De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Maart 2013

2 “Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”
Johannes 8,7

3 Terwijl Jezus in de tempel onderricht gaf, brachten de schriftgeleerden en Farizeeën een vrouw naar Hem toe die ze op overspel hadden betrapt. Ze zeiden: “Mozes draagt ons in de Wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?”

4 Het was duidelijk een strikvraag.

5 Want als Jezus zou laten blijken dat Hij tegen steniging was, zouden ze Hem ervan kunnen beschuldigen dat Hij tegen de Wet inging.

6 Maar als Jezus het doodvonnis zou bevestigen, dan zou Hij ingaan tegen zijn eigen leer over de barmhartigheid van God voor de zondaars.

7 Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven en gaf zo blijk van zijn innerlijke onverstoorbaarheid.

8 “Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”
Johannes 8,7

9 Na die woorden dropen de aanklagers een voor een af, de oudsten het eerst.

10 Jezus richtte zich toen tot de vrouw: “Waar zijn ze. ”, vroeg Hij
Jezus richtte zich toen tot de vrouw: “Waar zijn ze?”, vroeg Hij. “Heeft niemand u veroordeeld?” “Niemand, heer”, antwoordde ze. “Ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.”

11 “Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”
Johannes 8,7

12 Uit deze woorden mogen we zeker niet opmaken dat Jezus toegeeflijk is tegenover het kwaad, in dit geval overspel. Zijn woorden “Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer” zijn duidelijk genoeg.

13 Maar Jezus stelt hier de huichelachtigheid aan de kaak van wie zich tot rechter opwerpt over de zondige medemens zonder te erkennen zelf ook een zondaar te zijn.

14 Met zijn woorden onderstreept Jezus nog eens de bekende uitspraak: “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden” (Mt 7,1-2).

15 Jezus richt zich tot die mensen die anderen zonder pardon veroordelen en geen rekening houden met het berouw dat in het hart van de schuldige kan opkomen.

16 Hij toont wat zijn houding is tegenover mensen die in de fout gaan: barmhartig zijn.

17 De kerkvader Augustinus geeft een heel mooi commentaar bij dit bijbelvers: Toen de mensen zich teruggetrokken hadden van de overspelige vrouw, bleven er twee achter, “de menselijke ellende en de barmhartigheid.”

18 “Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”
Johannes 8,7

19 Hoe kunnen we dit Woord van leven in praktijk brengen?

20 Door bij iedere ontmoeting met een medemens eraan te denken dat ook wij zondaars zijn, ook al lijkt het ons misschien dat we geen grote fouten hebben begaan.

21 Ook moeten we altijd voor ogen houden dat we vaak geen weet hebben van de omstandigheden die anderen tot hun daden hebben gebracht. Wat zouden wij in hun plaats hebben gedaan?

22 Ook wij hebben de band van liefde met God soms verbroken en zijn Hem ontrouw geweest.

23 Als Jezus, de enige mens zonder zonden, niet de eerste steen heeft geworpen naar de overspelige vrouw, dan kunnen wij dat evenmin doen, om wie het ook gaat.

24 Dus: barmhartig zijn voor iedereen en niet toegeven aan de neiging om iemand genadeloos te veroordelen.

25 Vergeven en vergeten. Iedere mens weer als nieuw zien
Vergeven en vergeten. Iedere mens weer als nieuw zien. Geen restjes van veroordeling of wrok in ons hart bewaren. Dat brengt alleen maar haat en woede voort en verwijdert ons van onze medemens.

26 Als we in ons hart in plaats van kritiek en veroordeling liefde en barmhartigheid hebben voor de anderen, helpen we hen een nieuw leven te beginnen.

27 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging.
“Wie van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.” Johannes 8,7 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), Tekst geschreven in maart 1998 Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) Per informazioni Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su


Download ppt "Woord van Leven Maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google