De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chiara Lubich e P. Fabio Ciardi

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chiara Lubich e P. Fabio Ciardi"— Transcript van de presentatie:

1 Chiara Lubich e P. Fabio Ciardi
“Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Met ingang van het nieuwe jaar wordt niet meer gebruik gemaakt van eerder gepubliceerde commentaren van Chiara Lubich (overleden in 2008). Voor de komende maanden is het commentaar van de Italiaanse priester Fabio Ciardi, pater van de congregatie van de Oblaten van Maria (OMI). Hij is lid van internationale studiecentrum van de Focolarebeweging, auteur van tal van boeken op het gebied van spiritualiteit en was jarenlang een naaste medewerker van Chiara Lubich. Chiara Lubich e P. Fabio Ciardi

2 Woord van Leven Februari 2015
“Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard” Brief aan de Romeinen 15, 7

3 Met het oog op zijn reis naar Rome schrijft Paulus een brief aan de christenen in die stad. Daar zijn allerlei spanningen gegroeid tussen christenen van verschillende groepen.

4 Het gaat daarbij om uiteenlopende religieuze opvattingen en om bepaalde gebruiken, soms alleen om eetgewoonten of verschillende jaarindelingen.

5 “Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard”
Brief aan de Romeinen 15, 7

6 Aan al deze mensen doet Paulus de dringende oproep: “Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.”

7 Hij herinnert hen aan de norm van het christelijk leven: “De wet vindt zijn vervulling in de liefde” (13,10). Door niet te “handelen overeenkomstig de liefde” (14,15) is er niet de geest van broederschap die de leden van elke gemeenschap moet bezielen.

8 De apostel houdt hen als model van wederzijdse aanvaarding dat van Jezus voor: Hij nam onze zwakheden op zich en diende niet zijn eigen belang.

9 “Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard”
Brief aan de Romeinen 15, 7

10 Ook in onze christelijke gemeenschappen ontbreken tegenstellingen niet
Ook in onze christelijke gemeenschappen ontbreken tegenstellingen niet. Vaak staan behoudende mensen tegenover vernieuwers, sommigen willen een meer sociaal christendom, anderen juist een meer spiritueel.

11 Verschillen kunnen ontstaan door politieke opvattingen of sociale ervaringen. Daar komt nog de uitdaging bij van de culturele diversiteit door de vele immigranten in onze landen

12 Ook tussen de verschillende christelijke kerken, binnen gezinnen, op het werk en in de politiek ontstaat gemakkelijk de neiging om neer te kijken op wie anders denkt dan wij en hen uit te sluiten.

13 Het eenheidsmodel dat Paulus voorstelt leidt niet tot vervlakking van tegenstellingen, maar tot wederzijdse openheid die verrijkend is. In dezelfde brief spreekt hij over de eenheid van het lichaam en de verscheidenheid van de ledematen en over de verschillende gaven die dienen ten bate van het geheel.

14 Ook paus Franciscus gebruikt een prachtig beeld: “Het model is niet een bol, waar ieder punt even ver van het middelpunt is verwijderd en er geen verschillen zijn tussen het ene punt en het andere.

15 Het model is een veelvlak waar alle delen in een geheel samenvloeien zonder hun oorspronkelijkheid te verliezen. […] Daarbinnen is ook plaats voor de armen met hun cultuur, hun ideeën en hun eigen mogelijkheden.

16 Zelfs personen waar je van alles op kunt aanmerken vanwege hun fouten, hebben iets bij te dragen dat niet verloren mag gaan. Het is het samengaan van de volken, die in het geheel hun bijzonderheden bewaren; het is het geheel van personen in een samenleving die een welzijn zoekt dat allen omvat.”

17 “Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard”
Brief aan de Romeinen 15, 7

18 Dit Woord van leven is een oproep om het positieve in de ander te erkennen, alleen al vanwege het feit dat Christus ook voor die persoon zijn leven heeft gegeven.

19 Het is een uitnodiging om ons niet meteen te willen verdedigen, om open te staan voor verandering en voor andere opvattingen. Op die manier kan een gemeenschap groeien die gekenmerkt wordt door verscheidenheid én eenheid.

20 “Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard”
Brief aan de Romeinen 15, 7 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Fabio Ciardi Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia)


Download ppt "Chiara Lubich e P. Fabio Ciardi"

Verwante presentaties


Ads door Google