De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEDIA EN ONDERZOEK LENTE 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEDIA EN ONDERZOEK LENTE 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 MEDIA EN ONDERZOEK LENTE

2 Leerdoelen 1. Probleemstelling formuleren 2. Context, theoretisch kader achtergrond & bronnen 3. Onderzoek en interviewtechniek, datavergaring 4. Visueel argumenteren

3 Praktisch. , -> formulering probleemstelling en
Praktisch .., -> formulering probleemstelling en onderzoeksvraag 4 maart -> achtergrondonderzoek, bronnen en literatuurlijst 11 maart -> dataverzameling en verwerking 25 maart -> visuele argumentatie 1 april... -> presentaties & feedback 7 april voor uur inleveren werk

4 onderzoek onderzoek onderzoek

5 The research process Step 1: Defining the questions
Define the main-question Then define the sub-questions Tips! Use a mindmap to organize your questions Write down all the questions you can think of, even the stupid questions The answers of the sub-questions will eventually lead to the answers of the main-question

6

7 Informatie verzamelen (doen en vastleggen) Kiezen voor onderzoekstype
Doel en vraag Informatie verzamelen (doen en vastleggen) Kiezen voor onderzoekstype Onderzoek ontwerp 0nderzoekseenheden Dataverzameling Bestaande gegevens Interviewen Observeren Datapreparatie Data-analyse Rapportage

8 1. Weten wat je wil meten Praktisch en haalbaar
Herhaalbaar en controleerbaar Relevant

9 Ingeleverde vragen Team Sammy: studenten motiveren zelf klachten op te lossen Team Lyony: probleem weinig elementen om out of the box te denken. Team?

10 Studenten klagen Waarom? Ooit niet? Waarover? Waarom onderzoek?
Bronnen?

11 Weinig inspiratie Vergeleken met? Wat is? Waarom? Wat zijn?
Waneer werken ze?

12 En nu individueel Probleemstelling Onderzoeksvraag formuleren Relevant
Haalbaar (tijd en meetbaarheid)

13 Context in kaart brengen
Waar denk je antwoorden te kunnen vinden, Wat wil je weten Hoe hou je het bij?

14 1. Weten waar je het over hebt
Theoretisch kader Bronnenonderzoek Bronnenbeheer

15

16 Literaturlijst en de APA
# Titel van boek of naam van het tijdschrift cursief of onderstreept # Verwijzingen in de tekst met de naam van de eerste auteur(s). # Literatuurlijst alfabetisch op auteur # Boeken onder redactie geschreven staan op naam van redacteur.

17 Citaten in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel. Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende: Bijv: Glass (1972) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van... Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld: Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont aan, dat..... Indien er twee auteurs van de geciteerd publikatie zijn als volgt: Bijv: Glass en Smith (1972) vergeleken de resultaten .... Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont, ... Indien er drie of meer auteurs en minder dan 6 van de geciteerde publikatie zijn als volgt: De eerste keer alle auteurs noemen, bij de volgende verwijzing de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al., bij meer dan zes auteurs vanaf de eerste verwijzing. Bijv: Glass et al. (1972) analysed 34 studies of classroom size. An analysis of 34 studies of classroom size (Glass et al., 1972).... Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 1980; Smith, 1984) showed that ... Indien twee of meer artikelen van een auteur worden aangehaald: Bijv.: Several studies (Glass, 1972, 1980, 1981a, 1981b; Smith, 1984a, 1984b).....

18 Citaten in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel. Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende: Bijv: Glass (1972) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van... Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld: Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont aan, dat..... Indien er twee auteurs van de geciteerd publikatie zijn als volgt: Bijv: Glass en Smith (1972) vergeleken de resultaten .... Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont, ... Indien er drie of meer auteurs en minder dan 6 van de geciteerde publikatie zijn als volgt: De eerste keer alle auteurs noemen, bij de volgende verwijzing de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al., bij meer dan zes auteurs vanaf de eerste verwijzing. Bijv: Glass et al. (1972) analysed 34 studies of classroom size. An analysis of 34 studies of classroom size (Glass et al., 1972).... Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 1980; Smith, 1984) showed that ... Indien twee of meer artikelen van een auteur worden aangehaald: Bijv.: Several studies (Glass, 1972, 1980, 1981a, 1981b; Smith, 1984a, 1984b).....

19 Leerdoelen 1. Probleemstelling formuleren 2. Context, theoretisch kader achtergrond & bronnen 3. Onderzoek en interviewtechniek, datavergaring 4. Visueel argumenteren

20 The power of context Welke 5 tot 7 belangrijkste invloedvelden
zijn er voor je vraagstuk demo graphics social technology Demografisch rekening houden met kwaliteit van je bewoners boven de kwantiteit. Technolgisch: Let voral op zorg, veiligheid en sociale netwerken Sociologisch cultureel: netwerken van individuen, sociale interactie, van nut zijn voor de samenleving, dienstbaar. Economisch: van winstmaximalisatie naar nutsoptimalisatie. cultural economics politics&law

21 Iets minder privacy tech Hierarchie netwerk.
2020 2015 2020 2015 2015 2020 Iets minder privacy tech Hierarchie netwerk. Iets meer levenstijl Demografie Arbeidsmarkt evt meel Stelsel ok 2.0 ok Identiteit Identiteit thomashuizen. Identiteit 2015 2020

22 Literaturlijst en de APA
# Titel van boek of naam van het tijdschrift cursief of onderstreept # Verwijzingen in de tekst met de naam van de eerste auteur(s). # Literatuurlijst alfabetisch op auteur # Boeken onder redactie geschreven staan op naam van redacteur. SYSTEMATISCH AANPAKKEN!

