De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BSN nederland De Action Learning MBA. 2 Doel Start Up Dag Nader kennismaken met:  BSN Nederland, Set, en Set adviser  Studieopzet en Studiemateriaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BSN nederland De Action Learning MBA. 2 Doel Start Up Dag Nader kennismaken met:  BSN Nederland, Set, en Set adviser  Studieopzet en Studiemateriaal."— Transcript van de presentatie:

1 1 BSN nederland De Action Learning MBA

2 2 Doel Start Up Dag Nader kennismaken met:  BSN Nederland, Set, en Set adviser  Studieopzet en Studiemateriaal  Action Learning, Leerstijlen  Functie Set adviser En verder:  Subsets Samenstelling Presentatie subsetdeelnemers en hun bedrijf 1e bijeenkomst  Ontvangst studiemateriaal  Eerste huiswerkopdracht  Afsluiting met diner

3 3 Kennismaken Structuur:  Interview in tweetal (10 minuten per persoon)  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set, ongeveer 5 minuten Inhoud:  Stel jezelf voor dmv een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk oid)  Geef minstens 3 redenen voor deze vergelijking  Vertel iets over je hobby’s  Bespreek een prestatie/succes van het afgelopen jaar, waarop je trots bent  Motivatie voor deze MBA  Vertel wat je wilt leren (kennis, vaardigheden, procesgang)

4 4 Structuur bijeenkomsten (EX) o m a ooooooo mmmmmmm aaaa omhrmmmhrm ommm 5 weken A L P 5-15 weken en startupstartup 5 weken 3 weken o m a om 3 weken

5 5 Voorafgaand en tussendoor o m o 1e subset bijeen- komst (in Buren) 5 oktober 09.30 – 12.30 uur Veranderkunde 1e dag 16 nov. 2e dag 4 april 09.30 – 17.30 uur alp (RFC) uitleg 11 jan. 19.00 – 22.00 uur plenair a ? Subset- bijeenkomsten; zelf plannen

6 6 Smart reading : o m o m 2 dagen: 26 oktober EN 15 november of 22 november en 13 december Facultatief

7 7 Veranderkunde Twee dagen; twee inleiders –De Caluwe: kleurentheorie –De Caluwe: action learning

8 8 Subsetbijeenkomsten  Voorzitter/notulist  Bespreek huisactiviteiten  Subsetopdrachten  Vertaalslag eigen organisatie  Vragen/thema’s voor docenten  Gebruik eigen praktijk (stellingen)

9 9 OM:concept + definitief MM HRM IM FM SM Int Management 7 x Action Learning Projecten

10 10 Vandaag globale info ALP Tijdens OM; zeker bij dag 2: Instrumenten (methodologie) Tijdens MM en HRM: ruimte (maken) Projectrapportage W.Egberink RFC (na blok 2): –11 januari 2005 ALP intervisie set 50-A: –3 februari vanaf 19 uur ALP voorbereiding

11 11 Inhoud ALP  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Reflectie  Implementatie  ( ook voorwoord, samenvatting, literaruurlijst, bijlagen, figuren, tabellen )

12 12 ALP Voorstel  Is het onderwerp niet te breed?  Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen)  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  Volgens format eerste ALP, later mogelijkheid tot:  probleemstelling, draagvlak, implementatiemogelijkheid  NB Een voorstel is geen plan van aanpak !

13 13 Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar set adviser EN administratie BSN (abentum@bsnnederland.nl)abentum@bsnnederland.nl ALP’en sturen naar: –BSN (1 is genoeg) en –RFC Beoordelingsresultaat komt van RFC via BSN ALP- procedure

14 14 Studiewijzer  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken  IntegratieOnderwerp niet langer als geisoleerd beschouwen: In samenhang brengen met andere onderwerpen

15 15 Internationaal Management –Opdracht met sub set: alp-voorstel 2 weken VOOR 1e lesdag Int.M 1.Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) 2.Welke bedrijfstak 3.Welk product, goed of dienst 4.Wat dominante functionaliteit is (OM,FM.HRM,SM, MM,IM) Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp.

