De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg
Mei 2014 De weg van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte in het VO Marlies Willems Coördinatie Website: Onder LWOO

2 Specifieke onderwijsbehoefte
Lezen, spelling of rekenen gaat moeilijk Meer instructie en uitleg nodig Moeite met concentreren, aandacht erbij houden Samenwerken en spelen met andere leerlingen gaat niet vanzelf Meer hulp nodig dan anderen ……..

3 Welke hulp heb je nodig? Hulp die nodig is vergelijken met een bril
Als je niet zo goed kunt zien, krijg je een bril = extra hulp Zijn de glazen die je krijgt te licht, dan heb je er minder aan Zijn ze te zwaar, dan kun je ook niet goed zien.

4 Workshops: scholen vertellen hoe ze hulp geven
Agenda Inleiding: hoe zit het VO in elkaar en wat gebeurt er bij het onderzoek Workshops: scholen vertellen hoe ze hulp geven Maasland Blariacumcollege Citaverde College College Den Hulster Valuascollege PrO ‘t Wildveld Velddijk Samenwerkingsverband is de opdrachtgever. 7 scholen incl Wildveld.

5 Onderwijsstructuur VO
met of zonder LWOO Praktijkonderwijs VMBO Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengd/theoretische leerweg HAVO VWO Speciaal Voortgezet Onderwijs

6 Extra ondersteuning binnen school
Hulp op school Extra ondersteuning binnen school - PRO - LWOO “LGF” (met of zonder LWOO/PRO) Speciaal passend onderwijs (SPOP) Extra ondersteuning - Maasland op Blariacumcollege Gespecialiseerde ondersteuning VSO-scholen zoals Taalbrug en Velddijk Internaten, psychiatrie Niveau van zorg, niet van onderwijs LWOO per school verschillend ingevuld, aparte klassen, gemengd Spec passend onderwijs: iedere school zelf invulling, in ontwikkeling afstemming binnen swv, doel is samengroei met huidige LGF leerlingen LWOO+: complexe problematiek, inschatting basisschool VSO LG lichamelijk gehandicapten VSO LZ langdurig zieken

7 De beste plek ….. Zie ook: www.schoolkompas.nl

8 LWOO Leerweg ondersteunend onderwijs
Binnen het VMBO, extra ondersteuning Vaak kleinere groep en / of meer begeleiding. Doel : VMBO diploma en vervolg op MBO Onderzoek en RVC beschikking nodig Maasland : twee jaar locatie Blariacum voor leerlingen met meervoudige problematiek en gemiddelde capciteiten.

9 RVC Deze commissie bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor LWOO of PRO beschikking. Criteria opgesteld door de minister. Dus : onderzoek nodig

10 Praktijkonderwijs (PrO)
Moeite met theoretisch leren VMBO-diploma halen zal niet lukken Gericht op arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs Onderzoek en RVC beschikking nodig

11 Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t of HAVO Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (kan al in groep 7) Toelatingscommissie die onderzoekgegevens nodig heeft

12 Speciaal Passend Onderwijs
Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit ondersteuningsloket of vanuit zorgteam school)

13 Voortgezet Onderwijs Vangnet SPOP Maasland In schema Vmbo Havo Vwo PrO
BBL KBL GL TL Havo Vwo PrO praktijkonderwijs LWOO Vangnet SPOP Maasland

14 VSO scholen gespecialiseerde ondersteuning
Taalbrug Speciaal Onderwijs voor kinderen en jongeren met hoor-, spraak-, en/of taalproblemen Toelaatbaarheidsverklaring nodig De Velddijk Speciaal Onderwijs voor jongeren met (ernstige) gedrags- en/of psychische problematiek En andere REC scholen

15 Het onderzoek Intelligentieonderzoek (psychologisch) Onderzoek naar hoe je gedrag is en hoe je, je voelt (psychologisch) Onderzoek leervorderingen Observaties tijdens onderzoek

16 Wat is daarnaast even belangrijk
Eerdere schoolprestaties/toetsgegevens LVS CITO Leerstoornissen of andere speciale problemen (dyslexie, ADHD, autisme, etc.) Motivatie en zelfvertrouwen Zelfsturing en zelfstandigheid Sociale redzaamheid Zowel problemen als kwaliteiten wegen mee! Beschreven in onderwijskundig rapport

17 Algemene intelligentie (IQ)
probleemoplossend vermogen als voorspeller van schoolsucces Wat weet je? Wat kun je? Hoe leer je nieuwe dingen?

18 Wat de test niet meet…… Muzikaliteit Sportiviteit Creativiteit Humor
Hulpvaardigheid Werkhouding Etc.

19 Verbaal vermogen is belangrijk bij bijna alle schoolvakken
Wat meet de test wel? Verbaal vermogen is belangrijk bij bijna alle schoolvakken

20 Geheugen heb je nodig bij alle schoolvakken
Zonder geheugen kun je niet leren. M.n. werkgeheugen is belangrijke voorspeller voor leerproblemen. Geheugen heb je nodig bij alle schoolvakken

21 Redeneervermogen heb je o. a
Redeneervermogen heb je o.a. nodig bij: rekenen/wiskunde begrijpend lezen geschiedenis

22 Filmpje

23 Samenvatting procedure
Basisschool en ouders melden zo vroeg mogelijk aan bij het ondersteuningsloket van het samenwerkingsverband (BCO Onderwijsadvies) Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) Hiervoor komt een uitnodiging Bespreking onderzoeks- en leerlinggegevens met PrO en/of VO

24 Samenvatting procedure
4. Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of Maasland mondeling overleg met basisschool en ouders als nodig Ouders en leerling melden zich aan bij VO in maart Toelatingscommissie van de school beslist over aannemen

25 Vervolg VO vraagt gegevens op bij BCO Gegevens van basisschool naar VO
BCO (bij ronde 1), VO (bij ronde 2 en 3) vraagt beschikking aan bij RVC Ouders krijgen bericht over beschikking, zo snel mogelijk, uiterlijk begin volgend schooljaar

26 Vragen ?

27 ’t Wildveld Blariacum College College Den Hulster Valuascollege Citaverde Maasland De Velddijk


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google