De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dé Action Learning Business School Champion: 2009-1B BUSINESS SCHOOL NEDERLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dé Action Learning Business School Champion: 2009-1B BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."— Transcript van de presentatie:

1 Dé Action Learning Business School Champion: 2009-1B BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

2 Wat zijn jouw doelen voor dag 1? Wat wil je weten? Wat wil je bereiken? Wat ga je daarvoor doen?

3 LEIDERSCHAPSCOMPETENTIES

4

5

6

7 Nov 2010 ??? = Sept. inleveren

8

9 Wil Uylenbroek Setadviser / action learning coach en docent; sinds 2003 Deel: coach managers (HR en integraal) Sinds 1993 freelance docent HRM en Vaardigheden Leefgroepwerker, coördinator, adjunct Hoofd P&O; Coach en loopbaanbegeleider Directeur Advies en Trainingsbureau Directie HRM; productiebedrijf ZZP’er: P&O en interim directeur reintegratiebedrijf

10

11 Doel eerste start-up-dag Een beeld krijgen van en nader kennismaken met:  Business School Nederland  medestudenten / subsetgenoten  hun organisaties  de set adviser  Action Learning en Virtual Action Learning  studiemateriaal en werkwijze

12 Doel eerste start-up-dag En …..  Alle subsetafspraken maken  Administratieve zaken / “koffer”  Eerste huiswerkopdrachten  Afsluiting met diner (we “mikken” op 18.15 uur)  Doel en werkwijze 2 e dag: fors anders……  Paul Weermeijer; goal pathmethode

13 Tweede dag start-up-dag

14 Programma

15 Praktische zaken  Vaststellen: dieetwensen, aantal diners vanavond  Leerstijlenvragenlijst ingeleverd?  Organisatie ondersteunde formulier (OOF) inleveren  Persoonlijke gegevens op formulier checken en aanvullen

16 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Bedoeling: een hechte studie-eenheid, waar studiegenoten de studiedagen voorbereiden, elkaar stimuleren en steunen, feedback geven op inhoud en proces, kennis uitwisselen, plezier en lol kunnen hebben, reisgroep.  Het hart van action learning! (maar oh zo uitdagend!)

17 Subsetindeling (1) Subset 1, 2, 3 (en 4?):

18 Subsetindeling (1) 1.Ernst Breider Margo Merts Richard de Winter Ronald Frankfoorder Roland van Lier 2 Richard van der Burgh Mark Doorneveld Marco Wijnbergen Rutger IJntema Martin van de Ruit Nick Luitwieler 3 Else Schepers Raimond Honig Peter de Vries Emile Willems Paul van der Priem Gert-Jan Mellink

19 Kennismaken (1) Structuur  Interview in tweetal, 10 minuten pp  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten. Jij geeft daarbij aan hoe jouw collega-student succesvol zijn/haar studie gaat afronden Presentaties door het programma heen

20 Kennismaken (2) Inhoud (tijdens kennismaken onderling)  Stel jezelf voor d.m.v. een kunstwerk / metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d)  Geef twee argumenten voor deze vergelijking  Vertel een prestatie / succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden  Waar sta je over vijf jaar in het leven…. ( kennis, vaardigheden, procesgang )  Hoe zie je de weg naar het beschreven doel? Rol leren t.b.v. je doel.  Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

21 Structuur core coursebijeenkomsten: A OM-2 A OM-2 A MM1 A MM1 STARTUPSTARTUP STARTUPSTARTUP A OM-1 A OM-1 1 LAa+i (HRM) + 2 ALP’en (OM en MM) 1 LAa+i (HRM) + 2 ALP’en (OM en MM) M M O O M M O O M M O O M HRM1 M HRM1 O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O A MM-2 A MM-2 M M O O M OM-3 M OM-3 O O A HRM-3 A HRM-3 M M O O M MM-3 M MM-3 O O 3 weken 5 weken 5-15 weken Dit is de eerste helft van de tweede fase 26/315/7 april 15/7 mei 18/9juni

22 Evaluatie elke Core Coursedag  Elke lesdag wordt elektronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) door jullie: via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren kost een paar minuten (verplicht voor accreditatie plus leerzaam voor ons)

23 Programma-overzichten en data buiten de core courses om: m O Snellezen: 19 en 23 maart 09.30-17.30 u. Schouten & Nelissen Locatie: Business School Veranderkunde 12 mei (alle 2009-1-sets) 09.30 – 17.30 uur 1e subsetbijeenkomst: 18 maart 09.30 – 13.00 uur alle volgende subsetbijeenkomsten (8) plant subset zelf vandaag! zelf locatie bepalen O m A ALP-uitleg (RFC) 9 juni (alle 2008-1- sets) 19.00 - 22.00 uur (Projectrapportage) m O m

