maart -> achtergrondonderzoek, bronnen en literatuurlijst 11 maart -> dataverzameling en verwerking 25 maart -> visuele argumentatie 1 april... -> presentaties & feedback 7 april voor 17.00 uur inleveren werk Justien@mac.com

4 onderzoek onderzoek onderzoek http://www.geenstijl.tv/2010/03/mag_ik_je_smsjes_lezen_nee.html

5 The research process Step 1: Defining the questions Define the main-question Then define the sub-questions Tips! Use a mindmap to organize your questions Write down all the questions you can think of, even the stupid questions The answers of the sub- questions will eventually lead to the answers of the main-question

6

7 Doel en vraag Informatie verzamelen (doen en vastleggen) Kiezen voor onderzoekstype Onderzoek ontwerp –0nderzoekseenheden –Dataverzameling Bestaande gegevens Interviewen Observeren Datapreparatie Data-analyse Rapportage

8 1. Weten wat je wil meten Praktisch en haalbaar Herhaalbaar en controleerbaar Relevant

9 Ingeleverde vragen Team Sammy:studenten motiveren zelf klachten op te lossen Team Lyony:probleem weinig elementen om out of the box te denken. Team?

10 Studenten klagen Waarom? Ooit niet? Waarover? Waarom onderzoek? Bronnen?

11 Weinig inspiratie Vergeleken met? Wat is? Waarom? Wat zijn? Waneer werken ze?

12 En nu individueel Probleemstelling Onderzoeksvraag formuleren Relevant Haalbaar (tijd en meetbaarheid)

13 Context in kaart brengen Waar denk je antwoorden te kunnen vinden, Wat wil je weten Hoe hou je het bij?

14 1. Weten waar je het over hebt Theoretisch kader Bronnenonderzoek Bronnenbeheer

15

16 Literaturlijst en de APA http://www.fss.uu.nl/ommat/netwerk/verwapa.htm # Titel van boek of naam van het tijdschrift cursief of onderstreept # Verwijzingen in de tekst met de naam van de eerste auteur(s). # Literatuurlijst alfabetisch op auteur # Boeken onder redactie geschreven staan op naam van redacteur.

17 Citaten in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel. Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende: Bijv: Glass (1972) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van... Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld: Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont aan, dat..... Indien er twee auteurs van de geciteerd publikatie zijn als volgt: Bijv: Glass en Smith (1972) vergeleken de resultaten.... Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont,... Indien er drie of meer auteurs en minder dan 6 van de geciteerde publikatie zijn als volgt: De eerste keer alle auteurs noemen, bij de volgende verwijzing de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al., bij meer dan zes auteurs vanaf de eerste verwijzing. Bijv: Glass et al. (1972) analysed 34 studies of classroom size. An analysis of 34 studies of classroom size (Glass et al., 1972).... Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 1980; Smith, 1984) showed that... Indien twee of meer artikelen van een auteur worden aangehaald: Bijv.: Several studies (Glass, 1972, 1980, 1981a, 1981b; Smith, 1984a, 1984b).....

18 Citaten in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel. Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende: Bijv: Glass (1972) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van... Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld: Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont aan, dat..... Indien er twee auteurs van de geciteerd publikatie zijn als volgt: Bijv: Glass en Smith (1972) vergeleken de resultaten.... Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont,... Indien er drie of meer auteurs en minder dan 6 van de geciteerde publikatie zijn als volgt: De eerste keer alle auteurs noemen, bij de volgende verwijzing de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al., bij meer dan zes auteurs vanaf de eerste verwijzing. Bijv: Glass et al. (1972) analysed 34 studies of classroom size. An analysis of 34 studies of classroom size (Glass et al., 1972).... Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 1980; Smith, 1984) showed that... Indien twee of meer artikelen van een auteur worden aangehaald: Bijv.: Several studies (Glass, 1972, 1980, 1981a, 1981b; Smith, 1984a, 1984b).....

