De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden."— Transcript van de presentatie:

1 Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden

2 Rijkswaterstaat 2 Doelstellingen van de avond 1.U informeren over: 1.Procedures 2.Werkzaamheden 3.Voorgenomen maatregelen 2.Horen wat u uw belang is, wat uw zorgen zijn

3 Rijkswaterstaat 3 Programma 19.00 – 19.30 Inloop 19.30 – 20.30 Presentaties Frans de Kock, Projectmanager A27/A28 GOVER Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort Joost van der Hart, Projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort Planstudie wegverbreding A28 Utrecht-Amersfoort Pauze, gelegenheid voor stellen van vragen Patricia Hol, Omgevingsmanager A27/A28 GOVER Aanpak werkzaamheden A28 Utrecht-Amersfoort 20.30 – 21.30 Informatiemarkt

4 Rijkswaterstaat 4 Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort Frans de Kock, projectmanager A27/A28 GOVER 1.Spoedaanpak 2.Ambitie 3.Probleemstelling

5 Rijkswaterstaat 5 Spoedaanpak: 30 projecten versneld uitvoeren Minister Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu Spoedaanpak(1)

6 Rijkswaterstaat 6 Spoedaanpak(2)

7 Rijkswaterstaat 7 Ambitie A28 Utrecht - Amersfoort Eind 2012 wegverbreding en spitsstroken openstellen inclusief alle geluidmaatregelen Resultaat Goede doorstroming A28 + minder sluipverkeer + minder geluidoverlast + onderhoud op orde Ambitie

8 Rijkswaterstaat 8 Probleemstelling Tweeledig –De A28 tussen Utrecht en Amersfoort moet op korte termijn verbreed worden –De onderhoudsconditie van de weg is slecht 1 oplossing –A28 Groot Onderhoud en voorbereiding wegverbreding Meerdere procedures voor nodig –(Ontwerp-) Wegaanpassingsbesluit –(Omgevings) vergunningen Probleemstelling

9 Rijkswaterstaat 9 Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort Joost van der Hart, projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort 1.Wegverbreding 2.Procedure en onderzoek 3.Effecten en maatregelen

10 Rijkswaterstaat 10 Nut en noodzaak van de wegverbreding Wegverbreding(1)

11 Rijkswaterstaat 11 Wegverbreding A28 Utrecht - Amersfoort tussen Utrecht en Leusden-Zuid extra rijstroken in beide richtingen; van twee naar drie rijstroken (spitsstrook vervalt) tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken spitsstroken en weefstroken in beide richtingen in knooppunt Hoevelaken extra rijstrook op de afslag richting Apeldoorn Wegverbreding(2)

12 Rijkswaterstaat 12 Hoe worden (uw) belangen geborgd? Uw belangen? Doorstroming (langere termijn) Sluipverkeer verminderen Geluidoverlast Maatregelen voor de natuur, landschap, beschermde diersoorten Kan er nog iets veranderd worden? 1 alternatief: verbredingsalternatief versus 0-alternatief Fouten, verkeerde afweging? Procedure en onderzoek(1)

13 Rijkswaterstaat 13 Onderzoek en maatregelen Milieueffectrapport (MER) Inzicht in effecten van de wegverbreding (Ontwerp)Wegaanpassingbesluit (OWAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Wegaanpassingbesluit (WAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Aanleg (geluid) maatregelen openstelling extra capaciteit Procedure en onderzoek(2)

14 Rijkswaterstaat 14 Procedure (planning onder voorbehoud) Maart 2011 RWS informeert Indiening Zienswijze Bij CPP* OWAB&MER ter visie RWS stelt Nota van Antwoord op September 2011 Behandeling beroep bij Raad van State 2012 Openstelling extra capaciteit Aanleg (Geluid)maatregelen Indienen beroep bij Raad van State Beroepsperiode WAB & MER Eind 2012 Procedure en onderzoek(3) *Centrum Publieksparticipatie

