De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BSN nederland De Action Learning MBA

Verwante presentaties


Presentatie over: "BSN nederland De Action Learning MBA"— Transcript van de presentatie:

1 BSN nederland De Action Learning MBA

2 Start Up dag 8-09-2004 Set 50-B 13 setleden; instroom ?
9 uit amp2004-1a 1amp-dl 3 vrijstelling 1e fase

3 Doel Start Up dag Nader kennismaken met:
BSN Nederland, set, sub-setleden en set adviser Studieopzet en studiemateriaal Action Learning, leerstijlen Functie set adviser Samenstelling en 1e verdieping kennismaking leden subsets Presentatie subsetdeelnemers en hun bedrijf 1e bijeenkomst Ontvangst studiemateriaal Eerste huiswerkopdracht Afsluiting met diner

4 Organisatie : uitgedeeld
Recent programma-overzicht Leerstijlenboek (volgt in koffer) Infomap ( ! ); later meer hierover Hotelinformatie (in infomap) Personalia-check formulier graag nu controleren

5 Organisatie. Inleveren van:
Personalia-check-formulier Leerstijlenvragenlijst (nog 1) Formulier ondersteuning werkgever EML 1 voor hen die vrijstelling amp hebben gekregen Vaststellen aantal diners/dieetwensen

6 Organisatie Later vandaag volgt: Voorstel indeling sub sets
Leerstijlenoverzicht; groep en individueel Studiemateriaal OM, HRM en MM Definitieve (evt. gecorrigeerde) setdeelnemerslijst Organisatieverslagen aan elkaar uitdelen

7 Structuur BSⁿ international (kort)
Structuur bijeenkomsten in Buren

8 Structuur BSⁿ International

9 Structuur bijeenkomsten tot zomer
startup A o o o o o o o o o L m m m m m m m m m P a a a a a a en om om mm hrm hrm mm om hrm mm 3 weken 3 weken 5 weken 5 weken 5-15 weken

10 Voorafgaand en tussendoor
1e subset bijeen- komst (in Buren?) 29 september 09.30 – uur Veranderkunde 1e dag 16 nov. 11 mei 09.30 – uur o o m Subset-bijeenkomsten; zelf plannen alp (RFC) uitleg 11 jan. 19.00 – uur samen met 48 a a ?

11 Veranderkunde Twee dagen; twee inleiders De Caluwe: kleurentheorie
Donnenberg: action learning

12 Smart reading : Facultatief o o m m 2 dagen: 26 oktober EN 15 november
of 22 november en 13 december Facultatief

13 Rol set adviser

14 Rol set adviser 1 verbinding / coördinatie tussen jullie, als groep en individueel, met: BSⁿ als organisatie (planning, regelzaken) Docenten Ervaringen; kwaliteit / dynamiek / aansluiting Voortgang van je studie Niveau, tempo (- risering), kwaliteit / aanwezigheid set en subsets; Sparringpartner / maatwerk (op aangeven van jou) Evt. coördinatie geschil beoordelingen (zelden)

15 Rol set adviser 2 Start up en intervisies (bege-)leiden
Beoordelaar van: 1e organisatie-analyse (OA) en EML1 OA aan het eind van je studie EML 2 Fase 3 : dissertation “Sparren” op onderwerpen goedkeuring proposal dissertation keuze internal en external examiner

16 Rol set adviser 3 Coördinatie examen Voorzitter viva voice
Wanneer / hoe: Vaak via informele momenten, zoals lunch en diner en uiteraard op afspraak Lage drempel; via controlevragen maar primaire verantwoordelijkheid ligt bij jou.

