De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Femke Rienstra en Mireille van Iperen, Ans de Wolf en Ingrid Schutte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Femke Rienstra en Mireille van Iperen, Ans de Wolf en Ingrid Schutte"— Transcript van de presentatie:

1

2 Femke Rienstra en Mireille van Iperen, Ans de Wolf en Ingrid Schutte
Groeidocument deel B Zelf voorstellen. (andere zalen noemen) Femke Rienstra en Mireille van Iperen, Ans de Wolf en Ingrid Schutte

3 Waar gaan we het over hebben?
De wettelijke kaders Relatie met groeidocument A Groeidocument B Het document Vragen Zijn om uur klaar!!

4 Wettelijk vastgelegd voor elke leerling in het regulier basisonderwijs die extra ondersteuning nodig heeft vanuit het Samenwerkingsverband is een Ontwikkelingsperspectief verplicht extra ondersteuning is daarbij gedefinieerd als alle ondersteuning die via het samenwerkingsverband loopt en waarvoor het samenwerkingsverband middelen toewijst (arrangement) . SBO=extra ondersteuning. Term OPP verwarrend: vaak leerrendement, uitstroom enz. Er is ook een onderwijsperspectiefplan=groot= groeidocument A én B binnen ons SWV.

5 Wettelijke kaders Ontwikkelingsperspectief (klein) uitstroomperspectief, tussendoelen en beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot het groepsplan Voorbereiding van en aanmelding voor een ondersteuningsteam op school met ouders Praatpapier tijdens het overleg (vragen en beslissingen, houvast, structuur) Verslag van het overleg en afspraken (beknopt, soms is het verslag meteen klaar na het overleg) Monitoren en evalueren: zijn de doelen in zicht of behaald? Is voortzetting van de extra ondersteuning nog nodig? 1 en 2=deel A, 3-5= deel B binnen ons SWV (inzoomen op B)

6 Groeidocument deel B Wanneer?
als kinderen meer nodig hebben dan binnen de basiskwaliteit en basisondersteuning geboden kan worden (deel A) bij inzet van extra ondersteuning (deel B) S(B)O Binnen groen deel A proces doorlopen, bij aanmelding SWV ligt A er; deel B bij extra ondersteuning buiten de school Extra Ondersteuning Basisondersteuning Basiskwaliteit

7 Groeidocument deel B Wat?
Praatpapier voor 1e gesprek Verslaglegging van de gesprekken Monitoring van het vervolgtraject Onderlegger voor arrangement / TLV S(B)O Leidraad tijdens gesprek; verslaglegging alle gesprekken met alle betrokkenen; alles kan in dit ene document. Arrangementsaanvraag als deel B er ligt. Extra Ondersteuning Basisondersteuning Basiskwaliteit

8 Groeidocument deel B Wie?
S(B)O Document van de school Voor alle betrokkenen School=eigenaar=verantwoordelijk voor verslaglegging en monitoring Alle betrokkenen: ouders, leerkracht, IB, experts, AB-ers, SMW-ers, OO. Naar externen is verantwoording ouders. Extra Ondersteuning Basisondersteuning Basiskwaliteit

9 Groeidocument deel B Hoe?
https://www.swvdeeem.nl/

10

11 Bedankt voor jullie aanwezigheid!

12


Download ppt "Femke Rienstra en Mireille van Iperen, Ans de Wolf en Ingrid Schutte"

Verwante presentaties


Ads door Google