De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 JCH-vuurwerkshow Na de dienst wil de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 JCH-vuurwerkshow Na de dienst wil de."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 JCH-vuurwerkshow Na de dienst wil de JCH jullie ook dit jaar weer verrassen met een kleine vuurwerkshow! Blijft u met z’n allen kijken om het nieuwe jaar met de gemeen- te alvast een beetje in te luiden? Er zal na de dienst enkele minuten worden gewacht met het aansteken van het vuurwerk om mensen die dat willen de gele- genheid te geven naar huis te gaan. Graag willen we een ieder vragen om geen ander vuurwerk tussen de toeschouwers of richting de organisatie te werpen, dit in verband met een ieders veiligheid. Bij voorbaat dank en alvast een gelukkig nieuwjaar, De JCH

2 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Liturgisch bloemstuk De twee kransen verbeelden het oude en nieuwe jaar. De ronde vormen verwijzen naar het rad van de tijd. Achteraan de volle krans met blijde en droevige gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarvoor een lege krans, als teken van het nieuwe jaar, waarin al witte bloemen zichtbaar zijn. Symboliseert, wat er ook gebeurd, dat God met ons zal zijn elke nieuwe dag.

3 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 De nieuwjaarssoos Proost samen met ons op het nieuwe jaar! Voor iedereen vanaf 12 jaar! Dus jij komt toch ook? Wanneer: 2 januari Waar: in de soos Hoe laat: vanaf 21.00 uur

4 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Welkom Voorganger:br. E. Wagenaar Organist:br. M. van den Bos Pianist:br. M.J. van Breden Beamisten:br. D.D. Rouwhorst br. E.E. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

5 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

6 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Thema van de preek Op de drempel

7 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

8 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

9 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

10 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Psalm 24: 1, 3 1De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des HEREN. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren.

11 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Psalm 24: 1, 3 3De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid, zijn zegen doet Hij hem ontvangen. Dit is ’t geslacht dat naar Hem vraagt, ’t is Jakobs volk dat God behaagt. Uw aanschijn zoekt het met verlangen.

12 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

13 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lezen Psalm 27 1 Een lied van David. De Heer helpt mij altijd De Heer helpt mij altijd, hij is als een licht in het donker. Ik ben voor niemand bang. Bij de Heer ben ik veilig, daarom heb ik geen angst.

14 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lezen Psalm 27 2 Als vijanden mij aanvallen, dan zullen ze struikelen. Als ze mij willen doden, dan vallen ze zelf dood neer. 3 Ik ben niet bang, ook niet als een heel leger mij aanvalt. Ik blijf op de Heer vertrouwen, ook als de strijd begint.

15 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lezen Psalm 27 Ik wil elke dag bij de Heer zijn 4 Ik vraag aan de Heer maar één ding, meer heb ik niet nodig. Ik wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven. Ik wil bij hem zijn in de tempel. Dan zal ik zien hoe goed hij is.

16 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lezen Psalm 27 5 Als er gevaar is, verbergt hij mij in zijn tempel. In zijn huis ben ik veilig. 6 Ik zie vijanden om mij heen, maar ik weet dat ik sterker ben dan zij. Vol vreugde zal ik de Heer danken. Ik zal vrolijk voor hem zingen, en offers brengen in de tempel.

17 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lezen Psalm 27 De Heer laat me niet alleen 7 Heer, ik roep naar u! Luister naar mijn gebed. Wees goed voor mij en geef mij antwoord.

18 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lezen Psalm 27 8 Ik weet dat ik u moet zoeken. Dat doe ik, Heer, want ik wil dicht bij u zijn. 9 Verberg u niet voor mij. Wees niet boos, stuur mij niet weg.

19 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lezen Psalm 27 U hebt mij altijd geholpen, jaag me nu niet weg. Laat me niet alleen, God, u bent mijn redder. 10 U blijft vol liefde voor mij zorgen, ook als iedereen mij verlaat, zelfs als mijn vader en moeder mij verlaten.

20 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lezen Psalm 27 Vertrouw op de Heer 11 Zeg mij wat ik moet doen, Heer! Wijs mij een veilige weg, want mijn tegenstanders zijn dichtbij. 12 Houd ze bij mij vandaan. Ze vertellen leugens over mij en ze dreigen met geweld.