17 Wil Uylenbroek Sinds 1992 (freelance) docent:
Sinds ook parttime set adviser; 36a, 40a, 46a, 48 b, 50 b en c; readers, salesmaster Nog 1 dag zelfstandig adviseur / trainer People-, team-management / change); coaching Slingeraap / sociale panda topsport / flexibiliteit en reflectief / coachen ritme en pieken regio en internationaal opleiding en ervaring

18 Bereikbaarheid Wil Uylenbroek wuylenbroek@bsnnederland.nl
Via receptie BSN: 0344 – Privé : 0523 –

19 Kennismaken

20 Kennismaken Interview in tweetal 10 minuten per persoon
Interviewer presenteert verkregen informatie aan set

21 Inhoud: Stel jezelf voor d.m.v een metafoor (beeld, dier, lied, kunstwerk o.i.d) Geef minstens 3 redenen voor deze vergelijking Vertel iets over je hobby’s Iets nieuws Bespreek een prestatie / succes van het afgelopen jaar, waarop je trots bent Motivatie voor deze MBA Vertel wat je wilt leren (kennis, vaardigheden, procesgang)

22 Action learning

23 Action learning Kennis opdoen is onvoldoende L = P + Q
Al doende leert men Gezamenlijk leren Docent in andere rol Persoonlijk netwerk: set + subset

24 Action learning 2 Tijdens studie werken aan echte problemen
Risico’s durven nemen Verantwoordelijkheid organisatie Voorkomen “bekwame onbekwaamheid” Reflection in Action

25 Sub sets indeling werkwijze

26 Indeling subsets Geografisch op woon- en/of werkplaats
Profit en non profit; Concurrerend? (Deels) vooraf aangegeven voorkeur door enkelen AMP gevolgd met mix met vrijstelling fase 1 6 of 7 per sub set Niet: man / vrouw AMENDABEL (mits 6 of 7 in groep!)

27 Subset 1 : (6 personen) Con Hoogendijk Annemiek Beijer Jurgen Sombroek
Gouderak / Gouderak Annemiek Beijer Den Haag / Den Haag Jurgen Sombroek Kappelle / Gorinchem Ron Offerman Enkhuizen / Wognum Nico Vreeswijk Leiderdorp / Amsterdam Ruud Pothoven Wageningen / Hoogland Dennis Beijaard Amsterdam / Beusichem

28 Subset 2 (7 personen) Tonita Garritsen Wilco Vervoold Remco van Veen
Woerden / de Bilt Remco van Veen Wijk bij Duurstede / Wijk bij Duurstede Frank van Hout Houten / Utrecht Jan Renger Rens Nijkerk / Utrecht Koenraad Bruins Hoevelaken / Hoevelaken Dick van Ooyen Dieren / Druten Tonita Garritsen Oosterhout / Velp / Rheden

29 Snuffel en beoordeel samenstelling subset
Evt. wijzigingsvoorstellen later

30 Logboek Leerstijlen Studiewijzer Infomap

31 Logboek: Action Learning
Reflectiedocument Wat wil je leren Wat heb je geleerd Obstakels Hoe daarmee omgegaan Hoe te veranderen

32 Leerstijlen Activist: Opdoen van nieuwe ervaringen
Observator: Nader beschouwen van die ervaringen Theoreticus: Onderzoek en conclusies Pragmatist: Geleerde in de praktijk brengen

33 Studiewijzers Visie: Het bereiken van een algemeen perspectief van het onderwerp Instrumenten: Bepaalde methoden, instrumenten of werkwijzen aanreiken Integratie: Onderwerp niet langer als geisoleerd beschouwen.In samenhang brengen met andere onderwerpen

34 ALP’en Een begrip

35 6 x Action Learning Projecten
OM: concept + definitief MM HRM IM FM SM

36 ALP Voorstel Is het onderwerp niet te breed?
Is het waarschijnlijk dat het knelpunt door de student opgelost kan worden (niet te hoog gegrepen) Is het waarschijnlijk dat de oplossing geimplementeerd gaat worden  voorstel is geen plan van aanpak

37 Inhoud ALP Plan van aanpak Onderzoek en analyse
Genereren en beoordelen alternatieven Implementatie Reflectie

38 ALP- procedure Goedgekeurd ALP-voorstel met aanwijzingen docent gaat naar set adviser EN administratie BSN ALP’en sturen naar: BSN (1 is nu genoeg) en RFC Beoordelingsresultaat komt van RFC via BSN

