De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiden Informatiseringsprocessen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiden Informatiseringsprocessen"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiden Informatiseringsprocessen
College 3

2 Inhoud

3 ORBI-cyclus observatie reactie interventie beoordeling

4 ORBI-cyclus (2) observatie reactie interventie beoordeling
Onjuiste perceptie observatie reactie interventie beoordeling

5 Vermijden van valkuilen
Soorten verkeerde percepties: culturele veronderstellingen defensieve filters verwachtingen o.b.v. verleden Remedies: doorvragen zwijgen onderzoekende instelling

6 Filters in communicatie
Eigen zelfbeeld Beeld van anderen Definitie van de situatie Motieven, gevoelens, bedoelingen en attitudes Verwachtingen

7 Communicatie: delen van een persoon
Bekend bij onszelf Verborgen zelf Openbare zelf Onbekend bij anderen Bekend bij anderen Onbekende zelf Blinde vlek Onbekend bij onszelf

8 Feedback principes Zender & ontvanger moeten het eens zijn over de ontvanger wil bereiken Zender moet accent leggen op beschrijving & positieve waardering Feedback moet concreet en specifiek zijn Zender en ontvanger moeten constructieve motieven hebben

9 Feedback principes (2) Negatieve feedback mag niet achterwege blijven
Zender moet achter eigen waarneming, gevoelens en oordelen staan Feedback als tijd rijp is

10 Procesinterventies Fundamentele vraagstukken van een groep:
managen van de grenzen: ingroup - outgroup overleven in de omgeving door taakvervulling handhaven als groep 3 niveaus van functioneren: inhoud processen structuren

11 Procesinterventies (2)
grens taakvervulling groepsman. Wie hoort erbij? Agenda Gevoelens tov elkaar inhoud Grensmanagement proces Probleemoplossing & besluitvorming Interpersoonlijke processen proces Grensinstandhouding Taakstructuur Gezagregels structuur interpersoonlijke processen interpersoonlijke processen taakprocessen

12 Probleemoplossing: fasering
Probleemformulering Alternatieven genereren Beoordelen alternatieven & keuze Activiteitenplanning Uitvoeren maatregelen Beoordelen effecten

13 Taakstructuur: focus Missie Doelstellingen & strategieën Middelen
Meting Systemen voor oplossingen & bijsturing

14 Interpersoonlijke inhoud & structuur
Gemeenschappelijke taal Criteria voor opname & uitsluiting Verdeling van macht & status Normen voor intimiteit & vriendschap Straffen en beloning Verklaren van het onverklaarbare

15 Criteria voor interventies
Taak of interpersoonlijk? Taak boven relaties Inhoud, proces of structuur? Proces boven inhoud

16 Soorten procesinterventies
Taakprocessen Interpersoonlijke


Download ppt "Begeleiden Informatiseringsprocessen"

Verwante presentaties


Ads door Google