De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."— Transcript van de presentatie:

1 de Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND

2 Graduation!

3 Start up Jump! 10 (1)  Kennismaken  Action learning + Leerstijlen  Studiestructuur fase 2 + ALP  PAUZE  Fase 3 : Majors / OA / Dissertation / EML2 / Intervisie fase 3 (3 x)  Set Adviser  Logboek  MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium  LUNCH

4 Start up Jump! 10 (2)  VAL (Virtual Action Learning)  Foto‘s maken en rondleiding door Business School Nederland  Subsetindeling  SNACK  Presentaties  Huiswerk  Reflectie start-up dag  DINER

5 Organisatie  Personalia-check-formulier  Leerstijlenvragenlijst  Formulier ondersteuning werkgever  EML1 – voor hen die vrijstelling BCB hebben gekregen  Organisatieverslagen  Aantal diners/dieetwensen

6 Kennismaken 1 Structuur  Interview in tweetal, 10 minuten pp  Interviewer presenteert verkregen informatie aan set in 2 minuten

7 Kennismaken 2 Inhoud:  Stel jezelf voor d.m.v. een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d) – Geef twee argumenten voor deze vergelijking  Prestatie/succes van laatste half jaar, waarop je trots bent plus reden  Waar sta je over twee jaar…. (kennis, vaardigheden, procesgang)  Hoe zie je de weg naar het beschreven doel  Vader / moeder / single / kinderen / hobby in combinatie met je doel…..  Drive voor MBA en motivatie voor Business School Nederland MBA

8 Action Learning (1) Kennis opdoen is onvoldoende ( L = P + Q + I + R ) Al doende leert men Action Learning impliceert gezamenlijk leren Docenten spelen andere rol dan in traditionele leeromgeving Persoonlijk netwerk: set + subset

9 Action Learning (2) Werken aan strategisch relevante problemen Risico’s durven nemen Verantwoordelijkheid van de organisatie Voorkomen “ bekwame onbekwaamheid” Reflection in Action

10 Leerstijlen  ActivistOpdoen van nieuwe ervaringen  ObservatorNader beschouwen van die ervaringen  TheoreticusOnderzoek en conclusies  PragmatistGeleerde in de praktijk brengen De 4 leerstijlen vormen samen de leercyclus: Ervaren, evalueren, concluderen, plannen Kolb : 1e fase is onbewust-onbekwaam; dan bewust- onbekwaam; bewust-bekwaam en de laatste fase onbewust-bekwaam

11 Studiestructuur: papieren begeleiders  Programma  Studiegids  Studiewijzer  Studiewijzer VAL (Virtual Action Learning)

12 Structuur bijeenkomsten

13 Voorafgaand en tussendoor m Workshop Snel lezen (in Buren) 23 april, 09.30 -17.30 uur Schouten & Nelissen max. 10 deelnemers Veranderkunde 2 dagdelen 8 mei, 09.30 – 17.30 uur 1e subset bijeenkomst (in Buren) 7 mei 09.30 – 12.30 uur, alle volgende subsetbijeenkomsten plant subset zelf vandaag! O m A ALP (RFC) uitleg 12 juni 19.00 – 22.00 uur Plenair !!NB ALP intervisie: n.o.k. m O M

14 Evaluatie elke Core Coursedag  Elke lesdag wordt electronisch geëvalueerd ( reflectie ! ) via mail van de administratie met link naar evaluatieformulieren ( altijd doen )

15 Opbouw studiemateriaal  VisieHet bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp.  InstrumentenBepaalde methoden, instrumenten of werkwijzenaanreiken.  IntegratieOnderwerp niet langer als geïsoleerd beschouwen: in samenhang brengen met andere onderwerpen

16 Action Learning Projecten / Leerarrangementen  OM (concept Alp + definitief Alp)  HRM Leerarrangement ( VAL )  MM Alp  IM Alp  Buitenlandreis naar Tsjechië ( aldaar maak je met de groep een project en die wordt ook daar beoordeeld)  FM Leerarrangement ( VAL )  SM Presentatie (groeps Alp)

17 Producten fase 2

18 Info - momenten over het maken van een ALP  Start-up erg algemeen  Tijdens OM2: Instrumenten (methodologie)  Tijdens MM en HRM  In de subset  Projectrapportage W. Egberink RFC: 12 juni 2007, 19-22 uur

19 ALP-Inhoud  Plan van aanpak  Onderzoek en analyse  Genereren en beoordelen alternatieven  Reflectie  Implementatie

20 ALP-voorstel  Is het onderwerp niet te breed? ( kaderen ! )  Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen/ buiten eigen gezichtsveld )  Is het waarschijnlijk dat de oplossing geïmplementeerd gaat worden  voorstel wordt beoordeeld door docent en is bijlage in de Alp.  voorstel is huiswerk 3e CC

21 ALP-inleverprocedure  Goedgekeurd ALP-voorstel (met aanwijzingen van docent) gaat naar: - set adviser: mzuil@bsn.eu - administratie: abentum@bsn.eu  ALP( concept en definitief ) digitaal sturen naar: oinfo@requestforcomment.nl (RFC, ter beoordeling) oabentum@bsn.eu (administratie) oCode voorblad: pas130467MM ohard copy: zowel naar RFC als BSN oBeoordeling RFC direct naar student en administratie Business School

