De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"— Transcript van de presentatie:

1 BUSINESS SCHOOL NEDERLAND
dé Action Learning business school

2 Inhoud Start up N62D 10 oktober 2007
Voorstellen Praktisch allerlei Doelstelling Start-up Eerste kennismakingsronde Foto ‘s maken en rondleiding door Business School Nederland: PAUZE Fase 2 Studiestructuur / data ( met sheet programma-overzicht ) en VAL Subset snellezen / veranderk / project rapportage / cc-evaluaties LUNCH

3 Inhoud Start up 2 Studiemateriaal
Action learning / AL-workshop / alpen / voorstel en pva / Alp-intervisie / inleveren Core Course Internationaal Management / studiereis Info Orientatie Fase 3 Fase 3 : Majors / OA / Dissertation / EML / Intervisie fase 3 ( 3 x ) Set Adviser Logboek Leerstijlen en leercyclus MWM2 / De Vraagbaak / Management Updates PAUZE

4 Inhoud Start up 3 Kennismaken in subset studenten en hun bedrijf
Presentatie voorbereiden voor de groep Afspraken subsetbijeenkomsten SNACK Presentatie van de subsets Huiswerk Uitwisselen Organisatieverslag Reflectie start-updag Diner Dag 2 Paul Weermeijer: Ontdekken authentiek leiderschap

5 Doel start up Nader kennismaken met: Business School Nederland………
Studenten, dus set en subsets Organisaties van studenten Set adviser Action Learning en Virtual Action Learning Materiaal en werkwijze van de studie

6 Doel start up Ontvangst studiemateriaal Alle 9 subsetafspraken maken
Eerste huiswerkopdrachten Uitwisselen organisatieverslagen Afsluiting eerste dag met diner Ontdekken authentiek leiderschap met Paul Weermeijer ( tweede dag )

7 Kennismaken 1 Structuur Interview in tweetal, 10 minuten pp
Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in maximaal 2 minuten

8 Kennismaken 2 Inhoud: Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor ( beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d ) Geef twee argumenten voor deze vergelijking Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden Waar sta je over twee jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang ) Hoe zie je de weg naar het beschreven doel Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel….. Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

9 Structuur bijeenkomsten
A OM-2 HRM-1 S T R U P 2 dagen OM-1 LAD (HRM) ALP OM / MM M O MM-1 MM-2 HRM-2 OM-3 MM-3 HRM-3 3 weken 5 weken 5-15 weken

10 Evaluatie elke Core Coursedag Business School Nederland
Elke lesdag wordt electronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren ( altijd doen )

11 Voorafgaand en tussendoor
m Snel lezen: 5 november uur Schouten&Nelissen Locatie Business School deelnemers Veranderkunde( alle sets N62 ) 2 dagdelen 13 november 09.30 – uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 26 oktober – uur, alle volgende subsetbijeenkomsten plant subset zelf vandaag! O A ALP (RFC) uitleg 8 januari 2008 ( alle sets N 62 ) 19.00 – uur Plenair !!NB ALP intervisie: n.o.k. m O M

12 Virtual Action Learning / VAL 1
Leren via Virtual Learning community Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School Zeer gerichte voorbereiding Variatie in leerproducties Studietempo bevorderend E-learning is instrument van HRM Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met leren van de techniek

13 VAL 2 Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren
3 Leerarrangementen schrijven (LA ) voor zowel HRM als FM 1 LA per CC-dag maken voor visie, instrumenten en integratie passend bij eigen leerdoelen LAC (= concept ) Let op goede verdeling over de subset van de LA’s Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Ontvangen verbetersuggesties waarderen Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief ) Elkaars LAD beoordelen met cijfer Deadlines! Vraagt agendamanagement Alp HRM en FM vervallen

14 VAL 3 Per vak wordt beste LAD met LA Advies en implementatie door RFC beoordeeld: Dit LeerArrangement ‘Advies en implementatie’ bestaat uit (Leer)Doelen, Advies (=LAD +implementatieplan ), Reflectie Deadline inleveren ( overleg bij vakantie ) Site wordt gesloten Je schrijft een ALP HRM / FM, indien LAD’s ( 3 ) niet binnen deadlines ingeleverd zijn Dit geldt ook voor het leerarrangement Advies en implementatie ( 1 )

15 Huiswerk overzicht OM en HRM Visie
VAL : Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz ( ) Leerdoelen HRM in LA schrijven en plaatsen in portfolio ( Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst ) Lezen: artikel “What is IMC’s philosophy?” en “AL, een moderne visie op Management Development” Lezen: boek over leerstijlen Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) Op subsetbijeenkomst: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. Dit format ( verslag ) mailen naar docenten, set adviser en set.

