De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate

2 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

3 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

4 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

5 Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

6 Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:

7 Opwekking 71 Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

8 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

9 Lied 62:1, 2, 3, 4 Heer, U ben mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

10 Lied 62:1, 2, 3, 4 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in God rijk.

11 Lied 62:1, 2, 3, 4 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mijn veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijdt en ik uw vergeving leef ik nu.

12 Lied 62:1, 2, 3, 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht, U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

13 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

14 Lied 416:1, 2, 3, 4 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

15 Lied 416:1, 2, 3, 4 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

16 Lied 416:1, 2, 3, 4 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

17 Lied 416:1, 2, 3, 4 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God, en Hij zal met je zijn.

18 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

19 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

20 Psalm 90:4, 7 Door uwen toorn vergaat ons kwijnend leven;
uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven, o God, als Gij in majesteit verheven, het onrecht, dat w‘ in ‘t openbaar bedreven, en ‘t kwaad, door ons in ‘t heimelijk verricht, in ‘t licht stelt voor uw glansrijk aangezicht.

21 Psalm 90:4, 7 Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten,
wie vreest dien recht geduchtste Macht der machten? leer ons den tijd des levens kost’lijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog’ betrachten! keer weder, HEER, Uw gunst koom’ ons te stâ, hoe lang ontzegt G’ uw knechten uw genâ?

22 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

23 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

24 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

25 Psalm 95:4 Want Hij is onze God, en wij
zijn ‘t volk van zijne heerschappij, de schapen, die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil- en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden.

26 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

27 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

28 De sleutel van de tucht:
Prediking De sleutel van de tucht: Bediening met de hand Schriftlezing: Mattheus 18:8 - 20 Mattheus 16:19 Tekst: HC. 31:85 >>> SB 29:1, 4, 5

29 De sleutel van de tucht:
Prediking De sleutel van de tucht: Bediening met de hand 1. Verband 2. Bedoeling 3. Hantering Schriftlezing: Mattheus 19:8 – 20 Mattheus 16:19 Tekst: HC. 31:85 >>> SB. 29:1, 4, 5

30 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

31 Schriftberijming 29:1, 4, 5 Hoe groot is toch de liefde van de Vader, die ons in Christus met zich heeft verzoend. Wij waren ver van Hem door onze daden ‑ Hij gaf zijn Zoon: o wonder van genade, dat Hij ons nu zijn eigen kind’ren noemt!

32 Schriftberijming 29:1, 4, 5 Dan zal Hij zich aan ons te kennen geven, dan geeft Hij ons zijn volheid te verstaan. 't Is deze hoop op Hem, die ons doet leven, ons kracht geeft om de zonde op te geven en achter Hem, die rein is, aan te gaan.

33 Schriftberijming 29:1, 4, 5 Elk die, weerbarstig, doorgaat met de zonde, toont dat hij God en al zijn wetten haat. Jezus kwam ons bevrijden van de zonde, Hij is in al zijn werken rein bevonden: wie blijft in Hem, die reinigt zich van kwaad.

34 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

35 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kassen landelijk kerkverband
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

36 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

37 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

38 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

39 Psalm 34:6, 9 NB Wie houdt het rechte spoor,
Gods oog is hem een vriend’lijk licht, en wie zich smekend tot Hem richt, vindt bij Hem open oor. Maar Gods geducht gelaat treft alle bozen met zijn vloek. Hij delgt hun namen uit zijn boek, hun heugenis vergaat.

40 Psalm 34:6, 9 NB De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint. Al wie bij God zijn toevlucht vindt wordt schuldeloos verklaard.

41 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

42 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

43 Psalm 32:4 NB Zo spreekt de Heer: “Mijn weg zal Ik u wijzen,
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft“. Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen - wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. Gij die oprecht van hart en wandel zijt, verheugt u in den Heer te allen tijd!

44 Liturgie Zondag 7 december
Mededelingen Opw 71 YFC 62 NLB 416 Stil gebed Votum en groet Ps. 90:4, 7 Gebeden Schriftlezing: Mattheus 18:8 – 20, Mattheus 16:19 Ps. 95:4 Tekst: HC 31:85 Prediking SB 29:1, 4, 5 Collecte Kindernevendienst Dankgebed Ps. 34:6, 9 NB Geloofsbelijdenis Ps. 32:4 NB Zegen

45 Zondag 14 december a.s. 10.00 uur Ds. J. Groenleer 17.00 uur Ds. J. Groenleer


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google