De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herziening Langdurige Zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herziening Langdurige Zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Herziening Langdurige Zorg
Effecten op de Informatievoorziening

2 Leidraad Inleiding Zvw Wlz WMO en Jeugdwet
VECOZO en Inlichtingen Bureau

3 Inleiding Overhevelingen uit de AWBZ Nieuwe informatiestromen
gemeenten – zorgverzekeraars – zorgkantoren

4 Overzicht

5 Zvw Wijkverpleging Declareren LGGZ AW-Entry voor de Zvw
Segment 1 - productiemonitor Segment 2 – AW319 Zintuiglijk Gehandicapten – AW319 LGGZ GZ321 AW-Entry voor de Zvw

6 Wlz Van AZR naar iWlz XML als primaire taal Modulair Pakket Thuis
Declareren Subsidieregelingen ADL - Eerstelijns Verblijf - Extramurale behandeling Overgangsrecht GGZ-B

7 Gemeentelijk berichtenverkeer voor Wmo en Jeugdwet
Donderdag 9 oktober 2014

8 Agenda (1/2) Wmo en Jeugdwet:
Taken overheveling per 1/1/2015 naar gemeenten Belang gemeenten en aanbieders van zorg Welke berichten? Hoge eisen t.a.v. privacy en beveiliging

9 Agenda (2/2) VECOZO en Inlichtingenbureau Wie is de opdrachtgever?
Bewerkersovereenkomsten IB/RINIS en VECOZO AGB-code en aanvullende erkenningen Varianten in aansluiting op berichtenverkeer Actuele stand van zaken Pilot gemeenten en servicebureau’s Vervolg ontwikkelingen

10 Wmo en Jeugdwet Nu: Wmo 2007 : in uitvoering bij gemeenten
AWBZ : in uitvoering Rijk Jeugdwet : deels Rijk, deels Provincie Vanaf 1/1/2015 Wmo 2007 en 2015 : uitvoering bij 394 gemeenten Jeugdwet : uitvoering bij 394 gemeenten; vaak regionaal uitgevoerd op verzoek Rijk en Provincie geleidelijke overgang – borgen dienstverlening jeugdigen)

11 Taken gemeente; minder middelen…
Gemeenten per verantwoordelijk voor: Uitvoering van nieuwe Wmo en de Jeugdwet. Gemeente bepaalt of burgers ondersteuning krijgen bij: Hulp bij het huishouden Vervoer Persoonlijke verzorging Maatwerkarrangementen Kortdurend verblijf Woonvoorzieningen Opvang Hulpmiddelen Etc…

12 Doelstelling wetten en gemeenten
Eén gezin, één plan, één regisseur Stroomlijnen dienstverlening Zelfredzame burger; zelf verantwoordelijk….Tenzij Sociaal netwerk/vangnet Kwaliteit van zorg Snelle en adequete levering van noodzakelijke zorg Administratieve lastenverlichting Zorg dichtbij de burger; gemeente kent haar burgers Zorg op maat Beheersbaarheid totale zorgkosten

13 Wat verlangt dit? Kennis en informatie bij gemeenten
Keteninformatisering Beveiligingsmaatregelen Voldoen aan privacywetgeving Digitale samenwerking tussen gemeenten en aanbieders van zorg (E-herkenning – STORK 3) Benoemen IB en VECOZO als gegevensknooppunten voor gegevensoverdracht

14 VECOZO, RINIS en IB knooppunten in de keten van gemeenten en zorgsector

15 Wat is hiervoor geregeld? (1/2)
Bouw van berichten Wmo 301, 302, 303 en 304 met aanvullende notificaties Bouw berichten Jw 301, 302, 303, 304, 321 en 322 Bewerkersovereenkomsten met VNG voor de uitwisseling van gegevens E-herkenning – STORK 3 als basisvoorwaarden Aanvullende erkenning voor AGB-code Wmo en Jw Eventueel nieuwe AGB-code voor Wmo en Jw

16 Wat is hiervoor geregeld? (2/2)
Snelle verwerking aanvragen door Vektis en VECOZO Vanaf 17 december voor contactpersonen gebruikersbeheer via VECOZO Tijdige uitlevering software bij gemeenten en aanbieders van zorg Downloaden verwijsindex bij Zorginstituut Nederland Inrichting hiervan in samenwerking gemeenten en aanbieders van zorg

17 Werkwijze projecten: Agile Scrum

18 Actuele stand van zaken?
Softwareleveranciers gereed; groene vinkje?* Testen software door VECOZO en gemeenten Technische aansluiting knooppunten VECOZO-RINIS-IB Deeltesten uitgevoerd: software zorgaanbieders upload functie Inlichtingenbureau verwijsindex Verzenden en ontvangen van berichten tussen VECOZO-RINIS-IB succesvol uitgevoerd Zie

19 Actuele stand van zaken?
Pilot gemeenten: Wmo: Zaanstad, Eindhoven, Best, Rotterdam en Bergen op Zoom Jeugdwet: Eindhoven, Best en Rotterdam Servicebureau’s rechtstreeks aansluiten op VECOZO Testen gestart…..samen met onze ketenpartners Beoogde datum “live”: 1 januari 2015

20 Wat staat gepland voor 2015? Wens om alle gemeenten en aanbieders van berichtenverkeer te faciliteren Begeleiding gemeenten; zij staan voor majeure operatie! Extra functionaliteit berichten aanvang zorg en mutatie zorg incl. bijbehorende retourberichten XML…. Twee uitlevermomenten: voor – en najaarsrelease Controle op toekenning AGB-code Wmo en/of Jeugdwet

21 Hoe mooi gaan we het samen maken voor Wmo en Jeugdwet? (1/3)
*Bron: VECOZO augustus 2014

22 Hoe mooi kan het worden? (2/3)
Aangesloten zorgpraktijken en instellingen: * Gebruikers met geldig certificaat: * Aantal geldige certificaten per zorgsoort Zorgsoort 6 Ziekenhuizen 8307 30 Instelling voor verstandelijk gehandicapten 1314 32 GGD's (instellingen) 226 35 Instellingen voor visueel gehandicapten 29 41 Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg 3459 42 Verzorgingstehuizen 2267 43 Beheerstichtingen verzorgingshuizen 181 45 Verpleeginrichtingen somatische zieken 216 46 Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten 249 47 Gecombineerde verpleeginrichtingen 3431 60 Instellingen voor dagverpleging voor ouderen 208 61 Beheerstichtingen dagverblijven 119 65 Gezinsvervangende tehuizen 634 66 Beheerstichtingen gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven en zwakzinnigeninstellingen 1066 72 Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW) 629 73 AWBZ gecombineerd 1295 75 Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging 3449 76 Leveranciers hulpmiddelen 3258 79 RIAGG's 211 85 Taxivervoerders 395 *Bron: VECOZO augustus 2014

23 Hoe mooi kan het worden. Welk aandeel neemt de Wmo en Jeugdwet hierin
*Bron: VECOZO augustus 2014

24 Kleine greep uit de diensten van VECOZO
Controle op Verzekeringsrecht Elektronisch Declaratieportaal AZR-berichtenverkeer Notitieverkeer Certificatenbeheer Wijzigen van AGB-gegevens Machtigingenportaal Zorginkoopportaal Vanaf 2015 ook Berichtenverkeer Gemeenten Wmo-berichtenverkeer Jeugdwet-berichtenverkeer Trekkingsrecht

25 Vragen? Donderdag 9 oktober 2014

26 Contactgegevens 26


Download ppt "Herziening Langdurige Zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google