22 En verder  Fase 3 : Majors / OA / Dissertation / EML2 / Intervisie fase 3 (3 x)  Set Adviser  Logboek  MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium  Subsets  PAUZE

23 Sales: 8 en 9 oktober 2007 (verplicht voor sales studenten) Financiële Dienstverlening:3 en 4 maart 2008 (verplicht voor FD studenten) Veranderkunde:26 en 27 november 2007 Leiderschap:nader te bepalen Majors te volgen aan eind tweede fase/begin derde fase Afsluiten met een Leerarrangement. Dan ook CC IM afsluiten met een Leerarrangement. Vervangt samen ALP IM. Dissertation in dat onderdeel schrijven. Majors

24 Producties /bijeenkomsten derde fase  Organisatieanalyse Foto van de Structuur, Cultuur, HRM gerelateerd aan de strategie  Dissertation bestaat uit: Literatuuronderzoek en Master’s project  Evaluatie Management Leerervaringen (EML 2 ): Reflectie op eigen leerervaringen tijdens MBA-tijd  In 3e fase intervisiebijeenkomsten in onderling overleg met set.  Verantwoordelijkheid contactmomenten liggen bij student ( wanneer / wat )  Dissertation e.v inleveren ( afspraak ) is een heilig / feestelijk moment!!!

25 Rol set adviser 1  Praktische zaken, procesbegeleider en beoordelaar  Openen / sluiten setbijeenkomst / aan- en afwezigheid check  Praktische zaken aanspreekpunt / doorverwijzen  Voorlichter studieaangelegenheden  Alert op proces van individu, set qua voortgang / kwaliteit / relatie docent  Aandacht voor: proces van inleveren PvA en Alpen  Bespreking voortgang studie

26 Rol set adviser 2  Voorzitter bijeenkomsten: 1e subset, intervisies 2e en 3e fase  Beoordelaar EML1 en EML2, OV en OA,  Adviseur proposal OA, Dissertation en EML  Adviseur / coordinator internal-external  Voorzitter examen: Viva Voce

27 Rol set adviser 3 Wanneer / hoe:  Vaak via informele momenten, zoals lunch, diner en op afspraak  Lage drempel  Primaire verantwoordelijkheid ligt bij student.  NB: Wisseling na 2 1/2 jaar en geen proposal

28 Logboek Action Learning Reflectiedocument als ondersteuning voor het leerproces en schrijven van EML2  Wat wil je leren, doelstellingen  Wat heb je geleerd  Heb je geleerd wat je wilde leren  Hoe was dat proces ( hobbels )  Hoe kun je jouw proces sturen / veranderen

29 MWM2 / De Vraagbaak / Management Podium klankbordgroep / bedrijfsbezoek MWM2  Onderzoeksbureau.  Doet online onderzoek en verwerking is prima  Opgeven via Business School,  3 onderzoeken voor 950 euro Management Podium Klankbordgroep Bedrijfsbezoek De Vraagbaak Via Business School, betaalt abonnement  De Vraagbaak schrijft student aan.  Info over wachtwoord / gebruikersnaam  www.devraagbaak.nl

30 Action Learning Workshop  Workshop over Action Learning door Twan Paes.  Een AL workshop voor leidinggevenden om hen te informeren, wat AL inhoudt.  Datum: 25 april  Op de startup aangeven wie uit de organisatie aangeschreven kan worden door Business School Nederland (formulier terug)

31 Virtual Action Learning / VAL 1  Leren via Virtual Learning community  Doelgericht digitaal onderling communiceren en met de Business School  Zeer gerichte voorbereiding  Variatie in leerproducties  Studietempo bevorderend  E-learning is instrument van HRM  Zwaartepunt studie meer naar voren getrokken Studiebelasting houdt rekening met leren van de techniek

32 VAL 2  Expliciet leerdoelen HRM ( later FM ) formuleren  3 Leerarrangementen schrijven (LA ) voor zowel HRM als FM  1 LA per CC-dag maken voor visie, instrumenten en integratie passend bij eigen leerdoelen  LAC (= concept ) Let op goede verdeling over de subset  Feedback aan elkaar geven via verbetersuggesties op LAC  Verwerking verbetersuggesties in LAC wordt LAD ( Leerarrangement Definitief )  Elkaars LAD beoordelen met waarderingscijfer  Deadlines! Vraagt agendamanagement  Alp HRM en FM vervallen

33 VAL 3  Per vak wordt uiteindelijk het LA Advies en implementatie door RFC beoordeeld:  Dit LeerArrangement ‘Advies en implementatie’ bestaat uit (Leer)Doelen, Advies (=LAD +implementatieplan ), Reflectie  Deadline inleveren ( overleg bij vakantie )  Site wordt gesloten  Je schrijft een ALP HRM / FM, indien LAD’s ( 3 ) niet binnen deadlines ingeleverd zijn  Dit geldt ook voor het leerarrangement Advies en implementatie ( 1 )

