De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Omwonenden A59 Waalwijk Stichting van GOL naar Beter bewoners gemeenten Waalwijk en Heusden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Omwonenden A59 Waalwijk Stichting van GOL naar Beter bewoners gemeenten Waalwijk en Heusden."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Omwonenden A59 Waalwijk Stichting van GOL naar Beter bewoners gemeenten Waalwijk en Heusden

2 Citaat wethouder Waalwijk Jan van Groos: “B&W komen niet want dan wordt het weer een discussie en daar hebben wij geen zin in! De brug is een zaak van Rijkswaterstaat.” Let op: De brug is slechts een onderdeel van de totale infrastructuur

3 Wie zijn wij Stichting van GOL naar Beter Opgericht in 2014 op initiatief van verschillende bewonersgroepen in Heusden/ Drunen Stichting heeft contact gelegd met de bewonersgroep omwonenden A59 Waalwijk Er waren duidelijke parallellen/overeenkomsten en zorgen tussen deze bewonersgroepen Besloten is, samen gezamenlijk verder op te trekken in de Stichting

4 Wie zijn wij Doel van de Stichting Behartigen van de collectieve en individuele belangen van aan- en omwonenden die te maken krijgen met de gevolgen van het GOL inzake wegen, kunstwerken en alles wat daartoe behoort, noordelijk en zuidelijk van de A59 en inhoudende het volledige invloedsgebied van het GOL De stichting / omwonenden tracht haar doel te verwezenlijken door het aanwenden van alle wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling

5 Doel van de bijeenkomst U informeren over huidige plannen Rijkswaterstaat en GOL U te laten delen in onze zorgen ten aanzien van deze plannen Presentatie van ons alternatief plan A59 (incl. de voordelen) Oproep tot ondersteuning van onze plannen aan bewoners, gemeente en provincie

6 Programma Film Omroep Brabant Plannen GOL en Rijkswaterstaat Presentatie alternatief plan Vragen stellen over alternatief plan Voordelen alternatief plan Discussie Sluiting officieel gedeelte Informeel napraten

7 Film Omroep Brabant

8 Omwonenden A59 zijn vooraf niet betrokken t.a.v. het voorgenomen besluit 2015 is einde levensduur brug: HOEZO?? Geen tijd voor andere optie is geen argument.

9 Presentatie door Jeroen en Michel Oplossingen genereren met voldoende draagvlak

10 Voorgenomen GOL plannen

11 Rijkswaterstaat GOL

12 Huidige knelpunten Geluidsoverlast A59 Verkeersoverlast woonwijken Waalwijk / Drunen Filevorming op de A59 (capaciteit onvoldoende) Verkeersonveilige afrit Waalwijk Centrum Toename verkeersongevallen Vrachtverkeer door de woonwijk

13 Onze uitgangspunten Geen onnodig verkeer door de woonwijken Goede ontsluiting van de wijken Verbetering t.a.v. geluid, gezondheid, landschap en milieu Duidelijke visie en lange termijnplannen Toekomstgerichte oplossingen Draagvlak van omwonenden

14 Onze zorgen t.a.v. huidige plannen Rijkswaterstaat en GOL Noodbrug zorgt voor overlast en onnodige kosten Definitieve brug A59 komt nog dichterbij de woonwijk Geen ruimte bij de brug voor aanvullende rijstroken t.b.v. een toekomstige verbreding A59 Verkeersoverlast en slechte bereikbaarheid: - Waalwijk Centrum - Overlaatweg en woonwijken Drunen - Noordoost Waalwijk Aantasting landschap tussen Waalwijk en Drunen (Overlaat)

15 Alternatief plan A59 verlegging tracé over een lengte van 2 km in noordelijke richting Zuidelijk brugdeel (vernieuwd huidig brugdek): 2 rijstroken ri Den Bosch 1 parallelstrook met invoeger ri. Drunen – Den Bosch Verlengde spoorlaan Noordelijk brugdeel, nieuw aan te leggen: 2 rijstroken ri. Breda 1 parallelstrook met uitvoeger ri. Waalwijk

