De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiden Informatiseringsprocessen College 3. Inhoud.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiden Informatiseringsprocessen College 3. Inhoud."— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiden Informatiseringsprocessen College 3

2 Inhoud

3 ORBI-cyclus observatie beoordelinginterventie reactie

4 ORBI-cyclus (2) observatie beoordelinginterventie reactie Onjuiste perceptie

5 Vermijden van valkuilen Soorten verkeerde percepties: –culturele veronderstellingen –defensieve filters –verwachtingen o.b.v. verleden Remedies: –doorvragen –zwijgen –onderzoekende instelling

6 Filters in communicatie Eigen zelfbeeld Beeld van anderen Definitie van de situatie Motieven, gevoelens, bedoelingen en attitudes Verwachtingen

7 Communicatie: delen van een persoon Verborgen zelfOpenbare zelf Onbekende zelfBlinde vlek Onbekend bij anderen Bekend bij anderen Bekend bij onszelf Onbekend bij onszelf

8 Feedback principes Zender & ontvanger moeten het eens zijn over de ontvanger wil bereiken Zender moet accent leggen op beschrijving & positieve waardering Feedback moet concreet en specifiek zijn Zender en ontvanger moeten constructieve motieven hebben

9 Negatieve feedback mag niet achterwege blijven Zender moet achter eigen waarneming, gevoelens en oordelen staan Feedback als tijd rijp is Feedback principes (2)

10 Procesinterventies Fundamentele vraagstukken van een groep: –managen van de grenzen: ingroup - outgroup –overleven in de omgeving door taakvervulling –handhaven als groep 3 niveaus van functioneren: –inhoud –processen –structuren

11 Procesinterventies (2) Wie hoort erbij? Grensmanagement proces Grensinstandhouding Agenda Probleemoplossing & besluitvorming Taakstructuur Gevoelens tov elkaar Interpersoonlijke processen Gezagregels inhoud proces structuur grenstaakvervullinggroepsman. taakprocessen interpersoonlijke processen interpersoonlijke processen

12 Probleemoplossing: fasering Probleemformulering Alternatieven genereren Beoordelen alternatieven & keuze Activiteitenplanning Uitvoeren maatregelen Beoordelen effecten

13 Taakstructuur: focus Missie Doelstellingen & strategieën Middelen Meting Systemen voor oplossingen & bijsturing

14 Interpersoonlijke inhoud & structuur Gemeenschappelijke taal Criteria voor opname & uitsluiting Verdeling van macht & status Normen voor intimiteit & vriendschap Straffen en beloning Verklaren van het onverklaarbare

15 Criteria voor interventies Taak of interpersoonlijk? –Taak boven relaties Inhoud, proces of structuur? –Proces boven inhoud

16 Soorten procesinterventies Taakprocessen Interpersoonlijke


Download ppt "Begeleiden Informatiseringsprocessen College 3. Inhoud."

Verwante presentaties


Ads door Google