De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dé Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dé Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."— Transcript van de presentatie:

1 dé Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

2 Inhoud Start up N62D 10 oktober 2007  Voorstellen  Praktisch allerlei  Doelstelling Start-up  Eerste kennismakingsronde  Foto ‘s maken en rondleiding door Business School Nederland:  PAUZE  Fase 2  Studiestructuur / data ( met sheet programma-overzicht ) en VAL  Subset  snellezen / veranderk / project rapportage / cc-evaluaties  LUNCH

3 Inhoud Start up 2  Studiemateriaal  Action learning / AL-workshop / alpen / voorstel en pva / Alp-intervisie / inleveren  Core Course Internationaal Management / studiereis  Info Orientatie Fase 3  Fase 3 : Majors / OA / Dissertation / EML / Intervisie fase 3 ( 3 x )  Set Adviser  Logboek  Leerstijlen en leercyclus  MWM2 / De Vraagbaak / Management Updates  PAUZE

4 Inhoud Start up 3  Kennismaken in subset studenten en hun bedrijf  Presentatie voorbereiden voor de groep  Afspraken subsetbijeenkomsten  SNACK  Presentatie van de subsets  Huiswerk  Uitwisselen Organisatieverslag  Reflectie start-updag  Diner  Dag 2 Paul Weermeijer: Ontdekken authentiek leiderschap

5 Doel start up  Nader kennismaken met: Business School Nederland………  Studenten, dus set en subsets  Organisaties van studenten  Set adviser  Action Learning en Virtual Action Learning  Materiaal en werkwijze van de studie

6 Doel start up  Ontvangst studiemateriaal  Alle 9 subsetafspraken maken  Eerste huiswerkopdrachten  Uitwisselen organisatieverslagen  Afsluiting eerste dag met diner  Ontdekken authentiek leiderschap met Paul Weermeijer ( tweede dag )

7 Kennismaken 1 Structuur  Interview in tweetal, 10 minuten pp  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in maximaal 2 minuten

8 Kennismaken 2 Inhoud:  Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor ( beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d )  Geef twee argumenten voor deze vergelijking  Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden  Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang )  Hoe zie je de weg naar het beschreven doel  Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel…..  Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

9 Structuur bijeenkomsten A OM-2 A OM-2 A HRM-1 A HRM-1 S T A R T U P 2 dagen S T A R T U P 2 dagen A OM-1 A OM-1 LAD (HRM) ALP OM / MM LAD (HRM) ALP OM / MM M M O O M M O O M M O O M MM-1 M MM-1 O O A MM-2 A MM-2 M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M OM-3 M OM-3 O O A MM-3 A MM-3 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 3 weken 5 weken 5-15 weken

10 Evaluatie elke Core Coursedag Business School Nederland  Elke lesdag wordt electronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren ( altijd doen )

11 Voorafgaand en tussendoor m Snel lezen: 5 november 09.30-17.30 uur Schouten&Nelissen Locatie Business School 10 deelnemers Veranderkunde( alle sets N62 ) 2 dagdelen 13 november 09.30 – 17.30 uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 26 oktober 09.30 – 12.30 uur, alle volgende subsetbijeenkomsten plant subset zelf vandaag! O m A ALP (RFC) uitleg 8 januari 2008 ( alle sets N 62 ) 19.00 – 22.00 uur Plenair !!NB ALP intervisie: n.o.k. m O M

12 Virtual Action Learning / VAL 1  Leren via Virtual Learning community  Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School  Zeer gerichte voorbereiding  Variatie in leerproducties  Studietempo bevorderend  E-learning is instrument van HRM  Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met leren van de techniek

13 VAL 2  Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren  3 Leerarrangementen schrijven (LA ) voor zowel HRM als FM  1 LA per CC-dag maken voor visie, instrumenten en integratie passend bij eigen leerdoelen  LAC (= concept ) Let op goede verdeling over de subset van de LA’s  Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC  Ontvangen verbetersuggesties waarderen  Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief )  Elkaars LAD beoordelen met cijfer  Deadlines! Vraagt agendamanagement  Alp HRM en FM vervallen

14 VAL 3  Per vak wordt beste LAD met LA Advies en implementatie door RFC beoordeeld:  Dit LeerArrangement ‘Advies en implementatie’ bestaat uit (Leer)Doelen, Advies (=LAD +implementatieplan ), Reflectie  Deadline inleveren ( overleg bij vakantie )  Site wordt gesloten  Je schrijft een ALP HRM / FM, indien LAD’s ( 3 ) niet binnen deadlines ingeleverd zijn  Dit geldt ook voor het leerarrangement Advies en implementatie ( 1 )

15 Huiswerk overzicht OM en HRM Visie  VAL : Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz ( www.citowoz.nl/vlc4 ) www.citowoz.nl/vlc4  Leerdoelen HRM in LA schrijven en plaatsen in portfolio  ( Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst )  Lezen: artikel “What is IMC’s philosophy?” en “AL, een moderne visie op Management Development”  Lezen: boek over leerstijlen  Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )  Op subsetbijeenkomst: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. Dit format ( verslag ) mailen naar docenten, set adviser en set.

