De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort
Informatiebijeenkomst voor omwonenden

2 Doelstellingen van de avond
U informeren over: Procedures Werkzaamheden Voorgenomen maatregelen Horen wat u uw belang is, wat uw zorgen zijn

3 Programma 19.00 – 19.30 Inloop 19.30 – 20.30 Presentaties
Frans de Kock, Projectmanager A27/A28 GOVER Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort Joost van der Hart, Projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort Planstudie wegverbreding A28 Utrecht-Amersfoort Pauze, gelegenheid voor stellen van vragen Patricia Hol, Omgevingsmanager A27/A28 GOVER Aanpak werkzaamheden A28 Utrecht-Amersfoort 20.30 – Informatiemarkt

4 Ambitie van Rijkswaterstaat op de A28 Utrecht-Amersfoort
Frans de Kock, projectmanager A27/A28 GOVER Spoedaanpak Ambitie Probleemstelling

5 Spoedaanpak: 30 projecten versneld uitvoeren
Minister Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu

6 Spoedaanpak(2)

7 Ambitie A28 Utrecht - Amersfoort
Eind 2012 wegverbreding en spitsstroken openstellen inclusief alle geluidmaatregelen Resultaat Goede doorstroming A28 + minder sluipverkeer + minder geluidoverlast + onderhoud op orde

8 Probleemstelling Tweeledig
De A28 tussen Utrecht en Amersfoort moet op korte termijn verbreed worden De onderhoudsconditie van de weg is slecht 1 oplossing A28 Groot Onderhoud en voorbereiding wegverbreding Meerdere procedures voor nodig (Ontwerp-) Wegaanpassingsbesluit (Omgevings) vergunningen

9 Planstudie A28 Utrecht-Amersfoort
Joost van der Hart, projectleider planstudie A28 Utrecht-Amersfoort Wegverbreding Procedure en onderzoek Effecten en maatregelen

10 Nut en noodzaak van de wegverbreding
1 van de 30 projecten File top 50 nr 16 Weg zit aan capaciteit start

11 Wegverbreding A28 Utrecht - Amersfoort
tussen Utrecht en Leusden-Zuid extra rijstroken in beide richtingen; van twee naar drie rijstroken (spitsstrook vervalt) tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken spitsstroken en weefstroken in beide richtingen in knooppunt Hoevelaken extra rijstrook op de afslag richting Apeldoorn

12 Hoe worden (uw) belangen geborgd?
Procedure en onderzoek(1) Hoe worden (uw) belangen geborgd? Uw belangen? Doorstroming (langere termijn) Sluipverkeer verminderen Geluidoverlast Maatregelen voor de natuur, landschap, beschermde diersoorten Kan er nog iets veranderd worden? 1 alternatief: verbredingsalternatief versus 0-alternatief Fouten, verkeerde afweging? Mer

13 Onderzoek en maatregelen
(Ontwerp)Wegaanpassingbesluit (OWAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Wegaanpassingbesluit (WAB) Beschrijft maatregelen, ondermeer geluid Procedure en onderzoek(2) Aanleg (geluid) maatregelen Onderzoek en maatregelen openstelling extra capaciteit Milieueffectrapport (MER) Inzicht in effecten van de wegverbreding Uitzondering natuurcompensatie 13 13

14 Procedure (planning onder voorbehoud)
Procedure en onderzoek(3) Procedure (planning onder voorbehoud) Maart 2011 September 2011 2012 OWAB&MER ter visie Indienen beroep bij Raad van State Behandeling beroep bij Raad van State Aanleg (Geluid)maatregelen RWS informeert Beroepsperiode WAB & MER Openstelling extra capaciteit Uitzondering natuurcompensatie RWS stelt Nota van Antwoord op Indiening Zienswijze Bij CPP* Eind 2012 *Centrum Publieksparticipatie 14 14

15 Effecten en maatregelen(1)
Geluid -Tussen Biltse grift en de luifel

16 Andere maatregelen Bodem en water
Effecten en maatregelen(2) Andere maatregelen Bodem en water Waterhuishoudkundig plan in afstemming met waterschap Natuur, landschap Compensatie Ecologische Hoofdstructuur in afstemming met Provincie Utrecht, Noord-Holland Instandhouding ecologische verbindingen Compensatie bomenkap (landschapsplan) Luchtkwaliteit Jaarlijkse monitoring en maatregelen door de overheid

17 Aanpak van de werkzaamheden
Patricia Hol, omgevingsmanager A27/A28 GOVER Waarom nu aan de slag? Aanpak Vergunningen Inspraakmogelijkheden Handige telefoonnummers en adressen Voordelen van deze aanpak Vragen?

18 Waarom nu aan de slag? conditie wegdek niet op orde noodreparaties
max 90 km per uur veel files

19 Aanpak (1) Gecombineerde aanpak Tijdens de onderhoudswerkzaamheden wordt asfalt aangelegd waar het verkeer overheen kan rijden tijdens de werkzaamheden aan de andere rijstroken. Dit asfalt kan in gebruik worden genomen als rijstrook zodra het Wegaanpassingsbesluit is vastgesteld, de geluidmaatregelen zijn aangelegd en niet eerder.

20 Voordelen van de gecombineerde aanpak
2 rijstroken beschikbaar in beide richtingen werk aan betonbaan: - korter - overdag 1 keer de weg op snel uitbreiding van de weg

21 Wat hebben we hier voor nodig: vergunningen
Vergunningen voor aanleg van faseringsstroken en vernieuwing viaducten in Amersfoort omgevingsvergunning Zeist, Soest & Amersfoort Vergunningen voor (onderhouds) werkzaamheden en voorbereiding verbreding watervergunningen verleggen kabels en leidingen sloopvergunningen

22 Vergunningen (2) Nog meer vergunningen Vergunningen behorend bij het OWAB (= uitvoeringsbesluiten) voor maatregelen om de effecten van de wegverbreding weg te nemen bouwvergunning geluidschermen sloopvergunning oude geluidschermen kapvergunningen

23 Mogelijkheid voor inspraak en beroep bij de vergunningen
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Gemeente (zienswijze) Bestuursrechter (Beroep*) Raad van State (Hoger Beroep) Bevoegd gezag (bezwaar of zienswijze) Centrum voor Publieksparticipatie - * Alleen mogelijk als u heeft ingesproken heeft in ronde 1

24 Hoe weet ik wanneer ik kan inspreken?
Inspraak Hoe weet ik wanneer ik kan inspreken? Ontwerp-wegaanpassingsbesluit bekendmaking in digitale Staatscourant en regionale en huis- aan-huisbladen door Rijkswaterstaat Vergunningen bekendmakingen in huis- aan- huisbladen ‘gemeentepagina’ door betreffende gemeente of waterschap

25 Handige telefoonnummers & adressen
Handige telefoonnummers en adressen Handige telefoonnummers & adressen (schrijf u in op de digitale nieuwsbrief) Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat: of via


Download ppt "Spoedaanpak A28 Utrecht - Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google