16 Alternatief plan A59 hierdoor komt ruimte voor een parallelstructuur met een max snelheid 70 km/uur Zuidelijk brugdeel (vernieuwd huidig brugdek): 2 rijstroken ri Den Bosch 1 parallelstrook met invoeger ri. Drunen – Den Bosch Verlengde spoorlaan Noordelijk brugdeel, nieuw aan te leggen: 2 rijstroken ri. Breda 1 parallelstrook met uitvoeger ri. Waalwijk

17 Alternatief plan A59 hierdoor ontstaat ontsluiting Drunen West, Waalwijk Oost en Waalwijk Centrum Zuidelijk brugdeel (vernieuwd huidig brugdek): 2 rijstroken richting Den Bosch 1 parallelstrook met invoeger richting Drunen – Den Bosch Verlengde spoorlaan Noordelijk brugdeel, nieuw aan te leggen: 2 rijstroken. richting Breda 1 parallelstrook met uitvoeger richting Waalwijk

18 Alternatief plan A59 hierdoor ontstaat ruimte voor geluidwerende en landschappelijke voorzieningen Zuidelijk brugdeel (vernieuwd huidig brugdek): 2 rijstroken richting Den Bosch 1 parallelstrook met invoeger richting Drunen – Den Bosch Verlengde spoorlaan Noordelijk brugdeel, nieuw aan te leggen: 2 rijstroken richting Breda 1 parallelstrook met uitvoeger richting Waalwijk

19 Alternatief plan A59 Brug Ten noorden van de huidige brug Voorbereid op toekomst (mogelijk 2x3 rijstroken) Er hoeft dus geen noodbrug te worden aangelegd Brug GOL plannen vervalt en wordt de nieuwe definitieve brug A59 Zuidelijk brugdeel (vernieuwd huidig brugdek): 2 rijstroken richting Den Bosch 1 parallelstrook met invoeger richting Drunen – Den Bosch Verlengde spoorlaan Noordelijk brugdeel, nieuw aan te leggen: 2 rijstroken richting Breda 1 parallelstrook met uitvoeger richting Waalwijk

20 Voorgenomen GOL plannen Rijkswaterstaat GOL

21 Inhoudelijke vragen over de plannen?

22 Voordelen alternatief plan Geen toename verkeer in woonwijken Waalwijk en Drunen Geen versnippering en aantasting landschap Drunen – Waalwijk (Overlaat) Geen spaghettistructuur Geen nieuwe randweg door de Baardwijkse Overlaat Geen extra belasting Overlaatweg Kortere en rechtstreekse routes Geen noodbrug Vervallen van onvolwaardige toe- en afritten A59 Betere doorstroming A59

23 Voordelen alternatief plan Past beter bij structuurvisie GOL (parallelstructuur) Handhaving en uitbreiding uitstraling winterdijk Betere ecologische verbindingszone Breed draagvlak bij de bewoners Minder geluidbelasting bewoners Kosten worden over langere termijn afgeschreven Biedt mogelijkheden tot herziening van kostenverdeling tussen partijen Toekomstbestendig maken nieuwe tracé is op deze manier gewaarborgd

24 Tijdelijke brug zet situatie op scherp Voortzetting van de huidige plannen is korte termijnvisie en leidt tot procedures en weerstand Voorstel: Versterk huidige brug en creëer tijd om in overleg met bewoners een goede, duurzame oplossing uit te werken

25 HELP ONS! Neem ons plan serieus Stap 1: ons plan bestuurlijk inbrengen in de procedures noodbrug en ontwerp-tracé besluit Stap 2: volgt dan vanzelf: van GOL naar Beter

26 www.vangolnaarbeter.nl voor ideeën en reacties

27 Doorontwikkeling alternatief plan A59


Download ppt "Presentatie Omwonenden A59 Waalwijk Stichting van GOL naar Beter bewoners gemeenten Waalwijk en Heusden."

Verwante presentaties


Ads door Google