De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

dé Action Learning business school

Verwante presentaties


Presentatie over: "dé Action Learning business school"— Transcript van de presentatie:

1 dé Action Learning business school
BSN Nederland dé Action Learning business school

2 Doel start up dag (1) Nader kennismaken met:
BSN Nederland, set, en set adviser: Studieopzet en studiemateriaal Action Learning, leerstijlen Functie set adviser

3 Doel start up dag (2) En: Subsets: kennismaken door presentatie subsetdeelnemers en hun bedrijf Ontvangst studiemateriaal Eerste huiswerkopdracht Alle subsetafspraken maken Afsluiting met diner

4 Kennismaken (1) Structuur kennismaken per tweetal
presentatie verkregen informatie aan set

5 Kennismaken (2) Kennismaken (2) Ieder pakt twee kaarten, waarbij:
De ene kaart iets zegt over jou en je organisatie nu en de ander over de gewenste situatie voor jou en je organisatie over twee jaar In tweetal ( max half uur ) Karakteriseer je organisatie van nu en over twee jaar na jouw 6 Alpen en Dissertation a.d.h.v. deze kaarten. Karakteriseer jouw huidige positie in de organisatie en de gewenste over twee jaar a.d.h.v deze kaarten.

6 Kennismaken (3) Ieder pakt nu een kaart die iets over de andere persoon zegt. Plenair, per tweetal Ieder legt zijn gekozen kaart over de ander plenair uit tegelijk met de verkregen info uit het 1e rondje over de organisatie en de positie van de ander nu en in de toekomst. De betreffende vult aan: De betekenis van AL hierin. Wat wens je jezelf toe gedurende deze twee jaar ?

7 Structuur bijeenkomsten BSN, voorafgegaan door subsetbijeenkomsten
HRM-1 S T R U P OM-1 ALP’EN M O MM-1 MM-2 HRM-2 OM-3 MM-3 HRM-3 3 weken 5 weken 5-15 weken

8 Evaluatie elke Core Coursedag op BSN
Elke lesdag wordt electronisch geevalueerd ( reflectie ! ) via evaluatieformulieren ( verplicht i.v.m. presentie ) Student krijgt een van BSN met een link

9 Voorafgaand en tussendoor
m Snel lezen: , uur 5 april Veranderkunde 1 dag 9 mei 09.30 – uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 22 maart 09.30 – uur O ? m O M ALP (RFC) uitleg 13 juni 19.00 – uur plenair

10 Studiewijzer / opbouw materiaal
Visie Het bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp. Instrumenten Bepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken. Integratie Onderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

11 Subsetbijeenkomsten Voorzitter/notulist Bespreek huisactiviteiten
Subsetopdrachten Vertaalslag eigen organisatie Vragen/thema’s voor docenten Gebruik eigen praktijk (stellingen) Zelf plannen op de eerste na!

12 7 Action Learning Projecten
OM (concept + definitief) MM HRM IM FM SM Int Management ( n.a.v. studiereis met subset)

13 ALP-voorbereiding Vandaag erg algemeen
Tijdens OM; zeker bij dag 2: Instrumenten (methodologie) Tijdens MM en HRM: Projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2):13 juni 2006, uur ALP intervisie set 56B: 6 juli uur

14 ALP-Inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse
Genereren en beoordelen alternatieven Reflectie Implementatie

15 ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )
Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel is NIET een plan van aanpak / voorstel is huiswerk 3e CC

16 Leren ALP maken korte introductie start-up CC OM: vanaf Instrumenten Discussie in subset Projectmanagement/rapportage ( 13 juni ) Alp-Intervisie ( 6juli ) Concept inleveren ( 13 juli e.v. ) Definief!

17 ALP-procedure Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser en - administratie ALP digitaal sturen naar: - (=RFC ) en - of (= adm. BSN) code: Hofstra240450HRM (hard copy mag ook zowel naar RFC als BSN ) Beoordeling RFC via BSN naar student

18 MWM2 Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek Opgeven via BSN
3 onderzoeken voor 950 euro

19 : Majors –Sales: •26 en 27 oktober 2006 –Leiderschap:
•30 november en 1 december 2006 –Veranderkunde: •7 en 8 december 2006 –Insurance: •11 en 12 januari 2007 :

20 International Management
Opdracht met sub set: alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) welke bedrijfstak. welk product, goed of dienst wat is dominante functionaliteit (OM,FM.HRM,SM, MM,IM) Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp.

