De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte in het VO Marlies Willems Coördinatie Website:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte in het VO Marlies Willems Coördinatie Website:"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte in het VO Marlies Willems Coördinatie Website: www.bco-onderwijsadvies.nlwww.bco-onderwijsadvies.nl Onder LWOO

2 Specifieke onderwijsbehoefte Lezen, spelling of rekenen gaat moeilijk Meer instructie en uitleg nodig Moeite met concentreren, aandacht erbij houden Samenwerken en spelen met andere leerlingen gaat niet vanzelf Meer hulp nodig dan anderen ……..

3 Welke hulp heb je nodig?

4 Agenda 1.Inleiding: hoe zit het VO in elkaar en wat gebeurt er bij het onderzoek 2.Workshops: scholen vertellen hoe ze hulp geven Maasland Blariacumcollege Citaverde College College Den Hulster Valuascollege PrO ‘t Wildveld Velddijk

5 Onderwijsstructuur VO Praktijkonderwijs VMBO –Basisberoepsgerichte leerweg –Kaderberoepsgerichte leerweg –Gemengd/theoretische leerweg HAVO VWO Speciaal Voortgezet Onderwijs met of zonder LWOO

6 Hulp op school Extra ondersteuning binnen school - PRO - LWOO -“LGF” (met of zonder LWOO/PRO) -Speciaal passend onderwijs (SPOP) Extra ondersteuning - Maasland op Blariacumcollege Gespecialiseerde ondersteuning -VSO-scholen zoals Taalbrug en Velddijk -Internaten, psychiatrie

7 De beste plek ….. Zie ook: www.schoolkompas.nlwww.schoolkompas.nl

8 LWOO Leerweg ondersteunend onderwijs  Binnen het VMBO, extra ondersteuning  Vaak kleinere groep en / of meer begeleiding. Doel : VMBO diploma en vervolg op MBO  Onderzoek en RVC beschikking nodig

9 RVC Deze commissie bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of PRO beschikking. Criteria opgesteld door de minister. Dus : onderzoek nodig

10 Praktijkonderwijs (PrO) Moeite met theoretisch leren VMBO-diploma halen zal niet lukken Gericht op arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs Onderzoek en RVC beschikking nodig

11 Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (kan al in groep 7) Toelatingscommissie die onderzoekgegevens nodig heeft

12 Speciaal Passend Onderwijs Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit ondersteuningsloket of vanuit zorgteam school)

13 In schema Voortgezet Onderwijs PrO praktijkonderwijs Vmbo BBL KBL GL TL LWOO HavoVwo Maasland SPOP Vangnet

14 VSO scholen gespecialiseerde ondersteuning Taalbrug Speciaal Onderwijs voor kinderen en jongeren met hoor-, spraak-, en/of taalproblemen Toelaatbaarheidsverklaring nodig De Velddijk Speciaal Onderwijs voor jongeren met (ernstige) gedrags- en/of psychische problematiek Toelaatbaarheidsverklaring nodig En andere REC scholen

15 Het onderzoek Intelligentieonderzoek (psychologisch) Onderzoek naar hoe je gedrag is en hoe je, je voelt (psychologisch) Onderzoek leervorderingen Observaties tijdens onderzoek

16 Eerdere schoolprestaties/toetsgegevens LVS CITO Leerstoornissen of andere speciale problemen (dyslexie, ADHD, autisme, etc.) Motivatie en zelfvertrouwen Zelfsturing en zelfstandigheid Sociale redzaamheid Zowel problemen als kwaliteiten wegen mee! Beschreven in onderwijskundig rapport Wat is daarnaast even belangrijk

17 Algemene intelligentie (IQ) probleemoplossend vermogen als voorspeller van schoolsucces Wat weet je? Wat kun je? Hoe leer je nieuwe dingen?

18 Wat de test niet meet…… Muzikaliteit Sportiviteit Creativiteit Humor Hulpvaardigheid Werkhouding Etc.

19 Wat meet de test wel? Verbaal vermogen is belangrijk bij bijna alle schoolvakken

20 Geheugen heb je nodig bij alle schoolvakken

21 Redeneervermogen heb je o.a. nodig bij: rekenen/wiskunde begrijpend lezen geschiedenis

22 Filmpje

23 Samenvatting procedure 1.Basisschool en ouders melden zo vroeg mogelijk aan bij het ondersteuningsloket van het samenwerkingsverband (BCO Onderwijsadvies) 2.Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) Hiervoor komt een uitnodiging 3.Bespreking onderzoeks- en leerlinggegevens met PrO en/of VO

24 Samenvatting procedure 4. Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of Maasland mondeling overleg met basisschool en ouders als nodig 5.Ouders en leerling melden zich aan bij VO in maart 6.Toelatingscommissie van de school beslist over aannemen

25 Vervolg 8.VO vraagt gegevens op bij BCO 9.Gegevens van basisschool naar VO 10.BCO (bij ronde 1), VO (bij ronde 2 en 3) vraagt beschikking aan bij RVC Ouders krijgen bericht over beschikking, zo snel mogelijk, uiterlijk begin volgend schooljaar

26 Vragen ?

27 ’t Wildveld Blariacum College College Den Hulster Valuascollege Citaverde Maasland De Velddijk


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte in het VO Marlies Willems Coördinatie Website:"

Verwante presentaties


Ads door Google