De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar de groenste school, resultaatverantwoordelijke teams (RT’s)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar de groenste school, resultaatverantwoordelijke teams (RT’s)"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool VHL: met resultaatverantwoordelijke teams op weg naar de groenste hogeschool

2 Op weg naar de groenste school, resultaatverantwoordelijke teams (RT’s)
Implementatie plan Implementatie en ontwikkeling Vanuit het inrichtingsplan naar het inrichten van de organisatie met RT’s. Nu tijdenes deze bijeenkomst jullie informeren over waarom RT’s? Wat zijn RT’s? Waar staan we op dit moment met de plannen voor het invoeren van RT’s en wanneer en hoe gaan we RT’s implementeren? Peter: opmerking: let op jaartal 2017: is einde looptijd Instellingsplan Eind 2013 Juni 2014 1 september 2014 2017

3 Doelstelling bijeenkomst
Korte presentatie door CvB over de procesgang. Voorstellen procesbegeleider. Input ophalen tbv van ontwikkeling van Implementatieplan RT’s. Deze slide toevoegen

4 Waarom RT’s? Zo’n eenvoudig mogelijke sturing.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie. Individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor te realiseren resultaten. Gebruik maken van individuele talenten en kwaliteiten. => Nog betere resultaten voor onze instelling.

5 Een RT bij VHL Een groep medewerkers ( personen); Gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten van een (deel van een) opleiding; Vanuit de kaders én vanuit VHL brede afspraken; Met de beschikbare capaciteit (uren) en budget (materiaal) een jaarplan opstellen dat bijdraagt aan de resultaten van de hogeschool; Dit plan met een duidelijke taakverdeling uitvoeren en monitoren; Daar waar nodig tot bijstelling/verbetering van het plan of de uitvoering komen; Hier periodiek verantwoording over afleggen aan hun leidinggevende. Iedereen heeft als basis één team maar kan een bijdrage leveren aan een ander team(s) Een medewerker met een kleine aanstelling zit in het team waaraan zijn/haar de bijdrage het grootst is

6 Binnen een RT is er Het vermogen om resultaten te definiëren;
De wil om zich te verbinden aan de te bereiken resultaten; Intercollegiale feedback (aanspreken); Kennis hebben van elkaars deskundigheden/ competenties en die delen; Zicht op het takenpakket van het gehele team; Het analytische vermogen om zichzelf (teamlid) en het team te kunnen plaatsen in het grotere geheel; Het vermogen om op verschillende niveaus (ik, team, inhoud, resultaten, houding en gedrag) te reflecteren; Een sterke externe oriëntatie (zowel naar andere teams als de buitenwereld).

7 RT’s onderwijs Directeur / Adjunct Directeur Altijd 2 locaties! = RT
Locatie A Locatie B = 1 opleiding VARIANTEN meerdere = 1 opleiding meerdere opleidingen = 1

8 Een RT = RT = medewerker met reguliere taken
= medewerker met reguliere taken en teamrol

9 Teamrollen RT’s Bij de teamrollen denken we aan, onder andere:
Kwaliteit. Internationalisering. Duurzaamheid.

10 Jij in een RT Uitdagingen; versterken professionaliteit;
Meer verantwoordelijkheid en bevoegdheid; Ruimte om naast vakinhoudelijke kwaliteit ook andere kwaliteiten in te zetten; Resultaatverantwoordelijkheid; Samenwerken aan teamresultaat.

11 Jij in een RT, vraagt ook Mee helpen bouwen aan je RT.
(Meer) samenwerking. Eigenaarschap voor inhoud, gedrag en resultaat. Taken, teamrollen, in en voor je team. 1e punt zegt al iets over het implementeren. Komen we verderop in de presentatie op terug.

12 Waar staan we nu? Waar gaan we naar toe?
Implementatie plan Implementatie en ontwikkeling Eind 2013 Juni 2014 1 september 2014 2017

13 Waar staan we nu? Opstellen implementatieplan met richtinggevende kaders en instrumenten, onder andere: Voorzet voor teamrollen (relatie strategie). Verantwoordelijkheid lijn/staf/RT’s. Aansturing RT’s. Strategie voor overgang naar RT’s. Format voor nulmeting RT’s (ist & soll). Format voor het teamjaarplan. Format voor teamontwikkelplan. Wie: CvB, MR-vertegenwoordiging, klankbordgroep, procesbegeleider Implementatieplan Juni – 1 september 2014 Ik vind extern adviseur erg ‘afstandelijk’ klinken. Voorkeur: procesbegeleider.

14 Waar gaan we naar toe? Samen implementeren en vormgeven van de RT’s in de praktijk, onder andere door: Teamrollen benoemen en invullen. Uitoefenen van de teamrollen. Nulmeting per RT uitvoeren. Teamjaarplannen opstellen. Werken aan de teamontwikkeling. Monitoren en evalueren van de RT’s. Wie: iedereen (RT’s, directie, staf, CvB, MR, procesbegeleider). Implementatie en ontwikkeling 1 september 2014 - 2016

15 Dank jullie wel. Vragen/discussie


Download ppt "Op weg naar de groenste school, resultaatverantwoordelijke teams (RT’s)"

Verwante presentaties


Ads door Google