De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"— Transcript van de presentatie:

1 BUSINESS SCHOOL NEDERLAND
de Action Learning business school

2 Fase 3 Opdrachten/in te leveren
-Organisatieanalyse -Dissertation bestaat uit twee onderdelen: Literatuuronderzoek (LO) Master’s project (MP) -Project Monograph -Abstract -Samenvatting in het Nederlands, 10 regels -Evaluatie Management Leerervaringen ( EML ) -Bijlagen uit BSN-studiegids: toestemming relevantie organisatie en inzage Zie BSN-site voor compleet inleverlijstje: “afstudeerprocedure”

3 Fase 3 Begeleiding en Beoordelaar
OA : beoordeling door set adviser (PvA evt eerst opsturen) Proposal Dissertation: eerst toest. v.set adviser, daarna neemt internal over Dissertation : begeleiding/beoordeling internal (bijlage V studiegids) en beoordeling external EML: beoordeling door set adviser Na inleveren: Viva Voce : Examencommissie: internal / external / set adviser Graduation

4 Fase 3 Viva Voce Viva Voce is mondeling eindexamen voor examencommissie: internal / external en set adviser als voorzitter -presentatie en verdediging (leergesprek) duurt 1 uur -Viva = 6 weken na inlevering dissertation (vijfvoud) en bijbehorende rapportages, samenvattingen en ingevulde formulieren Inleveren vóór 1 september is garantie voor ophalen bul op de Graduation datzelfde jaar

5 Fase 3: Organisatie Analyse
-Geeft inzicht in organisatie ( “foto”) -Voorwerk voor dissertation ( kan het zijn ) -Structuur als ALP: PvA, Onderz en Analyse, Reflectie, maar géén probleemstelling/convergeren/divergeren) maar conclusies en aanbevelingen, -Analyse op: structuur, cultuur en HRM en onderlinge samenhang, i. r. t. missie/visie/doelstelling -Werkstuk van rond 20 pagina’s

6 Fase 3: Organisatie Analyse vervolg
Hoofdstuk PvA in werkstuk beantwoordt vragen als: *Welke vraag ga je beantwoorden in de OA? *Hoe en waarom ga je dat (zo) doen? Concreet invullen!! *Welke auteurs, instrumenten; zowel in het literatuur als veldonderzoek? Onderbouwen!! *Te verwachten output? (sterktes/zwaktes?) *In reflectie ook terugkomen op hoe/wat je van te voren wilde Concept PvA kan door SA bekeken worden voor evt feedback Lees studiegids !!

7 Fase 3: Organisatie Analyse literatuur/modellen
Basisliteratuur: ‘de Manager” R. ten Bos en M. van der Ham Hoofdstuk 5,6 en 8 Suggesties: Structuur: Mintzberg (zie studiegids voor wat aan bod moet komen) Cultuur: cultuurtypologieën Handy/Harrison, Deal & Kennedy, 6 dimensies van Sanders en Neuijen, Cameron&Quinn(OCAI) Hofstede, Schein HRM: modellen ontleend aan: Devanna, Fombrun en Tichy; Vloeberghs in Nederland 4 instrumenten van HRM centraal? psychologisch contract Welke modellen/instrumenten passen bij jouw organisatie?

8 Fase 3 Dissertation Onderwerpkeuze
*Boeiend voor jezelf en organisatie *Raakvlakken verschillende kennisgebieden *Realiteitswaarde, strategische waarde *Complex vraagstuk *Geld opleveren of besparen *Verankerd in organisatie, draagvlak *Gereedschappen voor nu en toekomst *Major-specialisatie (?) A-4tje; Proposal

9 Fase 3 Dissertation opbouw ( grote lijn )
Abstract Voorwoord Inleiding Dissertation: LO en MP (beoordeling afzonderlijk) Bibliografie Bijlagen Zie ook studiegids “aanbieden van de dissertation”

10 Fase 3 Dissertation Literatuuronderzoek (LO)
Structuur van een ALP: PvA, Onderzoek en Analyse, Reflectie ( Veel breder en dieper dan een ALP ) Conceptueel niveau Ontwikkelen van een visie Zoektocht naar instrumenten voor MP Kader voor MP Kern van de dissertation

11 Fase 3 Dissertation Master’s Project
Omvang bladzijden Structuur van een ALP Strategische waarde Complex vraagstuk Geld opleveren of besparen Ook stukje LO Major-specialisatie (?)

12 Fase 3 Evaluatie Management Leerervaringen EML
Verslag van een leer-/groeiperiode: doelstellingen, hobbels, 2e en 3e fase, op inhoud en proces -Omvang ongeveer 15 pagina’s -Structuur ALP: PvA, literatuur- en veldonderzoek, analyse, toekomstig leerplan, EN: reflectie! -Veranderkundige aspecten ( bv: eigen kleur(en), AL, leerstijl en kleur org ) -Literatuur: AL + leerstijlen,reflectieartikelen, De Caluwé e.a.(site/studiegids)

13 Fase 3 Begeleiding Set adviser /A.L coach( tevens beoordelaar OA en EML) Internal examiner Voor de dissertation ( tevens beoordelaar ) Intervisie Fase 2/3 Subsetbijeenkomsten Collega’s Q-alumni

14 Fase 3 Intervisie Doel: -Bespreking OA en Dissertation en EML ( in wording ) -Studie-problemen en -vragen in proces en inhoud uitwisselen, vragen stellen/ elkaar adviseren -Enthousiasmerend!!! -Structuur in studie !!! -eventueel als tussentijdse deadlines gebruiken

15 Fase 3 Intervisie Kortom: een weg om te professionaliseren en kwaliteitsverbetering te zoeken Collegiale ondersteuning Onderlinge advisering bij studie en/of werk problemen Een leergroep bestaande uit gelijken Tot inzichten en evt. oplossingen trachten te komen Zelfsturend en op reflectie gericht leerproces

16 Frequentie: op inschrijving
Fase 3 Intervisie Frequentie: op inschrijving

17 Fase 3 Graduation Graduation:Jaarlijkse Graduation Ceremony ( in nov/dec) Ingeleverd (alles)voor 1 september, dan hetzelfde jaar Graduation Viva Voce wordt altijd 6 weken na inlevering ingepland.

18 Dus met proposal: eigen SA, zonder proposal: nieuwe SA.
Fase 3 Set Adviser Tip: Houd contact met je SA!!! Na 2 ½ jaar: een andere set adviser, tenzij het proposal is ingeleverd of dat student zelf aangeeft bij S.A te willen blijven Dus met proposal: eigen SA, zonder proposal: nieuwe SA. De nieuwe SA maakt met de student een planning voor de afronding van de studie. Coaching door AL-experts kan worden geadviseerd.

19 Fase 3 Q-Alumni *Club voor afgestudeerden van Business School Nederland. *Gratis lidmaatschap *Gratis Managementpodium / Rond de Tafel *Tenminste 1x per jaar een attractieve dag of middag ( Alumnidag ) *Netwerken


Download ppt "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google