De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord Van Leven September 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord Van Leven September 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Woord Van Leven September 2009

2 “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Matteüs 6,33

3 Heel het evangelie is één revolutie.
Geen enkel woord van Christus lijkt op de woorden van mensen.

4 Neem bijvoorbeeld deze tekst: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.”

5 Voortdurend zijn wij mensen bezig met het zoeken naar wat ons bestaanszekerheid geeft.

6 Jezus confronteert ons hier met hoe Hij de dingen ziet en wat zijn manier van handelen is. Hij vraagt van ons een totaal ander gedrag dan wat gebruikelijk is. En niet zomaar voor één keer, maar telkens weer. En dat is: eerst het rijk van God zoeken.

7 Wanneer je met heel je wezen op God bent gericht en er alles aan doet om Hem in jou en in de anderen te laten heersen (dat wil zeggen dat zijn woorden jouw leven richting geven), dan zal de Vader je dag na dag geven wat je nodig hebt.

8 Maar als je voornamelijk bezig bent met het zorgen voor jezelf, zul je uiteindelijk alleen maar bezig zijn met de dingen van deze wereld en er het slachtoffer van worden. Ten slotte zul je dan de goederen van deze wereld als jouw echte probleem zien, als het doel van al je inspanningen. Dan kom je in de ernstige verleiding om alleen op je eigen krachten te rekenen en het zonder God te willen doen.

9 “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.”

10 Jezus draait de situatie om
Jezus draait de situatie om. Als jouw eerste zorg is te leven voor Hem, dan zal al het andere niet meer het hoofdprobleem zijn van je bestaan, maar een bijkomstigheid, iets dat er ook nog is.

11 Is dit een utopie? Een opdracht die niet reëel is in een moderne wereld van concurrentie en economische crises?

12 Dan wil ik je er alleen maar op wijzen dat de bestaansmoeilijkheden van de mensen in Galilea in de tijd dat Jezus deze woorden uitsprak, niet veel minder waren dan nu.

13 Het is geen kwestie van utopie of niet
Het is geen kwestie van utopie of niet. Jezus stelt je voor een fundamentele keuze in je leven: of je leeft voor jezelf, of je leeft voor God.

14 je erbij gegeven worden.”
Maar laten we proberen deze woorden goed te begrijpen: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.”

15 Jezus spoort je niet aan om passief te blijven of onverschillig ten opzichte van aardse zaken, om je onverantwoordelijk of oppervlakkig te gedragen op je werk. Hij wil ‘bezorgdheid om’ veranderen in ‘zorg voor’. Hij wil spanning, angst en onrust bij je wegnemen.

16 Hij zegt: “Zoek liever eerst het koninkrijk…” De betekenis van ‘eerst’ is: ‘vóór al het andere’. Het zoeken van het rijk van God komt op de eerste plaats, maar sluit niet uit dat een christen zich ook moet bezighouden met de noodzakelijke dingen van het leven.

17 “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid” betekent zich gedragen volgens de normen van God die door Jezus in zijn evangelie zijn geopenbaard. Alleen door het rijk van God te zoeken kan een christen ervaren hoezeer de Vader aan hem denkt.

18 Ik vertel je een voorval
Ik vertel je een voorval. Het is wel een tijdje geleden, maar ongelofelijk actueel. Ik ken talloze jongens en meisjes die nu net zo handelen als dat meisje toen.

19 Ze heette Elvira en studeerde voor onderwijzeres. Thuis waren ze arm
Ze heette Elvira en studeerde voor onderwijzeres. Thuis waren ze arm. Alleen met een hoog gemiddeld cijfer zou ze haar studie kunnen voortzetten. Ze had een sterk geloof.

20 Haar leraar filosofie was atheïst en het gebeurde vaak dat hij de waarheid over Christus en de kerk verdraaide. Elvira voelde een grote opstandigheid, niet vanwege haarzelf, maar uit liefde voor God, voor de waarheid en voor haar klasgenoten. Ze wist heel goed dat ze door de leraar tegen te spreken een grote kans had op een slecht eindcijfer. Maar wat ze van binnen voelde was sterker dan zijzelf.

21 Bij iedere gelegenheid stak ze haar hand op en zei: “Dat is niet waar, meneer”. Soms had ze niet alle argumenten om de beweringen van de leraar te kunnen weerleggen. Maar in haar woorden lag heel haar geloof, en het geloof is een gave van waarheid en zet tot denken aan. Haar klasgenoten, die haar graag mochten, probeerden haar van haar tegenwerpingen tijdens de les af te houden, want die konden haar schaden. Maar het lukte hun niet.

22 Enkele maanden gaan voorbij
Enkele maanden gaan voorbij. Dan komt het moment van de rapportuitreiking. Met trillende handen neemt ze haar rapport in ontvangst. Dan een schok van blijdschap. Een tien! Het hoogste punt. Ze had op de eerste plaats het rijk van God gezocht en zijn waarheid, en de rest was haar erbij gegeven.

23 “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.”

24 Als ook jij het rijk van de Vader zoekt, zul je ervaren dat God voor al je behoeften in het leven Voorzienigheid is. Je zult ontdekken dat het buitengewone van het evangelie gewoon is.

25 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging.
“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van: Chiara Lubich, mei Grafica di Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia - Italia)


Download ppt "Woord Van Leven September 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google