De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Augustus 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Augustus 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Augustus 2013

2 "Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben
"Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben." Lucas 6,32

3 Het Woord van leven van deze maand staat in het evangelie van Lucas.

4 Het is een stukje van dat grote geheel van gezegden van Jezus, de zogenaamde Bergrede, die we ook in het evangelie van Matteüs vinden.

5 Daarin beschrijft Jezus, zoals bekend, wat vereist wordt om het rijk van God binnen te treden en welke kenmerken iemand heeft die daartoe behoort.

6 De basis van alles is kort gezegd: het navolgen van de hemelse Vader.
In deze tekst van het Woord van leven roept Jezus zijn leerlingen op om de Vader na te volgen in de liefde. Als we zijn kinderen willen zijn, moeten we onze medemens liefhebben zoals Hij dat doet.

7 "Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben
"Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben." Lucas 6,32

8 Het eerste en belangrijkste kenmerk van de liefde van God de Vader is dat ze volkomen belangeloos is. En daarmee staat ze haaks op de liefde van de wereld.

9 Die is gebaseerd op wederzijdsheid en op sympathie
Die is gebaseerd op wederzijdsheid en op sympathie. We beminnen wie ons bemint of wie we sympathiek vinden.

10 De liefde van de Vader is zonder eigenbelang
De liefde van de Vader is zonder eigenbelang. Hij geeft zich aan de schepselen, ongeacht of ze beantwoord wordt of niet.

11 Het is een liefde die als eerste bemint en alles geeft wat ze bezit
Het is een liefde die als eerste bemint en alles geeft wat ze bezit. Daarom is het een opbouwende liefde die de dingen verandert.

12 De hemelse Vader bemint ons niet omdat wij goed zijn, een mooie ziel hebben en daarom zijn aandacht en welwillendheid zouden verdienen. Integendeel, het is juist zijn liefde die in ons de goedheid en schoonheid voortbrengt. En Hij maakt ons tot zijn vrienden, tot zijn eigen kinderen.

13 Een ander kenmerk van de liefde van God de Vader is dat ze universeel is. God heeft liefde voor iedereen, zonder onderscheid te maken. Zijn liefde kent geen enkele beperking: ze is letterlijk grenzeloos.

14 Daarom bemint de Vader ook de kinderen die ondankbaar zijn, die ver van Hem af staan of opstandig zijn. Hij voelt zich juist tot hen speciaal aangetrokken.

15 "Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben
"Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben." Lucas 6,32

16 Wat kan deze tekst betekenen voor ons concrete leven in de komende maand?

17 We kunnen ons gedragen als echte kinderen van de hemelse Vader door zijn liefde na te volgen, vooral in de kenmerken die we hier noemden: belangeloosheid en universaliteit.

18 We kunnen proberen de anderen als eerste lief te hebben, met een edelmoedige en solidaire liefde die openstaat voor iedereen, en die vooral gericht is op de leegte die we om ons heen kunnen waarnemen.

19 We kunnen proberen lief te hebben met een liefde die niet kijkt naar resultaten.

20 We kunnen instrumenten zijn van de vrijgevigheid van God door de anderen te laten delen in de gaven die we van Hem hebben gekregen.

21 Wanneer we ons laten leiden door dit Woord van Jezus kunnen we iedere medemens die we ontmoeten met andere ogen zien en met een nieuw hart bejegenen. Het leven van iedere dag zal ons genoeg mogelijkheden geven.

22 En waar ons leven zich ook afspeelt – in het gezin, op school, op onze werkplek, in het ziekenhuis, enz. – we kunnen uitdelers zijn van de liefde die van God komt en die Jezus op aarde heeft gebracht. Alleen deze liefde kan de wereld anders maken.

23 "Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben
"Is het soms een verdienste als je liefhebt wie ook jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben." Lucas 6,32 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie:


Download ppt "Woord van Leven Augustus 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google