De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eleonoor van Gerven In de Klas. 1. Inleiding 2,5 % van de bevolking is hoogbegaafd Hoe signaleren? Hoe begleiden? Fig. 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eleonoor van Gerven In de Klas. 1. Inleiding 2,5 % van de bevolking is hoogbegaafd Hoe signaleren? Hoe begleiden? Fig. 1."— Transcript van de presentatie:

1 Eleonoor van Gerven In de Klas

2 1. Inleiding 2,5 % van de bevolking is hoogbegaafd Hoe signaleren? Hoe begleiden? Fig. 1

3 2. Wat is hoogbegaafdheid? 2.1. Definitie  Gemiddeld IQ = 130  groot intellectueel potentieel, creërend vermogen en taakgerichtheid  Invloed van omgeving (gezin, school, peers) 2.2. Heldere Kenmerken  Groot algemene ontwikkeling  Goed leggen van verbanden  Groot woordenschat  Groot analytisch vermogen  groot probleemoplossend vermogen  Nieuwe kennis efficiënt incorporeren in bestaande kennis  Perfectionistisch (dwangmatig)

4 2.3. Uitzonderingen Hoogbegaafde leerlingen = 2 Uitzonderingen Hoge leerprestaties - Hoogbegaafde onderpresteerders - Hoogbegaafde leerlingen met leerstoornis Bv. Dyslexie, ADHD 2. Wat is hoogbegaafdheid? (vervolg)

5 3. Eerst signaleren, dan diagnosticeren Protocolvorming: signalering  Fase 1 - Gegevens verzamelen: Ouders, leerkracht, leerlingvolgsysteem, overige bronnen - Checklist met aanwezige kenmerken  Fase 2 - Vermoedens versterken door info te hergroeperen  Fase 3 - Plan opzetten voor diagnostiek Protocolvorming: diagnostiek  Fase 1 - Informatie verzamelen: Ouders, leerkracht, leerlingvolgsysteem, overige bronnen  Fase 2 - Veronderstelling bevestigen door hername van info  Fase 3 - Beslissen over eventueel psycho-diagnostisch onderzoek

6 4.1. Onderpresteren - Relatieve onderpresteerders: onder eigen niveau (vallen niet op) - Absolute onderpresteerders: onder groepsniveau (vallen wel op) Resultaat van een sluipend interactief proces 4.2. Dyslexie Problemen beginnen in eerste leerjaar  trage leesonywikkeling + spellingsproblemen  frustatie bij leerling  geen automatisering van leerstof  frustatie groeit 4.3. ADHD Wordt gezien o.g.v. leerstoornis - begaafdheid niet als zodanig herkend Gecombineerde problematiek  signalen versterken elkaar 4. Ruis op de lijn

7 5.1. Versnellen - slim begeleiden: leerstofaanbod aanpassen - leerstof overslaan: vervroegde doorstroming - Vuistregels: tips voor een vangnet, nauw contact met thuisfront, betreft het duidelijk een hoogbegaafde lln? 5.2. Indikken 1) Indikken op de instructie 2) Weglaten van oefen- en herhalingsstof: de 3/5 methode 3) Vergroten van de leerstappen 5. Aanpak in de klas en in de school

8 5. Aanpak in de klas en in de school (vervolg) 5.3. Een leerlijnpiramide 5.3. Een leerlijnpiramide Aanbod afstemmen op lln - differentiëren boven de gemiddelde  Leerstofaanbod in leerlijnen: 1)Eerste leerlijn: de beste 20-25 % van de groep - Moeilijkheidsgraad hoger dan reguliere methoden - Materiaal sluit inhoudelijk aan op reguliere aanbod - Qua vormgeving en werkvorm extra interessant 2)Tweede leerlijn: de beste 10 % van de groep - Materiaal speciaal ontwikkeld voor begaafde leerlingen - Materiaal valt buiten reguliere curriculum 3)Plusgroep: de beste 5 % van de groep (kangeroeklas, zie 5.4.)

9 Plusgroep Tweede leerlijn Eerste leerlijn 5. Aanpak in de klas en in de school (vervolg) Fig.2: Leerlijnpyramide Piramide is Cumulatief: maximaal deelname op 3 niveaus

10 5.4. Verrijkingsmateriaal kiezen  Specifieke projecten  Vertaalslag naar een lessenprogramma: ‘De lessentabel’ + eenvoudig variëeren + verrijkingstof zit vast bij eventueel uitval leerkracht + duidelijke eisen kunnen worden gesteld aan lln + leerlijn gaat mee voor duur van periode die school afschrijft + eigen inbreng van lln 5.5. Wel of niet verrijken bij leerstoornissen? Leerstoornissen ‘compenseren’ door taken - waarin ze heel goed zijn - Waarin een extra uitdaging zit Bv. ruimtelijk inzicht (K’nexx) 5. Aanpak in de klas en in de school (vervolg)

11 Nog 2 belangrijke punten: 1) Vast programma maken voor hoogbegaafde leerling waaraan deze zich niet kan onttrekken. 2)Aangeboden verrijkingsmateriaal beoordelen en op rapport vermelden (Illustraties uit het internet) 6. Ten Slotte


Download ppt "Eleonoor van Gerven In de Klas. 1. Inleiding 2,5 % van de bevolking is hoogbegaafd Hoe signaleren? Hoe begleiden? Fig. 1."

Verwante presentaties


Ads door Google