De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Cultuurnota Provincie Drenthe Biblionet Drenthe, 17 december 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Cultuurnota Provincie Drenthe Biblionet Drenthe, 17 december 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Cultuurnota Provincie Drenthe Biblionet Drenthe, 17 december 2014

2 Over Biblonet Drenthe in de huidige cultuurnota: Kader: de nieuwe bibliotheekwet (2015) is uitgangspunt beperktere rol voor de provincie invulling takenpakket PSO mede afhankelijk van vraag gemeenten Financiën: gemeentelijke bezuinigingen > minder vestigingen opschalingskorting ingeboekt i.v.m. samenwerking Groningen Inhoud: leefbaarheid: ondersteuning naar nieuwe bibliotheekconcepten (in dorpshuizen e.d.)

3 Wens 1: Meer integrale visie op de rol van Biblionet/ de bibliotheken Bibliotheken stimuleren: Persoonlijke ontwikkeling: lezen, leren (dBos, bestrijding laaggeletterdheid) Participatiemogelijkheden (600 vrijwilligers) (digitale) zelfredzaamheid van burgers (Ipad-café’s) – (breedband) Leefbaarheid platteland (ontmoetingsfunctie) Wens: meer integrale benadering van Drentse culturele instellingen samen op basis van provinciale visie; Wens: opdracht van Biblionet/bibliotheken uitbreiden met de educatieve en maatschappelijke functie (leefbaarheid)

4 Van ondersteuning nieuwe concepten (huidige cultuurnota) naar actief speerpunt: implementatie dBos en aanpak laaggeletterdheid Laaggeletterdheid in Drenthe: schatting 10,4% in de leeftijdsgroep 15 – 65 jaar Samen de schouders eronder zetten: ketensamenwerking op gang brengen tussen o.a.: –ROC’s –UWV’s –sociale werkplaatsen –gemeenten –provincie Regierol benoemen

5 Wens 2: laagdrempeliger en transparanter Innovatiefonds Nieuw in de huidige nota is een fonds(je) Innovatiestimulering van: € 111.500,- (gefinancierd uit structurele budgets van de instellingen) Idee: dan: Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016: 4 doelstellingen, subdoelstellingen en bij elk subdoel meerdere criteria. Wens: laagdrempeliger door benoeming van enkele heldere criteria Wens: meer transparantie op honorering


Download ppt "Evaluatie Cultuurnota Provincie Drenthe Biblionet Drenthe, 17 december 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google