21 Producties derde fase Organisatieanalyse - cultuur, structuur, hrm
EML 2: leerervaringen; leren te leren Dissertation - literatuuronderzoek en - master’s project

22 Logboek Action Learning
Reflectiedocument Wat wil je leren Wat heb je geleerd Obstakels Hoe daarmee omgegaan Hoe te veranderen

23 Rol set adviser (1 ) Praktische zaken, proces begeleider en beoordelaar: Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen Voorlichter studieaangelegenheden Alert op proces van individu en set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen Bespreking voortgang studie

24 Rol set adviser (2) Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase Beoordelaar EML1 en EML2, OV en OA, Adviseur proposal OA, Dissertation en EML Adviseur / coordinator internal-external Voorzitter examen: Viva Voce

25 Rol set adviser (3) Wanneer/hoe:
Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak Lage drempel Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student. NB: Wisseling na 2 1 / 2 jaar en geen proposal

26 Action Learning (1) Kennis opdoen is onvoldoende (L = P + Q + I + R)
Al doende leert men Gezamenlijk leren Docent in andere rol Persoonlijk netwerk: set + subset

27 Action Learning (2) Tijdens studie werken aan echte problemen
Risico’s durven nemen Verantwoordelijkheid organisatie Voorkomen “bekwame onbekwaamheid” Reflection in Action

28 Leerstijlen Activist Opdoen van nieuwe ervaringen
Observator Nader beschouwen van die ervaringen Theoreticus Onderzoek en conclusies Pragmatist Geleerde in de praktijk brengen

29 Subsetindeling 1 Subgroep 1 naam…………………………
1Maurice de Bruin ( oost ) interim Patres 2Angela van Gennip ( west ) coördinator en onderst Ontw bedr Rotterdam 3Anton Jansen ( oost ) mentor / coördinator Regiopolitie Gelderl 4Ronald Rooden  ( west ) dir consumentenorg HCC 5Nick van Sante  ( west ) hfd P&O Cinop 6Fred v Vliet ( west ) business analist Westland Energie

30 Subsetindeling 2 Subgroep 2 naam…………………..
1Jacqueline Dunnink ( w/o ) proj leider adv gezondhz Casemanag Service 2Ben Gooijer ( w ) director flight operations Martinair 3Klaas van der Meer ( w) hfd energie Westland Energie 4Tom Poecke ( w ) beleidsadv defensie ) 5Ruud van Rijswijk ( HRM-module )( Hfd P&O HTM ) 6Peter Sprangers1 ( w ) hfd facilitair 2e kamer

31 Subsetindeling 3 Subgroep 3 Sales naam……………………
1 Lammert de Boer ( w ) commerc manager Enthone 2 Jan-Willem Frederiks ( w ) sales/prod manager Gea Happel Ned BV 3 Arjan van der Hoek ( w ) europeen sales manager Veldman / Dijkstra 4 Toon van Tol ( w ) sales/marketingmanager MS Europe BV

32 Subsetsamenstelling criteria
Vier tot zes personen Elke groep recht op een vrouw ! Branche / functie verdeling Salesgroep Geografie Uitgesproken voorkeur door AMP-ers

33 Bedrijfspresentaties (1)
Max 30 minuten per persoon in subset Groepspresentatie per subset Vragen stellen/discussie na presentatie

34 Bedrijfspresentaties (2)
Individuele presentatie binnen de subset : Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid, Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte Aktuele thema’s Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt Knelpunten

35 Bedrijfspresentaties ( 3 ) individuele presentatie binnen de subset :
Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur Human Resource Management Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk) Mogelijkheden voor ALP’en Wat haalt en brengt de student bij BSN

36 Bedrijfspresentaties (4)
Plenaire Inhoudelijke subset-presentatie: Verschillen tussen de bedrijven Grootste gemene deler

37 Huiswerk Lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” artikel: AL, een moderne visie op Management Development Lezen: boek over leerstijlen Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) In subset: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten Mailen naar docent, set adviser en subset

38 Websites (1) Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudenten Ebsco via studentensite

39 Websites (2) www.kb.nl www.menscentraal.nl (HRM)
(modellen / gratis inschrijven)

40 Evaluatie start up dag Evaluatieformulieren: - elke lesdag; maar nu niet Wat heb je nu gemist?

41 Bij vragen Ellen Hofstra, set adviser BSN Nederland “De Raadskamer”
Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 –


Download ppt "dé Action Learning business school"

Verwante presentaties


Ads door Google