16 16 Organisatieanalyse, fase 3 cultuur, structuur, hrm EML 2: leerervaringen; leren te leren; MBA-tijd Dissertation –literatuuronderzoek en –masters project Fase 3 en producties

17 17 Logboek: Action Learning  Reflectiedocument Wat wil je leren Wat heb je geleerd  Obstakels Hoe daarmee omgegaan Hoe te veranderen

18 18 verbinding / coördinatie tussen student en set, met: –BSⁿ als organisatie (planning, regelzaken) –Docenten Ervaringen; kwaliteit / dynamiek / aansluiting –Voortgang van je studie Niveau, tempo (- risering), kwaliteit / aanwezigheid set en subsets; Sparringpartner / maatwerk (op aangeven van jou) Evt. coördinatie geschil beoordelingen (zelden) Rol set adviser 1

19 19 Start up en intervisies (bege-)leiden Beoordelaar van: –1e organisatie-verslag (OV) en EML1 –OA eind studie –EML 2 –Fase 3 : dissertation “Sparren” op onderwerpen goedkeuring proposal dissertation keuze internal en external examiner Rol set adviser 2

20 20 Coördinatie examen Voorzitter viva voce Wanneer / hoe: Vaak via informele momenten, lunch, diner en uiteraard op afspraak via vragen maar primaire verantwoordelijkheid ligt bij student. Rol set adviser 3

21 21 Action learning  Kennis opdoen is onvoldoende (L = P + Q + I + R)  Al doende leert men  Gezamenlijk leren  Docent in andere rol  Persoonlijk netwerk: set + subset  Tijdens studie werken aan echte problemen  Risico’s durven nemen  Verantwoordelijkheid organisatie  Voorkomen “bekwame onbekwaamheid”  Reflection in Action

22 22 Leerstijlen  ActivistOpdoen van nieuwe ervaringen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen

23 23 Bedrijfspresentaties 1  Voorbereiden in subset: 30 minuten per persoon  Groepspresentatie per subset  Vragen stellen/discussie na presentatie

24 24 Bedrijfspresentaties 2a Inhoud individuele presentatie:  Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Aktuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten  Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur  Human Resource Management  Eigen plek / eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Mogelijkheden voor ALP-en  Wat haalt en brengt de student

25 25 Bedrijfspresentaties 2b Inhoud subset presentatie:  Verschillen tussen de bedrijven  Grootste gemene deler

26 26 “Huiswerk”  Lees infomap door Belangrijk artikel: “What is IMC’s philosophy?”  Lees boek over leerstijlen  Voorbereiding Operational Management (visie): huisactiviteiten en Subset activiteiten  Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten  mailen naar docent, set advisor en subset

27 27 Sites  www.bsnnederland.nlwww.bsnnederland.nl  Inloggen: mbaBSNnl; wachtwoord: StudieInfo  NIVE = buiten gebruik  www.devraagbaak.nlwww.devraagbaak.nl  www.the-art.nlwww.the-art.nl  www.kb.nlwww.kb.nl  www.menscentraal.nl (hrm)www.menscentraal.nl  www.managementsite.netwww.managementsite.net  www.requestforcomment.nl (modellen / gratis inschrijven) www.requestforcomment.nl  www.managementboek.nlwww.managementboek.nl  ??

28 28 Evaluatie start up dag Evaluatieformulieren: –Elke lesdag; nu niet –Na blok 3 over organisatie Wat heb je nog gemist?

29 29 Diner Afsluiting dag Informeel, functioneel

30 30 Bij vragen Ellen Hofstra, set adviser BSN Nederland “de Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579034 E-mail: ehofstra@bsnnederland.nl


Download ppt "1 BSN nederland De Action Learning MBA. 2 Doel Start Up Dag Nader kennismaken met:  BSN Nederland, Set, en Set adviser  Studieopzet en Studiemateriaal."

Verwante presentaties


Ads door Google