24

25 Waarom Virtual Action Learning? (VAL)  Leren via Virtual Learning Community (VLC)  E-learning is instrument van HRM en FM  Variatie in leerproducties  Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School  Studietempo bevorderen  Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met aanleren van de techniek Later meer

26 Rondleiding plus tassen

27 Opbouw studiemateriaal  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp.  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzenaanreiken.  IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

28 Info over Studiestructuur- en inhoud: papieren begeleiders  2 programma-overzichten (groep en VLC- deadlines)  Opleidingsgids  Studiewijzers  Handleiding VAL (Virtual Action Learning voor VLC)

29 Producties tweede fase: ALPEN en LA’ s  OM : (concept Alp + definitief Alp)  MM : Alp  HRM : Leerarrangementen ( VAL )  IM : Alp  FM : Leerarrangementen ( VAL )  SM : ALP, of: Leerarrangement PEP - SM in combinatie met een LA-PEP major- (masterclass) onderwerp PEP=PersoonlijkEffectiviteitsPaper  Int. Management: Groeps-Alp door de hele subset gemaakt n.a.v. studiereis

30 Info-momenten over het maken van een ALP  Tijdens Start-up summiere uitleg  Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie)  Tijdens MM en HRM  In de subset  Projectrapportage (=ALP) W. Egberink RFC (na blok 2):  ALP intervisie rond blok 3, datum nader overeen te komen  Reader projectrapportage en natuurlijk de studiegids!

31 ALP-voorstel  Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )  Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld )  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  voorstel wordt wel / niet goedgekeurd door docent en is bijlage in de Alp.  voorstel is huiswerk voor 3e Core Course  plan van aanpak is definitief en is een hoofdstuk in een Alp

32 ALP-Inhoud  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Implementatie  Reflectie

33 ALP-inleverprocedure  Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar: - set adviser wuylenbroek@bsn.euwuylenbroek@bsn.eu  - administratie abentum@bsn.euabentum@bsn.eu  ALP( concept en definitief ) + 10-regelige samenvatting digitaal sturen naar: - info@requestforcomment.nl (RFC ter beoordeling) - abentum@bsn.eu (= registratie door administratie Business School)  Code voorblad: Achternaam160464MM  Beoordeling RFC gaat direct naar student en administratie Business School

34 International Management Opdracht met subset:  Groeps-Alp-voorstel 2 weken voor 1e lesdag Int.M  Welk land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld)  Welke bedrijfstak.  Welk product, goed of dienst  Wat is dominante functionaliteit (OM,FM,HRM,SM, MM,IM)  Docent beoordeelt voorstel en groeps-Alp

35 Veranderkunde: november 2009 Leiderschap: maart 2010 Fin. Dienstverlening: Zorg: Majors te volgen aan eind tweede fase / begin derde fase (voorjaar 20010) Afsluiten met een Leerarrangement PEP Dan ook CC SM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP SM. Majors/Masterclasses

36 Oriëntatie op fase 3

37 Producties /bijeenkomsten derde fase  Organisatieanalyse (OA) “Foto” van de structuur, cultuur, HRM, gerelateerd aan de strategie  Dissertation bestaat uit: -Literatuuronderzoek en -Master’s project  Evaluatie Management Leerervaringen (EML) : Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA- tijd  In derde fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set  Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat )  Dissertation e.v. inleveren en viva is een feestelijk (en spannend) moment!!!

38 MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium MWM2  Onderzoeksbureau.  Doet online onderzoek en verwerking is prima  Opgeven via Business School,  3 onderzoeken voor 995 euro Management Updates De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement; zelf betaal je de prijs per artikel  De Vraagbaak schrijft student aan.  Info over wachtwoord / gebruikersnaam: volgt per e-mail  www.devraagbaak.nl

39 Rol set adviser (1)  Praktische zaken, procesbegeleider en beoordelaar ( inhoudelijke verschuiving )  Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- afwezigheid  Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen  Voorlichter studieaangelegenheden  Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent  Aandacht voor: proces van inleveren LA’s, Alp- voorstellen en Alpen  Bespreking voortgang studie  VLC-moderator  ACTION LEARNING COACH; servant coach: jou helpen je doelen te realiseren

40 Rol set adviser (2)  Kennisdrager programma, vraagbaak, afstemmer set- docent-BSN;  Vast aanspreekpersoon voor jullie  Intervisies 2e en 3e fase  Beoordelaar EML, en OA,  Adviseur proposal OA, Dissertation en EML  Adviseur / coordinator internal-external  Voorzitter eindexamen: Viva Voce

