De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAKSCHOOL Werkmiddag 15-09-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAKSCHOOL Werkmiddag 15-09-2014."— Transcript van de presentatie:

1 VAKSCHOOL Werkmiddag

2 INHOUD Cultuur Processen

3 Inhoud Cultuur Processen
Gezamenlijk gaan en staan voor de leerling Inhoud Cultuur Processen Ontwikkelen tot moedige jonge mensen met een positief zelfbeeld Goede resultaten Goede voorbereiding op volgende stap

4 INHOUD Doorontwikkelen van de lesinhouden bij de leergebieden en de domeinen PTA’s Vernieuwing Beroepsgerichte examen programma Taal- en Rekenbeleid CGO/Portfolio

5 Processen Loopbaanoriëntatie en – begeleiding(LOB)
Leerwerk traject (LWT) BKK 10 Opbrengstgericht werken (OGW) Digitalisering

6 Cultuur Klassenmanagement Mentorgesprekken
Taakbeleid/voortgangsgesprekken en functionerings geprekken

7 Vakschool VMBO Er zijn veel ontwikkelingen gaande
Het is een samenhangend geheel Hoe jij er mee om gaat, maakt uit! Persoonlijke stijl Persoonlijke inzet

8 AA x S x KE x K = GEDRAG AA = Aard en Aanleg S = Situatie
KE = Kennis en Ervaring K = Keuze gedrag

9 Gemeenschappelijke vertrekpunten
Positieve houding ZIJN Uitdaging Passie & Partnerschap Aandacht Professioneel groeien Meedoen

10 Vernieuwing examenprogramma’s Beroepsgerichte vakken

11 Nieuw Scenario CE 2 profieldelen CE SE 2 profiel delen Economie
Horeca 2 profiel delen Horeca 2 profiel delen Z&W 2 profiel delen Z&W 2 profiel delen PIE 2 profiel delen PIE 2 profiel delen BWI 2 profiel delen BWI 2 profiel delen MV ict 2 profiel delen MV ict 2 profieldelen DenP (SDV) 2profiel delen DenP (SDV) CE voorbereiding Dienstverlening en Producten voorbereiding Dienstverlening en Producten Keuzeprogramma Dienstverlening en Producten 2 profieldelen Keuzeprogramma Dienstverlening en Producten 2 profieldelen SE

12 School organisatie School omgeving Onderwijs organisatie Onderwijs Aanbod BGV Personeel Visie en Ervaring Vernieuwing Examenprog BGV Facilitair Wet- en regelgeving Cultuur

13 Loopbaan Orientatie en - Begeleiding

14 Visie op de Vakschool (vmbo) Martinuscollege
Orientatie Voor-bereidend Keuzes maken Ontwik-keling van de leerling Onderwijs Pers. Ontwikkeling Kennis LOB Ervaren Portfolio Cijfers Reflectie Producten Diploma’s Vast- Stellen Gesprek

15 LOB Beroepscompetenties (vaardigheden in domein)
Algemene competenties (persoonlijkheid en gedrag) Loopbaancompetenties (soft skills & bewustzijn) Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Van impliciet naar expliciet (jaarplan, gesprekken, vastleggen in portfolio, regie voeren) Van losstaand naar integraal (leerling weet dat hij continue op school aan zijn LOB werkt)

16 Doelstelling LOB Beroepskeuze Persoonlijke ontwikkeling
Ieder leerjaar activiteiten Aandacht van decaan Beroepsoriëntatie in domeinen Persoonlijke ontwikkeling Competentiegericht onderwijs Ontwikkelingsgerichte gesprekken met leerlingen

17 De LOB-scan (nulmeting)

18 Plan van aanpak (tot januari 2015)
Werkgroep (4 mensen + Frank Numan) Uitzetten van grote lijnen Opdrachten formuleren Klankbordgroep (decanen + domeinvoorzitters +LC/LD-ers) Reageren op wat gemaakt wordt Adviseren SL vmbo: vaststellen en weer terug naar werkgroep. Martien Marco Anneke Corine


Download ppt "VAKSCHOOL Werkmiddag 15-09-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google