De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BSN nederland De Action Learning MBA. 2 Doel Start Up Dag Nader kennismaken met:  BSN Nederland, Set, en Set adviser  Studieopzet en Studiemateriaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BSN nederland De Action Learning MBA. 2 Doel Start Up Dag Nader kennismaken met:  BSN Nederland, Set, en Set adviser  Studieopzet en Studiemateriaal."— Transcript van de presentatie:

1 1 BSN nederland De Action Learning MBA

2 2 Doel Start Up Dag Nader kennismaken met:  BSN Nederland, Set, en Set adviser  Studieopzet en Studiemateriaal  Action Learning, Leerstijlen  Functie Set adviser En verder:  Subsets Samenstelling Presentatie subsetdeelnemers en hun bedrijf 1e bijeenkomst  Ontvangst studiemateriaal  Eerste huiswerkopdracht  Afsluiting met diner

3 3 Kennismaken Structuur:  Interview in tweetal (10 minuten per persoon)  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set, ongeveer 5 minuten Inhoud:  Stel jezelf voor dmv een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk oid)  Geef minstens 3 redenen voor deze vergelijking  Vertel iets over je hobby’s  Bespreek een prestatie/succes van het afgelopen jaar, waarop je trots bent  Motivatie voor deze MBA  Vertel wat je wilt leren (kennis, vaardigheden, procesgang)

4 4 Structuur bijeenkomsten (EX) o m a ooooooo mmmmmmm aaaa omhrmmmhrm ommm 5 weken A L P 5-15 weken en startupstartup 5 weken 3 weken o m a om 3 weken

5 5 Voorafgaand en tussendoor o m o 1e subset bijeen- komst (in Buren) 5 oktober – uur Veranderkunde 1e dag 16 nov. 2e dag 4 april – uur alp (RFC) uitleg 11 jan – uur plenair a ? Subset- bijeenkomsten; zelf plannen

6 6 Smart reading : o m o m 2 dagen: 26 oktober EN 15 november of 22 november en 13 december Facultatief

7 7 Veranderkunde Twee dagen; twee inleiders –De Caluwe: kleurentheorie –De Caluwe: action learning

8 8 Subsetbijeenkomsten  Voorzitter/notulist  Bespreek huisactiviteiten  Subsetopdrachten  Vertaalslag eigen organisatie  Vragen/thema’s voor docenten  Gebruik eigen praktijk (stellingen)

9 9 OM:concept + definitief MM HRM IM FM SM Int Management 7 x Action Learning Projecten

10 10 Vandaag globale info ALP Tijdens OM; zeker bij dag 2: Instrumenten (methodologie) Tijdens MM en HRM: ruimte (maken) Projectrapportage W.Egberink RFC (na blok 2): –11 januari 2005 ALP intervisie set 50-A: –3 februari vanaf 19 uur ALP voorbereiding

11 11 Inhoud ALP  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Reflectie  Implementatie  ( ook voorwoord, samenvatting, literaruurlijst, bijlagen, figuren, tabellen )

12 12 ALP Voorstel  Is het onderwerp niet te breed?  Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen)  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  Volgens format eerste ALP, later mogelijkheid tot:  probleemstelling, draagvlak, implementatiemogelijkheid  NB Een voorstel is geen plan van aanpak !

13 13 Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar set adviser EN administratie BSN ALP’en sturen naar: –BSN (1 is genoeg) en –RFC Beoordelingsresultaat komt van RFC via BSN ALP- procedure

14 14 Studiewijzer  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken  IntegratieOnderwerp niet langer als geisoleerd beschouwen: In samenhang brengen met andere onderwerpen

15 15 Internationaal Management –Opdracht met sub set: alp-voorstel 2 weken VOOR 1e lesdag Int.M 1.Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) 2.Welke bedrijfstak 3.Welk product, goed of dienst 4.Wat dominante functionaliteit is (OM,FM.HRM,SM, MM,IM) Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp.

16 16 Organisatieanalyse, fase 3 cultuur, structuur, hrm EML 2: leerervaringen; leren te leren; MBA-tijd Dissertation –literatuuronderzoek en –masters project Fase 3 en producties

17 17 Logboek: Action Learning  Reflectiedocument Wat wil je leren Wat heb je geleerd  Obstakels Hoe daarmee omgegaan Hoe te veranderen

18 18 verbinding / coördinatie tussen student en set, met: –BSⁿ als organisatie (planning, regelzaken) –Docenten Ervaringen; kwaliteit / dynamiek / aansluiting –Voortgang van je studie Niveau, tempo (- risering), kwaliteit / aanwezigheid set en subsets; Sparringpartner / maatwerk (op aangeven van jou) Evt. coördinatie geschil beoordelingen (zelden) Rol set adviser 1

19 19 Start up en intervisies (bege-)leiden Beoordelaar van: –1e organisatie-verslag (OV) en EML1 –OA eind studie –EML 2 –Fase 3 : dissertation “Sparren” op onderwerpen goedkeuring proposal dissertation keuze internal en external examiner Rol set adviser 2

20 20 Coördinatie examen Voorzitter viva voce Wanneer / hoe: Vaak via informele momenten, lunch, diner en uiteraard op afspraak via vragen maar primaire verantwoordelijkheid ligt bij student. Rol set adviser 3

21 21 Action learning  Kennis opdoen is onvoldoende (L = P + Q + I + R)  Al doende leert men  Gezamenlijk leren  Docent in andere rol  Persoonlijk netwerk: set + subset  Tijdens studie werken aan echte problemen  Risico’s durven nemen  Verantwoordelijkheid organisatie  Voorkomen “bekwame onbekwaamheid”  Reflection in Action

22 22 Leerstijlen  ActivistOpdoen van nieuwe ervaringen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen

23 23 Bedrijfspresentaties 1  Voorbereiden in subset: 30 minuten per persoon  Groepspresentatie per subset  Vragen stellen/discussie na presentatie

24 24 Bedrijfspresentaties 2a Inhoud individuele presentatie:  Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Aktuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten  Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur  Human Resource Management  Eigen plek / eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Mogelijkheden voor ALP-en  Wat haalt en brengt de student

25 25 Bedrijfspresentaties 2b Inhoud subset presentatie:  Verschillen tussen de bedrijven  Grootste gemene deler

26 26 “Huiswerk”  Lees infomap door Belangrijk artikel: “What is IMC’s philosophy?”  Lees boek over leerstijlen  Voorbereiding Operational Management (visie): huisactiviteiten en Subset activiteiten  Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten  mailen naar docent, set advisor en subset

27 27 Sites   Inloggen: mbaBSNnl; wachtwoord: StudieInfo  NIVE = buiten gebruik     (hrm)www.menscentraal.nl   (modellen / gratis inschrijven)   ??

28 28 Evaluatie start up dag Evaluatieformulieren: –Elke lesdag; nu niet –Na blok 3 over organisatie Wat heb je nog gemist?

29 29 Diner Afsluiting dag Informeel, functioneel

30 30 Bij vragen Ellen Hofstra, set adviser BSN Nederland “de Raadskamer” Herenstraat BK Buren Tel: 0344 –


Download ppt "1 BSN nederland De Action Learning MBA. 2 Doel Start Up Dag Nader kennismaken met:  BSN Nederland, Set, en Set adviser  Studieopzet en Studiemateriaal."

Verwante presentaties


Ads door Google