19 Leerdoelen 1. Probleemstelling formuleren 2.Context, theoretisch kader achtergrond & bronnen 3.Onderzoek en interviewtechniek, datavergaring 4.Visueel argumenteren http://www.slideshare.net/Leursism

20 technology economics politics&law cultural social demo graphics The power of context Welke 5 tot 7 belangrijkste invloedvelden zijn er voor je vraagstuk

21 2015 2020 2015

22 Literaturlijst en de APA http://www.fss.uu.nl/ommat/netwerk/verwapa.htm # Titel van boek of naam van het tijdschrift cursief of onderstreept # Verwijzingen in de tekst met de naam van de eerste auteur(s). # Literatuurlijst alfabetisch op auteur # Boeken onder redactie geschreven staan op naam van redacteur. SYSTEMATISCH AANPAKKEN!

23 Citaten in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel. Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende: Bijv: Glass (1972) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van... Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld: Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont aan, dat..... Indien er twee auteurs van de geciteerd publikatie zijn als volgt: Bijv: Glass en Smith (1972) vergeleken de resultaten.... Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont,... Indien er drie of meer auteurs en minder dan 6 van de geciteerde publikatie zijn als volgt: De eerste keer alle auteurs noemen, bij de volgende verwijzing de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al., bij meer dan zes auteurs vanaf de eerste verwijzing. Bijv: Glass et al. (1972) analysed 34 studies of classroom size. An analysis of 34 studies of classroom size (Glass et al., 1972).... Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 1980; Smith, 1984) showed that... Indien twee of meer artikelen van een auteur worden aangehaald: Bijv.: Several studies (Glass, 1972, 1980, 1981a, 1981b; Smith, 1984a, 1984b).....

24 Citaten in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel. Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende: Bijv: Glass (1972) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van... Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld: Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont aan, dat..... Indien er twee auteurs van de geciteerd publikatie zijn als volgt: Bijv: Glass en Smith (1972) vergeleken de resultaten.... Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont,... Indien er drie of meer auteurs en minder dan 6 van de geciteerde publikatie zijn als volgt: De eerste keer alle auteurs noemen, bij de volgende verwijzing de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al., bij meer dan zes auteurs vanaf de eerste verwijzing. Bijv: Glass et al. (1972) analysed 34 studies of classroom size. An analysis of 34 studies of classroom size (Glass et al., 1972).... Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 1980; Smith, 1984) showed that... Indien twee of meer artikelen van een auteur worden aangehaald: Bijv.: Several studies (Glass, 1972, 1980, 1981a, 1981b; Smith, 1984a, 1984b).....

25 Goede bronnen Wetenschappelijke artikelen Toonaangevende denkers Afwijkende denkers –Afhankelijk of je het nu of de toekomst wil onderzoeken Harde feiten*** –(steeds meer pr onderzoek)

26 2000 19902020 2015 LAGGARDS 16% EARLY & LATE MAJORITY 67% EARLY ADAPTORS 14,5% INNOVATORS 2,5% Maken zaken, veel energie, dadendrang, weinig budget of loyaliteit Maken ze geliefd en rijp, zelfbewust, dat wat uitstraalt mag wat kosten Voor de grote groep, veilig en zeker, binnen de marges van budget en sociale druk Zij die niet kunnen of willen. Behoudend, wat goed is niet veranderen Rogers’ Innovation Adotion Curve

27 Cognitieve dissonantie Eeks! Uiterst merkwaardig! Goh! Logisch! Heb ik ook. Logisch! Goh! Uiterst merkwaardig! Eeks! Gatekeeper Sluit in en sluit uit Bepaalt kracht en richting selecteert en kataliseerd

28 Schijnbare waarde van de gatekeeper neemt toe. Nut voor de groep neemt af. De waardvermeerdering leidt tot waardevermindering en zelfs risico voor het voortbestaan van de groep

29 Soorten onderzoek Theoretisch kader casestudy Kwalitatief –Case study –Survey –(Veld) experiment Kwantitatief

30 Kies bewust voor een respondent. Waarom deze, wat zegt deze persoon over de groep waarnaar je onderzoek doet? Vragenlijst in mijn mail donderdag 16 maart Justien@mac.com Voorbereiden voor 22 maart Wiki artikelen interview etc lezen Verbeelding van resultaten verzamel Volgende keer:


Download ppt "MEDIA EN ONDERZOEK LENTE 2009 - 2010. Leerdoelen 1. Probleemstelling formuleren 2.Context, theoretisch kader achtergrond & bronnen 3.Onderzoek en interviewtechniek,"

Verwante presentaties


Ads door Google