De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dé Action Learning business school BSN Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dé Action Learning business school BSN Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 dé Action Learning business school BSN Nederland

2 EINDDOEL

3 Doel start up dag (1) Nader kennismaken met:  BSN Nederland, set, en set adviser  Studieopzet en studiemateriaal  Action Learning, leerstijlen  Functie set adviser

4 Doel start up dag (2) En:  Subsets: kennismaken door presentatie subsetdeelnemers en hun bedrijf  Ontvangst studiemateriaal  Eerste huiswerkopdracht  Alle subsetafspraken maken  Afsluiting met diner

5 Kennismaken (1) Structuur  Stel jezelf voor adhv een tekening  Interview in tweetal (15 – 20 minuten per tweetal)  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set Zie opdracht kennismaken

6 Structuur bijeenkomsten (EX) A OM-2 A OM-2 A HRM-1 A HRM-1 STARTUPSTARTUP STARTUPSTARTUP A OM-1 A OM-1 ALP’EN M M O O M M O O M M O O M MM-1 M MM-1 O O A MM-2 A MM-2 M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M OM-3 M OM-3 O O A MM-3 A MM-3 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 3 weken 5 weken 5-15 weken

7 Voorafgaand en tussendoor m Snel lezen: 7 april 09.30-17.30 uur Veranderkunde 1 dag 9 mei 09.30 – 17.30 uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 22 maart 09.30 – 12.30 uur O M A ALP (RFC) uitleg 13 juni 19.00 – 22.00 uur plenair m O M

8 Majors  Plenair met andere sets: De kleurentheorie van Leon de Caluwé  Sales (26, 27 okt 2006), Leiderschap (30 nov 1 dec 2006), Veranderkunde (7, 8 dec 2006), Insurance (11, 12 jan 2007) Verzwaart het studieprogramma niet. 2 dagen les Managementpaper betreffende vakgebied Managementpaper Strategisch Management (geen ALP, wel lessen volgen en voorbereiden) Dissertation: gericht op majoronderwerp

9 Smart Reading 7 april 2006 (evt. 18 april 2006) 1 dag (Schouten en Nelissen) Facultatief 350 Euro

10 Studiewijzer / opbouw materiaal  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp.  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken.  IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

11 Subsetbijeenkomsten  Voorzitter/notulist  Bespreek huisactiviteiten  Subsetopdrachten  Vertaalslag eigen organisatie  Vragen/thema’s voor docenten  Gebruik eigen praktijk (stellingen)  Zelf plannen op de eerste na!

12 7 Action Learning Projecten  Operations Management (concept + definitief)  Marketing Management  HRM  Informatie Management  Financieel Management  Strategisch Management  International Management MWM2

13 ALP-voorbereiding  Vandaag erg algemeen  Tijdens OM; zeker bij dag 2: Instrumenten (methodologie)  Tijdens MM en HRM:  Projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2):10 januari 2006, 19.00- 22.00 uur  ALP intervisie set 54-A: 2 februari 2006 15.00-18.00 uur

14 ALP-Inhoud  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Implementatie  Reflectie

15 ALP-voorstel  Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )  Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen)  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  voorstel is NIET een plan van aanpak  Probleemstelling is geen doelstelling  voorstel is huiswerk 3e CC

16 ALP-procedure  ALP voorstel toezenden aan docent en set adviser  Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser jwestrum@bsnnederland.nl en - administratie abentum@bsnnederland.nl  ALP digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (=RFC ) en - abentum@bsnnederland.nl of cfranken@bsnnederland.nl (= adm. BSN) code: Hofstra240450HRM (hard copy mag ook zowel naar RFC als BSN ) Goedgekeurd ALP voorstel opnemen in de bijlage van de ALP Beoordeling RFC via BSN naar student

17 Producties derde fase  Organisatieanalyse - cultuur, structuur, hrm  EML 2: leerervaringen; leren te leren  Dissertation  - literatuuronderzoek en - master’s project

18 Logboek Action Learning Reflectiedocument  Wat wil je leren  Wat heb je geleerd Obstakels  Hoe daarmee omgegaan  Hoe te veranderen Leerstijlentest/kleuren denken – kleuren doen/Belbin

19 Rol set adviser (1 ) Praktische zaken, proces begeleider en beoordelaar: Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen Voorlichter studieaangelegenheden Alert op proces van individu en set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen Bespreking voortgang studie

20 Rol set adviser (2) Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase Beoordelaar EML1 en EML2, OV en OA, Adviseur proposal OA, Dissertation en EML Adviseur / coordinator internal-external Voorzitter examen: Viva Voce

21 Rol set adviser (3) Wanneer/hoe:  Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak  Lage drempel  Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student.  NB: Wisseling na 2 1 / 2 jaar en geen proposal

22 Subsetindeling Bekendmaking subsetindeling (concept) Kennismaking

23 Action Learning (1)  Kennis opdoen is onvoldoende (L = P + Q + I + R)  Al doende leert men  Gezamenlijk leren  Docent in andere rol  Persoonlijk netwerk: set + subset

24 Action Learning (2)  Tijdens studie werken aan echte problemen  Risico’s durven nemen  Verantwoordelijkheid organisatie  Voorkomen “bekwame onbekwaamheid”  Reflection in Action

25 Leerstijlen  ActivistOpdoen van nieuwe ervaringen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen

26 Subset bijeenkomst (1)  Kennismaking met subsetleden  Action Learning (tekst)  Leerstijlen (H2 en H3)  Vragen stellen/discussie na presentatie  2 uur Naast leerstijlen kun je als subset ook naar rolverdelingen kijken op basis van bijv. de teamrollen van Belbin of de kleurentheorie van De Caluwé

27 Subset bijeenkomst (2)  Bedrijfspresentaties  Max 30 minuten per persoon in subset  Groepspresentatie per subset  Vragen stellen/discussie na presentatie

28 Bedrijfspresentaties (1) Individuele presentatie binnen de subset :  Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Aktuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten

29 Bedrijfspresentaties ( 2 ) individuele presentatie binnen de subset :  Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur  Human Resource Management  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Mogelijkheden voor ALP’en  Wat haalt en brengt de student bij BSN

30 Bedrijfspresentaties Plenair Plenaire Inhoudelijke subset-presentatie:  Verschillen tussen de bedrijven  Grootste gemene deler  Algemeen beeld/drives/karakteristieken/commitment  Tijd presentatie: 5 minuten Vragen stellen/discussie na presentatie

31 Huiswerk  Lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” artikel: AL, een moderne visie op Management Development  Lezen: boek over leerstijlen  Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )  In subset: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten (site BSN Nederland) Mailen naar docent, set adviser en subset Kwaliteit vragen Eén week van te voren

32 Websites (1)  www.bsnnederland.nl Inloggen: - gebruikersnaam:mbaBSNnl - wachtwoord:VoorStudenten  www.devraagbaak.nl www.devraagbaak.nl  www.scholar.com (google) www.the-art.nl www.scholar.com

33 Websites (2)  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.managementsite.net  www.requestforcomment.nl (modellen / gratis inschrijven)  www.managementboek.nl  www.managementexecutivebase.nl

34 Evaluatie start up dag  Evaluatieformulieren: - elke lesdag; nu niet  Wat heb je nog gemist?

35 Bij vragen Jolanda Westrum, set adviser BSN Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579049 E-mail: jwestrum@@bsnnederland.nl

36 EINDDOEL


Download ppt "Dé Action Learning business school BSN Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google