34 VAL 4 Voor 12 juni!  Studiewijzer HRM lezen op de website Citowoz te bereiken via www.citowoz.nl/vlc4  Inloggen door vier eerste letters achternaam.  Wachtw: HRM (wachtwoord later zelf veranderen )  Leerdoelen HRM vaststellen (inzicht in leerdoelen geven)  Tijdens de subsetbijeenkomst ( mogelijkheid ): Leerarrangementen Visie verdelen per subset

35 VAL 5 Toegang tot de site: www.citowoz.nl/vlc4 Start schema Gebruikersnaam en wachtwoord Leden: @ adres invullen en eigen verhaal

36 Val Subset 1 : (5 personen)

37 Subsets  Studie- en intervisiegroep voor het hele studietraject in voor- en tegenspoed………  Door set adviser gemaakte indeling in groepjes van 4, 5, of 6 personen, verdeeld naar branche, profit / nonprofit, functie, geografie of aangegeven voorkeur.  Bedoeling: hechte studie-eenheid in voorbereiding op studiedagen en op te leveren werkstukken en kennis en vaardighedenuitwisseling, ondersteuning en plezier en lol.

38 Subsetbijeenkomsten  Voorzitter/notulist  Huisactiviteiten bespreken ( indien nodig )  Subsetopdrachten uit studiewijzer bespreken  Vertaalslag eigen organisaties maken  Eigen vragen / thema’s /stellingen voor docenten en set in subsetformat formuleren en opsturen naar docenten / setleden en set adviser(s)  Zelf plannen op de eerste na ( minimaal 7x )!

39 Subsetindeling 1 Midden Eric van Boekel(Woningstichting St. Lambertus) Maarten van Bree(Philips Lighting B.V.) Ronny van Gerven(Maatschappelijke Opvang) Jasper Swart(Westland Kaas) Gerdo Jong(Festo B.V.)

40 Subsetindeling 2 Noord-West Judith Botman(Business School Nederland) Noureddine Chakkouri Laroussi(Fabricom Oil & Gas) Jacob ter Horst(ING) Ard Schaap(BRW Groep) Bert van Veldhuizen(Gemeente Barneveld)

41 Subsetindeling 3 Zuid-West Ramon Fokker(ELQ Hypotheken N.V.) Mark van der Kooij(Sales4You B.V.) Bram Krijnen(Nederlands Pensioenbureau) Marco Schalkwijk(Harman Consumer Holland) Ruud Schneijdenberg(Procore)

42 Subsetindeling: criteria  Vier of 5 personen  Branche / functie verdeling  Salesgroep  Geografie  Uitgesproken voorkeur

43 Bedrijfspresentaties 1  Max 30 minuten per persoon in subset  Groepspresentatie per subset  Vragen stellen/discussie na presentatie

44 Bedrijfspresentaties 2 Individuele presentatie binnen de subset :  Opbouw organisatie, historie, missie, visie,beleid,  Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte  Aktuele thema’s  Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt  Knelpunten

45 Bedrijfspresentaties 3 Individuele presentatie binnen de subset :  Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur  Human Resource Management  Eigen plek/eigen rol, (on)mogelijkheden  Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk)  Mogelijkheden voor ALP’en  Wat haalt en brengt de student bij BSN

46 Bedrijfspresentaties 4 Plenaire Inhoudelijke subset-presentatie door de hele subset en niet door een afgevaardigde:  Verschillen tussen de bedrijven  Grootste gemene deler  Gebruik je tijd ook om 7 subsetdata ( hele dag ) af te spreken.  Gebruik je tijd ook om te snacken rond 5 uur!!!

47 Huiswerk  Lezen: – artikel: “What is IMC’s philosophy?” – artikel: AL, een moderne visie op Management Development – boek over leerstijlen  Voorbereiding OM1 (visie): – huisactiviteiten ( artikelen lezen / vragen maken )

48 Huiswerk Op 1e subsetbijeenkomst:  Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten.  Mailen naar docenten, set adviser(s) en set.

49 Websites 1 www.bsn.eu Inloggen: - gebruikersnaam: mbaBSNnl - wachtwoord:VoorStudenten www.citowoz.nl/vlc4 Ebsco via studentensite www.devraagbaak.nl www.the-art.nl

50 Websites 2  www.kb.nl  www.menscentraal.nl (HRM)  www.managementsite.net  www.requestforcomment.nl (modellen / gratis inschrijven)  www.managementboek.nl  www.managementexecutivebase.nl

51 Evaluatie start up dag  Evaluatie electronisch na elke cursusdag. Je ontvangt een mail /direct antwoorden!  Vandaag mondeling: Evaluatie dag: verwachting voldaan? Verschillen?

52 Bij vragen Karin Boelhouwer, set adviser Mirjam Zuil, set adviser Business School Nederland “De Raadskamer” Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 – 579049 Karin:06 – 109 126 32E-mail: kboelhouwer@bsn.eu Mirjam: 06 – 438 135 75E-mail: mzuil@bsn.eu


Download ppt "De Action Learning business school BUSINESS SCHOOL NEDERLAND."

Verwante presentaties


Ads door Google