16 VAL 5 Toegang tot de site: www.citowoz.nl/vlc4  Inloggen door vier eerste letters achternaam ( =gebruikersnaam )  Wachtwoord: HRM. Wachtwoord zelf veranderen Bij het item LEDEN: @ adres invullen en eigen verhaal

17

18 VAL HRM-activiteiten A HRM-1 A HRM-1 START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set Bijeenk. Op www.citowoz.nl/vlc4 inloggenwww.citowoz.nl/vlc4 Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen ( = LA ) Keuze maken LA 1 HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset LA a+ i

19 VAL HRM-activiteiten A HRM-1 A HRM-1 START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set Bijeenk. Maak LA Visie en als LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken Elkaars LAD’s waarderen 1 e ronde 2e ronde 3e ronde LA A+ I

20 VAL HRM- activiteiten START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open A HRM-1 A HRM-1 M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set LA a+i= Jouw beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4 / 7 van je cijfer en je setleden 3 / 7 van je cijfer 3 weken

21 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Door set adviser gemaakte indeling in groepjes van 4, 5, of 6 personen, verdeeld naar branche, profit / nonprofit, functie, geografie of aangegeven voorkeur.  Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

22 Subsetbijeenkomsten  Voorzitter/notulist  Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig )  Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken  Vertaalslag eigen organisaties maken  Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s)  Zelf plannen op de eerste na ( dus 9x, ook voor Int M sept 2008 )!

23 Opbouw studiemateriaal  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp.  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzenaanreiken.  IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

24 Action Learning Projecten / Leerarrangementen  OM (concept Alp + definitief Alp)  MM Alp  HRM Leerarrangement ( VAL )  IM Alp  FM Leerarrangement ( VAL )  SM Leerarrangement in combinatie met een major en afstudeerrichting dissertation, anders Alp  Int Management Alp door de hele subset n.a.v. studiereis  Major afsluiten met Leerarrangement

25 Info-momenten over het maken van een ALP  Start-up erg algemeen  Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie)  Tijdens MM en HRM  In de subset  Projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2): 8 januari 2008, 19-22 uur  ALP intervisie set 62 D: rond blok 3,nader overeen te komen

26 ALP-Inhoud  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Reflectie  Implementatie

27 ALP-voorstel  Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )  Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld )  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp.  voorstel is huiswerk 3e CC  plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

28 ALP-inleverprocedure  Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser ehofstra@bsn.eu - administratie abentum@bsn.eu  ALP( concept en definitief ) digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu of cfranken@bsn.eu (= registratie door administratie BusinessSchool)  Code voorblad: Achternaam240450MM  Beoordeling RFC direct naar student en administratie Business School

29 International Management Opdracht met sub set:  Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M  Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld)  Welke bedrijfstak.  Welk product, goed of dienst  Wat is dominante functionaliteit (OM,FM.HRM,SM, MM,IM)  Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp.

30 Oriëntatie op fase 3  Aansluitend op het blok Int Management wordt de tweede fase afgesloten met een informatiebijeenkomst over de volgende studiefase.  Datum wordt nog bekend gemaakt

31 Sales en Account: 15 en 16 oktober 2007 Veranderkunde: 26 en 27 november 2007 ( niet voor 62 sets nog ) 28 en 29 januari 2008 ( beetje vroeg voor 62 sets ) Leiderschap: 3 en 4 maart 2008 Ondernemen in de Zorg 29 en 30 oktober 2007 Financiele Dienstverlening 14 en 15 april 2008 ( verplicht voor insurancestudenten ) Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase ( najaar 2008 ) Afsluiten met een Leerarrangement. Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM. Dissertation in dat onderdeel schrijven. Majors

32 Producties /bijeenkomsten derde fase  Organisatieanalyse Foto van de Structuur, Cultuur, HRM gerelateerd aan de strategie  Dissertation bestaat uit: Literatuuronderzoek en Master’s project  Evaluatie Management Leerervaringen ( EML ): Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd  In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set.  Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat )  Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

33 Rol set adviser 1  Praktische zaken, proces begeleider en beoordelaar  ( inhoudelijke verschuiving ):  Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid  Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen  Voorlichter studieaangelegenheden  Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent  Moderator VLC  Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen  Bespreking voortgang studie

34 Rol set adviser 2  Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase  Beoordelaar OV, EML en OA  Adviseur proposal OA, Dissertation en EML  Adviseur / coordinator internal-external  Voorzitter examen: Viva Voce

