De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstructuur op basisschool Pius X

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstructuur op basisschool Pius X"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstructuur op basisschool Pius X
Binnen basisschool Pius X wordt gewerkt vanuit de cyclus van handelingsgericht werken. Aan deze cyclus worden ook de gesprekken met de intern begeleider en de gesprekken met ouders gekoppeld. Wanneer de behoeften van een leerling duidelijk zijn en de leerling gedijt bij de aanpak binnen het groepsplan, dan volstaat in de meeste gevallen bespreking binnen de geplande 10-minutenavonden. Wanneer de behoeften van een leerling niet duidelijk zijn, of de aanpak binnen het groepsplan onvoldoende effect heeft, dan kan via een leerlingbespreking extra informatie verzameld worden. Ouders worden uitgenodigd mee te denken en worden uiteindelijk op de hoogte gebracht van de aanpak die uit deze bespreking voortvloeit. Wanneer de inschatting is dat de basisondersteuning die de school kan bieden (op termijn) onvoldoende is om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van een leerling, kan middels het groeidocument een specifieke hulpvraag worden gesteld. Ouders worden vanaf het begin in dit proces meegenomen.

2 Handelingsgericht werken
1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlinggegevens 6) Uitvoeren van het groepsplan 2) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften realiseren waarnemen 5) Opstellen van het groepsplan plannen begrijpen 3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen 4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

3 Intern handelen Extern handelen Externe zorg waarnemen
1) Groeps- overzicht/evalueren 2) Signaleren leerlingen met specifieke onder- wijsbehoeften waarnemen 6) Uitvoeren groepsplan Groeps-bespreking leerlingen realiseren Oudergesprek/ kindgesprek begrijpen 5) Opstellen groepsplan leerkracht ouders 4) Clusteren leerlingen met gelijke onderwijs- behoeften Leerling-bespreking 3) Benoemen onderwijsbehoeften plannen Oudergesprek/ kindgesprek Individueel handelingsplan Extern handelen Externe zorg Handelingsgerichte begeleiding Handelingsgerichte diagnostiek Arrangement (evt. verwijzing) Oudergesprek


Download ppt "Zorgstructuur op basisschool Pius X"

Verwante presentaties


Ads door Google