41 Rol set adviser (3) Wanneer / hoe:  Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak  Moderator VLC; (bijna) dagelijks op site  Lage drempel  Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student.  NB: Wisseling na 2 ½ jaar en geen proposal  Af en toe vervanging door collega-set adviser

42 HRM en FM: 6 Leerarrangementen maken ipv 1 ALP(2)

43 VAL-opdrachten: 6 Leerarrangementen maken (3)  Handleiding VAL-VLC en programma VLC  eerste LA: expliciet leerdoelen voor HRM (later FM) formuleren  1 LA vóór elke lesdag maken m.b.t. visie, instrumenten en integratie, passend bij eigen leerdoelen; (in totaal 3x)  werkwijze deze 3 LA’ s: LAC maken (= Concept ) Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC Gekregen verbetersuggesties van anderen waarderen Verwerking verbetersuggesties in LAC: wordt LAD (Leerarrangement Definitief) Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer (anoniem)

44 Vervolg VAL-opdrachten (4)  LA advies en implementatie door onafhankelijk instituut (RFC) beoordeeld  Dit LA ‘Advies en implementatie’ bestaat uit LA leerdoelen, LA advies en implementatie, en LA reflectie  Site wordt na afloop HRM gesloten en start geheel nieuw bij FM  Deadlines vragen om agendamanagement! Indien LAD’s niet binnen deadlines ingeleverd zijn en/of niet voldoende verbetersuggesties zijn gegeven, schrijf je een ALP HRM / FM

45 Visueel: VAL HRM-activiteiten (5a) A HRM-1 A HRM-1 START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set Bijeenk. Op www.citowoz.nl/vlc6 inloggen Onder Leden wachtwoord en gegevens invullen Snuffelen op de VLC Leerdoelen opstellen Keuze 1 LA voor HRM Visie Afstemmen keuze LA’s binnen subset LA a+ i

46 Visueel VAL HRM-activiteiten (5b) A HRM-1 A HRM-1 START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set Bijeenk. Gekozen LA Visie maken en LAC plaatsen in Portfolio Verbetersuggesties geven en ontvangen Verbetersuggesties Waarderen LAD maken LAD’s waarderen 1 e ronde 2e ronde 3e ronde LA A+ I

47 Visueel: VAL HRM- activiteiten (5c) START UP UIT- LEG; Site open START UP UIT- LEG; Site open A HRM-1 A HRM-1 M M O O A HRM-2 A HRM-2 M M O O M HRM-3 M HRM-3 O O 1 e Sub- set LA a+i= beste LAD aanpassen en naar RFC sturen en in je Portfolio plaatsen RFC beoordeelt 4 / 7 van je cijfer en je setleden 3 / 7 van je cijfer 3 weken

48 www.citowoz.nl/vlc6 RoepnaamAchternaamLogin ErnstBreiderbreer RichardBurghburri MarkDoornevelddooma RonaldFrankfoorderfraro RaimondHonighonra RutgerIJntemaijnru RolandLierliero NickLuitwielerluini Gert-JanMellinkmelge MargoMertsmerma PaulPriempripa MartinRuitruima ElseSchepersschel PeterVriesvripe MarcoWijnbergenwijma EmileWillemswilem RichardWinterwinri

49 VAL (7) Toegang tot de site:  Citowoz te bereiken via www.citowoz.nl/vlc6  Inloggen doorgaans via vier eerste letters achternaam  Wachtwoord: HRM. Wachtwoord zelf veranderen! Via PLATFORM: Geen vraag is te dom!

50 Manieren van leren  Activistwil praktisch handelen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen Deze 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus van Kolb: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen Leerfasen van Maslow: ▪ 1e fase: onbewust- onbekwaam ▪ 2e fase: bewust-onbekwaam ▪ 3e fase:bewust-bekwaam ▪ 4e fase: onbewust-bekwaam

51 Essenties AL: URGENTE PROBLEMEN ACTIES RESULTATEN

52 Essenties AL:

53

54 Action Learning  Leren is onderdeel van het werk  Leren impliceert doen en wordt versterkt door het nemen van risico‘ s  Leren is een zaak van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces  Leren veronderstelt formulering van de juiste (leer)vragen  Leren doe je van en met elkaar  Leren impliceert zelfreflectie en feedback

55 Action Learning betekent dus dat je  tijdens studie werkt aan echte problemen  risico’s durft te nemen  ondersteuning vanuit organisatie moet krijgen  actief bijdraagt aan de lessen  van elkaar wilt en durft te leren  verantwoording neemt voor je eigen leerproces  telkens je afvraagt hoe het gaat en of je er iets aan wilt veranderen (Reflection in action)