35 Rol set adviser 3 Wanneer / hoe:  Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak  Lage drempel  Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student.  NB: Wisseling na 2 1/2 jaar en geen proposal

36 Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van EML  Wat wil je leren, doelstellingen  Wat heb je geleerd  Heb je geleerd wat je wilde leren  Hoe was dat proces ( hobbels )  Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

37 MWM2 / De Vraagbaak / Management Updates klankbordgroep / bedrijfsbezoek MWM2  Onderzoeksbureau.  Doet online onderzoek en verwerking is prima  Opgeven via Business School,  3 onderzoeken voor 950 euro Management Updates ( = kortlopende BSN- projecten ) Klankbordgroep Bedrijfsbezoek De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement  De Vraagbaak schrijft student aan.  Info over wachtwoord / gebruikersnaam  www.devraagbaak.nl

38 Action Learning Workshop  Workshop over Action Learning door Wil Uylenbroek.  Een gratis AL workshop voor leidinggevenden om hen te informeren, wat AL inhoudt.  Datum 22 november 2007  Op de startup aangeven wie uit de organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier terug)

39 Action Learning 1  Kennis opdoen is onvoldoende (L = P + Q + I + R)  Al doende leert men  Gezamenlijk leren  Docent in andere rol  Persoonlijk netwerk: set + subset

40 Action Learning 2  Tijdens studie werken aan echte problemen  Risico’s durven nemen  Verantwoordelijkheid organisatie  Voorkomen “bekwame onbekwaamheid”  Reflection in Action

41 Leerstijlen  ActivistOpdoen van nieuwe ervaringen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen De 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen Maslov: 1e fase is onbewust- onbekwaam; dan bewust- onbekwaam; bewust-bekwaam en de laatste fase onbewust- bekwaam

42 Leerstadia

43 Subsetindeling A Subset A Elias Cirstea Orselien Kammeron Hubert Kros Ali Turactemur Edwin Wenink

44 Subsetindeling B Subset B Arnold van Kampen Michel Og Saskia Rosmalen Bastiaan Schoenmaker Gerard Zwerink ubset

45 Subsetindeling C Subset C Egon Beaart Peter Buter Rinus Harmsma John de Leeuw Rob Visser

46 Subsetsamenstelling criteria  Vier of 5 personen  vrouw !  Branche / functie verdeling  Salesgroep  Geografie  Uitgesproken voorkeur door HMP-ers

47 Bedrijfspresentaties 1  Max 30 minuten per persoon in subset  Groepspresentatie per subset  Vragen stellen/discussie na presentatie

48 Bedrijfspresentaties 2 Individuele presentatie binnen de subset :  Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Aktuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten

49 Bedrijfspresentaties 3 Individuele presentatie binnen de subset  Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur  Human Resource Management  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Mogelijkheden voor ALP’en  Wat haalt en brengt de student bij BSN

50 Bedrijfspresentaties 4 Plenaire Inhoudelijke subset-presentatie door de hele subset en niet door een afgevaardigde:  Verschillen tussen de bedrijven  Grootste gemene deler  Gebruik je tijd ook om 9 subsetdata ( hele dag ) af te spreken.( nr 9 is t.b.v. Int M begin februari 2008 )  Gebruik je tijd ook om te snacken rond 5 uur!!!

51 Huiswerk overzicht OM en HRM Visie  VAL : Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz ( www.citowoz.nl/vlc4 ) www.citowoz.nl/vlc4  Leerdoelen HRM in LA schrijven en plaatsen in portfolio  ( Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst )  Lezen: artikel “What is IMC’s philosophy?” en “AL, een moderne visie op Management Development”  Lezen: boek over leerstijlen  Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )  Op subsetbijeenkomst: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. Dit format ( verslag ) mailen naar docenten, set adviser en set.

52 Websites 1 www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam:mbaBSNnl - wachtwoord:VoorStudenten www.citowoz.nl/vlc4 Ebsco via studentensite www.devraagbaak.nl www.the-art.nl

53 Websites 2  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.managementsite.net  www.requestforcomment.nl (modellen / gratis inschrijven)  www.managementboek.nl  www.managementexecutivebase.nl

54 Evaluatie start up dag  Evaluatie electronisch na elke blok van 3 CC- dagen. Je ontvangt een mail /direct antwoorden!  Vandaag mondeling:Evaluatie dag:verwachting voldaan? Verschillen? !!!Organisatieverslagen neerleggen en afpakken. Rest is voor Business school.

55 Bij vragen Ellen Hofstra, set adviser Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579049 Ellen : 06 – 2711 2131 E-mail: ehofstra@bsn.euehofstra@bsn.eu


Download ppt "Dé Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google