39 ALP voorbereiding Vandaag erg algemeen
Tijdens OM; zeker bij dag 2: Instrumenten (methodologie) Tijdens MM en HRM: ruimte (maken) Projectrapportage W.Egberink RFC (na blok 2): 11 januari 2005 ALP intervisie set 50-B: 27 januari ‘s avonds

40 Verdere producties Internationaal Management
Opdracht met sub set: alp-voorstel 2 weken VOOR 1e lesdag Int.M Welke land (reis is facultatief; bovenop inschrijfgeld) Welke bedrijfstak 3. Welk product, goed of dienst 4. Wat dominante functionaliteit is (OM,FM.HRM,SM, MM,IM) Docent beoordeelt plan van aanpak en sub set-alp. Organisatieverslag; fase 3 cultuur, structuur, hrm EML 2: leerervaringen; leren te leren; fase 3 Dissertation; fase 3 literatuuronderzoek en masters project

41 Sites www.bsnnederland.nl Inloggen: mbaBSNnl; wachtwoord: StudieInfo
NIVE = buiten gebruik (hrm) (modellen / gratis inschrijven) ??

42 Kennismaken in sub set Hulp vragen Plenair presentaties bedrijven en typering sub set

43 Subsetbijeenkomsten Voorzitter/notulist Bespreek huisactiviteiten
Subsetopdrachten Vertaalslag eigen organisatie Vragen/thema’s voor docenten Gebruik eigen praktijk (stellingen)

44 Bedrijfspresentaties 1
Voorbereiden in subset: 10 minuten per persoon Groepspresentatie: tijd per subset: 10 minuten algemeen beeld; drives; karakteristieken; commitment Vragen stellen/discussie na presentatie

45 Bedrijfspresentaties 2a
Inhoud individuele presentatie: Verschillen/overeenkomsten Aard van het product, dienstverlening of levensbehoefte Opbouw organisatie Eigen plek/eigen rol Cultuur: formeel, informeel, macht-, taak-, rol-, personencultuur Human Resource Management Knelpunten Ontwikkelingen binnen de organisatie of markt Actuele thema’s Uitdagingen voor organisatie, student als werknemer of als individu (persoonlijk) Mogelijkheden voor ALP-en Wat haal en breng je als de student en als collega-student naar je (sub)setleden.

46 Bedrijfspresentaties 2b
Inhoud subset presentatie: Verschillen tussen de bedrijven Grootste gemene deler Voorbereiding: Informeer de subsetleden over A. het bedrijf, de historie, de actuele zaken, missie/visie, beleid, strategie, cultuur, processen, knelpunten, ontwikkelingen in de markt, externe/interne invloeden, etc. B. je rol, mogelijkheden en onmogelijkheden, uitdagingen, wat kom je halen en wat kom je brengen en je commitment naar subset Belangrijkste elementen van de hele subset terug laten komen in de presentatie KIES!!!

47 Presentaties 2 subsets

48 Volgende keer / huiswerk
29 september: 1e subsetbijeenkomst (check!!) 13 oktober: 1e set core course OM (Boy van der Wiel)

49 “Huiswerk” Lees infomap door
Belangrijk artikel: “What is IMC’s philosophy?” + blader workshop methodologie door (ook OM) Lees reader over leerstijlen Voorbereiding Operational Management (visie): huisactiviteiten en Subset activiteiten 1e x sub set: Formuleren vragen/casuistiek op format subsetbijeenkomsten daarna mailen naar docent, set advisor en subset KWALITEIT VRAGEN!!!! Week van te voren

50 Evaluatie start up dag Evaluatieformulieren: Wat heb je nog gemist?
Elke lesdag; nu niet Na blok 3 over organisatie Wat heb je nog gemist?

51 Bij vragen Wil Uylenbroek, set adviser BSN Nederland “de Raadskamer”
Herenstraat 25 4116 BK Buren Tel: 0344 –

52 BSN nederland De Action Learning MBA


Download ppt "BSN nederland De Action Learning MBA"

Verwante presentaties


Ads door Google