21 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lezen Psalm 27 13 De Heer is goed voor mij, zolang ik leef. Dat weet ik zeker. 14 Iedereen moet op de Heer vertrouwen. Wees daarom sterk en houd moed. Vertrouw op de Heer! Bijbel in Gewone Taal © 2014

22 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

23 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Opwekking 595: 1, 2 1Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, bij U wil zijn elk moment.

24 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Opwekking 595: 1, 2 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

25 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Opwekking 595: 1, 2 2Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, bent als een kind naar de wereld gekomen, legde uw heerlijkheid af.

26 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Opwekking 595: 1, 2 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

27 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Opwekking 595: 1, 2 Brug: En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed, de pijn die al mijn zonde deed.

28 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Opwekking 595: 1, 2 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

29 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Opwekking 595: 1, 2 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

30 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

31 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Preek Op de drempel Huwelijk, belijdenis, werk, kerkelijk en gezondheid? Hoe was het? Hoe ging het in het afgelopen jaar?

32 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Preek Oudejaarsavond: op de drempel Achterom- en vooruitkijken met Psalm 27 1.veilig bij God (verzen 1-3) 2.thuis bij God (verzen 4-6) 3.heel dichtbij God (verzen 7-10) 4.hoopvol onderweg (verzen 11-14)

33 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Preek Oudejaarsavond: op de drempel 1.veilig bij God 2.thuis bij God 3.heel dichtbij God 4.hoopvol onderweg ervaring van de dichter deze ervaring bouwt hij uit: “als u toen zo was, dan ook wanneer…” veilig bij de drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest je vragen hebben

34 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Preek Oudejaarsavond: op de drempel 1.veilig bij God 2.thuis bij God 3.heel dichtbij God 4.hoopvol onderweg leven in Gods nabijheid (voor Gods aangezicht) God ontmoeten leven voor hem (eredienst) je doodsvijanden (term uit de catechismus) kunnen dit enorm onderuithalen

35 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Preek Oudejaarsavond: op de drempel 1.veilig bij God 2.thuis bij God 3.heel dichtbij God 4.hoopvol onderweg laat me niet alleen de dichter klampt zich stevig vast aan God hij kan God loslaten, God kan hem loslaten, vers 9 (licht/schaduw)

36 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Preek Oudejaarsavond: op de drempel 1.veilig bij God 2.thuis bij God 3.heel dichtbij God 4.hoopvol onderweg we zijn onderweg het gebed dat ik onbevreesd mijn weg ga, dat ik uw goedheid mag zien gelukkig komt onze Heer ons tegemoet

37 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Preek Oudejaarsavond: op de drempel

38 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

39 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Psalm 27: 1, 3 1God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is ’t die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad.

40 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Psalm 27: 1, 3 3Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen ’s HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

41 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

42 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Oceans

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

78 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Gebed

79 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

80 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lied 397: 1-6 Allen: 1O God, die droeg ons voorgeslacht, in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis! Mannen: 2De schaduw van uw troon omsloot uw heiligen weleer, bij U beveiligd is ons lot en zeker ons verweer.

81 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lied 397: 1-6 Vrouwen: 3Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ hebt door uw woord bereid, altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid! Mannen: 4En duizend jaar gaan als de dag van gistren voor U heen, een schaduw, een gedachte vaag, een nachtwaak, die verdween.

82 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Lied 397: 1-6 Vrouwen: 5De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom; ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom. Allen: 6O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis!

83 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

84 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 CollecteZending

85 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

86 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Gezang 64: 1-4 1Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

87 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Gezang 64: 1-4 2Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

88 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Gezang 64: 1-4 3Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

89 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Gezang 64: 1-4 4Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

90 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

91 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Amen A-men, a-men, a-men.

92 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64

93 Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Psalm 24: 1, 3 Lezen Psalm 27 Opwekking 595 Preek Psalm 27: 1, 3 OceansGebed Lied 397 Collecte Gezang 64 JCH-vuurwerkshow Na de dienst wil de."

Verwante presentaties


Ads door Google