De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingen Vers 1 Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingen Vers 1 Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend"— Transcript van de presentatie:

1 Zingen Vers 1 Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend
Psalm 19 Vers 1 Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht. De dag meldt aan de dag al wat Gods hand vermag; de nacht zegt dit de nacht. …………

2 Zingen Psalm 19 ………… Dit wonderschoon verhaal klinkt niet in mensentaal, verbreidt zich zonder woorden. Toch gaat, naar Gods besluit, daarvan een boodschap uit tot in de verste oorden

3 Zingen Vers 2 Aan 's hemels hoog gewelf wees eens de Schepper zelf
Psalm 19 Vers 2 Aan 's hemels hoog gewelf wees eens de Schepper zelf de zon een woning aan. Zoals een bruidegom blij uit zijn kamer komt, gaat hij zijn wijde baan. …………

4 Zingen ………… Hij jubelt als een held, die juichend voorwaarts snelt;
Psalm 19 ………… Hij jubelt als een held, die juichend voorwaarts snelt; zo rijst hij elke morgen. Hij trekt zijn vaste spoor tot aan de einder door: zijn gloed laat niets verborgen.

5 Zingen Vers 3 Volkomen is Gods woord. 't Verkwikt elk die het hoort
Psalm 19 Vers 3 Volkomen is Gods woord. 't Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. …………

6 Zingen ………… Hoort naar het woord van God. Volmaakt is zijn gebod,
Psalm 19 ………… Hoort naar het woord van God. Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

7 Zingen Vers 4 De dienst van God de HEER verheugt het hart steeds meer
Psalm 19 Vers 4 De dienst van God de HEER verheugt het hart steeds meer en duurt in eeuwigheid. Rechtvaardig is de wet die God heeft ingezet en die ten leven leidt. …………

8 Zingen ………… Zijn woord, dat ons behoudt, maakt rijker dan fijn goud,
Psalm 19 ………… Zijn woord, dat ons behoudt, maakt rijker dan fijn goud, is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijkdom, zijn beloning.

9 Zingen Vers 5 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan;
Psalm 19 Vers 5 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. …………

10 Zingen ………… Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad,
Psalm 19 ………… Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

11 Zingen Vers 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet,
Psalm 19 Vers 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. …………

12 Zingen ………… O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg,
Psalm 19 ………… O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, HEER, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, verlosser, hoog geprezen!


Download ppt "Zingen Vers 1 Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend"

Verwante presentaties


Ads door Google