De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Topambtenaren Vlaamse Overheid 13 juni 2003 Een managementcode voor Personeel & Organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Topambtenaren Vlaamse Overheid 13 juni 2003 Een managementcode voor Personeel & Organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Topambtenaren Vlaamse Overheid 13 juni 2003 Een managementcode voor Personeel & Organisatie

2 managementcode Waarom een managementcode? Responsabilisering Deregulering en toch Zorgen dat de belangrijkste P&O principes gedeeld worden in de ganse Vlaamse Overheid

3 managementcode Managementcode naast Raamstatuut OM het P&O beleid scherp te formuleren en te sturen op hoofdlijnen managementprincipes en de opvolging ervan uit juridisch vaarwater te halen een kader voor verdere deregulering te scheppen

4 managementcode Ontwerpversie Aangemaakt door interne HR professionals (HR netwerk MVG - VOI) Aanpak en principes afgetoetst met groep topambtenaren MVG, VOI en WI Structuur PRINCIPES (klaar voor definitieve validatie) AANBEVELINGEN AFSPRAKEN OVER ‘FORMATEN’ (nog verder uit te werken) MEETFACTOREN (nog verder uit te werken)

5 managementcode Inhoud van een managementcode voor P&O (1) Principes: de Vlaamse Regering vraagt aan de topmanagers op het vlak van P&O een aantal “resultaten” te bereiken Aanbevelingen: goede praktijken die sterk bijdragen tot het vooropgestelde doel (min. Bestuurszaken)

6 managementcode Inhoud van een managementcode voor P&O (2) Afspraken (formaten): gemeenschappelijke instrumenten of formaten omwille van diverse voordelen (uitwisselbaarheid, beperking aansturingskost door uniformiteit, schaalfactoren,…) (Vlaamse Regering) Meetfactoren: laten toe op te volgen of de principes gerealiseerd worden (+ soms ook of de aanbevelingen gevolgd worden) –> nu kengetallen, op termijn stuurgetallen –> bepaald door Vlaamse Regering

7 managementcode Overzicht van elementen

8 managementcode Inhoud van een managementcode voor P&O (3) Afspraken (formaten) en Meetfactoren nog verder uit te werken –perceptiefactoren: via onderzoek naar personeelstevredenheid –andere meetfactoren: minimaliseren van de ‘administratieve last’ (rapporteringslast) in samenwerking met kenniscel Wetsmatiging Stappenplan voor de implementatie nodig

9 managementcode Managementcode P&O stappenplan (1) Beslissing over algemene aanpak en principes. (samen met raamstatuut) verder uitwerken van afspraken, meetfactoren en stappenplan –prioritaire meetfactoren voor opvolging vanaf 2004: salariskosten + vormingsinvesteringen instroom, doorstroom en uitstroom => project reguleringsmanagement - spoor administratieve lasten –stappenplan voor verdere implementatie => gelinkt aan informatiesystemen (o.a. VLIMPERS)

10 managementcode Managementcode P&O stappenplan (2) Verdere uitwerking met betrokkenheid van stakeholders (topambtenaren, vakbonden, personeelsdiensten,..) Beslissing Vlaamse Regering over ‘opstart’ (samen met definitieve beslissing raamstatuut) => principes en rapporteringverwachtingen ( ‘opstartset’ in managementcontracten/beheersovereenkomsten) => bekrachtiging plan voor verdere implementatie

11 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (algemeen) Doelmatig op een transparante wijze. Effectief, efficiënt, zuinig. –‘ de zaken op een rijtje’ (missie, eigen HR opties en prioriteiten, processen, functies ….van de entiteit ) en duidelijk gecommuniceerd Menselijk kapitaal (mee) beheren en ontwikkelen –werken aan competentie en performantie via selectie, ontwikkeling, opvolging, (door)groei, beloning (voorbeeldig) Duurzaam werkgeverschap –betrokkenheid, inzetbaarheid, evenwicht, positief arbeidsklimaat,...

12 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (1) De strategische en operationele keuzes van het beleidsdomein en de entiteit worden doorvertaald naar eigen beleidskeuzes qua Personeel en Organisatie binnen het globale kader van de Vlaamse Overheid, en dit wordt als geheel helder gecommuniceerd.

13 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (2) Structuur, taken, processen, functies en competenties zijn afgestemd op de opdracht van de entiteit. => proces- en personeelsplanning –geen verplichte timing of werkwijzen, wel: actueel, transparant en toegankelijk –instrumenten ondersteunend –binnen beheersovereenkomst met functionele minister, bijsturing indien beleidsopties wijzigen of meer middelen nodig zijn –minister bestuurszaken krijgt transparante rapportering –aanpak met respect voor de andere principes (en ev. reglementering)

14 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (3) De personeelsuitgaven blijven binnen het afgesproken budget.

15 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (4) Medewerkers zijn betrokken bij wat er leeft en verandert binnen de entiteit

16 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (5) A) De personeelsleden krijgen voldoende kansen om door te groeien naar andere functies en om hun inzetbaarheid te verruimen. B) De personeelsleden die inspanningen leveren om hun inzetbaarheid te verruimen krijgen voldoende kansen om gedurende hun loopbaan zinvol ingezet te worden.

17 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (6) De invulling van interne en externe vacatures verloopt op een integere, transparante en professionele wijze, op basis van een zorgvuldige afweging van individuele competenties t.o.v. een vooropgesteld functieprofiel en rekening houdend met het doelgroepenbeleid van de Vlaamse regering

18 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (7) Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en kunnen zich verder ontwikkelen

19 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (8) De 4 waardegebonden competenties voor de Vlaamse overheid (voortdurend verbeteren, klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid) zijn zichtbaar in het dagelijks functioneren van alle medewerkers

20 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (9) Medewerkers worden billijk en extern competitief verloond

21 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (10) Het leidinggeven gebeurt op alle niveaus op een kwaliteitsvolle manier

22 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (11) De personeelsleden kunnen hun werk goed combineren met hun privé-situatie

23 managementcode De principes voor P&O in de Vlaamse Overheid (12) Er heerst een positief arbeidsklimaat waar ruimte is voor diversiteit (verschillende stijlen, denkbeelden, visies,…..) en waar grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt

24 managementcode VRAGEN EN ANTWOORDEN


Download ppt "Infosessie Topambtenaren Vlaamse Overheid 13 juni 2003 Een managementcode voor Personeel & Organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google