23 Citaten in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel. Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende: Bijv: Glass (1972) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van... Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld: Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont aan, dat..... Indien er twee auteurs van de geciteerd publikatie zijn als volgt: Bijv: Glass en Smith (1972) vergeleken de resultaten .... Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont, ... Indien er drie of meer auteurs en minder dan 6 van de geciteerde publikatie zijn als volgt: De eerste keer alle auteurs noemen, bij de volgende verwijzing de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al., bij meer dan zes auteurs vanaf de eerste verwijzing. Bijv: Glass et al. (1972) analysed 34 studies of classroom size. An analysis of 34 studies of classroom size (Glass et al., 1972).... Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 1980; Smith, 1984) showed that ... Indien twee of meer artikelen van een auteur worden aangehaald: Bijv.: Several studies (Glass, 1972, 1980, 1981a, 1981b; Smith, 1984a, 1984b).....

24 Citaten in de tekst moeten kort aangeven wat de bron is en moeten de lezer in staat stellen de literatuuropgave terug te vinden in de alfabetische literatuurlijst op het einde van het boek/hoofdstuk/artikel. Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van de publikatie tussen haakjes voldoende: Bijv: Glass (1972) vergeleek 34 onderzoeken naar de invloed van... Wordt de auteur niet met name genoemd in de tekst, dan worden naam en jaartal, gescheiden door een komma, tussen haakjes vermeld: Bijv: Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont aan, dat..... Indien er twee auteurs van de geciteerd publikatie zijn als volgt: Bijv: Glass en Smith (1972) vergeleken de resultaten .... Onderzoek naar de ideale klassegrootte (Glass & Smith, 1972) toont, ... Indien er drie of meer auteurs en minder dan 6 van de geciteerde publikatie zijn als volgt: De eerste keer alle auteurs noemen, bij de volgende verwijzing de achternaam van eerste auteur gevolgd door et al., bij meer dan zes auteurs vanaf de eerste verwijzing. Bijv: Glass et al. (1972) analysed 34 studies of classroom size. An analysis of 34 studies of classroom size (Glass et al., 1972).... Indien twee of meer artikelen over hetzelfde onderwerp worden aangehaald wordt de verwijzing in de tekst als volgt: Bijv: Several studies (Glass, 1980; Smith, 1984) showed that ... Indien twee of meer artikelen van een auteur worden aangehaald: Bijv.: Several studies (Glass, 1972, 1980, 1981a, 1981b; Smith, 1984a, 1984b).....

25 Goede bronnen Wetenschappelijke artikelen Toonaangevende denkers
Afwijkende denkers Afhankelijk of je het nu of de toekomst wil onderzoeken Harde feiten*** (steeds meer pr onderzoek)

26 EARLY & LATE MAJORITY INNOVATORS LAGGARDS EARLY ADAPTORS
Rogers’ Innovation Adotion Curve 2020 EARLY & LATE MAJORITY 2015 INNOVATORS 67% 2,5% Voor de grote groep, veilig en zeker, binnen de marges van budget en sociale druk Maken zaken, veel energie, dadendrang, weinig budget of loyaliteit 1990 2000 2015 2020 LAGGARDS 16% Iets minder privacy tech Hierarchie netwerk. Iets meer levenstijl Demografie Arbeidsmarkt evt meel Stelsel ok 2.0 ok Identiteit Identiteit thomashuizen. Identiteit EARLY ADAPTORS Zij die niet kunnen of willen. Behoudend, wat goed is niet veranderen 14,5% Maken ze geliefd en rijp, zelfbewust, dat wat uitstraalt mag wat kosten

27 Cognitieve dissonantie
Eeks! Uiterst merkwaardig! Goh! Logisch! Heb ik ook. Logisch! Goh! Uiterst merkwaardig! Eeks! Cognitieve dissonantie. Dat wat we herkennen ervaren we als meer standaard. Wijkt iets teveel af, dan schatten we de afwijking groter in. Gatekeeper Sluit in en sluit uit Bepaalt kracht en richting selecteert en kataliseerd

28 Schijnbare waarde van de gatekeeper neemt toe.
Nut voor de groep neemt af. De waardvermeerdering leidt tot waardevermindering en zelfs risico voor het voortbestaan van de groep Iets minder privacy tech Hierarchie netwerk. Iets meer levenstijl Demografie Arbeidsmarkt evt meel Stelsel ok 2.0 ok Identiteit Identiteit thomashuizen. Identiteit

29 Soorten onderzoek Theoretisch kader casestudy Kwalitatief Kwantitatief
Survey (Veld) experiment Kwantitatief

30 Volgende keer: Kies bewust voor een respondent.
Waarom deze, wat zegt deze persoon over de groep waarnaar je onderzoek doet? Vragenlijst in mijn mail donderdag 16 maart Voorbereiden voor 22 maart Wiki artikelen interview etc lezen Verbeelding van resultaten verzamel


Download ppt "MEDIA EN ONDERZOEK LENTE 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google