De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAKSCHOOL Werkmiddag 15-09-2014. INHOUD Processen Cultuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAKSCHOOL Werkmiddag 15-09-2014. INHOUD Processen Cultuur."— Transcript van de presentatie:

1 VAKSCHOOL Werkmiddag 15-09-2014

2 INHOUD Processen Cultuur

3 InhoudCultuur Processen Gezamenlijk gaan en staan voor de leerling Ontwikkelen tot moedige jonge mensen met een positief zelfbeeld Goede resultaten Goede voorbereiding op volgende stap

4 INHOUD Doorontwikkelen van de lesinhouden bij de leergebieden en de domeinen PTA’s Vernieuwing Beroepsgerichte examen programma Taal- en Rekenbeleid CGO/Portfolio

5 Processen Loopbaanoriëntatie en – begeleiding(LOB) Leerwerk traject (LWT) BKK 10 Opbrengstgericht werken (OGW) Digitalisering

6 Cultuur Klassenmanagement Mentorgesprekken Taakbeleid/voortgangsgesprekken en functionerings geprekken

7 Vakschool VMBO Er zijn veel ontwikkelingen gaande Het is een samenhangend geheel Hoe jij er mee om gaat, maakt uit! Persoonlijke stijl Persoonlijke inzet

8 AA x S x KE x K = GEDRAG AA = Aard en Aanleg S = Situatie KE = Kennis en Ervaring K = Keuze gedrag

9 Gemeenschappelijke vertrekpunten ZIJN Positieve houding Professioneel groeien Meedoen Uitdaging Aandacht Passie & Partnerschap

10 Vernieuwing examenprogramma’s Beroepsgerichte vakken

11 2 profiel delen PIE 2 profiel delen PIE 2 profiel delen BWI 2 profiel delen BWI voorbereiding Dienstverlening en Producten voorbereiding Dienstverlening en Producten Keuzeprogramma Dienstverlening en Producten 2 profieldelen Keuzeprogramma Dienstverlening en Producten 2 profieldelen Z&W 2 profiel delen Z&W 2 profiel delen Economie 2 profiel delen Economie 2 profiel delen Horeca 2 profiel delen Horeca Nieuw Scenario 2 profiel delen MV ict 2 profiel delen MV ict CE SE 2 profieldelen DenP (SDV) 2profiel delen DenP (SDV)

12 School omgeving Visie en Ervaring Wet- en regelgeving Vernieuwing Examenprog BGV School organisatie Onderwijs organisatie Personeel Facilitair Cultuur Onderwijs Aanbod BGV

13 Loopbaan Orientatie en - Begeleiding

14 Visie op de Vakschool (vmbo) Martinuscollege VAKSCHOOLVAKSCHOOL Orientatie Voor- bereidend Keuzes maken Ontwik- keling van de leerling Onderwijs Pers. Ontwikkeling Kennis LOB Ervaren Onderwijs Pers. Ontwikkeling Kennis LOB Ervaren Portfolio Cijfers Reflectie Producten Diploma’ s Portfolio Cijfers Reflectie Producten Diploma’ s Vast- Stellen Gesprek Vast- Stellen Gesprek

15 LOB 1.Beroepscompetenties (vaardigheden in domein) 2.Algemene competenties (persoonlijkheid en gedrag) 3.Loopbaancompetenties (soft skills & bewustzijn) ① Kwaliteitenreflectie ② Motievenreflectie ③ Werkexploratie ④ Loopbaansturing ⑤ Netwerken 4.Van impliciet naar expliciet (jaarplan, gesprekken, vastleggen in portfolio, regie voeren) 5. Van losstaand naar integraal (leerling weet dat hij continue op school aan zijn LOB werkt)

16 Doelstelling LOB Beroepskeuze – Ieder leerjaar activiteiten – Aandacht van decaan – Beroepsoriëntatie in domeinen Persoonlijke ontwikkeling – Competentiegericht onderwijs – Ontwikkelingsgerichte gesprekken met leerlingen

17 De LOB-scan (nulmeting)

18 Plan van aanpak (tot januari 2015) Werkgroep (4 mensen + Frank Numan) – Uitzetten van grote lijnen – Opdrachten formuleren Klankbordgroep (decanen + domeinvoorzitters +LC/LD-ers) – Reageren op wat gemaakt wordt – Adviseren SL vmbo: vaststellen en weer terug naar werkgroep.


Download ppt "VAKSCHOOL Werkmiddag 15-09-2014. INHOUD Processen Cultuur."

Verwante presentaties


Ads door Google