De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgtoewijzing Passend Onderwijs. Nieuwe aanpak zorgtoewijzing Deze power point geeft een korte impressie van de nieuwe ontwikkelingen van Passend onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgtoewijzing Passend Onderwijs. Nieuwe aanpak zorgtoewijzing Deze power point geeft een korte impressie van de nieuwe ontwikkelingen van Passend onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgtoewijzing Passend Onderwijs

2 Nieuwe aanpak zorgtoewijzing Deze power point geeft een korte impressie van de nieuwe ontwikkelingen van Passend onderwijs en over de aanpak van de zorgtoewijzing. Een uitvoerige beschrijving en hoe de basisondersteuning voor onze school is geregeld staat beschreven in ons school ondersteuningsprofiel. Dit document ligt ter inzage op school. Interesse ?? Neem dan contact op met de intern begeleider Hilda Aben en zij zal jullie graag te woord staan. Team Elckerlyc

3 Nieuwe aanpak zorgtoewijzing Fase 1 Acties school Signaleren ondersteuningsbehoefte van de leerlingen Ouders informeren Begeleiding van leerling in de klas Groepsbespreking met IB-er Plan van aanpak samen met ouders bespreken Uitvoering groepsplan Acties ouders Ouders hebben een actieve rol in het verstrekken van informatie t.a.v de ontwikkeling van hun kind op school en de thuissituatie Ouders participeren in de aanpak

4 Nieuwe aanpak zorgtoewijzing Fase 2 Acties school leerling bespreking Indien nodig handelingsgericht onderzoek Individueel handelingsplan Ouders informeren Acties ouders Ouders denken mee in het opstellen van het handelingsplan en tekenen voor akkoord

5 Nieuwe aanpak zorgtoewijzing Fase 3 Acties school Inschakelen van deskundigheid in samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin ( CJG ) Informeren trajectbegeleider van het SWV Afspraken maken over aanpak met externen ) inhoud, procedure, communicatie) Acties ouders Ouders participeren in dit overleg Ouders tekenen toestemmingsformuier Ouders informeren de school over de voortgang indien er een extern traject is afgesproken Ouders hebben een actieve rol bij de invulling van één kind één plan

6 Nieuwe aanpak zorgtoewijzing Fase 4 - 5 – 6 We overstijgen de basisondersteuning Acties school Overleg met leerkracht, ouders, Iber, traject-begeleider, externen )MDO) Verzorgen van het ondersteuningsarrangement binnen de eigen school Zorgen voor een warme overdracht met alle betrokkenen bij verwijzing naar een andere school Acties ouders Ouders participeren in dit overleg

7 Nieuwe aanpak zorgtoewijzing


Download ppt "Zorgtoewijzing Passend Onderwijs. Nieuwe aanpak zorgtoewijzing Deze power point geeft een korte impressie van de nieuwe ontwikkelingen van Passend onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google