16 VAL 5 Toegang tot de site: Inloggen door vier eerste letters achternaam ( =gebruikersnaam ) Wachtwoord: HRM. Wachtwoord zelf veranderen Bij het item adres invullen en eigen verhaal

17

18 VAL HRM-activiteiten Op www.citowoz.nl/vlc4 inloggen
START UP UIT- LEG; Site open M O HRM-2 HRM-3 1e Sub- set Bijeenk. LA a+i Op inloggen Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen ( = LA ) Keuze maken LA 1 HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset

19 VAL HRM-activiteiten 2e ronde 3e ronde 1e ronde
START UP UIT- LEG; Site open M O HRM-2 HRM-3 1e Sub- set Bijeenk. 2e ronde 3e ronde LA A+ I 1e ronde Maak LA Visie en als LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken Elkaars LAD’s waarderen

20 VAL HRM- activiteiten 3 weken 3 weken LA a+i=
START UP UIT- LEG; Site open A HRM-1 M O A HRM-2 M O M HRM-3 O 3 weken 3 weken 1e Sub- set LA a+i= Jouw beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4/7 van je cijfer en je setleden 3/7

21 Subsets Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed……… Door set adviser gemaakte indeling in groepjes van 4, 5, of 6 personen, verdeeld naar branche, profit / nonprofit, functie, geografie of aangegeven voorkeur. Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

22 Subsetbijeenkomsten Voorzitter/notulist
Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig ) Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken Vertaalslag eigen organisaties maken Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s) Zelf plannen op de eerste na ( dus 9x, ook voor Int M sept 2008 )!

23 Opbouw studiemateriaal
Visie Het bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp. Instrumenten Bepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken. Integratie Onderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

24 Action Learning Projecten / Leerarrangementen
OM (concept Alp + definitief Alp) MM Alp HRM Leerarrangement ( VAL ) IM Alp FM Leerarrangement ( VAL ) SM Leerarrangement in combinatie met een major en afstudeerrichting dissertation, anders Alp Int Management Alp door de hele subset n.a.v. studiereis Major afsluiten met Leerarrangement

25 Info-momenten over het maken van een ALP
Start-up erg algemeen Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie) Tijdens MM en HRM In de subset Projectrapportage W. Egberink RFC (na blok 2): 8 januari 2008, uur ALP intervisie set 62 D: rond blok 3,nader overeen te komen

26 ALP-Inhoud Plan van aanpak Onderzoek en analyse
Genereren en beoordelen alternatieven Reflectie Implementatie

27 ALP-voorstel Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )
Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld ) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp. voorstel is huiswerk 3e CC plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

28 ALP-inleverprocedure
Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser - administratie ALP( concept en definitief ) digitaal sturen naar: - (RFC ter beoordeling) - of (= registratie door administratie BusinessSchool) Code voorblad: Achternaam240450MM Beoordeling RFC direct naar student en administratie Business School

29 International Management
Opdracht met sub set: Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) Welke bedrijfstak. Welk product, goed of dienst Wat is dominante functionaliteit (OM,FM.HRM,SM, MM,IM) Docent beoordeelt plan van aanpak en subset-alp.

30 Oriëntatie op fase 3 Aansluitend op het blok Int Management wordt de tweede fase afgesloten met een informatiebijeenkomst over de volgende studiefase. Datum wordt nog bekend gemaakt

31 Majors Sales en Account: 15 en 16 oktober 2007
Veranderkunde: en 27 november 2007 ( niet voor 62 sets nog ) 28 en 29 januari ( beetje vroeg voor 62 sets ) Leiderschap: en 4 maart 2008 Ondernemen in de Zorg 29 en 30 oktober 2007 Financiele Dienstverlening 14 en 15 april 2008 ( verplicht voor insurancestudenten ) Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase ( najaar 2008 ) Afsluiten met een Leerarrangement. Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM. Dissertation in dat onderdeel schrijven.

