De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CDA Variant Hét alternatief voor het verkeersknelpunt

Verwante presentaties


Presentatie over: "CDA Variant Hét alternatief voor het verkeersknelpunt"— Transcript van de presentatie:

1 CDA Variant Hét alternatief voor het verkeersknelpunt
Beverwijkerstraatweg spoorwegovergang

2 Probleemstelling Verkeersknelpunt Beverwijkerstraatweg in verband met het verkeersaanbod met name in zuid-noord richting spoorwegovergang Wachttijden in verband met de dichtligtijden van de spoorbomen bij spoorwegovergang gezien de toename van het treinverkeer Onvoldoende doorstroming van het verkeer door afslaand verkeer Onoverzichtelijke verkeerssituatie rond de kruising spoorwegovergang-schoutenbosch-stationsweg- dorpsstraat Scheiding in functie van wegdek voor verschillende verkeerstromen

3 Doelstelling Doel is om het knelpunt wat op de Beverwijkerstraatweg aanwezig is te verminderen Het bevorderen van de doorstroming van het autoverkeer op Beverwijkerstraatweg Aanpak van de verkeerssituatie bij het kruispunt spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg – Schoutenbosch - Stationsweg – Dorpsstraat Gebruik maken van de huidige wegenstructuur Bereikbaarheid van het dorpscentrum in stand laten een oplossing te komen daar waar het probleem zich voordoet. Verkeersfuncties scheiden: doorgaand, afslaand, veilige fietsstroken

4 Oplossingsrichtingen
Door herinrichting verkeerssituatie rond de spoorwegovergang bij de Beverwijkstraatweg- Schoutenbosch-Stationsweg-Dorpsstraat is het mogelijk om: Ruimte creëren door verbreding van de weg en het vergroten van aantal rijstroken Verkeersstromen kunnen hierdoor gescheiden worden in een aparte rijbaan voor doorgaand verkeer en een aparte rijbaan voor afslaand verkeer (zuid-noord verkeer) tot en met afslag Dorpsstraat Afslaand verkeer hindert bij gescheiden rijbanen het doorgaande verkeer niet.

5 Schets huidige situatie
HUIDIG ONTWERP: geen ruimte voor afslaand verkeer geen overzicht in de verkeersafwikkeling GASSTRAAT DORPSSTRAAT RESULTAAT: Afslaand verkeer zorgt voor opstoppingen Stilstaand verkeer op de spoorwegovergang STATIONSWEG

6 Schets nieuwe situatie
ONTWERP: Verbreding verkeerswegen, door gebruik openbare ruimte bij spoorwegovergang GASSTRAAT DORPSSTRAAT RESULTAAT: Aparte baan afslaand verkeer tot en met Dorpsstraat Aparte baan doorgaand autoverkeer richting Station STATIONSWEG

7 Voordelen herinrichting
Ruimte voor autoverkeer door middel van een aparte rijbaan voor auto’s afslaand verkeer tot en met afslag Dorpsstraat Verhoogde doorstroming doorgaand verkeer in een aparte rijbaan richting Stationsweg Logische, gevoelsmatige inrichting van verkeersstromen Ruimte voor fietsverkeer door creatie aparte fietsstroken Gebruik maken van de huidige wegenstructuur De nieuwe ruimte geeft overzicht. Overzicht resulteert in (verkeers)inzicht en veiligheid

8 Nieuwe situatie


Download ppt "CDA Variant Hét alternatief voor het verkeersknelpunt"

Verwante presentaties


Ads door Google