De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9."— Transcript van de presentatie:

1

2 Woord Van Leven April 2013

3 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9

4 Om het Woord van leven van deze maand beter te begrijpen, is het goed eens te kijken naar de omstandigheden waarin het ontstond.

5 In de christelijke gemeenschappen waren problemen gerezen.

6 Er was sprake van schandalen, er werden mensen gediscrimineerd op grond van hun afkomst, rijkdom werd ten eigen bate gebruikt en werkers werden uitgebuit. Het geloof bestond vaak meer uit woorden dan uit daden

7 Dat alles was oorzaak van onmin en wrok van de een tegenover de ander. De hele gemeenschap leed daaronder. Jakobus doet in zijn brief aan de gemeenschap dan ook de klemmende oproep:

8 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9

9 In de tijd van de apostelen kunnen we dus al dingen constateren die we ook vandaag nog meemaken in onze eigen gemeenschappen.

10 De grootste moeilijkheden komen vaak niet van buiten, maar vanuit onze eigen kring.

11 Er kunnen zich situaties voordoen die niet in overeenstemming zijn met het christelijk ideaal.

12 Onze geloofsgenoten kunnen zodanige opvattingen hebben of zich zo gedragen dat dit onbehagen, wantrouwen of zelfs ontsteltenis veroorzaakt.

13 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9

14 Al deze tegenstellingen en inconsequenties vinden hun oorzaak in een geloof dat niet altijd verlicht is en in een liefde voor God en de medemens die nog verre van volmaakt is. Maar van ons christenen zou de eerste reactie niet moeten zijn dat we ongeduldig worden of verharden in onze houding, maar dat we doen wat Jezus leert.

15 Hij vraagt geduld, begrip, barmhartigheid. Dan kan de kiem van het goede die in ons is uitgezaaid en waarover de parabel van het onkruid spreekt (Mt 13,24 e.v.), tot volle wasdom komen.

16 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9

17 Wat kunnen we met het Woord van leven van deze maand concreet doen? Het plaatst ons voor een moeilijk aspect van het christelijk leven.

18 Ook wij maken deel uit van verschillende gemeenschappen: een gezin, een parochie of kerkelijke gemeente, een vereniging, onze werkomgeving, we zijn burgers van een staat. En altijd zijn er veel dingen die naar onze mening anders zouden moeten.

19 Het kan een kwestie zijn van karakter, een manier van tegen de dingen aankijken, het gedrag van bepaalde mensen, halfslachtigheden die ons pijn doen en die in ons een reactie oproepen.

20 Juist dat zijn gelegenheden om het Woord van leven van deze maand goed te beleven.

21 In plaats van te mopperen of te veroordelen, kunnen we geduld en begrip proberen op te brengen. En als de omstandigheden het toelaten, kunnen we de ander ook op zijn of haar fouten wijzen.

22 Maar vooral moeten we een christelijk getuigenis geven door een eventueel gebrek aan liefde en inzet van de ander te beantwoorden met meer liefde en meer inzet van onze kant.

23 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008), Geschreven in december 1985 www.focolare.nl Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: www.focolare.org Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org


Download ppt "Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9."

Verwante presentaties


Ads door Google