32 Producties /bijeenkomsten derde fase
Organisatieanalyse Foto van de Structuur, Cultuur, HRM gerelateerd aan de strategie Dissertation bestaat uit: Literatuuronderzoek en Master’s project Evaluatie Management Leerervaringen ( EML ): Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set. Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat ) Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

33 Rol set adviser 1 Praktische zaken, proces begeleider en beoordelaar
( inhoudelijke verschuiving ): Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen Voorlichter studieaangelegenheden Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent Moderator VLC Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen Bespreking voortgang studie

34 Rol set adviser 2 Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase Beoordelaar OV, EML en OA Adviseur proposal OA, Dissertation en EML Adviseur / coordinator internal-external Voorzitter examen: Viva Voce

35 Rol set adviser 3 Wanneer / hoe:
Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak Lage drempel Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student. NB: Wisseling na 2 1/2 jaar en geen proposal

36 Logboek Action Learning
Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van EML Wat wil je leren, doelstellingen Wat heb je geleerd Heb je geleerd wat je wilde leren Hoe was dat proces ( hobbels ) Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

37 MWM2 / De Vraagbaak / Management Updates klankbordgroep / bedrijfsbezoek
Onderzoeksbureau. Doet online onderzoek en verwerking is prima Opgeven via Business School, 3 onderzoeken voor 950 euro Management Updates ( = kortlopende BSN-projecten ) Klankbordgroep Bedrijfsbezoek De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement De Vraagbaak schrijft student aan. Info over wachtwoord / gebruikersnaam

38 Action Learning Workshop
Workshop over Action Learning door Wil Uylenbroek. Een gratis AL workshop voor leidinggevenden om hen te informeren, wat AL inhoudt. Datum 22 november 2007 Op de startup aangeven wie uit de organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier terug)

39 Action Learning 1 Kennis opdoen is onvoldoende (L = P + Q + I + R)
Al doende leert men Gezamenlijk leren Docent in andere rol Persoonlijk netwerk: set + subset

40 Action Learning 2 Tijdens studie werken aan echte problemen
Risico’s durven nemen Verantwoordelijkheid organisatie Voorkomen “bekwame onbekwaamheid” Reflection in Action

41 Leerstijlen Activist Opdoen van nieuwe ervaringen
Observator Nader beschouwen van die ervaringen Theoreticus Onderzoek en conclusies Pragmatist Geleerde in de praktijk brengen De 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen Maslov: 1e fase is onbewust- onbekwaam; dan bewust-onbekwaam; bewust-bekwaam en de laatste fase onbewust-bekwaam

42 Leerstadia

43 Subsetindeling A Subset A Elias Cirstea Orselien Kammeron Hubert Kros Ali Turactemur Edwin Wenink

44 Subsetindeling B Subset B Arnold van Kampen Michel Og Saskia Rosmalen Bastiaan Schoenmaker Gerard Zwerinkubset

45 Subsetindeling C Subset C Egon Beaart Peter Buter Rinus Harmsma John de Leeuw Rob Visser

46 Subsetsamenstelling criteria
Vier of 5 personen vrouw ! Branche / functie verdeling Salesgroep Geografie Uitgesproken voorkeur door HMP-ers

47 Bedrijfspresentaties 1
Max 30 minuten per persoon in subset Groepspresentatie per subset Vragen stellen/discussie na presentatie

48 Bedrijfspresentaties 2
Individuele presentatie binnen de subset : Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid, Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte Aktuele thema’s Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt Knelpunten

49 Bedrijfspresentaties 3 Individuele presentatie binnen de subset
Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur Human Resource Management Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk) Mogelijkheden voor ALP’en Wat haalt en brengt de student bij BSN

50 Bedrijfspresentaties 4
Plenaire Inhoudelijke subset-presentatie door de hele subset en niet door een afgevaardigde: Verschillen tussen de bedrijven Grootste gemene deler Gebruik je tijd ook om 9 subsetdata ( hele dag ) af te spreken.( nr 9 is t.b.v. Int M begin februari 2008 ) Gebruik je tijd ook om te snacken rond 5 uur!!!

51 Huiswerk overzicht OM en HRM Visie
VAL : Studiewijzer HRM doorlezen op de site citowoz ( ) Leerdoelen HRM in LA schrijven en plaatsen in portfolio ( Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst ) Lezen: artikel “What is IMC’s philosophy?” en “AL, een moderne visie op Management Development” Lezen: boek over leerstijlen Voorbereiding OM1 (visie): huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken ) Op subsetbijeenkomst: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. Dit format ( verslag ) mailen naar docenten, set adviser en set.

52 Websites 1 Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord: VoorStudenten Ebsco via studentensite

53 Websites 2 (HRM) (modellen / gratis inschrijven)

54 Evaluatie start up dag Evaluatie electronisch na elke blok van 3 CC-dagen. Je ontvangt een mail /direct antwoorden! Vandaag mondeling:Evaluatie dag:verwachting voldaan? Verschillen? !!!Organisatieverslagen neerleggen en afpakken. Rest is voor Business school.

55 Bij vragen Ellen Hofstra, set adviser
Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – Ellen : 06 –


Download ppt "BUSINESS SCHOOL NEDERLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google