De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Efficiënt organiseren van competentiegericht beoordelen Workshop 4 Het Groene Leertraject Karin Elferink23-04-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Efficiënt organiseren van competentiegericht beoordelen Workshop 4 Het Groene Leertraject Karin Elferink23-04-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Efficiënt organiseren van competentiegericht beoordelen Workshop 4 Het Groene Leertraject Karin Elferink23-04-2009

2 Dit verhaal gaat over Hans. Hij is docent op een vmbo- school. De school is sinds 2 jaar bezig met het opzetten van ‘Competentie Gericht Onderwijs’. Vorig jaar hebben ze met het gehele team een visietraject doorlopen en zijn een aantal werkgroepen samengesteld. The Bell's of ST. Mary's - 1954

3 Even voorstellen Dit is Hans Hans is 36 jaar en is in 1996 afgestudeerd aan de Stoas. Sinds die tijd is hij werkzaam op een groene vmbo-school in Noord-Holland. Hij woont met zijn vrouw en 2 dochtertjes in Alkmaar.

4 Hans geeft op dit moment landbouwbreed aan leerjaar 3 en 4 van de Gemengde Leerweg. Daarnaast is hij docent plantenteelt en verzorgt hij nog enkele lessen binnen het leergebied Mens en Natuur in de onderbouw.

5 Zijn school staat in een middelgrote stad. Op school zitten ca. 500 leerlingen. Hans heeft 40 collega’s die over het algemeen positief staan tegenover de vernieuwing. Hans maakt deel uit van het bovenbouwteam

6 De werkgroep..... Sinds dit schooljaar is Hans kartrekker van de werkgroep Competentie Gericht Beoordelen. De werkgroep bestaat naast Hans uit Joop, Ans en Willem.

7 De school doet mee aan het Stimuleringstraject Het Groene Leertraject. Er is een plan gemaakt met activiteiten die ze willen ondernemen.

8 Het plan.... Onderdelen uit het plan: Vertalen van de visie naar uitgangspunten Competentie Gericht Beoordelen Inventarisatie maken toetsvormen Ontwikkelen van PvB Hoe flexibele toetsing te organiseren

9 Uitgangspunten.... Integraal toetsen Flexibel toetsen Variatie in toetsvormen Ontwikkelingsgericht toetsen Koppeling met Portfolio

10 Toetsvormen Beoordelingsgesprek Planningsoefening Managementgame Voortgangstoetsen Analyseoefening Computersimulatie …………………

11 Bronnen die geholpen hebben http://www.groenkennisnet.nl/gkist/

12 De organisatie De werkgroep realiseert zich dat: Competentiegericht toetsen betekent dat je de beoordelingen afstemt op de ontwikkeling van de leerlingen in plaats van op het onderwijsprogramma. Een rooster waarin bij aanvang van het schooljaar bekend is wanneer welke deelnemer op welke competentie getoetst wordt, past hier niet bij.

13 Het dilemma Hoe flexibele toetsing te organiseren? Hoe brengen we Hans een stap verder? Hans weet wat de leerlingen moeten weten aan het einde van de rit, maar realiseert zich dat leerlingen verschillende manieren hebben om daar te komen Wat en wie heb ik nodig om dit te realiseren?

14 Het dilemma Bedenk een idee! Vind een medestander Versterk je idee Verkoop je idee Het beste idee!

15 Oplossingen Van activiteiten organiseren rond mensen en middelen naar mensen en middelen organiseren rond activiteiten “van organisatie naar organiseren”

16 Mensen en middelen organiseren rond activiteiten “van organisatie naar organiseren” 1.Om welke activiteiten gaat het? 2.Hoeveel deelnemers aan de activiteiten verwacht je? 3.Wat is er nodig bij deze activiteiten aan: 1.Onderwijspersoneel 2.Fysieke ruimtes 3.Materialen 4.Andere zaken 4.Wat kost het? 5.Wat heb je zelf in huis, wat huur je in, wat besteed je uit? 6.Wat is je minimale doorlooptijd -> streefwaarde 7.Wat is je haalbare doorlooptijd qua middelen, personeel, geld, etc.? 8.Maak een planning met middelen, ruimtes, personeel, etc. 9.Koppel leerlingen/studenten aan de planning.

17 Tips en aanbevelingen 1 Creëer naast betekenisvolle/uitdagende leeromgevingen ook fysieke ruimtes voor het voeren van reflectiegesprekken. Organiseer schoolbreed de lessen in dagdelen; integreer AVO-vakken in beroepsgerichte programma’s of zorg voor activerend AVO-onderwijs (projectvorm, probleemgestuurd onderwijs et cetera). Voer CGO schoolbreed in. Start met proeftuintjes waarin kan worden geëxperimenteerd, maar beperk deze ontwikkeling niet tot één leerweg of sector.

18 Tips en aanbevelingen 2 Breng naast het rooster de logistieke processen in beeld. Gebruik hiervoor een team samengesteld uit medewerkers met de volgende competenties: onderwijskundig inzicht, stressbestendig, ICT-vaardig, communicatief, samenwerken, oplossingsgericht. Versterk de organisatiesystemen- en structuren van school om de logistieke processen van CGO beter te coördineren, bijvoorbeeld door te werken in kernteams. Werk met zelfsturende kernteams, deze vergroten de flexibiliteit in een organisatie


Download ppt "Efficiënt organiseren van competentiegericht beoordelen Workshop 4 Het Groene Leertraject Karin Elferink23-04-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google