De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgavond Mariaschool. Inhoud: voorstellen doel / omschrijving / taken intern begeleiders leerlingvolgsysteem zorgstructuur leesproblemen/dyslexie (hoog)begaafdheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgavond Mariaschool. Inhoud: voorstellen doel / omschrijving / taken intern begeleiders leerlingvolgsysteem zorgstructuur leesproblemen/dyslexie (hoog)begaafdheid."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgavond Mariaschool

2 Inhoud: voorstellen doel / omschrijving / taken intern begeleiders leerlingvolgsysteem zorgstructuur leesproblemen/dyslexie (hoog)begaafdheid afsluiting

3 Doel van deze avond: Interne begeleiding op de Mariaschool omschrijving taken organisatie Leerlingvolgsysteem Zorgstructuur

4 Interne begeleiding: Begeleiden van groepsleerkrachten Leerkracht blijft zelf verantwoordelijk IB zorgt voor samenhangende zorg vanuit BAS-visie

5 Taken intern begeleiders: adviseren/ondersteunen leerkrachten aanreiken materialen onderzoek/observatie leerlingen toetskalender bewaken groepsbesprekingen plannen/leiden ondersteunen bij het maken van handelingsplannen contacten met ouders

6 vervolg taken IB: klassenconsultatie (3 keer per jaar) contacten met externe ondersteuners aanmelden Expertis, ZPF, PCL aanvragen “rugzakje” netwerkbijeenkomsten volgen opstellen protocollen orthotheek bijhouden nieuwe ontwikkelingen bijhouden/aansturen op schoolniveau (dyslexie, hoogbegaafdheid enz.)

7 Leerlingvolgsysteem: Volgens toetskalender Sociaal-emotioneel: –CB4 (na 1 maand op school) –Pravoolijst (2 maal per jaar, groep 1 t/m 8) Cognitief: –methodegebonden toetsen –AVI technisch leestoetsen –onafhankelijke toetsen: CITO A-E scores

8 Cito toetsen: ordenen1-2 taal voor kleuters1-2 technisch lezen 3-4-5-6-7-8 begrijpend lezen3-4-5-6-7-8 taalschaal4-5-6-7-8 spelling3-4-5-6-7-8 rekenen en wiskunde3-4-5-6-7-8 woordenschat3-4-5-6-7-8 entreetoets (groep 7) en eindtoets (groep 8)

9 Zorgstructuur: Structureel: –intakegesprekken instroomleerlingen –checklist binnenkomende 4-jarigen –dyslexieprotocol ( o.a. kleuter- en herfstsignalering) –klassenconsultatie, 3 maal per jaar –LVS bespreking 2 maal per jaar –overdrachtsformulieren

10 Zorgstructuur: Incidenteel: vraagbaak voor leerkrachten vervolg: –onderzoek/observatie/begeleiding door IB –begeleiding door Remedial Teacher –doorverwijzen (bijv. logopedie, sensomotoriek) –advies vragen ZAT (zorgadviesteam) –aanmelden onderwijsadviescentrum Expertis –aanmelden ZPF (zorgplatform Twenterand)

11 Mogelijke vervolgacties: opstellen handelingsplan vaststellen eigen leerweg: –lager niveau –hoger niveau verwijzing speciaal (basis)onderwijs aanvragen leerlinggebonden financiering (“rugzakje”)

12 Leesproblemen/dyslexie: beginnende geletterdheid fonemisch bewustzijn dyslexieprotocol aanpak in de klas Instructiegroepen Lekker Lezen tutorlezen preteaching aangepaste toetsen (vergroot, CD) onderzoek/dyslexie-verklaring vergoeding zorgverzekering

13 (Hoog)begaafdheid: eigen leerweg compacting projectgroep toptoets

14 Afsluiting vragen afspraak maken/binnen lopen meedenken belang van het kind staat voorop


Download ppt "Zorgavond Mariaschool. Inhoud: voorstellen doel / omschrijving / taken intern begeleiders leerlingvolgsysteem zorgstructuur leesproblemen/dyslexie (hoog)begaafdheid."

Verwante presentaties


Ads door Google