15 Rijkswaterstaat 15 Geluid Effecten en maatregelen(1)

16 Rijkswaterstaat 16 Andere maatregelen Bodem en water Waterhuishoudkundig plan in afstemming met waterschap Natuur, landschap Compensatie Ecologische Hoofdstructuur in afstemming met Provincie Utrecht, Noord-Holland Instandhouding ecologische verbindingen Compensatie bomenkap (landschapsplan) Luchtkwaliteit Jaarlijkse monitoring en maatregelen door de overheid Effecten en maatregelen(2)

17 Rijkswaterstaat 17 Aanpak van de werkzaamheden Patricia Hol, omgevingsmanager A27/A28 GOVER 1.Waarom nu aan de slag? 2.Aanpak 3.Vergunningen 4.Inspraakmogelijkheden 5.Handige telefoonnummers en adressen 6.Voordelen van deze aanpak 7.Vragen? Aanpak van de werkzaamheden

18 Rijkswaterstaat 18 Waarom nu aan de slag? conditie wegdek niet op orde noodreparaties max 90 km per uur veel files Waarom nu aan de slag?

19 Rijkswaterstaat 19 Gecombineerde aanpak Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt asfalt aangelegd waar het verkeer overheen kan rijden tijdens de werkzaamheden aan de andere rijstroken. Dit asfalt kan in gebruik worden genomen als rijstrook zodra het Wegaanpassingsbesluit is vastgesteld, de geluidmaatregelen zijn aangelegd en niet eerder. Aanpak (1)

20 Rijkswaterstaat 20 Voordelen van de gecombineerde aanpak 2 rijstroken beschikbaar in beide richtingen werk aan betonbaan: - korter - overdag 1 keer de weg op snel uitbreiding van de weg Aanpak (2)

21 Rijkswaterstaat 21 Wat hebben we hier voor nodig: vergunningen Vergunningen voor aanleg van faseringsstroken en vernieuwing viaducten in Amersfoort omgevingsvergunning Zeist, Soest & Amersfoort Vergunningen voor (onderhouds) werkzaamheden en voorbereiding verbreding watervergunningen verleggen kabels en leidingen sloopvergunningen Vergunningen (1)

22 Rijkswaterstaat 22 Nog meer vergunningen Vergunningen behorend bij het OWAB (= uitvoeringsbesluiten) voor maatregelen om de effecten van de wegverbreding weg te nemen bouwvergunning geluidschermen sloopvergunning oude geluidschermen kapvergunningen Vergunningen (2)

23 Rijkswaterstaat 23 Mogelijkheid voor inspraak en beroep bij de vergunningen vergunningenRonde 1Ronde 2Ronde 3 Gemeente (zienswijze) Bestuursrechter (Beroep*) Raad van State (Hoger Beroep) Bevoegd gezag (bezwaar of zienswijze) Bestuursrechter (Beroep*) Raad van State (Hoger Beroep) Centrum voor Publieksparticipatie (zienswijze) - Raad van State (Beroep*) * Alleen mogelijk als u heeft ingesproken heeft in ronde 1 Vergunningen (3)

24 Rijkswaterstaat 24 Hoe weet ik wanneer ik kan inspreken? Ontwerp-wegaanpassingsbesluit bekendmaking in digitale Staatscourant en regionale en huis- aan-huisbladen door Rijkswaterstaat Vergunningen bekendmakingen in huis- aan- huisbladen ‘gemeentepagina’ door betreffende gemeente of waterschap Inspraak

25 Rijkswaterstaat 25 Handige telefoonnummers & adressen www.rws.nl/A28 (schrijf u in op de digitale nieuwsbrief)www.rws.nl/A28 www.rws.nl/ov-pas www.rws.nl/A28minderhinder www.vanAnaarBeter.nl www.utrechtbereikbaar.nl Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: 0800-8002 of via 08008002@rws.nl 08008002@rws.nl Handige telefoonnummers en adressen


Download ppt "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort Informatiebijeenkomst voor omwonenden."

Verwante presentaties


Ads door Google