56

57 Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van de EML (evaluatie management leerervaringen)  Wat wil je leren, leerdoelen  Wat heb je geleerd  Heb je geleerd wat je wilde leren  Hoe was dat proces ( hobbels )  Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

58 Action Learning Workshop  Workshop over Action Learning door mij; meerdere sets tegelijk  Een gratis AL workshop voor leidinggevenden ter info over wat AL inhoudt  Graag aangeven wie uit de organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier rond laten gaan)

59 Websites (1) www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord:VoorStudenten www.citowoz.nl/vlc6 Ebsco via studentensite www.devraagbaak.nl (gebruikersnaam en wachtwoord volgt via e-mail)

60 Websites (2)  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.12manage.nl www.12manage.nl  www.managementsite.net www.managementsite.net  www.managementboek.nl  www.requestforcomment.nl  www.scholargoogle.com www.scholargoogle.com

61 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Bedoeling: een hechte studie-eenheid, waar studiegenoten de studiedagen voorbereiden, elkaar stimuleren en steunen, feedback geven op inhoud en proces, kennis uitwisselen, plezier en lol kunnen hebben, reisgroep.

62 Subsetbijeenkomsten  Stel voorzitter en notulist aan (laptop!)  Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig )  Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken = hulpmiddel  Vertaalslag eigen organisaties maken  Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s)  Zelf plannen vandaag, op de eerste na ( minimaal 8x )!  Kan iedereen op 5 maart? Bij BSN of elders? Standaard = elders

63 Subsetsamenstelling criteria:  4 tot 6 personen (7 mindere ervaringen mee)  Diversiteit in organisaties  Geografie  Geen collega zelfde organisatie  Banken “ uit elkaar “  Voorkeuren vanuit HMP groepen (deels)

64 Subset-indeling

65 “Use all the available brains”

66 Subsetindeling (1)

67 Kennismaken in de subsets (1)  Onderlinge kennismaking en uitwisseling over werksettingen in de subsets  Groepspresentatie per subset

68 Kennismaken in de subsets (2) Individuele uitwisseling binnen de subset over:  Opbouw organisatie, historie, missie, visie, beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Actuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten

69 Kennismaken in de subsets (3)  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Wat haal en breng JIJ bij BSN? * Gebruik je tijd ook om 8 subsetdata ( hele dag ) af te spreken. * Gebruik je tijd ook om te snacken (vanaf 16.30 uur)

70 Kennismaken in de subsets (4) Subset-presentatie voorbereiden en presenteren door door de gehele subset over:  Eigen kracht /overeenkomsten  Wat is de specialiteit van de subset?  Yel, groepsmotto

71 Nog doen: ▪ Actuele deelnemerslijst uitdelen ▪ Organisatieverslagen uitdelen (rondgang tafels) Rest is voor Business School..

72 Huiswerk  VAL : Handleiding VAL –VLC voor HRM doorlezen op de site citowoz  Leerdoelen HRM vaststellen (voor eerste subsetbijeenkomst zie programma VLC ; (inzicht leerdoelen i.v.m. Leerarrangementen Visie verdelen op subsetbijeenkomst )  Lezen: artikel: “What is IMC’s philosophy?” artikel: “AL, een moderne visie op Management Development”  Lezen: boek over leerstijlen  Voorbereiding OM1 (visie): studiewijzer: huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )  Op subsetbijeenkomst van 18 maart: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten. 1 week voor de les verslag en vragen mailen naar docenten, set adviser en set.

73 Huiswerk  Lees site door Belangrijk artikel: “What is IMC’s philosophy?” * Lees toelichting over leerstijlen  Voorbereiding Operational Management (visie): huisactiviteiten en subset activiteiten  1e x sub set: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten daarna mailen naar docent, set advisor en set KWALITEIT VRAGEN!!!! Week van te voren

74 Volgende keer / huiswerk 1e subsetbijeenkomst (check) studiewijzer OM1: Visie 1e dag core course OM (Boy van der Wiel) Vaststellen LA’s HRM en Leerdoelen HRM p.p. LEZEN VAL-HANDleidimg VLC; onder documenten)

75 Denk aan: Inloggen VLC Onder LEDEN je gegevens invullen Je wachtwoord veranderen

76 Bij vragen: Wil Uylenbroek, set adviser Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Wil : 06 – 54308732 wuylenbroek@bsn.eu

77

78 Het einddoel


Download ppt "Dé Action Learning Business School Champion: 2009-1B BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google