De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Specialisatie Grote Huisdieren Docent: A. Bertram.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Specialisatie Grote Huisdieren Docent: A. Bertram."— Transcript van de presentatie:

1 Specialisatie Grote Huisdieren Docent: A. Bertram

2 Wet en regelgeving -Bouwvergunning: - toetsing van het bestemmingsplan. - beoordeling welstandscommissie. - bouwbesluit. (bouwmaterialen, energieverbruik, brandveiligheid, geluidswering, veiligheid) De afwikkeling van een aanvraag bouwvergunning mag na indiening maximaal 13 weken in beslag nemen. Is er binnen deze termijn geen besluit genomen (goedkeuring, aanhouding of afwijzing), dan is de vergunning van rechtswege verleend.

3 milieuvergunning Om dieren in een stal te mogen houden is een milieuvergunning (vroeger hinderwetvergunning genoemd) vereist. Voor de melkveehouderij zijn hiervoor twee procedures mogelijk: - Melding in het kader van het Besluit Landbouw milieubeheer - Aanvraag milieuvergunning volgens Wet Milieubeheer

4 Melding in het kader van het Besluit Landbouw milieubeheer Voor veel melkveebedrijven (met maximaal 200 melkkoeien) is het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing. Deze bedrijven hoeven geen uitgebreide milieuvergunningprocedure te doorlopen, maar kunnen volstaan met een beperkte procedure in de vorm van een “melding”.

5 Vergunning volgens de Wet Milieubeheer Grotere melkveebedrijven, melkveebedrijven met een tak intensieve veehouderij, of bedrijven die om andere redenen niet onder het Besluit landbouw milieubeheer vallen, dienen een milieuvergunning volgens de Wet Milieubeheer aan te vragen. Deze vergunning kan men aanvragen bij de betreffende gemeente. De gemeente beoordeelt de aanvraag en toetst daarbij aan een aantal milieurichtlijnen en -wetten en algemene maatregelen van bestuur die betrekking hebben op bescherming van het milieu en van toepassing zijn op de landbouw. Bovendien moet de aanvraag ter inzage worden gelegd, zodat belanghebbenden de gelegenheid krijgen hun zienswijzen (bedenkingen / bezwaren) in te brengen.

6 Welke onderdelen komen er in een MV voor? Geurhinder; afhankelijk van staltype, afstand tot volgende woning/recreatiegelegenheid etc. Geluidshinder; door vee, machines etc. Directe amoniakschade; aan kwekerijen bijvoorbeeld. Gevaarlijke stoffen Opslag van dierlijke mest Waterverbruik Opslag van voer Etc, etc.

7 Natura 2000 Is een document opgesteld oor de EU. Beschermt natuurgebieden en zorgt voor aaneengesloten natuurgebieden. Vaak zeer nadelig voor uitbreiding van bedrijven. Natura 2000 krijgt ALTIJD voorrang.

8 Subsidie LNV loket Veel projecten rondom duurzaam ondernemen

9 Zoek informatie over LOG LOG= landbouwontwikkelingsgebieden Zoek de voordelen/kansen van een LOG Zoek de nadelen van een LOG


Download ppt "Specialisatie Grote Huisdieren Docent: A. Bertram."

Verwante presentaties


Ads door Google